menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Sadarbība


Sadarbība ar Liepājas Speciālo Ekonomisko zonu (LSEZ), skolotāju vizīte 2017.gadā

5.aprīlī skolotājiem bija laba iespēja ieskatīties dažu LSEZ uzņēmumu darbībā, un ar savām acīm redzēt, kas tiek ražots Liepājā un uzzināt kādas iemaņas ir nepieciešams attīstīt skolēnos jau skolas solī.

 

 

 

 

 Ceturtdien, 28. janvārī, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Draudzīgā Aicinājuma 81-ās gadskārtas svinības

Draudzīgā aicinājuma diena 28. janvārī tiek atzīmēta kopš Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanas 1990. gadā, bet jau 18 gadus šīs dienas programmai klāt nākusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas ceremonija.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, absolventi un sadarbības partneri labprāt iesaistās skolas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, īpaši aktīvi, gatavojoties skolas 70. gada jubilejai. Līdz šim realizētās aktivitātes un praksē ieviestās  metodes cieši saistītas ar Draudzīgā aicinājuma ideju - dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktivitātes.

Skolas lieldraugs jau daudzus gadus ir akciju sabiedrības "Grindeks" fonds un tā padomes priekšēdētājs Kirovs Lipmans. Šis fonds ir izveidots 2006. gada pavasarī izveidots, lai atbalstītu un veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabas zinātnēs un farmācijā. 

Šajā svētku reizē uz Cēsīm devās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācijas pārstāvji un metodisko komisiju vadītāji pieredzes apmaiņā, kā arī lai godinātu nominācijā "MECENĀTS" izvirzīto AS "GRINDEKS" fonda komunikācijas departamenta vadītāju Lailu Kļaviņu un citus balvu saņēmējus. Informāciju sagatavoja  Liepājas A.Puškina  2. vidusskolas direktore Edīte Plamše.Sadarbība ar Swedbank


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore E.Plamše un direktores vietniece mācību darbā R.Stužāne tikās ar Swedbank Kurzemes nodaļas klientu apkalpošanas vadītaju I. Otaņķi un klientu konsultanti Baibu Miņinu. Tika pārrunāti sadarbības aspekti skolēnu tālākizglītībai finanšu jautājumos. "Skolas programma" tiks realizēta 11. klašu skolēniem.  Skolas viesi tika  iepazisnāti ar 70. gadadienas pasākumu ciklu. Vienojāmies, ka  27. martā piedalīsies diskusijā "Liepājas A.Puškina 2. vidusskola- atvērta un draudzīga”.

 

 

 Skolas mecenāti

 

Paldies par sadarbību, sniedzot atbalstu projekta nedēļas un A.Puškina prēmijas pasākumiem: Ivanovu un Petrovu ģimenēm, Kravcovu ģimenei, Vorobjovu ģimenei, N. Vorobeičikam.

 

 

 

 

 

 Sadraudzība


Sadarbības partneri

Valmieras 2. vidusskola. Virziens: pieredzes apmaiņa par bilingvālo izglītību un CLIL metodi video un prezentācija
Zaļākalna ģimnāzija, Klaipēdā, Lietuvā. Virziens: skolas muzejs
RTU, Liepājā. Virziens: skolēnu nodarbību apmeklējums RTU (video)
• "CultHus" jauniešu māja, Dānija. Virziens: Erasmus+ projekts "Exchanges for all" ("Apmaiņa visiem")
Sankt-Peterburgas vidusskola Nr. 152. Virziens: ZPD jomā, teletilts
• A.Puškina vidusskola nr. 353, Maskava. Virziens: A.Puškina daiļrades festivāls Maskavā

 

 

 

 Ievērojami skolas viesi...

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma