Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Izglītības programmas

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā tiek realizētas 6 licencētas programmas:

2 pamatizglītības mazākumtautību programmas un 4 vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases)

Programmas kods Programmas nosaukums Mācību priekšmeti
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255) Standarti priekšmeti + datorika
21014121 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653) Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)

Vispārējās vidējās izglītības programmas nosaukums (10.-12.klases)

Programmas kods Programmas nosaukums Vizuāls skaidrojums
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9256). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.
31011024 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, tālmācība (licence V-9257). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.
31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9258). Papildu priekšmeti: padziļināta matemātika un ķīmija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika.
31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-9259). Papildu priekšmeti: tehniskā angļu valoda, programmēšana, tehniskā grafika, lietišķā matemātika.

Vairāk informācijas topošām 1.klasēm un topošām 10.klasē

footer