Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Projektu nedēļa un zinātniskie pētnieciskie darbi

Projektu nedēļa

Ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas direktores 09.10.2018. rīkojumu Nr. 126 – r “Par projekta nedēļu 2018./2019. mācību gadā” projekta nedēļas norises laiks  2018./2019. mācību gadā  apstiprināts no  2019. gada 4. līdz 8. februārim.

Plānojums februāris 2018.

Zinātniskie pētnieciskie darbi

ZPD vadlīnijas


Elektroniskas aptaujas

Lai kāds nebūtu jūsu projekta nedēļas vai ZPD temats, Jūs, laikam, veiksiet arī aptaujas.
Ja Jūs domājat veikt elektroniskas aptaujas, tad jums palīgā ir 3 resursi:
- www.google.lv (aptaujas ir bezmaksas)
- www.webanketa.com (bezmaksas pirmie 200 respondentu atbidles)
- www.visidati.lv (bezmaksas 50 respondentu atbildes)
Minētie resursi atvieglo rezultātu analīzi, jo automatiski apkopo respondentu rezultātus un veido grafikus.


Projektu nedēļas arhīvs: 2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016.

footer