Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Kalendārs

Modernizācija

Ieskaites un eksāmeni


Skolas pārbaudes darbi

| SEPTEMBRIS 2018.  | OKTOBRIS 2018. |

| NOVEMBRIS 2018. | DECEMBRIS 2018. |

| JANVARIS 2019. | FEBRUĀRIS 2019. |

| MARTS 2019. | APRĪLIS 2019. | MAIJS 2019. |

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas mācību gada noslēguma skolas pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.


Pilsētas pārbaudes darbi

Liepājas pilsētas pirmseksāmenu pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.


Valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudījumu grafiks

Liepājas A.Puškina 2.vidsusskolas valsts pārbaudes darbu norises grafiks 2018./2019.m.g.

Informāciju par ieskaitēm un eksāmenu uzdevumus par iepriekšējiem gadiem Jūs varat atrast šeit.


Gatavojies pārbaudījumiem un valsts eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv


Svešvalodas eksāmeni 


Turpmāk svešvalodas eksāmenu varēs aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.
Papildu info pie svešvalodu skolotājiem.

footer