menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Izglītības programmas


Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā tiek realizētas 6 licencētas programmas:

2 pamatizglītības mazākumtautību programmas un 4 vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases)

Programmas kods

Programmas nosaukums

Mācību priekšmeti

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255)

Standarti priekšmeti + datorika

21014121

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653)

Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)

Vispārējās vidējās izglītības programmas nosaukums (10.-12.klases)

Programmas kods

Programmas nosaukums

Vizuāls skaidrojums

31011021

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9256). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.

31011024

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, tālmācība (licence V-9257). Papildu priekšmeti: psiholoģija, kulturoloģija, politika un tiesības.

31013021

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma (licence V-9258). Papildu priekšmeti: padziļināta matemātika un ķīmija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika.

31014021

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-9259). Papildu priekšmeti: tehniskā angļu valoda, programmēšana, tehniskā grafika, lietišķā matemātika.

 

Vairāk informācijas


Par pirmsskoliņu "Bukvarik"

 

Topošām 1.klasēm


Topošām 10.klasēm

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma