menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību grafiki


Olimpiāžu grafiks

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019. m.g. *T – notiek tiešsaistē 

Mācību priekšmets

 Klase

 Olimpiādes norises laiks

Skolas olimpiāde

Pilsētas olimpiāde

Valsts olimpiāde

Latviešu valoda

3.
5.–7. 
8.–9.
10.
11.–12.

04.03.–08.03.
04.03.–08.03.
03.12.–06.12.
03.12.–06.12.

05.04.
08.04.
14.01.
28.01. T*

 22.03.
1.03.

Angļu valoda

4.
6.
8.
10.–12.18.03.–22.03.
21.01.–25.01.
15.10.–19.10.
05.04.
01.02.
30.10.7.12. 
1. kārta 8.02. 
2.kārta

Valsts valoda

4.
5.–6.
7.–8.

10.–11.

03.–08.03.
11.–09.11. 01.10.–05.10.

28.01.–31.01.

10.04.
06.12.
19.10.

20.03.

 22.11.  1. kārta
10.01. 
2. kārta

Vācu valoda

4.
8.
10.–12.

25.03.–29.03.
21.01.–25.01.
08.10.–12.10.

03.04.
25.02.
15.11.

 26.01.  1. kārta
22.02. 
2. kārta

Franču valoda

5.–12.

05.11.–09.11.

5.12.

9.02.

Filozofija 

11.–12.

3.12.–7.12.

9.01.

13.02.

Krievu valoda (svešvaloda)

8.–9.

14.01.–18.01.

29.01.

 

 

Matemātika


Atklātā matemātikas olimp.

1.–4.
5.–8.
9.–12.


5.–12.kl.

28.01.–01.02.
28.01.–31.01.
07.01.–11.01.01.03.
15.02.
1.02. 6.03–7.03.Fizika

Atklātā fizikas olimpiāde

 


9.–12.

 


12.11. T

18.01. T*

4.04.5.04.

Ķīmija
Atklātā ķīmijas olimpiāde

9.–12.
8.–12.

03.–07.12.

5.02. T*

26.03.–28.03.

Bioloģija

8. 9.–12.

25.03.–29.03. 01.11.T

09.04.
29.11. T*

 


23.01.–25.01.

Ģeogrāfija

7. 
10–12.

05.03.T
22.01.T

02.04. T*
20.02. T*

 


10.04.–11.04.

Ekonomika

10.–12.

07.12.T

30.01. T*

5.03.

Informātika (programmēšana)

8.–12.

 

 

15.01.

27.02.–28.02.

Vēsture

9.  10.–12.

10.12.-14.12.

11.01. T*
11.01. T*

25.03.
19.02.

Krievu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautības
programmu)

4.
5.–7.
8.–12.

08.04.–12.04.
08.01.–12.01.

23.04.
29.01.
PRECIZĒS

 

 

Vizuālā māksla

1.–4.
5.–12.

14.01.–18.01
11.02.–15.02.

15.02.
6.03.

 

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde
Kokapstrāde
Tekstila tehnoloģija

6.
9.


04.02.–09.02.28.02. 

 

Mūzika

5.–12.

28.–31.01.

7.02.

 

 

Avots no Izglītības pārvaldes mājas lapas.

Konkursu grafiks Liepājas pilsētā 2018./2019.m.g.

Nr.

Konkurss

Dalībnieki

Datums

Vieta

Atbildīgais 

1.

Tulkošana krievu
valodā – svešvalodā

8.–12. klase

29.10.

1. ģimnāzija

G. Šestakova

2.

Izteiksmīgā lasīšana krievu valodā – svešvalodā

7. klase

29.10.

1. ģimnāzija

G. Šestakova

3.

Izteiksmīgā lasīšana vācu valodā

7. klase

31.10.

5. vidusskola

S. Stocka

4.

Tulkošana vācu valodā

9.–12. klase

31.10.

5. vidusskola

S. Stocka

5.

Tulkošana krievu valodā
(mazākumtautībām)

10.–12. klase

31.10.

7. vidusskola

S. Kuprjašova

6.

Tulkošana  franču valodā

10.–12. klase

01.11.

5. vidusskola

J. Atmata

7.

Izteiksmīgā lasīšana angļu valodā

7.–8. klase

02.11.

6. vidusskola

L. Katkeviča

8.

Tulkošana angļu valodā

10.–12. klase

02.11.

6. vidusskola

L. Katkeviča

9.

TITAN spēle

10.–12. klase

26.11.

15. vidusskola

N. Jurčenko

10.

Dabaszinātņu joma
“Latvija pasaulē”

10.–12. klase

16.01.

visās vidusskolās

Dabaszinātņu jomas metodiķi

11.

