Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Kalendārs

Modernizācija

Sacensību kalendārs

Liepājas pilsētas  starpskolu sacensību kalendārs  2017./18. m.g., 1.semestris

N.p.k.

Sacensības

Vecums

Dalībnieku skaits no skolas

Kalendārs

Pieteikumi

Atbildīgais

Sacensību vieta

1.

OD-2017

5.-12.klases

Visi praktiski veselie skolēni

22.IX
plkst.10.00

 

SP  ;    K.Rolavs
20066998

„DA”stadions

2.

Vieglatlētikas
       4-cīņa jaunieši

10.-12.klases
1999.-01.dz.g.+ 2 jaun.

6

28.IX
plkst.10.00

A.Šliserei līdz 16.IX, norādot, kuru disciplīnu skola tiesās
andraslisere@inbox.lv

A.Šlisere
26803020
V.Goļinkis

„DA”stadions

3.

Vieglatlētikas
       4-cīņa jaunietes

10.-12.klases
1999.-01.dz.g.+ 2 jaun.

6

28.IX
plkst.10.00

A.Šliserei līdz 16.IX, norādot, kuru disciplīnu skola tiesās
andraslisere@inbox.lv

A.Šlisere
26803020
V.Goļinskis

„DA”stadions

4.

Rudens kross

2.-9.klases
10.-12.klases

~35

04.X
plkst.13.00

 Skolas pieteikumus pa vecuma grupām nodot B.Tjurinai sacensību dienā

V.Goļinskis
26758555
B.Tjurina

Jūrmalas parks

5.

Jautrās stafetes

apvienotā 2.-5.kl.kom.

12

10.X
plkst.13.30

 A.Šliserei līdz 5.X andraslisere@inbox.lv

A.Šlisere
26803020

15.vsk.sporta zāle

6.

Florbols

2004.-05.dz.g.
+2 jaunāki

15

16.X-3.XI
plkst.14.30

G.Jēkabsonam līdz 06.X
sports1@inbox.lv

G.Jēkabsons
29168444

15.vsk.sporta zāle

7.

Basketbols jaunietes

1999.-2001.dz.g.

12

1.XI
plkst.9.00

G.Jēkabsonam līdz 20.X
sports1@inbox.lv

G.Jēkabsons
29168444

LOC

8.

Basketbols jaunieši

1999.-2001.dz.g.

12

1.XI
plkst.9.00

G.Jēkabsonam līdz 20.X
sports1@inbox.lv

G.Jēkabsons
29168444

LOC

9.

Volejbols  M
(nelicencētie)

2002.dz.g.un jaunāki

12

06.-10.XI
plkst.14.30

E.Auniņai līdz 30.X
aunina77@inbox.lv

B.Tjurina
E.Auniņa
29152453

8.vsk.sporta zāle

10.

Volejbols  Z
(nelicencētie)

2002.dz.g.un jaunāki

12

13.-16.XI
plkst.14.30

K.Dovgvillo līdz 3.XI
karlisdovgvillo@inbox.lv

K.Dovgvillo
29662739

15.vsk.sporta zāle

11.

Futbols telpās

2006.-07.dz.g.
+ 2 jaunāki

10

16.-21.XI
plkst.14.00

V.Pocjutei līdz 10.XI
valenta070707@inbox.lv

V.Pocjute
25909881

2.vsk.sporta zālē

12.

Futbols telpās

2002.-03.dz.g.
+ 2 jaunāki

10

22.-24.XI
plkst.14.00

V.Pocjutei līdz 8.XI
valenta070707@inbox.lv

V.Pocjute
25909881

2.vsk.sporta zālē

13.

Tautas bumba M

2006.-07.dz.g.

12

27.XI-30. XI
plkst.13.00

E.Auniņai līdz 17.XI
aunina77@inbox.lv

E.Auniņa
29152453

8. vsk. sporta zāle

14.

Tautas bumba Z

   2006.-07.dz.g.

12

4.-8. XII
plkst.13.00

M.Mickus līdz 25.XI
matiss.mickus@inbox.lv

M. Mickus
20214490

8. vsk. sporta zāle

  15.

VFS  meitenes

        5.-9.kl.
2002.-06.dz.g.

6

12.XII

A.Šliserei līdz 1.XII
andraslisere@inbox.lv

   A.Šlisere
26803020

15.vsk.sporta zāle

16.

VFS   zēni

        5.-9.kl.
2002.-06.dz.g.

6

12.XII

A.Šliserei līdz 1.XII
andraslisere@inbox.lv

A.Šlisere
26803020

15.vsk.sporta zāle

 

Liepājas pilsētas starpskolu sacensību kalendārs  2017./18. m.g., 2.semestris

N.p.k.

Sacensības

Vecums

Dalībnieku skaits

Kalendārs

Pieteikumi

Atbildīgais

Sacensību vieta

1.

Florbols  Z +(m)

2002.-03.dz.g.+ 2 sk.2004.dz.g.
+2001.g-kuri mācās9.kl.-ā.k!

15

22.I-02.II
plkst.14.00

G.Jēkabsonam līdz 15.I
sports1@inbox.lv

G.Jēkabsons
29168444

15.vsk.sporta zāle

2.

Zāles futbols

2004.-05.dz.g.
+ 2 sk.2006.dz.g.

10

5.-9.II
plkst.14.00

V.Pocjutei līdz 26.I
valenta070707@inbox.lv

V.Pocjute
25909881

2.vsk.sporta zālē

3.

Volejbols jaunietes

1999.-01.dz.g.
+2 jaunākas

12

19.-23.II
pkst.16.00

M.Varslavānei līdz 9.II
marinax31@inbox.lv

M.Varslavāne
26770345
20364407

PIKC LVT
sporta zāle

4.

Volejbols jaunieši

1999.-01.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

26.II -02.III pkst.16.00

M.Varslavānei  līdz 9.II
marinax31@inbox.lv

PIKC LVT
sporta zāle

5.

Tautas bumba M

3.-4.kl.
2007.-08.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

          20.-23.III
plkst.13.00

L.Kaštānovai līdz 02.III
lailakastanova@inbox.lv
Izloze-sanāksme 15.I plkst.15.30. -5.vsk

L. Kaštānova
25910002

6. vsk. sporta zāle

6.

Tautas bumba Z

3.-4.kl.
2007.-08.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

26. – 29.III
plkst.13.00

D.Zakovicai līdz 02.III
daiga.zakovica@inbox.lv
Izloze-sanāksme 15.I plkst.15.30 -5.vsk

D. Zakovica
26180130

6. vsk. sporta zāle

7.

Frīsbijs  jaunietes

1999.-2001.dz.g.
+2 jaunākas

10

09.-13.IV

S.Rozgai līdz 26.III
sim-sim@mail.ru

S.Rozga

7.vsk.sporta zāle

8.

Frīsbijs  jaunieši

1999.-2001.dz.g.
+2 jaunāki

10

09.-13.IV

K.Dovgvillo līdz 26.III
karlisdovgvillo@inbox.lv

K.Dovgvillo

15.vsk.sporta zāle

9.

Florbols  jaunieši +m
 

1999.-2001.dz.g.

15

23.-27.IV
plkst.14.30

M.Varslavānei līdz 13.IV
marinax31@inbox.lv

M.Varslavāne
26770345
20364407

PIKC LVT
sporta zāle

10.

„Jautrie starti”
        3.klasēm

2008.-09.dz.g.

10

26.IV
plkst.12.00

Izloze –sanāksme
15.I  plkst.15.30
5.vidusskolā

D.Gorlačevs
27540919

2.vsk.sporta zāle

11.

Vieglatlētikas
4-cīņa             M

6.-7.kl.
2004.-05.dz.g.
+2 sk.2006.dz.g.

6

       9.V  

V.Goļinskim līdz 23.IV norādot, kuru disciplīnu skola tiesās
ziemslavik@inbox.lv

V.Goļinskis
26758555

DA stadions

12.

Vieglatlētikas
4-cīņa             Z

6.-7.kl.
2004.-05.dz.g.
+2 sk.2006.dz.g.

6

        9.V

B.Tjurina

DA stadions

 

Kurzemes reģiona sacensības basketbolā - 1999.-2001.dz.g. m + z organizē Liepāja II E.Auniņa B.Tjurina LOC

footer