Par iniciatīvu “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Ieviešanas principi:

 

„Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Vairāk par iniciatīvu šeit:  https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni aktīvi piedalās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātēs:


2018.gads:

Nr.

Datums

Dalībnieki

Pasākums

1.

4. oktobris

10. klases skolēni

Izrāde "Mūsu pilsētiņa"

2.

9. oktobris

1.-3. klases skolēni

Teatrālā izrāde "Kā Mežaveci pārmācīja"

3.

10. oktobris

12. klases skolēni

Izrāde "Kur pazuda saimnieks?"

4.

15., 17., 29. un 30. oktobris

6. - 9. klašu skolēni

Liepājas Muzeja izstāde "Liepājas brīvības stāsts"

5.

17. oktobris

4. klases skolēni

Mācību ekskursija uz Latvijas valsts radio un televīzijas centru

6.

7. novembris

7. klašu skolēni

Izrāde "Kenterviļa spoks"

7.

16. novembris

5. – 12. klašu skolēni

Latvijas simtgades pasākumā “Saules mūžu Latvijai”

8.

20. novembris

11. klašu skolēni

Liepājas teātra izrādi “Liepājas Latvijas galvaspilsēta”

9.

21. novembris

2.b klases skolēni

Mācību brauciens "Mana Kurzeme"

10.

23. novembris

2.a, 3.c, 5.b un 9.b klašu skolēni

Mācību ekskursija "Liepāja mana dzimtā pilsēta"

11.

6. decembris

5.a klases skolēni

5.a klasei kultūrvēsturiska ekskursija uz Ventspili

12.

8. decembris

9.a klases skolēni

Liepājas Karostas cietuma ekskursija "Liepājas  aizstāvēšana”

13.

12. decembris

3.c klases skolēni

Izrāde "Sniegbaltītes skolā"

14.

17. decembris

4. klašu skolēni

Teatralizētais uzvedums "Aizliegtie Ziemassvētki"

15.

19. decembris

6. klašu skolēni

Mācību ekskursija pa Liepāju

16.

19. decembris

8.klašu skolēni

Izrāde “Mana skaistā lēdija”

17.

20. decembris

11. klašu skolēni

Svētku koncerts "Ziema"

 


 

Infografika par iniciatīvu