Iepazīsti Dievu no
Bībeles

2. klase

24.01.

Līvupes pamatskola

G. Žabre

12.

Dabaszinātņu joma
“Latvija pasaulē”

7.–9. klase

31.01.

1. ģimnāzija

Dabaszinātņu jomas metodiķi

13.

Zināšanu lāde  (mazākumtautībām)

4. klase

30.01.

12. vidusskola

L. Šilova

14.

Skolēni
eksperimentē

5.–6. klase

06.02.

10. vidusskola

A.Skinča

15.

Publiskā runa  krievu
valodā – svešvalodā

8.–12. klase

11.02.

1. ģimnāzija

G. Šestakova

16.

Publiskā runa vācu valoda

8.–12. klase

13.02.

5. vidusskola

S. Stocka

17.

Publiskā runa angļu valodā

8.-12. klase

15.02.

6. vidusskola

l. Katkeviča

18.

“Ātradīšana,
ātrnaglošana”

5.-12. klase

08.03.

10. vidusskola

I. Nomeiko,  H. Kulmanis

19.

Mēs esam kopā – Bibeles diena

3. klase

28.03.

Līvupes pamatskola

G. Žabre

20.

Bilingvāli 

8. klase

24.04.

12. vidusskola

L.Šilova

21.

Radošās darbnīcas

8.–9. klase

25.04.

1. ģimnāzija

E. Sirotina

22.

Latvijas vēsture

6. klase

02.05.

Muzejs 

I.Drēže

23.

Lasīt ir stilīgi

5. klase

25.04.

15. vidusskola
plkst. 13.00

G. Milgrāve

24.

Kultūras kanona konkurss 2018–2019 „Kultūras kanons manā skolas somā”

10.-12. klase

  1. kārta

10.10.

  1. kārta

11.01.

  1. kārta

25.01.

Kuldīga


Rīga


Rīga

Kulturoloģijas, vēstures, literatūras, mākslas,
mūzikas
skolotāji

25.

Kristīgās mācības, sociālās zinības un vēstures konkurss
“Pasaule manī” 

3., 5., 6. klašu
skolēnu komanda

21.02

Līvupes pamatskola

G .Žabre

Avots no Izglītības pārvaldes mājas lapas.


Papildu konkursi

Nr.

Konkursa nosaukums

Dalībnieki

Datums

Norises vieta

1.

Apsveic Latviju ar patriotiskiem svecīšu zīmējumiem!

Nav minēts

laikā no 12. līdz 19. novembrim

Tiešsaistē

2.

Konkurss “Gada jaunais autovadītājs”

no 15 līdz 18 gadiem

Konkurss veidots 2018./2019.gada mācību gadam, laikā no 1.novembra līdz 31.maijam

Tiešsaistē

3.

Starptautisks informātikas konkurss Bebr[a]s

5.-12.klasēm

12.-23. novembrim

Tiešsaistē

4.

Konkurss “Latvijas jauniešu netiķete”

9.-12.klasēm

līdz 15.decembrim 2019.g.

Tiešsaistē

5.

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

visa skola

līdz 2019.gada aprīlim

skolā, baterijas izmetam speciāli atvēlēta bateriju kastē pie dežuranta

6.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu konkurss

Nav minēts

līdz 12.novembrim

Tiešsaistē, atbildes ierakstīt sekojošā anketā

7.

Latvijas Atklātā lingvistikas olimpiāde 2018./2019.m.g.

7.-12.klasēm

līdz 5. decembrim ieskaitot

tiešsaistē (reģistrācija anketa)

8.

SEZ pārvalde izsludina fotokonkursu jauniešiem

Nav minēts

līdz 5.janvārim

Tiešsaistē

9.

NETiķete: pieklājība digitālā vidē

9.-12.klasēm

pagarināts līdz 15.janvarim

Tiešsaistē

10.

Konkurss svešvalodās

6., 7., 9., 10.-12.klases

1. posmam dalībnieki piesakās elektroniski laikā no 2019. gada 7. janvāra līdz 21. janvārim.

1.daļa tiešsasistē, 2.daļa - klātienē - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Liepājas pilsētas  starpskolu sacensību kalendārs  2018./19. m.g. 1.semestris

Nr.

Sacensības

Vecums

Dalībnieku skaits no skolas

Kalendārs

Sacensību vieta

1.

OD-2018

5.-12.klases

Komandu izlases

21.IX
plkst.10.00

„DA”stadions

2.

Vieglatlētikas 4-cīņa jaunieši

10.-12.klases
2000.-02.dz.g.+ 2 jaun.

6

27.IX
plkst.10.00

„DA”stadions

3.

Vieglatlētikas 4-cīņa jaunietes

10.-12.klases
2000.-02.dz.g.+ 2 jaun.

6

27.IX
plkst.10.00

„DA”stadions

4.

Rudens kross

2.-9.klases
10.-12.klases

~35

3.X
plkst.13.00

Jūrmalas parks

5.

Florbols

2005.-06.dz.g. +2 jaunāki

15

15.X-2.XI
plkst.14.30

15.vsk.sporta zāle

6.

Basketbols jaunietes

2000.-2002.dz.g.

12

1.XI
plkst.9.00

8.vsk.sporta zāle

7.

Basketbols jaunieši

2000.-2002.dz.g.

12

1.XI
plkst.9.00

LOC

8.

Volejbols  M (nelicencētie)

2003.dz.g.un jaunāki

12

5.-9.XI
plkst.14.30

8.vsk.sporta zāle

9.

Volejbols  Z (nelicencētie)

2003.dz.g.un jaunāki

12

12.-16.XI
plkst.14.30

15.vsk.sporta zāle

10.

Zāles futbols

2003.-04.dz.g.
+ 2 jaunāki

10

20.-23.XI
plkst.14.30

2.vsk.sporta zālē

11.

TOP kauss-2019(v/b –M)

2003.-2006.g.dz.

10

26.XI
plkst..14.00

LOC

12.

Tautas bumba M

2007.-08.dz.g.

12

27.XI-30. XI
plkst.13.00

6. vsk. sporta zāle

13.

Tautas bumba Z

2007.-08.dz.g.

12

3.-7. XII
plkst.13.00

6. vsk. sporta zāle

14.

TOP kauss-2019(v/b –Z)

2003.-2006.g.dz.

10

10.XII
plkst..14.00

LOC

 

15.

VFS meitenes

       

5.-9.kl. 2003.-07.dz.g.

6

12.XII

15.vsk.sporta zāle

 

16.

VFS  zēni

       

5.-9.kl. 2003.-07.dz.g.

6

12.XII

15.vsk.sporta zāle


Liepājas pilsētas starpskolu sacensību kalendārs  2018./19. m.g., 2.semestris

Nr.

Sacensības

Vecums

Dalībnieku skaits

Kalendārs

Sacensību vieta

 

 

Jauno basketbolistu diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauno basketbolistu diena

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Florbols  Z +(m)

2003.-04.dz.g.
+ 2 sk.2004.dz.g.
ja+2002.g-kuri mācās 9.kl.,tad -->startē ārpus kārtas!

15

21.I-01.II
plkst.14.00

15.vsk.sporta zāle

2.

Zāles futbols    6.-7.kl.

2005.-06.dz.g.
+ 2 sk.2007.dz.g.

10

4.-8.II
plkst.14.00

2.vsk.sporta zālē

3.

Zāles futbols   4.-5.kl.

2007.-08.dz.g.
+ 2 sk.2009.g.dz.

10

11.-15.II
plkst.14.00

2.vsk.sporta zālē

4.

Volejbols jaunietes  + TOP kauss-2019

2000.-02.dz.g.
+2 jaunākas

12

18.-22.II
pkst.16.00

8.vsk.sporta zāle

5.

Volejbols jaunieši + TOP kauss-2019

2000.-02.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

25.II -01.III pkst.16.00

15.vsk.sporta zāle

6.

Tautas bumba M 3.-4.kl.

2008.-09.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

          

20.-23.III
plkst.13.00

6. vsk. sporta zāle

7.

Tautas bumba Z  3.-4.kl.

2008.-09.dz.g.
+ 2 jaunāki

12

26. – 29.III
plkst.13.00

6. vsk. sporta zāle

8.

Frīsbijs  jaunietes

2000.-2002.dz.g.
+2 jaunākas

10

1.-5.IV

7.vsk.sporta zāle

9.

Frīsbijs  jaunieši

2000.-2002.dz.g.
+2 jaunāki

10

8.-12.IV

2.vsk.sporta zāle

10.

Florbols  jaunieši +m

2000.-2002.dz.g.

15

15.-30.IV
plkst.14.30

15.vsk.sporta zāle 

11.

„Jautrie starti” 3.klasēm

2009.-10.dz.g.

10

25.IV
plkst.12.00

2.vsk.sporta zāle

12.

Vieglatlētikas 4-cīņa 6.-7.kl - M

2005.-06.dz.g.
+2 sk.2007.dz.g.

6

      

15.V  

DA stadions

13.

Vieglatlētikas 4-cīņa 6.-7.kl.- Z

2005.-06.dz.g.
+2 sk.2007.dz.g.

6

       

15.V

DA stadions


Kurzemes reģiona sacensības basketbolā - 2000.-2002.dz.g. m + z organizē Liepāja, 7.II B.Tjurina LOC    

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma