Starptautisko olimpiāžu dalībnieki un uzvarētāji 2007./2008. māc.g.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

Vieta

Skolotājs-sagatavotājs

Dmitrijs Opaļevs

12.e

Fizika

Atzinība

R. Stunžāne

Valērija Pisarčika

12e

Krievu valoda

1.vieta

N. Zabeļina