Olimpiāžu uzvarētāji Kurzemes reģionā 2012./2013. mac. g.

 

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs-sagatavotājs

Elīna Podrjadčikova

12.e

Vizuālā māksla

1.v

A. Lekareva