menu_page
Stundas
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
Līdz atgriešanos "jaunās mājās" ir palicis
*Ir iespējamas izmaiņas
Drīz diagnosticējošie darbi 3. un 6.klasēs. Ir vērts sagatavoties.
     
 634 31 772    | 

Izglītības programmas


Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā tiek realizētas 6 licencētas programmas:

2 pamatizglītības mazākumtautību programmas un 4 vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases)

Programmas kods

Programmas nosaukums

Mācību priekšmeti

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255)

Standarti priekšmeti + datorika

21014121

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653)

Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)

Vispārējās vidējās izglītības programmas nosaukums (10.-12.klases)

Programmas kods

Programmas nosaukums

Vizuāls skaidrojums

31011021

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9256). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.

31011024

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, tālmācība (licence V-9257). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.

31013021

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9258). Papildu priekšmeti: padziļināta matemātika un ķīmija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika.

31014021

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-9259). Papildu priekšmeti: tehniskā angļu valoda, programmēšana, tehniskā grafika, lietišķā matemātika.

 

Vairāk informācijas


Par pirmsskoliņu "Bukvarik"

 

Topošām 1.klasēm


Topošām 10.klasēm

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma