Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija
Jubilejas

Skolas 55., 60., 65., 70. gadadiena

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja visas skolas gadadienas. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stendi katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 75. gadadienai.

Ir sagatavotas trīs grāmatas “Liepājas A.Puškina 2. vidusskola.”, “Dinastijas pasaules ceļos”, Absolventi profesiju pasaulē” par vēsturi. 2011./2012. mācību gadā tika turpināta skolas vēstures izpēte ”Skolas ēkai Liedaga 5-35”.

Kolektīvs, apkopojot vēstures materiālus veidoja inovatīvus un saistošus pasākumus, veicinot patriotisko audzināšanu un starppaaudžu sadarbību, labdarību. 2012. gada 2. septembrī aicinājām visus uz grāmatas ”Dinastijas pasaules ceļos” atvēršanas svētkiem. Sakām sirsnīgu paldies grāmatas finansētājam, mūsu lieldraugam K.Lipmana kungam un sastādītājai Annai Protčenko kundzei. Visu grāmatu atvēršana bija izcikls notikums pilsētas dzīvē.

 

Skolas 70.jubileja "Būsim kopā vienoti"


Laikā periodā no 65.gadadienas par īpašu uzskatām izveidoto skolas muzeju, izdotās grāmatas “A. Puškina 2. vidusskolai - 65”,  “Skolas absolventi pasaules ceļos”, kā arī skolēnu un pedagogu sasniegumus mācību un audzināšanas darbā. Šai svētku reizei veltīti būs absolventu veiksmes stāsti par savām profesijām. Lasot grāmatu, esiet pozitīvi noskaņoti un labvēlīgi. To nav veidojuši profesionāli literāti, bet Skolas absolventi. Izturieties ar sapratni, ja grāmatā “Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pasaulē” nav datu par visu absolventu tālāko dzīves ceļu. Turpināsim iesākto. Līdz Skolas 75. gadadienai papildināsim informāciju un datu bāzi. 

Gatavojoties skolas jubilejai, ir bijuši dažādi interesanti, atraktīvi un vēsturiski nozīmīgi pasākumi. Arī tas, ka pie Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ēkas Liedaga ielā 5 izvietotā plāksnīte stāsta, ka šeit par direktoru un pedagogu no 1960.- 1990. gadam ir strādājis izcila, visu mīlēta personība Vladimirs Loskutovs. Mūsu spēks, panākumi un sasniegumi ir izteikti svētku devīzē 

”Būsim kopā vienoti”. 

Izskan pateicība visiem, kuri sevi ir saistījuši ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu no 1945. gada maija līdz šim brīdim.  Ar cieņu un mīlestību kolektīva vārdā direktore Edīte Plamše.

 

Skolas 65.jubileja "Skolas dinastijas pasaules ceļos"

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja 65. gadadienu. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stends katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 70. gadadienai.
footer