menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Karjeras projekts

Nr. 8.3.5.0./16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

No 2017.-2020.gadam Liepājas A.Puškina 2.vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr. 8.3.5.0./16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

ESF projekta pasākumi


Aktiera meistarklase

8. klašu skolēniem projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” notika tikšanās ar uzņēmēju, aktieri ĒRIKU VILSONU.
Skolēni iepazina uzņēmēja un aktiera, režisora profesijas. Iepazina profesionāla darba ikdienu, darba specifiku. Jaunieši uzzināja aktiera darbam nepieciešamās rakstura īpašības, prasmes un talantus. Ieguva informāciju, kur var apgūt aktiera profesiju un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība jau skolas gados.

Skolēni uzzināja, kā var savienot aktiera profesiju ar individuālā uzņēmuma izveidi.

Meistarklasē kopā ar Ēriku Vilsonu skolēni iejutās aktieru lomā, iestudējot R.Blaumaņa darbu “ Nezāle”. Jaunieši izvērtēja savus dotumus, intereses un spējas aktiera profesijā.

 

Skolēnu atzinumi:

  • Ēriks Vilsons ir talantīgs visās jomās!

  • Mani pārsteidza viņa emocionalitāte.

  • Cik interesanti bija iestudēt mazu ludziņu!


footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma