Vēsture

Liepājas A. Puškina 2.vidusskola dibināta 1945.gada 28.maijā. 1945./1946.m.g. uzsāk citās telpās - Republikas iela 12,
1946./47.m.g. tiek nodotas papildtelpas Toma ielā 19. Tā kā skolēnu izvietojums divās atsevišķās telpās ar laiku apgrūtina mācību procesu,
1947.g. 12.decembrī pieņem lēmumu ar 1.decembri reorganizēt krievu vidusskolu: Toma ielā 19 izvietojot vidusskolu, bet Republikas 12 – septiņgadīgo skolu.

Faktiski tas notiek tikai nākamajā gadā, kad Tautas izglītības nodaļas statistiskajos pārskatos uz 1948./1949. m.g. sākumu parādās jau divas skolas. Viena no tām Liepājas 2. (krievu) vidusskola Miķeļa Būkas (Toma) ielā 19.1949.gadā skolai piešķirts A.Puškina vārds, par godu A.Puškina 150 dz.d. Saskaņā ar Liepājas pilsētas izpildkomitejas 06.05.1949. lēmumu Nr.245 2.vidusskola 1949./1950.m.g. uzsāk jaunās telpās Alejas ielā 16. 1976./1977.m.g. skola uzsāk darbu jaunuzceltās ēkas telpās Siguldas 6/ Klaipēdas 64 (Liedaga 5).

Nosaukumu vēsture.

Nosaukumi mainījušies 4 reizes:
Liepājas pilsētas krievu vidusskola,
Liepājas pilsētas 2.vidusskola,
Liepājas A.S.Puškina 2.vidusskola,

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola1945./1946.m.g. skolā reģistrēti 668 skolēni 10 klasēs. 1946./1947.m.g. skolā jau bija 1969 skolēni!
No 1946.g. līdz 2017.g. 2.vidusskolu pabeidza 5431 absolventi!


Skolu direktori


Skolas direktori:
1945.-1946.g. I.Tamkovičs
1946.-1949.g. F.Šešunovs
1949.-1960.g. V.Kondakovs 
1960.-1990.g. V.Loskutovs
1990.-2000.g. L.Ūdriņa
No 2000.g. E.Plamše


Mūsu lieldrauga Kirova Lipmana AS „Grindeks” un
AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības attīstībai” ieguldījumsLatvijā augstu tiek vērtēta Kirova Lipmana kunga, AS „Grindeks” un fonda ieguldījums Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā. Liepājā, Liedaga ielā 5 pie Baltijas jūras ar viņu nesavtīgo un sirsnīgo palīdzību ir radīta vieta, kurā visi jūtas komfortabli. No sirds uz sirdi, no paaudzes uz paaudzēm skolas attīstības lappusēs tiks saglabāts mūsu lieldrauga Kirova Lipmana, AS „Grindeks” un AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības attīstībai” vārds un ieguldījums. Mēs esam laimīgi, ka Jūs palīdzat rakstīt skolas vēsturi.
Par 2012.,2013.gada projektiem:
- Projekts „10 gadi kopā ar K. Lipmanu un A/S „Grindeks”. Izpildīts.
- Projekts „Labie darbi”. - Iegādāti aktu zāles krēsli. Izpildīts.
- Aktu zāles multimediju aprīkojums. Aktu zāles un telpu labiekārtošana. Izpildīts.


Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes ierakstītā vēstures lappuse 

Šajā skolas vēstures lappusē katru gadu tiek ierakstīti jauni sasniegumi skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā. Papildināti mācību līdzekļi. akcentējot dabaszinību priekšmetus. Pabeigta dabaszinātņu kabinetu renovācija un aprīkošana. Modernizēti bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas kabineti. Labiekārtota sporta zāle. Veikta Skolas pilnīga renovācija. Siltināšana (sienas, jumts, pamati), nomainīti logi. Renovēts ēdināšanas bloks. Daļēji iekārtota jauna ventilācijas sistēma. Uzstādītas saules baterijas. Ieviestas jaunās tehnoloģijas. Mācību procesā pedagogi pielieto mūsdienīgu aprīkojumu. Laboratorijas un pētniecisko darbu aprīkojums dabaszinātņu un matemātikas kabinetos ir mūsdienīgs. Labiekārtoti informātikas kabineti.

No 2018. gada tiek realizēts izglītības iestāžu modernizācijas projekts SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.


Skolas 55., 60., 65., 70. gadadiena

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja visas skolas gadadienas. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā un apkopoti skolas mājas lapas sadaļā "Jubilejas". Jubilejas stendi katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 75. gadadienai. 


Dinastijas pasaules ceļos 

2011./2012. mācību gadā tika turpināta skolas vēstures izpēte ”Skolas ēkai Liedaga 5-35”. Kolektīvs apkopoja materiālus par dinastijām pasaules ceļos. Notika inovatīvi un saistoši pasākumi, veicinot patriotisko audzināšanu un starppaaudžu sadarbību, labdarību. Visus cikla pasākumus var aplūkot mājas lapā. 2012. gada 2. septembrī aicināsim visus uz grāmatas ”Dinastijas pasaules ceļos” atvēršanas svētkiem. Sakām sirsnīgu paldies grāmatas finansētājam, mūsu lieldraugam K.Lipmana kungam un sastādītājai Annai Protčenko kundzei.

Ar visām skolas grāmatām var iepazīties sadaļā "Grāmatas par skolu".


Skolā ir savs skolas muzejs


Īsfilmas par skolas vēsturi

Viena diena no skolas dzīves


LTV7 un mēs


Vēstures lapaspuses


Alfabets


Associācijas...

 

 

 

 

footer

 

 

header

Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola