65. jubileja mirkļu galerija
65. gadadiena 

Liepājas A.Puskina 2. vidusskola plaši un vērienīgi atzīmēja 65. gadadienu. Visos gadadienas cikla pasākumos piedalījās vairāk nekā 2500 dalībnieku, t.sk., pedagogi, tehniskais personāls, skolēni, vecāki, absolventi, viesi no ārzemēm un Latvijas, Liepājas, sadarbības partneri, sabiedrības pārstāvji. Visi iegūtie materiāli izvietoti skolas muzejā. Jubilejas stends katru dienu pulcina interesentus. Tiek aplūkotas fotogrāfijas mājas lapā. Sagatavotās piemiņas lietas ir mīļas katram dalībniekam. Mēs lepojamies ar paveikto un esam gatavi 70. gadadienai.

Dinastijas pasaules ceļos
2011./2012. mācību gadā tika turpināta skolas vēstures izpēte ”Skolas ēkai Liedaga 5-35”. Kolektīvs apkopoja materiālus par dinastijām pasaules ceļos. Notika inovatīvi un saistoši pasākumi, veicinot patriotisko audzināšanu un starppaaudžu sadarbību, labdarību. Visus cikla pasākumus var aplūkot mājas lapā.

2012. gada 2. septembrī aicināsim visus uz grāmatas ”Dinastijas pasaules ceļos” atvēršanas svētkiem. Sakām sirsnīgu paldies grāmatas finansētājam, mūsu lieldraugam K.Lipmana kungam un sastādītājai Annai Protčenko kundzei.

65. skolas jubileja video
1. daļa
2. daļa
3. daļa