menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Karjeras projekts

Nr. 8.3.5.0./16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

No 2017.-2020.gadam Liepājas A.Puškina 2.vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr. 8.3.5.0./16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

ESF projekta pasākumi


Retā profesija

Maijā 2., 3. un 4. klases skolēni devās ekskursijā uz Baltijas valstu Ūdenslīdēju centru. Skolēni iepazina reto, bet ļoti interesanto profesiju – ūdenslīdējs.

Noskatoties mācību filmu bērni, bērni izzināja ūdenslīdēju profesiju (kā mācās, kur mācās, kādas īpašības nepieciešamas, lai strādātu šajā profesijā, ielūkojās darba ikdienā.)

Pārsteigums bērniem bija ūdenslīdēju paraugdemonstrējumi un viņu speciālais apģērbs. Mazāko klašu skolēniem ekskursija ļoti patika, viņi par redzēto izraisīja lielu interesi.


Profesiju tusiņš

3.c klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” ietvaros piedalījās 1. - 4. klašu skolēnu pilsētas pasākumā “ Profesiju tusiņš”.

Skolēni guva priekšstatu par dažādām profesijām, piedalījās policistu, ugunsdzēsēju, cirka, suņu dresētāju, ķīmiķu un fiziķu, robotehnikas darbnīcās. Bērni varēja pārliecināties par savām spējām un prasmēm šajās profesijās.

Skolēniem pasākums ļoti patika, jo laiks bija silts un saulains un darbošanās notikā jaukā un priecīgā atmosfērā.

3.c klase prezentēja treneru profesiju un nodziedāja līksmu dziesmiņu par šo profesiju. Klase saņēma pateicību un saldumu balvu.

Beidzot šo mācību gadu 3.c klases audzinātāja Rimma Pugačova saņēma Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pateicību par ieguldīto darbu skolēnu karjeras izglītībā.


Ekskursija higiēnas preču ražotnē “iCotton”

3. klašu skolēni ar klases audzinātājām un karjeras konsultanti devās ekskursijā uz higiēnas preču ražotāju AS “iCotton”, kas izveidota bijušajā sporta manēžā Daugava Krūmu ielā.

Skolēni uzzināja, ka ražotnē gatavo vates plāksnītes un ausu kociņus. Skolēni iepazinās ar uzņēmuma darba vidi, izzināja profesijas un iepazina ražošanas iekārtas. 6 kokvilnas kāršanas mašīnas izgatavo neaustu kokvilnas audumu. Modernā, augstražīgā vates plāksnīšu ražošanas līnija dod iespēju saražot 10 veidu vates plāksnītes, kas atšķiras ar sastāvu un biezumu.

Saražoto produkciju tirgo Latvijā lielveikalos “Maxima”, izmanto daudzos skaistuma kopšanas salonos. Produkciju eksportē uz daudzām valstīm : Itāliju, Krieviju, Ukrainu, Poliju, Vāciju un citām.

Skolēnus pārsteidza tas, ka bija jāuzģērbj speciāls apģērbs, lai varētu ieiet ražotnes cehā. Interesantas bija modernās mašīnas un to veicamie darbi. Zēniem un meitenēm nepatika lielais troksnis, kurš ir cehā. Skolēni ieguva pieredzi, kā strādā mūsdienīgs uzņēmums.


Atklāj noslēpumus leļļu valstībā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. klašu zēni un meitenes Liepājas leļļu teātrī piedalījās nodarbībā “ Atklāj noslēpumus leļļu valstībā”.

Aktieri – nodarbību vadītāji mazos skolēnus iepazīstināja ar Leļļu teātra vidi, darba procesu un profesionāļiem, kuri šeit strādā.

Skolēni uzzināja, ka šeit strādā direktors, režisors, scenogrāfs, tērpu modelētājs, šuvējs, biļešu kontrolieris, aktieri, skaņas un gaismas operators. Viņi visi veic konkrētus pienākumus, lai taptu teātra izrāde un mazie skatītāji to redzētu. Skolēni uzzināja par 5 veidu lellēm, kuras savā darbā izmanto aktieri. Tās ir : cimdu, spieķu, partera un objektu lelles, kā arī lelles – marionetes. Lelles veido leļļu izgatavošanas meistari, kuru ir ļoti maz. Arī lelles – aktieri ir ļoti dārgas.

Nodarbībā skolēni apguva vienkāršākās pamata iemaņas leļļu vadīšanā, izvingrinot savus pirkstiņus. Apguva prasmes cimdu, spieķu leļļu vadīšanā. Nodarbības gaitā skolēni iejutās leļļu teātra aktiera lomā, veidojot dažādus tēlus no improvizētām spieķu lellēm.

Skolēniem un viņu skolotājām ļoti patika nodarbība, jo tā bija interesanta un visai neparasta, jo viņi iepazina teātri “ no aizkulišu puses”.


Vai es gribu/varu būt uzņēmējs?

     10., 11. un 12. klašu skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “ Vai es gribu/varu būt uzņēmējs ?”

    Jaunieši tikās ar uzņēmēju Konstantīnu Ķiuku. Sarunu laikā skolēni iepazina uzņēmēja profesiju, paša uzņēmēja darba pieredzi, darba dažādību un specifiku. Jaunieši uzzināja par nepieciešamo izglītību un rakstura īpašībām, kuras nepieciešamas, lai strādātu šajā profesijā. Uzņēmējam ir jābūt mērķtiecīgam, ar prasmi stratēģiski plānot, spējām pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem,  nepieciešamas lielas darba spējas.

Skolēni attīstīja un pārbaudīja savas uzņēmēja spējas biznesa un ekonomikas kāršu spēlē “ Flixa” (galda spēle pēc monopola principa). Skolēni iedziļinājās spēles likumsakarībās. Interesantā gaisotnē skolēni izdzīvoja dzīves simulāciju ar  situācijām darbā, dzīvē -  par iespējām investēt uzņēmumos, vērtspapīros, nekustamajos īpašumos, akcijās,  to pirkšanu, pārdošanu, cenu svārstībām. Spēle palīdzēja izprast tirgus galvenos pamatprincipus, mācīties veikt pārrunas ar citiem spēlētājiem, panākt izdevīgākas vienošanās, veidot sadarbību, izmantot arī veiksmi. Spēles mērķis ir sasniegt maksimālo naudas un aktīvu kopsummu. Spēles laikā skolēni pārliecinājās par savu interesi un izvēli uzņēmēja darbības jomā. Veiksmīgākā spēlētāja kā balvu saņēma  spēli “Flixa”.Karjeras dienas “ Es vēlos būt… ”

     Šajā mācību gadā 9. un 11. klašu jauniešiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” ietvaros notika trīs Karjeras dienas karjeras plānošanai “ Es vēlos būt…”  “ Radošuma pils ‘’ lektori, pielietojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, sniedz skolēniem priekšstatu kā paši var plānot savu karjeru un tās izaugsmi.

Pirmā karjeras diena – sajust.

Nodarbībā jaunieši mācījās objektīvi izvērtēt savus dotumus, spējas un intereses. Veicot interaktīvus uzdevumus, skolnieki mācās stiprināt savu pašapziņu, kā samērot spējas, prasmes, personīgās īpašības un vērtības. Skolēni mācījās izprast personīgā ieguldījuma nozīmi dzīves mērķu sasniegšanā.

Otrā karjeras diena – pieredzēt.

Dienas aktivitātes saistītas ar jaunas pieredzes gūšanu, savu apzināto iespēju paplašināšanu un plānošanu. Spēles  “ Es uzvelku sev, varbūt, pavisam svešas profesijas” kurpes””, “ Stereotipi par dažādām profesijām”, praktisku uzdevumu veikšana un diskusijas palīdz skolēniem izprast, ka mūsdienās nepastāv sieviešu/vīriešu profesijas, mūsdienās katrs var izvēlēties to profesiju, kas viņu interesē. Skolēni iepazinās ar neparastajiem CV un paši tos rakstīja.

Trešā karjeras diena – saprast.

Nodarbībā skolēni mācījās definēt šķēršļus, kas traucē izaugsmei un atbildēt uz jautājumu “ Kas es gribu būt ?”. Simulācijas spēles – Es un mans mērķis. Tā sasniegšana. – laikā jauniešiem rodas izpratne par to, cik svarīgi ir formulēt mērķi un kādi šķēršļi var būt, lai tos sasniegtu. Aktivitātē – Manas nākotnes profesijas “ propellers”- jaunieši izzināja, kā izvēlēties sev nākotnes profesiju, pamatojoties uz sevis iepazīšanu, secinājumiem, kas ir gūti iepriekšējās nodarbībās. Noslēgumā skolēni saņēma savus darbus, ko bija veikuši visās trijās Karjeras dienu nodarbībās.Aktiera meistarklase

8. klašu skolēniem projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” notika tikšanās ar uzņēmēju, aktieri ĒRIKU VILSONU.
Skolēni iepazina uzņēmēja un aktiera, režisora profesijas. Iepazina profesionāla darba ikdienu, darba specifiku. Jaunieši uzzināja aktiera darbam nepieciešamās rakstura īpašības, prasmes un talantus. Ieguva informāciju, kur var apgūt aktiera profesiju un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība jau skolas gados.

Skolēni uzzināja, kā var savienot aktiera profesiju ar individuālā uzņēmuma izveidi.

Meistarklasē kopā ar Ēriku Vilsonu skolēni iejutās aktieru lomā, iestudējot R.Blaumaņa darbu “ Nezāle”. Jaunieši izvērtēja savus dotumus, intereses un spējas aktiera profesijā.

 

Skolēnu atzinumi:

  • Ēriks Vilsons ir talantīgs visās jomās!

  • Mani pārsteidza viņa emocionalitāte.

  • Cik interesanti bija iestudēt mazu ludziņu!


footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma