Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija
Par skolu

Mūsu skola vienmēr cenšas būt starp priekšgalā soļojošiem.

Vispārīgs apraksts

Skola atrodas pie Baltijas jūras, blakus parka zonai Liedaga ielā 5, Liepāja, Latvijā. Blakus ir dzīvojamās mājas, autostāvvieta un supermārkets. Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīcā, ir garderobes, sporta zāle, bibliotēka, aktu zāle, skolotāju istaba un 43 mācību klašu telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.


Filozofija, Vīzija un Misija

- Filozofija - Mūžizglītība – sakārtots prasmju, zināšanu un attieksmju kopums.
- Vīzija - Skolas optimizācijas (pilnveidošanas) stratēģijas galvenais uzdevums ir tādas izglītošanās (mācīšanās un personības pilnveidošana) sekmēšana, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi,
skolas attīstības plāna noteikto prioritāšu īstenošanu, atbilstoši skolas misijā definētajam mērķim.
- Misija - Īstenot Latvijas Republikas humānās pedagoģijas koncepciju, sekmēt personības attīstību un pilnvērtīgu pašrealizēšanos dzīvē un sabiedrībā, kurā cilvēks, tā pieredze un mūžizglītība ir vērtība, kas pilnveido un nodod nākošajai paaudzei vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības.

Aktīvi darbojas:


Skolēnu pašpārvalde


Skolas padome


Atbalsta komandaDažādi ziņu bloki par skolu

Masu mediji par skolu

Statistiskie rādītāji

Skolā ir pieejams bezmaksas Wi-fi. Parole: liep2vsk


2013. gada virtuāla 360° tūre
 


Skolas teritorija notiek video uzņemšana 


Maršruti līdz skolai

Skola ir Liepājas pilsētas izglītība pārvaldes padotībā. 


Skolai ir arī atbalsta biedrība

 

Prezentācija par skolu

 

Īsfilma "Alfabets" par skolufooter