menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Biedrība

Biedrības rekvizīti:

Biedrība „Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam”
Reģ.nr. 40008045668 ,
Liedaga iela 5,
SEB banka,
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X,
Konts: LV91 UNLA 0050 0150 3431 0 

No vēstures

Fonds tika nodibināts un reģistrēts LR valsts reģistrā 1999.gada oktobrī, kura mērķis ir sniegt palīdzību skolai kā valsts mācību iestādei. Dibinātāji: skolēnu vecāki, skolotāji, skolas absolventi. Fonda uzdevumi: sekmēt skolēnu radošo dotību attīstīšanu; sponsoru palīdzības organizēšana skolai.

2006.gadā skolas fonds pārreģistrējās kā biedrība.

Biedrība izsaka pateicību visiem tiem, kuri snieguši atbalstu skolas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā. Ja ir vēlēšanās, savus ziedojumus Jūs varat pārskaitīt mūsu kontā, noradot konkrētu mērķi. Būsim ļoti pateicīgi.

Biedrības jaunumi 2013./2014.m.g. Vadības maiņa biedrībā


Ilgus gadus ar lielu atbildības sajūtu biedrību"Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam"  vadīja Natālija Zavaruhina. Valdes priekssēdētāja kopā ar tās locekļiem veica lielu darbu skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, pasākumu organizēšanā. Tās ciešā sadarbība ar skolas kolektīvu, vecākiem un sabiedrību nodrošināja atzīstamus rezultātus. Izsakām pateicību par pašaizliedzīgu darbu , ziedojot savu brīvo laiku un enerģiju.

Valdes priekšsēdētājs no 2014. gada 28. janvāra ir Aleksandrs Semaško. Novēlam panākumus viņam un jaunajai valdei.

Biedrības jaunumi 2013./2014.m.g.


Arī šajā mācību gadā biedrība „Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” bija nozīmīga skolas sadarbības partnere.

Vecāki priecājās par bērnu iespēju pavadīt laiku vasaras nometnē, kolektīvs vienmēr izjutis atbalstu mācību un audzināšanas darbā. Skolas administrācija ir pateicīga par sadarbību materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā, projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

Pašlaik intensīvi veicam skolas un apkārtnes labiekārtošanas darbus 2012./2013.m.g. Paldies valdes priekšsēdētajai priekšsēdētājai N.Zavaruhinai un pārējiem padomes locekļiem. Labu veiksmi.

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma