menu_page
Stundas
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
Līdz atgriešanos "jaunās mājās" ir palicis
*Ir iespējamas izmaiņas
Drīz diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasēs. Ir vērts sagatavoties.
     
 634 31 772    | 

Latvijas mēroga projektiDalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001" Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.
Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Skolotājas Maijas Bergmanes atziņas par projektu “PuMPuRS”

Individuāli pasākumi skolēnu mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanāProjekts "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai"

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai". Lasīt vairāk.

„Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”

 

Starptautiskā mēroga projektiErasmus+ projekts Atbalsts Atbalstam!

Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Support for Support!
Erasmus+ projekta Nr.
 2018-1-LV01-KA101-046775  
Projekta īstenotājs: Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
Projekta partnerorganizācijas: Paragon Europe ( Malta), E-project consult (Itālija, Sicīlija) un I-DEC Training Centre apmācības centrs (Grieķija, Pireja).
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018. – 30.04.2020. (22 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt skolas personāla apmācību un starptautisko pieredzi, kā arī pilnveidot skolas starptautisko sadarbību.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas darbinieki.
Projekta galvenās aktivitātes
4 skolas pārstāvji (skolas Atbalsta komandas locekļi un līdz šim aktīvi iesaistītais atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā)pilnveidos profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās institūcijas internacionalizācijas pakāpi Itālijā un Grieķijā. 2 skolas pārstāvji iegūs iespēju vērot darbu Maltas izglītības iestādes ( skolas) un palīdzības centros.
Īstenojot projektu organizācijām veidosies sadarbība, kas var nodrošināt sadarbību arī citos projektos un pasākumos. Šīs ir ne tikai jaunas zināšanas un sevis pilnveides iespējas, bet arī savas valsts un Skolas prezentācija ārpus savas valsts robežām. Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem būs publicēta visu iesaistīto projekta organizāciju interneta sociālajos tīklos un/vai mājas lapās. 


Pedagogu apmaiņas vizīte uz Grieķiju

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas jautajumos Natālijas Bagirovas un sociālā pedagoga Annas Ušeņinas atskaite par piedalīšanos Erasmus+ projektā.

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietnieces audzināšanas jautajumos Natālijas Bagirovas un sociālā pedagoga Annas Ušeņinas atskaite par piedalīšanos Erasmus+ projektā.

Tēma: Iekļaujoša izglītība: darbs ar klases daudzveidību un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (“Inclusive education: Tackling with classroom diversity and early school leaving”).

Vieta: Grieķija, Piareija
Laiks: 19.11.2018.-23.11.2018.
Mērķis: jaunu stratēģiju un informāciju ieguve par šķēršļiem izglītībā, to atklāšanu un mazināšanu, izglītojamo atbalstīšanu mācību procesā. Iekļaujoša izglītība kā izaicinājums vispārizglītojošām skolām.

Runā par:
Kādas izplātītākas mācīšanas problēmas skolā.
Mācīšanās traucējumi
Atbalstoša un produktīva ir individuālā pieeja skolēniem ar mācīšanas traucējumiem.
Individuālais mācību plāns. Citu valstu pieredze.
Mācīšanas stratēģijas.
Skolas un ģimenes sadarbība veiksmīgas mācīšanas procesa organizēšanā.
Svarīgi atcerēties, ka arī izglītojamiem ir savi uzskati par pedagogiem.
Iemesli priekšlaicīgai mācību pamešanai.

Secinājumi:
Skolēns ir indivīds, kuram nepieciešams atbalsts.
Liepājas A.Puskina 2.vidusskola realizē individuālus plānus un veido profesionālu atbalsta sistēmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Dānijas pieredze individuālu plānu izveidē ir produktīva, ja ir pietiekams Valsts un pašvaldības atbalsts. Starptautiskais Nordplus projekts, skolēnu apmaiņas vizīte

Turpinot iepriekšēja projekta sadarbību (26.-31.maijs 2018.) un jauniešu apmaiņu Dānijā un Liepājā (sociālā tīkla grupa), arī šogad veiksmīgi noritēja jauniešu apmaiņas Nordplus Junior projekts "Young people are the future" (Jauni cilvēki ir nākotne), kura ietvaros piedalījās mūsu skolas 8. klašu 23 skolēni un 4 pedagogi. Skolas delegācija bija divās grupās: Lietuvā (viesu nams "Sodyba Strykis") un Latvijā (atpūtas komplekss "Draudzība") kopā ar 8.klašu jauniešiem no Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas. Skolēni piedalījās 3 veida meistarklašu darbnīcās (teātra maksla, deja un liriskā/bitboksa), kuri virzās ap galveno tēmu- "Klimata izmaiņas". Skolēni izprata klimata izmaiņas ne tikai zīmējot plakātus un veidojot prezentācijas ar kilmāta saistītām problēmām un to risinājumiem vai gatavojot uzvedumus, bet arī sajutot laika apstākļus uz sevis un salīdzinot bildes ar vietām, kurus viņi apmeklēja. Divu dienu laikā laika apstākļi nomainījas tik strauji, ka bildēs redzāmie vikinga kuģa konturi Dreverna ciematā, Lietuvā, pie kurā bildējās skolēni, bija vienīgais kas palika skaidri redzams.

Bija arī gaišāki mirkļi, kad skolēni, miksētā valstu grupā, veidoja izrādi savas meistarklases ietvaros un rādīja tās skolās vai jauniešu mājās. Varat iedomāties, ka tas nav viegli, jo starptautiskā projekta sarunvaloda ir angļu. Pacienāties ar nacionālo virtuves gārdumiem un parādīt prezentāciju vai nodzeidāt dziesmu, kura pārstav savu valsts, varēja starpkultūru vakarā. Projekta noslēgumā visiem dalībniekiem iesnedza projekta sertifikātus. Projekts ilga tikai vienu nedēļu no 22.-27.septembrim un, neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem, jaunu iespaidu un kontaktu bija tik daudz, ka tos vēl nāksies apjēgt un izprast ilgu laiku. Projekta beigās dažiem bija grūti šķirties ar jauniegūtajiem draugiem. Labi, ka ir tehnoloģijas, kuras ļauj saglabāt kontakta dzirksteli līdz nākošam projektam. Projekta mirkļi sociālā tīkla grupā | Projekta mājas lapa.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas darbība projektu realizēšanā 2017./2018.m.g.

Projektu arhīvs:

2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2013./2014. | 2012./2013. | 2011./2012. | 2010./2011. | 2009./2010.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma