Konsultācijas grafiks 2017./2018.m.g. 1. semestrim

Ir iespējamas izmaiņas
Konsultāciju apzīmējumi:

K - par neapgūto tēmu, P - pārrakstīt pārbaudes darbu, R – rakstīt pārbaudes darbu,
D - darbs ar apdāvinātajiem skolēniem, E – sagatavošana valsts pārbaudījumiem

footer

 

Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola