menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Specializācija un mūžizglītība

Specializācija

Pasaulē Šveice ir pazīstama ar trim slavenām lietām: neitralitāti karu ziņā, stabilām bankām un tā saucamo Šveices nazi. Pēdējais simbolizē universālumu savā pielietojamībā: tajā ir iekļauts gan parastais nazis, gan nazis ar zobeniem, gan platais skrūvgriezis, gan krustveida skrūvgriezis, gan nagu vīlīte, gan pudeļu atttaisāmais, gan šķēres, gan plakanknaibles. Šo sarakstu var turpināt...

Angļu runājošā vidē ir tāds izteiciens, "Jack of all trades and a master of none", kurš ir tulkojams kā , "Visādu iemaņu (darbu) džeks un meistars ne par vienu". Kā var redzēt bildē zemāk, Šveices nazis ir kļuvis par šī izteiciena upuri, neskatoties uz savu plašu pielietojamības loku. Rodas jautājums, "kādā ziņā un kā tā varētu būt?"

Šaura vai plaša specializācija?

Ja mēs paņemtu parasto skrūvgriezi, tad pēc šī instrumenta formas var veikt tikai vienu darbību, t.i. skrūvēt vai atskrūvēt. Bet! Skrūvgriezim, salīdzinot ar Šveices nazi, ir vairāki uzgaļi un tas var izturēt lielāku slodzi nekā Šveices nazis. Arī, šī skrūvgriežņu priekšrocība ir tāda, ka ar to var, piemēram, atskrūvēt grūti sasniedzamo skrūvi velosipēda ritenī. Pamēģiniet šo veikt ar Šveices nazi.

Šajā ziņā specializētais instruments kā skrūvgriezis apsteidza universālo Šveices nazi. Šo pašu var dažreiz attiecināt cilvēku profesiju specializācijā. Kādai elektronikas firmai nav interesanti, vai Jūs kā potenciālā kandidatūra labi protat gatavot ēdienus vai finanšu atskaites ofisa programmatūrā, šūt drēbes, celt mājas un vadīt lidmašīnu, ja Jūs tikai viduvēji zināt pat bāzes elektronikas komponentus. Tā labāk izvēlēsies kandidatūru, kura nemāk ne gatavot ēdienus, ne celt mājas, ne operēt lidmašīnu, ne finanšu atskaites, bet kura pārzina visas elektronikas komponentes, prot lodēt un sastādīt elektrotehniskos inženiera zīmējumus. Pat ja pēdēja kandidatūra nemaz neprot lodēt un sastādīt elektrotehniskos inženiera zīmējumus, bet orientējas elektrokomponentos, šai kandidatūrai ir augstākas iespējas tiktu nodarbinātai.

Tomēr, pretējais gadījums, universālums, ir dažreiz tas, kas noder dzīvē un to arī meklē daudzi darba devēji.

Strauji mainīgā pasaulē noder termins mūžizglītība, kad cilvēks apgūst vairākas specializācijas un iemaņas visu mūžu garumā, kļūstot gan par universālo Šveices nazi, gan par specializējošo skrūvgriezi.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma