Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Skolotājiem

Nedēļas plāni

 

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes plāni

 

Skolas, pilsētas un valsts pārbaudes darbu un eksāmenu grafiki

Skolas pārbaudes darbi


| SEPTEMBRIS 2018.  | OKTOBRIS 2018. |

| NOVEMBRIS 2018. | DECEMBRIS 2018. |

| JANVARIS 2019. | FEBRUĀRIS 2019. |

| MARTS 2019. | APRĪLIS 2019. |

| MAIJS 2019. |

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas mācību gada noslēguma skolas pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.

Pilsētas pārbaudes darbi


Liepājas pilsētas pirmseksāmenu pārbaudes darbu grafiks 2018./2019.

Valsts pārbaudījumi


Valsts pārbaudījumu grafiks

Liepājas A.Puškina 2.vidsusskolas valsts pārbaudes darbu norises grafiks 2018./2019.m.g.

Informāciju par ieskaitēm un eksāmenu uzdevumus par iepriekšējiem gadiem Jūs varat atrast šeit.


 

 

Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību grafiki

 

Informatīvie biļeteņi:

2018./2019. | 2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012.  www.uzdevumi.lv

Virtuālā skola. Reģistrējamies un saņemam bezmaksas PROF pieslēgumu.

www.soma.lv

Satur metodiskos materiālus un darba lapas,
kurus ir iespējams izdrukāt vai demonstrēt ar projektoru.
Atvieglosim skolēniem somu.  Metodisko komisiju vadītaji
 


Globālas izglītības materiāli
| Domā globāli | Domā zaļi


Skola2030 Jaunais modelis ir pieejams sabiedriskai apspriešanai 


Jāstiprina valsts valodas apguve mazākumtautību programmās / „Skolēna literāro interešu attīstīšana”

IT stūrītis      LIZDA e-ziņu lapa     eTwinning / Tiešsaistes vebinārs

Ētikas kodekss
footer