menu_page
Stundas
  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube   Latvija_100
634 31 772    | 

Projektu nedēļa un ZPD

Projektu nedēļa

Ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas direktores 09.10.2018. rīkojumu Nr. 126 – r “Par projekta nedēļu 2018./2019. mācību gadā” projekta nedēļas norises laiks  2018./2019. mācību gadā  apstiprināts no  2019. gada 4. līdz 8. februārim.


Projekta nedēļas sagatavošanas un norises plāns 2018./2019.



Projektu nedēļās materiāli un to gaita

Zinātniskie pētnieciskie darbi

ZPD vadlīnijas

Kas ir ZPD?

Noformējums 1 un noformējums 2
Satura veidošana
Attēlu saraksta veidošana
Rādītāja veidošana
ZPD: prezentācija
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, ķīmijā, fizikā, astronomijāinženierzinātnēs, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnēstruktūra un noformējums


Elektroniskas aptaujas

Lai kāds nebūtu jūsu projekta nedēļas vai ZPD temats, Jūs, laikam, veiksiet arī aptaujas.
Ja Jūs domājat veikt elektroniskas aptaujas, tad jums palīgā ir 3 resursi:
- www.google.lv (aptaujas ir bezmaksas)
- www.webanketa.com (bezmaksas pirmie 200 respondentu atbidles)
- www.visidati.lv (bezmaksas 50 respondentu atbildes)
Minētie resursi atvieglo rezultātu analīzi, jo automatiski apkopo respondentu rezultātus un veido grafikus.

Projektu nedēļas materiāli un to gaita


Absolventu vizītes skolā

10.01.2019.

2019. gadā ieskaņā ir iespēja izzināt skolas absolventu dzīves lappuses. Tas ir jauki. Optimistiska un radoša bija saruna ar Kristīni Protasu un Romānu Saņinu. Arī klases audzinātājas L.Kalugina un G.Skorobogatova bija gandarītas, Absolventi apsolīja karjeras konsultantei L.Jaunskalžei būt aktīviem projekta nedēļas dalībniekiem.

Projektu nedēļās ietvaros laipni lūdzam atsaukties Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventus un līdz 2019.g. 10.februārim aizpildīt elektronisko anketu par sevi. Iepriekšēji paldies!

Projektu nedēļas arhīvs:

2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma