Projektu nedēļa un zinātniskie pētnieciskie darbi

Projektu nedēļu dienu plānojums 8.-9. februārī

10.klašu priekšaizstavēšana

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 2015./2016. mācību gada 11. klašu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas komisijas, vieta un laiks 08.02.2016.

Zinātniskie pētnieciskie darbi. Kas tie ir?