Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija
Projekti

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001" Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.
Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

Starptautiskie projekti: Erasmus un Nordplus

Turpinot iepriekšēja projekta sadarbību (26.-31.maijs 2018.) un jauniešu apmaiņu Dānijā un Liepājā (sociālā tīkla grupa), arī šogad veiksmīgi noritēja jauniešu apmaiņas Nordplus Junior projekts "Young people are the future" (Jauni cilvēki ir nākotne), kura ietvaros piedalījās mūsu skolas 8. klašu 23 skolēni un 4 pedagogi. Skolas delegācija bija divās grupās: Lietuvā (viesu nams "Sodyba Strykis") un Latvijā (atpūtas komplekss "Draudzība") kopā ar 8.klašu jauniešiem no Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas. Skolēni piedalījās 3 veida meistarklašu darbnīcās (teātra maksla, deja un liriskā/bitboksa), kuri virzās ap galveno tēmu- "Klimata izmaiņas". Skolēni izprata klimata izmaiņas ne tikai zīmējot plakātus un veidojot prezentācijas ar kilmāta saistītām problēmām un to risinājumiem vai gatavojot uzvedumus, bet arī sajutot laika apstākļus uz sevis un salīdzinot bildes ar vietām, kurus viņi apmeklēja. Divu dienu laikā laika apstākļi nomainījas tik strauji, ka bildēs redzāmie vikinga kuģa konturi Dreverna ciematā, Lietuvā, pie kurā bildējās skolēni, bija vienīgais kas palika skaidri redzams.


Bija arī gaišāki mirkļi, kad skolēni, miksētā valstu grupā, veidoja izrādi savas meistarklases ietvaros un rādīja tās skolās vai jauniešu mājās. Varat iedomāties, ka tas nav viegli, jo starptautiskā projekta sarunvaloda ir angļu. Pacienāties ar nacionālo virtuves gārdumiem un parādīt prezentāciju vai nodzeidāt dziesmu, kura pārstav savu valsts, varēja starpkultūru vakarā. Projekta noslēgumā visiem dalībniekiem iesnedza projekta sertifikātus. Projekts ilga tikai vienu nedēļu no 22.-27.septembrim un, neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem, jaunu iespaidu un kontaktu bija tik daudz, ka tos vēl nāksies apjēgt un izprast ilgu laiku. Projekta beigās dažiem bija grūti šķirties ar jauniegūtajiem draugiem. Labi, ka ir tehnoloģijas, kuras ļauj saglabāt kontakta dzirksteli līdz nākošam projektam. Projekta mirkļi sociālā tīkla grupā | Projekta mājas lapa.

 

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas darbība projektu realizēšanā 2017./2018.m.g.

 

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai" Lasīt vairāk.

„Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”

Projektu arhīvs: 2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012. | 2010./2011. | 2009./2010.

footer