menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Karjeras aktuālitātesAtpakaļ uz skolu!

 30. aprīlis 2019.

2008. gadā Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai" sāka organizēt akciju “Atpakaļ uz skolu/universitāti”, kuras laikā Eiropas savienības institūciju darbinieki, Eiropas lietu eksperti dodas uz izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienības aktualitātēm.

Šodien 30. aprīlī ar vidusskolas jauniešiem tikās Eiropas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks.

Tikšanās laikā A.Kužnieks atzīmēja  9. maija – Eiropas dienas - nozīmi šodienas svētku kalendārā. Jauniešiem lektors uzsvēra Eiropas Savienības nozīmi viņu dzīvē. Tā nav saistīta tikai ar ceļošanas iespējām. Jauniešiem tas ir izaicinājums izglītības ieguvē, iespējas tiesībās, mobilitātē, digitālās prasmju pilnveidē, uzņēmējdarbībā. Mācoties jaunieši var izmantot starptautisko mobilitātes programmu ERASMUS+ , kur iespējas ir mācību un prakses apmaiņā.

Pēc   A.Kužnieka domām mazsvarīgākas nav brīvprātīgā darba iespējas, kas jauniešiem ir izaicinājums, personīgā izaugsme, dzīves pieredze un citu zemju, tautu kultūras iepazīšana.

A.Kužnieks aicināja jauniešus piedalīties 9. maijā Eiropas eksāmenā un 25. maijā tos, kuri ir 18 gadus veci, izteikt savu viedokli  Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

A. Kužnieks un viņa pavadītāja L.Jākobsone tikās ar skolas direktori Edīti Plamši un iepazinās ar skolu un tās apkārtni.

 Prezentācija "Atpakaļ uz skolu/universitāti"

 Meistardarbnīcas Liepājas Amatnieku namā

 Marts, 2019.

3. klases skolnieki projekta Nr. 8.3.5.0/16.I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” piedalījās meistardarbnīcās Liepājas Amatnieku namā.

     Amatnieku nama apmeklējuma laikā skolēni meistaru vadībā praktiski darbojās dažādās darbnīcās, kurās iepazina tautas daiļamatu meistaru profesijas. Kopā ar dzintara apstrādātāju bērni no maziem dzintara gabaliņiem sev pagatavoja rokassprādzi vai krellītes. Klūdziņu pinēja mācīja skolēniem uzpīt klūgu paliknīti. Ādas apstrādātāja mācīja pagatavot rotaslietu maciņu. Šūšanas darbnīcā šuvēja rādīja prasmes un mācīja pagatavot adatu spilventiņu, priekšautu, atslēgu piekariņu vai drēbes brošiņu. Filcēšanas darbnīcā skolēni mācījās izgatavot kaķim rotaļlietu, bet audējas pamācīja izaust krāsainus paliktnīšus.

Pēc darbnīcām notika ekskursija pa Amatnieku namu. Skolēni uzzināja, ka šeit strādā 16 dažādu amatu meistari.  Darbnīcās varēja vērot un iegūt informāciju par viņu darbu. Skolēni iepazina Kurzemes tautas tērpus. Kurš vēlējās varēja iejusties audējas “lomā” un izmēģināt, kā strādā stelles. Skolēni priecājās par garākajām dzintara krellēm (123 metri).

 Skolēni darbojoties meistardarbnīcās varēja pārliecināties par savām spējām un interesi tautas daiļamatu meistaru profesijās.Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019

 22.03.2019.

22. martā Liepājā notika izstāde “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019”. Šogad pasākumam bija jauna forma. To var nosaukt arī kā Biznesa un karjeras iespēju festivālu. Pasākumu apmeklēja no 6. līdz 11. klašu skolēni. Izstādē varēja iepazīties ar dažādu nozaru uzņēmējiem no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Talsiem un vēl. Pasākumā piedalījās arī dažādas mācību iestādes – Liepājas Universitāte, Ventspils augstskola, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas nodaļa, Jūras koledža un citas.

Interesenti varēja iepazīties ar pieprasītākajām profesijām un to apguves iespējām, arī ar darba piedāvājumiem.

10. klašu jaunieši piedalījās seminārā “Kā būt veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū”. Skolēni uzzināja, kā pareizi uzrakstīt savas dzīves aprakstu, lai pievērstu darba devēja uzmanību. Viņus iepazīstināja ar Darba intervijas struktūru un kam jāpievērš uzmanība, dodoties uz to. Jaunieši arī uzzināja, kuras šodien darba tirgū ir vispieprasītākās profesijas, kā arī ko un kā var apgūt RTU Liepājas filiālē.

 Skolēni atzīmēja, ka pasākums ir interesants un viņus pārsteidza lielais dalībnieku skaits, kā arī Krotes Skolēnu mācību firmas piedalīšanās izstādē.Seminārs par būvniecību

PIKC “ Liepājas Valsts tehnikums” notika seminārs “Izaicinājumi un iespējas būvniecības nozarē”. Tajā piedalījās zēnu mājturības un tehnoloģijju skolotājs, pedagogs karjeras konsultants un no skolas skolēnu mācību uzņēmuma divi 7. klašu jaunieši.

Semināra dalībniekus iepazīstināja ar būvniecības nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām. Klātesošos uzrunāja un pieredzē dalījās AS UPB pārstāvji, būvdarbu vadītāji Kristaps Bužāts un Mārtiņš Eglītis. Savā karjeras izaugsmes pieredzē dalījās PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma ” absolventi Edijs Beļajevs, Valdis Prūsis. Viņu stāsts ieinteresēja jauniešus un izraisīja lielu interesi. Par mūsdienu prasībām izglītībā būvniecības jomā strādājošiem pastāstīja būvniecības specialitātes skolotājs Gints Šulcs.

Jaunieši un pedagogi iepazinās ar PIKC “ Liepājas Valsts tehnikuma” darbnīcām un piedalījās meistarklasē “ Mēģini un izvēlies”.Par ēnošanu pilsētas Domē

 13.02.2019.

Jau otro gadu Liepājas A.Puškina 2. klases vecāko klašu skolēni ēno musu pilsētas Domes darbiniekus. Pagājušajā gadā 11.klases skolnieks iepazina Domes Juridiskās daļas darbu. Šogad 11. klases skolnieki ēnoja Domes priekšsēdātāju J.Vilnīti un Domes priekšēdētāja vietnieku A.Deksni.

Ļoti interesanta un izzinoša bija prezentācija par Liepājas šodienu un nākotni. Mēs guvām priekšstatu par to, kā strādā pilsētas Dome, pārliecinājāmies par veicamajiem darbiem un sapratām, ka tas nebūt nav viegli. Devāmies arī uz koncertzāli “ Lielais Dzintars”, lai iepazītu darba procesu arī šeit. Redzējām , kā top kultūras pasākums no “virtuves puses”, ko neredz koncerta apmeklētājs.Jauniešu atzinums

12. klases jaunietis iepazina pilsētas Domes vietnieka U.Seska darba dienu. Jaunieša secinājumi:

Patika tas, ka bija ļoti draudzīga atmosfēra. U.Sesks uz visiem uzdotajiem jautājumiem atbildēja ļoti pamatīgi, balstoties uz savu pieredzi un centās kādu atziņu iedot arī mums. Patika tas, ka varējām apmeklēt pilsētā topošo Tenisa halli un es redzēju arī savu 2. vidusskolu, kurā pēc iespējas ātrāk gribas atgriezties.12. klases jaunietis

 Jauniešu secinājums – Ēnu diena ir ļoti laba iespēja klātienē iepazīt ne tikai profesiju, kura interesē, bet iepazīt dažādus cilvēkus, kuri neliedz padomus un labprāt dalās pieredzē.Pateicība no Rīgas Stradiņa Universitātes

Rādošus panākumus vēlot...Iepazīstam slimnīcā strādājošās profesijas

6. decembris 2018.

6. septembra pēcpusdienā skolas pedagogs karjeras konsultante Laila Jaunskalže, 9. un 12.klašu izglītojamie devās uz Liepājas Reģionālo slimnīcu.

Mērķis bija iepazīt profesijas, kuras strādā slimnīcā. Ar mums tikās un ekskursiju vadīja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase. Iepazinām Uzņemšanas, Reanimācijas, Fizioterapijas nodaļu darbu. Apskatījām kabinetus, kuros slimniekus pieņem Konsultatīvās poliklīnikas ārsti. Ekskursijas laikā tikāmies un daudz interesanta uzzinājām no kardialoga dr. Gāliņa. Viņš pastāstīja par sirds asinsvadu rentgena iespējām Liepājas slimnīcā, lai palīdzētu daudziem cilvēkiem laikus atklāt asinsrites problēmas sirdī un tās varētu ārstēt, lai novērstu saslimšanu ar infarktu, kura ir ļoti smaga slimība.

Jaunieši, kuri domā par medmāsas vai ārsta profesiju izvēli, varēja pārliecināties, vai tiešām tā ir viņu pareizā izvēle.Sadarbība ar NO “ Liepājas jaunie vanagi”

4.-11.septembris 2018.

    Jau otro gadu mūsu skolas izglītojamie piedalās NO “Liepājas jaunie vanagi” realizētajā projektā “ Challange to work in team”.

Šogad ar ārzemju jauniešiem, kuri ir brīvprātīgā darba veicēji no dažādām valstīm, laikā no 4. septembra līdz 11. septembrim kopā darbojās mūsu skolas 6.a, 6.b, 7.a, un 8.b klases kolektīvi un viņu klašu audzinātāji. Viņi mācījās tuvāk iepazīt savus klasesbiedrus, darbojoties pārī vai komandā. Lai gan aktivitātes notika angļu valodā, skolēni aktīvi veica dažādus uzdevumus. Klases audzinātājiem bija interesanti un noderīgi iepazīt un pavērot savus audzināmos no malas neformālā atmosfērā. Skolotājas uzzināja daudzko interesantu par saviem audzēkņiem. Kā atzīmēja skolēni, nodarbības bija interesantas, patika tas, ka bija loģiski jādomā ko un kā darīt un jāmācās darboties komandās ārpus mācību stundām. Daži priecājās, ka nodarbības notika angļu valodā, bet citiem tas sagādāja grūtības.

Ceram, ka arī nākošā gada septembrī , projektā varēs iekļauties arī citu klašu kolektīvi.

 

Karjeru aktualitāšu arhīvs:
2017./2018. | 2016./2017. | 2015./2016. | 2014./2015. | 2012./2013. | 2013./2014.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma