Zinātniski pētnieciskais darbs

ZPD - zinātniski pētnieciskais darbs. Ar ko ZPD atšķiras no referāta? Izstrādājot un rakstot ZPD, jūs kļūstat par zinātnieku, kurš pēta kādu parādību vai tēmu. Šeit ir svarīgi izvēlēties jaunu, aktuālu tēmu, kā arī inovatīvu pieeju tai.

Jau tēmas izvēles stadijā ir nepieciešams domāt par tēmas novitāti un mūsdienīgumu. Nav otrreiz jāpierāda, ka Nikolajs Koperniks 16. gadsimtā pirmais atklāja to, ka tieši Zeme griežas apkārt Saulei un nevis otrādi. Šodien, 21.gadsimtā, mēs vairs nepētām šādu jau pierādītu un neapšaubāmu faktu. Mēs varam izskatīt N. Kopernika atklājumu jaunā gaismā vai no cita mūsdienīga skatupunkta, bet tādā gadījumā ir jābūt diezgan drosmīgam zinātniekam-ģēnijam, lai spētu apšaubīt N. Kopernika heliocentrisma teoriju vai piešķirt šai teorijai novitāti. Ar to arī ZPD atšķiras no referāta. Mēs neizmantojam jau plaši zināmo no Wikipedia vai citu enciklopēdiju resursiem, lai ar vēl vienu piemēru pierādītu jau sen pierādīto. Tas izskatītos kā bezjēdzīga zemes rakšana no vienas dobes otrā. Zinātniski pētnieciskajā darbā teoriju var iekļaut kā jūsu pētījuma pamatu, bet šī teorija nedrīkst palikt nekustīga.

Laba ZPD tēma , piemēram, būtu SMS un to ietekme uz mūsdienu cilvēka runas un rakstīšanas veidu, kur autors analizē kādu 50 skolēnu īsziņas un to valodas lietošanas veidu. Interesanta ZPD tēma arī būtu par Baltijas jūras piesārņojuma līmeni, kur autors pēta molusku skaitu un to daudzveidību jūrā Liepājas piekrastē. Apmeklējot vasarā Somiju, Liepājā iegūtos datus var salīdzināt ar ūdens piesārņojuma līmeni Somijas piekrastē. ZPD ietvaros varētu arī pētīt kādu savu izgudrotu tehnoloģiju vai mehānismu, piemēram kādu datora dzesinātāju, un pierādīt, ka tas patērē 20% mazāk elektrības nekā citi dzesinātāju analogi. Autors var izpētīt skolas energoefektivitāti, apkures un elektrības patēriņus, un, analizējot to trūkumus, veikt secinājumus un izstrādāt plānu to uzlabošanai.

Labam ZPD piemīt gan aktualitāte, gan praktiskie atzinumi, atklājumi un secinājumi. Rezultātiem ir jābūt taustāmiem un pielietojamiem. Mēs varam dziļi analizēt Viljama Šekspīra dzejas stilu traģēdijā "Romeo un Džuljeta", bet cik pielietojami būs mūsu iegūtie atklājumi?