Menu
   2vsk@liepaja.edu.lv       Kontakti                                                  Facebook    

 


Kalendārs


Liepājas A.Puškina 2.vidusskola


Skolas modernizācija

 
Projekti

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001" Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.
Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


MOT - Izvēlies drosmi

2017./2018. m.g. MOT apgūst vairāk kā 2000 skolēnu 22 Latvijas skolās 53 MOT treneru vadībā. Arī mūsu skola kopš 2018.gada 8.janvāra ir to skolu skaitā. 2. semestrī  mācības uzsāks 7.b  klases (klases audzinātāja Valentīna Lagzdiņa) un 7.a klases (klases audzinātāja Olga Baluhina) skolēni 12 interaktīvu nodarbību ciklu 3 mācību gadu garumā. Šīs nodarbības mūsu skolas skolēniem vadīs aizrautīgi, mūsdienīgi, radoši un sirsnīgi treneri  7.a klasei Valentīna Lagzdiņa un 7.b. klasei Dmitrijs Komarovs.

Esmu pateicīga biedrības MOT Latvijai vadītājai Ilzei Paiderei–Staķei par doto iespēju mūsu skolai nokļūt to skolu vidū, kas piedalās šajā projektā, skolas direktorei Edītei Plamšei par to, ka atbalstīja  ieceri skolā realizēt šo programmu, 7.a klases audzinātājai un  MOT trenerei Valentīnai Lagzdiņai un  skolas brīvprātīgajam, uzņēmējam Dmitrijam Komarovam par iesaistīšanos šajā programmā. 7.klašu vecākiem, kas ļaus saviem bērniem uzdrošināties apgūt jauno.

Skolas MOT koordinatore Vita Jausukaite


Projekta "Te un tagad" forums

30.novembrī un 1.decembrī Valmierā norisinājās noslēguma kārta projektam- forumam “Te un Tagad”. Skolu projektā pārstāvēja 11.b klases skolēni Karīna Girgensone, Aļesja Jakovenko, Diāna Bogdanova, Daņiils Ļivanskis, 11.a klases skolēns Dianisijs Smirnovs un 10. klases skolēns Marks Hramovs.

Projekta ietvaros dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas līderības mākslā un   meistarklasēs apguva Latvju tautas tradīcijas, Latvju dejas. Radoši izpaudās kūkas gatavošanā, video un kostīmu veidošanā un to prezentācijā. Brīvajā skolēni laikā baudīja lieliskos pilsētas skatus un lietderīgi pavadot laiku ieguva jaunus draugus. Projekta bildes.


 Projekts "Te un tagad"

3. un 4. novembrī 11. b klases skolnieces Karīna Girgensone, Diāna Bogdanova un Aļeska Jakovenko pārstāvēja skolu projektu konkursa "Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017" projektā “Te un tagad” . Trīs motivētākās  skolas pārstāves  piedalījās pirmajā projekta aktivitātē- nometnē Rīgā, lai kļūtu par projekta mentoriem (vēstnešiem) sava skolā.

Nometnes laikā meitenes iepazinās ar Valmieras 2. vidusskolas un Daugavpils 10. vidusskolas skolēniem kā arī piedalījās meistarklasēs, kurās pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par starpkultūru dialogā, atsvaidzināja un papildināja līderības prasmes, sacerēja apsveikuma dzejoli Latvijai un izstrādāja uzdevumus projekta otrajai  aktivitātei - konkursam "Te un tagad ES!" 


 8.klašu skolēnu apmaiņas projekts "Stop climate change"

1.novembrī skolotāji Andrejs Zavaruhins un Diāna Golovanova tikās ar sadarbības partneru skolu pārstāvjiem no Dānijas, Polijas un Lietuvas. Tikšanās laikā bija izskatīts projekts par 8.klašu skolēnu apmaiņas vizīti uz Dāniju. Šī vizīte dos lielisku iespēju 15 astoto klašu skolēniem un diviem mūsu skolotājiem maijā piedalīties apmaiņas programmā Dānijā, dalībnieku valodas vide vienu nedēļu būs angļu, projekta laikā dalībnieki runās angļu valodā, sadarbosies un veiks kopīgās aktivitātes par tēmu "Stop climate change" ("Apturēsim klimata izmaiņas"). Paralēli apmaiņai Dānijā arī Liepājā vienu nedēļu 8.klašu 15 skolēni kopā ar skolēniem no Dānijas, Polijas un Lietuvas viesosies un darbosies šī projekta programmas ietvaros.

Mēs esam pārliecināti, ka sadarbībai nav valodas barjeru, svarīgākais ir mērķis un gandarījums par sasniegto, ceram iegūt jaunus draugus no šīm valstīm.


Jaunie projekti

Jaunie projekti Skolotājas Ludmilas Šuļjas projekts "Latvija zīmējumos un bildēs - veltījums Latvijas simtgadei " eTwinning portālā ir apstiprināts. Latvijas simtgades svētki ir liels un nozīmīgs notikums katra pilsoņa dzīvē. Svētku noskaņojumu stiprina vienotības sajūta, kura veidojas, veicot kopīgus darbus un apmainoties ar savām radošām idejām par Latvijas dabu, cilvēkiem un arhitektūru. Projekta dalībnieki būs 5.-6 klases skolēni, ilgums 5 mēneši no 2017. gada novembra - 2018.gada martam. Būs dažādas aktivitātes: zīmēšana, fotografēšana, kolāžu veidošana. Sadarbības partneris: Rīgas 88. vidusskola. Apsveicam skolotāju Ludmilu Šuļju. Esam iesaistījušies arī Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes atbalstītajā projektā visām pilsētas skolām "Kino visiem un visur Latvijā". Projekta ietvaros skolās tiek demonstrētas filmas ar biedrības " Latvijas Kinematogrāfistu savienība" starpniecību. Šī projekta koordinatore direktores vietniece N.Bagirova. Pirmās tiks iepazītas režisora J.Norda filma"Mammu, es tevi mīlu", " Latviešu animācijas filmu izlase", režisora R. Vimbas filma"Es esmu šeit".


Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē
Projekts “Visi kopā roku rokā” ir sācies ar Netradicionālajiem sporta svētkiem

Radoši, saliedēti un patīkamiem pārsteigumiem bagāti ir aizvadīti Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē, kur 15. septembrī tikās Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes atbalstītā projekta "Visi kopā roku rokā" sadarbības partneri-Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas un Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu jaunieši un pedagogi. Projekts tiek īstenots 3 etapos, un tā mērķis ir skolai kā institūcijai veidot mācību (formālajā un neformālajā) procesā pozitīvu attieksmi pret kultūru daudzveidību, attīstīt spēju radoši domāt, analizēt situācijas un meklēt risinājumus.

Projekta ieguvums - neformālos apstākļos, jaunieši iegūst zināšanas par kultūru daudzveidību un līdzībām caur eksperimentālu mācīšanos. Mērķgrupa visās aktivitātēs ir latviešu un mazākumtautību skolu jaunieši.

Piektdien(15.09.2017.)Liepājas un Nīcas skolēni, kā arī pedagogi un līdzjutēji jauktās komandās sacentās netradicionālajā formātā basketbolā, futbolā, tautasbumbā, “Gaiļu cīņās” un virves vilkšanā. Katras sacensību komandas sastāvā bija abu skolu jaunieši, kuri spēlēja basketbolu ar komandas atpazīšanas atribūtu- noteiktas krāsas karodziņu- rokās, futbolu spēlēja 5 pāri katrā komandā (zēns un meitene-katrs no savas skolas). Pārim bija jāprot sadarboties gan divatā, gan ar citiem komandas biedriem/pāriem. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, nebija viegli, bet ļoti interesanti, pat amizanti, pāris bija “saķēdēts gumijas lokā”.

Pozitīvas emocijas un gandarījumu ieguva gan sacensību dalībnieki, gan līdzjutēji. Uzvarētāji bija visi, jo sportā valdīja draudzība un saliedētība.

Pasākuma noslēgums un apbalvošana notika Jauniešu klubā, visiem bija iespēja dalīties iespaidos un pārrunāt turpmākās sadarbības plānus – skolēnu grupu apmaiņu mācību procesā un gatavošanos simulācijas spēlei Liepājas 2.vidusskolā.
Sagatavoja: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas latviešu valodas skolotāja, BI komisijas vadītāja Irēna Oše


Liepājas A. Puškina 2. vidusskola no 2012.gadā janvāra ir sadarbības partneris projektā "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai" Lasīt vairāk.

„Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”Projektu arhīvs:
2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.
2010./2011.
2009./2010.

Untitled Document