Menu
   2vsk@liepaja.edu.lv       Kontakti                                                  Facebook    

 


Kalendārs


Liepājas A.Puškina 2.vidusskola


Skolas modernizācija

 

Projektu nedēļa

Projektu nedēļa un zinātniskie pētnieciskie darbi

“Mūsu skolas veiksmes atslēga Latvijai”


12. –16. februāris 2018.
Projektu nedēļas plānojums

Prioritātes:

Projektu nedēļas dienas:

1.diena

Šonedēļ, no 12. -16. februārim skolā norisināsies projektu nedēļa. Tēma: „Mūsu skolas veiksmes atslēga Latvijai”
Mērķis: iegūt mācīšanās un savas izaugsmes pieredzi, atbildīgu un cieņpilnas attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību un valsti.
Veiksmes atslēgas vārdi un mācību jomas/kā pamatjomas:

  1. “Latvija/Latvia/Латвия” – Valodu

  2. “Latvija ciparos” - Dabaszinātņu

  3.  “Ūdens” -  Dabaszinātņu

  4.  “Kustība” – Veselības un fiziskās aktivitātes

  5.  “Laipnība/pieklājība” – Sociālā un pilsoniskā

2.-7.klases skolēni strādā projektu nedēļas laikā  kopā ar savas klases partneriem. Katru dienu notiks nodarbības LDM (Laboratorijas/Darbnīcas/Meistarklases), kurus vada priekšmetu skolotāji un klases audzinātāji.

Nedēļas darba gaitā skolēni sasniedz sagaidāmo rezultātu un sagatavo 20 min. garumā pasākumu/noslēgumu/aizstāvēšanu 16.02. (brīvā izvēlē un formā, piem., viktorīna, spēle, skečs, konkurss, demonstrējumi utt. savas klases partnerim (piem., 2.a – 6.a klasei un otrādi, 6.a – 2.a klasei)

Sagaidāmais rezultāts: tiek attīstīta pilsoniskā pratība un apzināta izglītības vērtība. Pamatskolas skolēni un priekšmetu skolotāji strādās līdzdarbojoties, attīstot caurviju prasmes un veidojot ieradumus, kas pamatojas vērtībās.

8.klases tēma ir “Simtgades burtnieki”, kur skolēni pēta bibliotēkā saglabātos manuskriptus un pārraksta tos datorrakstā. (http://lv100.garamantas.lv/ )
9. un 12. klases skolēni gatavojas eksāmenu sesijai pēc atsevišķa grafika.
10.-11.klašu skolēni nodarbojas ar zinātniski pētnieciskiem darbiem.

Turpinājums seko…

2.diena

Šodien klašu kolektīvi darbojās klasēs ar izvēlētajām projekta tēmām. Skolēni stradā grupās un aktīvi piedalās dažādās viktorīnās un spēlēs.

Latviešu valodas skolotāja Tatjana Vēja pastāstīja par nodarbībam 2.a klasē, skolēni kopā ar skolotāju izpētīja tēmu “Latvija rakstu zīmēs”. Pirmdienā skolēni iepazinās ar Latviju rakstiem un zīmēm. Skolēni kopā ar skolotāju pārrunāja, ko simbolizē dažādās Latviju zīmes un raksti, piemēram, Ūsiņš, Māras zīme, Saules zīme, Zalktis, Auseklis. Šodien skolēni nostiprināja savas zināšanas, atkārtoja visas iepazītās zīmes un rakstus, skolēni pildīja darba lapu, ierakstīja nepieciešamo informāciju, patstāvīgi izvēlējas, kura zīme skolēnam ir vismīļākā un to uzzīmēja. Bērniem bija interesanti uzzināt ko jaunu par savu valsti, izpētīt informāciju un pielietot iegūto informāciju praktiski.

Skolēni no 2.b klases šodien interesanti pavadīja laiku un uzzināja daudz interesanta par kustību kā dzīves neatņemama daļu. Skolēni piedalījās viktorīnā “Kahoot” vidē, kuru vadīja informātikas skolotāja Jekaterina Kovaļova. Pētīja dažādus jautājumus no dzīves jomām, piemēram, par kustību ceļu satiksmē, cilvēkā organismā, visumā, dzīvnieku pasaulē.
Skolēni no 2.c klases izzināja tēmu  “Ūdens”, runāja par ūdens sastāvu, piedalījas meisterklasēs un bija aizraujoši pavadījuši laiku. Arī 6.c klase Latviešu valodas stundā izzināja tematu „Ūdens” ,kas bija veltīts Latvijas upēm. Kā teikās, tautasdziesmās, ticējumos un dziesmās ir pieminēts Daugavas, Gaujas, Lielupes,  un Ventas vārds.

3.-6. klases rakstīja un atbildēja mutvārdu daļu DD krievu valodā.
8. klašu skolēni turpina piedalīties projektā "Simtgades burtnieks". 10.-11. klašu skolēni turpina strādāt ar ZPD vadītājiem un veidot savu zinatniski pētniecisko darbu. 9.klašu skolēni  gatavojas latviešu valodas pirmseksāmenam (mutvārdu daļai).

3.diena

Šodien 2.-7. klašu kolektīvi darbojās klasēs ar izvēlētajām projekta tēmām. Skolēni strādā grupās un aktīvi piedalās dažādās viktorīnās un spēlēs.

Skolēni no 8. līdz 12. klasēm piedalās programmā “Ēnu diena”, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Mūsu skolēni ir ieinteresēti nākotnei un ar prieku piedalās šajā programmā. Šodien daudzi skolēni dodas uz darbu kopā ar savam vecākiem un vienu darba dienu ir kļuvusi par viņu ēnu.

9. un 12. klašu skolēni gatavojas eksāmenam. 12. klasei notiek mutvārdu pirmseksāmens angļu valodā, 9.b. klase veica mutvārdu pirmseksāmenu krievu valodā. 10.-11. klašu skolēni turpina strādāt ar ZPD vadītājiem un veidot savu zinātniski pētniecisko darbu. 

4.diena

Šodien  2.-7. klašu kolektīvi darbojās klasēs ar izvēlētajām projekta tēmām. Skolēni strādā grupās un aktīvi piedalās dažādās viktorīnās un spēlēs.

8. klašu skolēni turpina veidot un pārrakstīt rokrakstus elektroniski, piedaloties  projektā „Simtgades burtnieks”, kurā ikviens var iejusties Krišjāņa Barona ādā un palīdzēt pārrakstīt Latviešu folkloras krātuvē glabātos folkloras materiālus, tādā veidā dāvinot laiku un valodu prasmes Latvijas valsts simtgadei.

9. un 10. klašu skolēni veica aizstāvēšanu un priekšaizstavēšanu savam zinātniski pētnieciskajam darbam.
Šodien skolēniem no 9.-12. klasēm ir lieliska iespēja piedalīties Augstāko un prof. izglītības iestāžu izstāde "Kur mācīties tālāk?". No pulksten 12.00 līdz 16.00 Liepājas Latviešu Biedrības nama Lielajā zālē notiks izglītības iestāžu izstāde un skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. Dalībai izstādē pieteikušās 26 izglītības iestādes.

No pulksten 14.00 līdz 15.00 darba devēju paneļdiskusija ar jauniešiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē. Arī mūsu skolēni dodas piedalīties paneļdiskusijā kopā ar karjeras konsultanti Lailu Jaunskalže.
Diskusijas mērķis: Mazināt plaisu darba devēju, jauniešu un izglītības pārstāvju izpratnē par mūsdienīgu izglītību. Moderators Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Atis Egliņš-Eglītis. Skolēniem tā ir noderīga informācija, lai sevi attīstītu, pilnveidotu mācības un macīties izvēlētajā nozarē.

12. klašu skolēni veica pirmseksāmenu angļu valodas mutvārdu daļu un gatovojās centralizētajam eksāmenam fizikā. 

5.diena

Šodien skolas aktu zālē un klasēs notika projektu darbu aizstāvēšana. Skolēni prezentēja  savus darbus. Runājot par sasniegumiem un panākumiem, var teikt, ka galvenais mērķis ir sasniegts, skolēni apguva pētnieciskā darba pamatprasmes, bērniem labi izdevās pārlūkot skolas būtiskās vērtības un iemūžināt tās. Darbs tikts paveikts draudzīgā atmosfērā, ar radošumu un prieka sajutu, nostiprinot skolēnu priekšstatus par skolas vēsturi un tās nozīmi sabiedrībā.

9.-11. klases skolēni piedalījās konferencē aktu zālē. Tur  bija piedāvāti labākie zinātniski pētnieciskie darbi. Skolēniem izdevās pilnveidot prezentācijas prasmes, sekmēt pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību, ieinteresēt par akadēmiskajām studijām augstskolās un zinātniski pētniecisko darbību. 

2.-7. klases skolēni veica projektu aizstāvēšana klases partnerim.Veidojot  pētnieciskus darbus, skolēni izmantoja  datortehniku, datora programmas. Bērni izveidoja kopprojektu,  zīmējot zīmējumus un  izveidojot interaktīvās spēles.

Skolēniem patika darboties visiem kopā draudzīgā atmosfērā, izvirzītās kopīgās idejas īstenošanā. Skolēni uzlaboja dažādas prasmes: publikās runas aizstāvēšanas laikā, darbā ar datora programmām, ka arī darbu komandā.

12.klases skolēni gatavojās eksāmenam fizikā.
Šodien visi skolēni un skolotāji var piedalīties metņos, salmu lelles sadzināšanai un visi kopā uzdziedāt visādas tautasdziesmas, uzdējot jautras dējas.

Projektu nedēļa ir beigusies, bet radošums, zinātkāre, mācīties gribasspēks gan nebeigsies mūsu skolā nekad! Ir daudz kas iemācīts un paveikts šajā nedēļā. Turpināsim īstenot uzsākto, mācīties un veidot jaunus projektus. Ar prieku un mīlestību sirdī novēlām visiem laimīgiem būt.

Projektu nedēļas fotoalbūmsZinātniskie pētnieciskie darbi. Kas tie ir?Projektu nedēļas arhīvs
2016./2017.
2015./2016.

Untitled Document