Valsts olimpiāžu dalībnieki un uzvarētāji 2013./2014. māc.g.

 

 

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs-sagatavotājs

 

Baļuka Romāns

10.e

Matemātika

Atzinība

Olga Maikova