70. jubileja dokumentālā filma

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventi profesiju pasaulē

Grāmata ir veltīta pēdējo 70.gadu skolas absolventiem un viņu izvēlētām profesijām. Grāmatā tiek izmantoti materiāli un fotogrāfijas no skolas muzeja, preses publikācijām, kā arī skolēnu darbi un absolventu iesniegtie materiāli. Patīkamu lasīšanu.
Silti novēlējumi un atmiņas
No sirds uz sirdi.
Vissirsnīgākā pateicība par uzticību un cieņu, apsveikumiem, ziediem, jaukajiem vēlējumiem Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 70. gadadienā. Mēs šo sniegto prieku saglabāsim katrai dienai.
Skolas kolektīva vārdā direktore E.Plamše.
Būsim kopā vienoti 13.11.2015.
Savu pirmo dzimšanas dienu 1945. gadā Liepājas 2. vidusskola svinēja Rožu ielā 10. Nākamajos četros gados skolas vārds un statuss mainījās apmēram ik pēc 365 dienām, līdz 1949. gadā par godu Aleksandra Puškina 150. gadadienai skola uz visiem laikiem kļuva par Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu. Arī pēc tam ir mainījušies vārdu savienojumi, piemēram, A. Puškina Liepājas 2. vidusskola. Taču skola savu ceļojumu turpināja gluži fiziski, meklējot piemērotākās mājas. Šobrīd vidusskola jau 36 gadus ir ēkā Liedaga ielā 5 un kļuvusi par Liepājas dienvidrietumu mikrorajona izglītības un kultūras centru.
Ar bijību un trauksmainu sirdi, gatavojoties Skolas jubilejai, esam izskatījuši un izpētījuši daudzas skolas vēstures lappuses. Atcerējušies ikvienu pedagogu, skolēnu, vecāku, absolventu, sadarbības partneri un draugu, kurš ir atdevis savus spēkus, zināšanas un darba gaitas Skolai. Tas viss šobrīd izplaucis kā liels un skaists zieds.
Laika periodā no 65. gadadienas par īpašu uzskatām izveidoto skolas muzeju, izdotās grāmatas “A. Puškina 2. vidusskolai - 65”,
“Skolas absolventi pasaules ceļos”, kā arī skolēnu un pedagogu sasniegumus mācību un audzināšanas darbā. Šai svētku reizei veltīti būs absolventu veiksmes stāsti par savām profesijām. Lasot grāmatu, esiet pozitīvi noskaņoti un labvēlīgi. To nav veidojuši profesionāli literāti, bet Skolas absolventi. Izturieties ar sapratni, ja grāmatā “Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pasaulē” nav datu par visu absolventu tālāko dzīves ceļu. Turpināsim iesākto. Līdz Skolas 75. gadadienai papildināsim informāciju un datu bāzi.
Gatavojoties skolas jubilejai, ir bijuši dažādi interesanti, atraktīvi un vēsturiski nozīmīgi pasākumi. Arī tas, ka pie Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ēkas Liedaga ielā 5 izvietotā plāksnīte stāsta, ka šeit par direktoru un pedagogu no 1960.- 1990. gadam ir strādājis izcila, visu mīlēta personība Vladimirs Loskutovs. Mūsu spēks, panākumi un sasniegumi ir izteikti svētku devīzē
”Būsim kopā vienoti”.
Izskan pateicība visiem, kuri sevi ir saistījuši ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu no 1945. gada maija līdz šim brīdim.
Ar cieņu un mīlestību kolektīva vārdā direktore Edīte Plamše
Jubileja fotoalbūms
Video fragmenti
Sagatavošanas jubilejai
Likteņu daudzveidībā man šķiet svarīgi, ka neesam kā noslēgta lāde, kuras tumsā dārgumi paliks neieraugāmi, bet esam atvērti jūtām, kuras cenšamies ne vien ņemt , bet vairāk gan-dot. Tās ir radīšanas prieka pārpilnas.
Пусть под ясным небосводом,
Возле синего моря,
Школа N2 ликует торжеством!
Ей поклоны от поколений,
В юбилей 70 – летний!
Ею гордись, как божеством!
Notiek visdažādākās lietas, kas palīdz realizēt to, ko nekādos citos apstākļos nebūtu iespējams paveikt….
Notikumu virkne piesaista tik neparedzētus gadījumus, satikšanās un materiālo palīdzību, par kādu neviens
cilvēks pat neiedrošinās sapņot.
Милая школа -
Дом мой второй,
Милая школа
Как дом мой родной!
Милая школа,
Вижу тебя,
Милая школа.
Gudrība ved pie brīvības.
Kultūra ved pie pilnveidošanās.
Zināšanas ved pie mīlestības.
Izglītība ved pie rakstura izveidošanas.
Ej pie tiem, no kuriem ir ko mācīties. Skaties uz draugiem kā skolotājiem. Gudro draudzība noder abiem.
Торжественный и важный
Сегодня юбилей.
Нам хочется, чтоб много
Дней, месяцев, веков
Ты ожидала, школа,
Своих учеников!
Когда пришла я в первый класс,
Я познакомилась с друзьями.
Мы вместе учимся, взрослеем,
Мы каждый день умнеем.
Mums katram ir ko atcerēties no savas dzīves, skolas gadiem…
Es neticu, ka var bez cilvēkiem, Es vienmēr esmu traukusies uz tiem.
Es neticu, ka var bez cilvēkiem, Es vienmēr esmu steigusies uz tiem.
Торжественный и важный
Сегодня юбилей.
Нам хочется, чтоб много
Дней, месяцев, веков
Ты ожидала, школа,
Своих учеников!
Es pateicos tev skolotāj, mans sirmais,
Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi:
Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais,
Kas atrast mācēji mums pašiem sevi.
Спасибо всем выпускникам,
Кто школе помогает,
Кто любит всех учителей
И навещать не забывает.
Спасибо мамам и отцам
За их любовь, терпение.
Спасибо школа, что ты есть!
Хорошего всем настроения
Būsim kopā vienoti
На берегу Балтийского мoря,
Среди песчаных сосен и дюн,
Стоит она, мною любимая,
Школа моих становлений и дум.
И названа она в честь поэта Александра Пушкина,
Поэта почти нашего времени!
Желаю много детского веселья!
Чтоб хотелось с радостью
В школу всем идти
И побольше знаний
Нам приобрести!
Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.
Где бы потом мы не жили,
Ты, школа, всегда будешь с нами
Всегда будем помнить нашу вторую,
Как лучшую школу в мире.
Помнить своих педагогов, друзей,
Всех тех, кого мы здесь полюбили.
Brīnumi notiek tur, kur tiem tic un jo vairāk tiem tic, jo vairāk tie notiek.
Школа – это мир, целый мир – мозаика историй, Вспышки ярких чувств, фейерверк
Kad mēs esam patiesi,
Mēs esam SKAISTI;
Kad mēs esam skaisti, mūs MĪL;
Kad mūs mīl, mēs esam LAIMĪGI!
Laime ir laiks. Piepildīts laiks.
Laime ir skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks
Mirkļi grib paturēties,
nevis projām un garām vien steigties.
Mirkļi grib uzziedēt,
nevis tā vienkārši beigties.
Mirkļi grib ziedos palikt,
un no ziedu apskāvieniem nekad neatteikties
Ziedus ikdienā un prieku dvēselē visiem , kuri veidoja un piedalījās svētku pasākumā "Būsim kopā vienoti".