Topošām 1. klasēm

Informācija topošiem pirmklasniekiem


Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās. Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju 25.aprīļa vecāku sapulcē plkst. 16:30 aktu zālē.

No. 4.-8. jūnijam Dunikas iela 9/11 noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa.

Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00. Reģistrācija 1.klasēs ir atvērta no 5.februāra.
Informatīvie tālruņi: 259 15 843 (direktores vietniece izglītības jomā Natālija Zavaruhina), 634 31 772 (skolas kanceleja) 


Svarīga informācija par reģistrāciju 1.klasē!
Bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam sāksies 5. februārī plkst 9:00:
elektroniski www.registrs.liepaja.edu.lv ( autorizēšanās sistēmā caur internetbanku) vai personīgi Izglītības pārvaldē, Ūliha ielā 36, aizpildot un iesniedzot pieteikumu (līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību).

Важная информация о регистрации в 1 класс!
С 5 февраля началась регистрация в 1 класс.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь в электронном виде по адресу  www.registrs.liepaja.edu.lv  (авторизация через интернет -банк). Или можно также зарегистрироваться в Izglītības pārvaldē по адресу Ūliha iela 36.
С собой иметь Свидетельство о рождении ребёнка и документ, удостоверяющий Вашу личность.

Video pamācība par reģistrāciju

Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs


Pamatskolā ir izvēle starp divām izglītības programmām

Programmas kods Pamatizglītības programmas nosaukums Priekšmeti
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-146) Standarti priekšmeti
+ Robottehnika (fakultatīvs 4.-9.kl.)
21014121 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653)  Konstruēšana (1.-3.kl.),
+ Programmēšanas pamati (4.-9.kl.)
+ Robottehnika (fakultatīvs 4.-9.kl.)
+ Rasēšana (8.-9.kl.)

 


 

 


IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
- līdzi ņemt dzimšanas apliecību
Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
- Medicīnas karte – 26/u
- Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi
Aizpildītu iesniegumu un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt 1.kabineta kancelejā

 

 

footer

 

header
Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola