menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas hronoloģija


Šodiena

Tiek rakstīta jauna lapaspuse

2017.-2019.gads.

Uzsākta skolas modernizācija

Skolas modernizācijas gaitam var sekot pēc šīs saites.

2013.

Absolventu skaits

No 1946.g. līdz 2013.g. 2.vidusskolu pabeidza 5285 absolventi!

13.novembris 2015.

Skolas 70.jubileja "Būsim kopā vienoti"

Skola svin savu 70.gada jubileju. Materiālu apkopojums.

Laikā periodā no 65.gadadienas par īpašu uzskatām izveidoto skolas muzeju, izdotās grāmatas “A. Puškina 2. vidusskolai - 65”,  “Skolas absolventi pasaules ceļos”, kā arī skolēnu un pedagogu sasniegumus mācību un audzināšanas darbā. Šai svētku reizei veltīti būs absolventu veiksmes stāsti par savām profesijām. Lasot grāmatu, esiet pozitīvi noskaņoti un labvēlīgi. To nav veidojuši profesionāli literāti, bet Skolas absolventi. Izturieties ar sapratni, ja grāmatā “Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pasaulē” nav datu par visu absolventu tālāko dzīves ceļu. Turpināsim iesākto. Līdz Skolas 75. gadadienai papildināsim informāciju un datu bāzi. 

Gatavojoties skolas jubilejai, ir bijuši dažādi interesanti, atraktīvi un vēsturiski nozīmīgi pasākumi. Arī tas, ka pie Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ēkas Liedaga ielā 5 izvietotā plāksnīte stāsta, ka šeit par direktoru un pedagogu no 1960.-1990. gadam ir strādājis izcila, visu mīlēta personība Vladimirs Loskutovs. Mūsu spēks, panākumi un sasniegumi ir izteikti svētku devīzē 

”Būsim kopā vienoti”.

Izskan pateicība visiem, kuri sevi ir saistījuši ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu no 1945. gada maija līdz šim brīdim.  Ar cieņu un mīlestību kolektīva vārdā direktore Edīte Plamše.

13.novembris 2011.

Skolas 65.jubileja "Skolas dinastijas pasaules ceļos"

Skola svin savu 65.gada jubileju. Materialu apkopojums.

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja 65. gadadienu. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stends katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 70. gadadienai.

21.gadsimta sākums

Skolas ēkas ārēja modernizācija

Notiek skolas sienu siltināšana un logu nomaiņa.

No 2000.g.

Skolas direktore

Skolu vada Edīte Plamše.

1990.-2000.g.

Skolas direktore

1976./1977

Jaunuzceltā ēka

1976./1977.m.g. skola uzsāk darbu jaunuzceltās ēkas telpās Siguldas 6 / Klaipēdas 64 (Liedaga iela 5).

Skolas nosaukumi mainījušies 4 reizes:
- Liepājas pilsētas krievu vidusskola,
- Liepājas pilsētas 2.vidusskola,
- Liepājas A.S.Puškina 2.vidusskola,
- Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

1960.-1990.g.

Leģendārais skolas direktors

Par direktoru strādā leģendārais un nopelniem bagāts Vladimirs Loskutovs.

Dažas vēsturiskas bildes no šī laika periodā.

 

1949./1950

Jauna skolas vieta

Saskaņā ar Liepājas pilsētas izpildkomitejas 06.05.1949. lēmumu Nr.245 2.vidusskola 1949./1950.m.g. uzsāk jaunās telpās Alejas ielā 16.

1949.

A.Puškina vārda piešķiršana skolai

1949.gadā skolai piešķirts A.Puškina vārds, par godu A.Puškina 150 dzimšanas dienu.


Laikā no 1949.-1960.g. par direktoru strādā Vladimirs Kondakovs.

1948./1949.

Skola divās ēkās

Uz 1948./1949. m.g. sākumu parādās jau divas skolas. Viena no tām Liepājas 2. (krievu) vidusskola Miķeļa Būkas (Toma) ielā 19.

1947.

Skolu reorganizācija

Tā kā skolēnu izvietojums divās atsevišķās telpās ar laiku apgrūtina mācību procesu, 1947.g. 12.decembrī pieņem lēmumu ar 1.decembri reorganizēt krievu vidusskolu: Toma ielā 19 izvietojot vidusskolu, bet Republikas iela 12 – septiņgadīgo skolu.

1945./1946

Pirmie mācību gadi

1946./1947.m.g. skolā jau bija 1969 skolēni! 1945./1946.m.g. uzsāk citās telpās - Republikas iela 12, 1946./47.m.g. tiek nodotas papildtelpas Toma ielā 19.


1946.-1949.g. par direktoru kļūst Fjodors Šešunovs.

28.maijs 1945.gads

Skolas dibināšana

Liepājas A. Puškina 2.vidusskola dibināta 1945.gada 28.maijā. 1945./1946.m.g. skolā reģistrēti 668 skolēni 10 klasēs. No 1945./1946. g. par skolas direktoru ir nozīmēts I.Tamkovičs.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma