Valsts olimpiāžu dalībnieki un uzvarētāji 2007./2008. māc.g.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs-sagatavotājs

Dmitrijs Opaļevs

12.e

Ķīmija

Atklātā fizikas olimpiāde

3.v.

Atzinība

N. Mednis

R. Stunžāne