Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes aktīvs: Aleksejs Kozlovs, Olga Zaharova, Faila Abbasova, Viktorija Vaļkova, Irina Vasiļenko.

Skolas padomes priekšsēdētāja F.Abbasova modernizācijas laikā aktīvi palīdz problēmu risināšanā. Viņa šajā procesā prasmīgi iesaista arī vecākus. Paldies Failas kundzei un viņas palīgiem. Ir prieks par atsaucību un sadarbību.

Skolas darbinieki

Edīte Plamše direktore
Natālija Zavaruhina DVIJ
Baiba Bolšteina DVIJ
Natālija Bagirova DVAD
Natālija Rižova skolas psihologs
Anna Ušeņina sociālais pedagogs
Sofija Davidoviča skolēnu līdzpārvalde
Karina Goldmane skolēnu līdzpārvalde
Alla Avlasa skolotājs

Vecāku pārstavji

Klase Vārds, uzvārds Klase Vārds, uzvārds
1.a Tatjana Basaraba 7.a Olegs Murza
1.b Viktorija Naboka 7.b Aļona Protasenko
2.a Jevgenija Kuznecova 8.a Anastasija Šestakova
2.b Aleksejs Kozlovs 8.b Jekaterina Lepa
3.a Jeļena Iļjina 9.a Diāna Lisjanska
3.b Konohina Natālija 9.b Natālija Pikuļeva
3.c Ksenija Travina 10.a Natalija Dolgaja
4.a Olga Zaharova 10.b Olga Zaharova
4.b Tatjana Averčenko 11.a Violeta Svetašova
5.a Irina Sitņuka 12.a Natalija Lileiko
5.b Vaļkova Viktorija 12.b Nataļja Grigorjeva
6.a Jeļena Dovbija  
6.b Olga Aleksejeva

 

Skolas padomes tikšanās

2018./2019. māc. gadā skolas padome tiekas:
▪ 9.oktobrī plkst. 18:00.
▪ 18.decembrī plkst. 18:00.
▪ Marts-aprīlis: piedalīšanās skolas akreditācijas sagatavošanas un norises procesā.

Vecāku sapulces:

▪ 1.-7. klases - 26.09. plkst. 18:00, Dunikas ielā 9/11.
▪ 8., 9., 11., 12.. klases - 25.09. – 18:00, Dunikas ielā 9/11.
▪ 10. kl. - 27.08.2018. – plkst. 18:30, Dunikas ielā 9/11 .

Darbs ar vecākiem

▪ Atklātās stundas vecākiem – pēc vienošanās ar skolotājiem.
▪ Individuālās tikšanās ar vecākiem “Sadzirdēt vienam otru” (Dunikas 9/11):
1.-7.klases - 5.11.2018.
8.-12.klases – 6.11. 2018.
▪ Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem - pēc savstarpējas vienošanās.

 

Skolas forma un izglītojamo ārējais izskats

 

! Lūdzam iepazīties ar skolas formu noteikumiem pēc šīs saites (sadaļa noteikumi).

Pavasara skolas formu pasūtīšanas kampaņa šogad tiks atvērta no 9.maija.
Liels paldies Jums par atbalstu, līdzdalību un uzticību projektam www.skolasforma.lv. Bez Jūsu aktīvās līdzdalības šo projektu nebūtu iespējams realizēt. Un mums ir patiess prieks par to, ka kopā veicinam bērnu sapratni par piederību savai skolai, novadam, pilsētai un valstij.

Esam atvērti gan skolu kolektīvu, gan vecāku un bērnu ieteikumiem, ko vajadzētu papildināt vai uzlabot mūsu kopīgajā projektā www.skolasforma.lv
Ņemot vērā vecāku ierosinājumus, šogad vecākiem būs pašiem iespēja izvēlēties šūt skolas LOGO uz viena formas apģērba vai arī uz vairākiem.
Esam ieviesuši iespēju atsevišķi pasūtīt LOGO.

Neskatoties uz to, ka ražotāji šogad cēluši cenas sakarā ar izejvielu cenu neprognozējamu pieaugumu, mēs esam centušies saglabāt skolas formas cenas maksimāli iespējami pietuvinātas iepriekšējo gadu cenu līmenim.
Cerot uz ilgu un radošu sadarbību
Jūsu, www.skolasforma.lv kolektīvs.
Ir īpašs piedāvājums no SIA "AMERI", kura piedāvā iegādāties skolēnu formu pa tiešo bez starpniekiem. Vairāk info viņu pavadvēstulē.


Skolas padomes darbības plāns Skolas padomes reglaments ir atrodams dokumentācijas sadaļā reglamentos.

 

Skolas padomes arhīvs:

2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012.

footer