Republikas olimpiāžu rezultāti 2008./2009. m.g.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs-sagatavotājs

Makars Spiridonovs

11.E

Krievu valoda

3.v.

Inga Tokmakova

Elīna Podrjadcikova

9.E

Vizuālā māksla

atzinība

Aelita Ļekareva