menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Zvaigzņu stunda


A.Puškina prēmija
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni - prestižās A.Puškina prēmijas laureāti

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola lepojas ar sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā. Skolā ir radīti visi apstākļi bērnos ielikto spēju un talantu attīstībai. To veicina 1993. gadā iedibinātā tradīcija-A.Puškina prēmijas skolēniem par sasniegumiem mācību darbā un interešu izglītībā. Tradīcija ir ilgtspējīga. Tomēr gadu gaitā mainījusi nosaukumu un pilnveidojusies.

Sākumā tas bija “Teicamnieku salidojums”, bet no 2000. gada ieguva nemainīgu nosaukumu ”Zvaigžņu stunda”. Pavisam A.Puškina prēmiju saņēmuši pusotrs simts talantīgo skolēnu. Daudzi no viņiem ir Latvijā, Eiropā un pasaulē zināmi dažādu nozaru speciālisti.
Prēmijas mecenāti 20. gadsimtā bija toreizējā Liepājas komercbanka. 21. gs. līdz 2013. gadam A/S “Liepājas Metalurgs”, un no 2014. gada biedrības “Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” valdes loceklis Naums Vorobeičiks.

Zvaigžņu stunda ar A.Puškina prēmijas ceremoniju ir populāra skolā, Liepājā. Pieredzi iepazinuši daudzi izglītības darbinieki.

 


A.Puškina prēmiju iegūvēji pēc mācību gadiem

2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012. | 2010./2011. | 2009./2010. | 2008./2009. | 2007./2008. | 2006./2007. | 2005./2006. | 2004./2005. | 2003./2004. | 2002./2003. | 2001./2002. | 2000./2001. | 1999./2000. | 1993.

K.Lipmana balva par sasniegumiem sportā

Latvijas Hokeja federācijas priekšsēdētāja Kirova Lipmana prēmija vai balva par sasniegumiem sportā

Sportistiem vajadzīgs gribasspēks, lai sekotu reiz atrastajai zvaigznei arī tad, kad tā nav redzama. Izcilais domātājs Sokrāts ir teicis: „Katrā cilvēkā ir saule. Tikai dodiet iespēju spīdēt”. Atbalsts talantīgu un mērķtiecīgu cilvēku izaugsmei sportā  ir viena no galvenajām  K.Lipmana prioritātēm.  

Latvijas hokeja federācijas priekšsēdētājs K.Lipmans no 2004./2005. m.g. radis iespēju stimulēt labākos skolas sportistus visos sporta veidos. Skolā  populārs ir hokejs un tur ,sadarbojoties ar treneriem, tiek piešķirtas speciālas balvas. Balvas vai prēmijas saņem arī šādas nominācijas :“Supermens”, Mūsu cerība”, “Superkomanda”, “Aktīvākais sportists”, “Sportists- vislabākais sporta stundu dalībnieks”, “Par sasniegumiem sportā un mācībās”. Tiek apbalvoti arī sporta skolotāji.

Pavisam balvas vai prēmijas saņēmuši vairāk kā simts sportistu un komandu dalībnieki. Lipmana balva īsfilma
Vienmēr esam aktīvāko sportistu vidū un ievērojam veselīgu dzīves veidu. Mūsu ikdienas motto: “Sporto visa klase”.

 


K.Lipmana prēmijas laurēati pēc mācību gadiem

2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012. | 2010./2011. | 2009./2010. | 2008./2009. | 2007./2008. | 2006./2007. | 2005./2006. | 2004./2005.

Zelta, sudraba un bronzas medaļas

Zelta, sudraba un bronzas medaļu ieguvēji

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma