Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Biedrība

No vēstures

Fonds tika nodibināts un reģistrēts LR valsts reģistrā 1999.gada oktobrī, kura mērķis ir sniegt palīdzību skolai kā valsts mācību iestādei. Dibinātāji: skolēnu vecāki, skolotāji, skolas absolventi. Fonda uzdevumi: sekmēt skolēnu radošo dotību attīstīšanu; sponsoru palīdzības organizēšana skolai.

2006.gadā skolas fonds pārreģistrējās kā biedrība.

Biedrība izsaka pateicību visiem tiem, kuri snieguši atbalstu skolas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā. Ja ir vēlēšanās, savus ziedojumus Jūs varat pārskaitīt mūsu kontā, noradot konkrētu mērķi. Būsim ļoti pateicīgi.

Biedrības rekvizīti:

Biedrība „Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam”
Reģ.nr. 40008045668 ,
Liedaga iela 5,
SEB banka,
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X,
Konts: LV91 UNLA 0050 0150 3431 0 

 

Biedrības jaunumi 2013./2014.m.g. Vadības maiņa biedrībā

Ilgus gadus ar lielu atbildības sajūtu biedrību"Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam"  vadīja Natālija Zavaruhina. Valdes priekssēdētāja kopā ar tās locekļiem veica lielu darbu skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, pasākumu organizēšanā. Tās ciešā sadarbība ar skolas kolektīvu, vecākiem un sabiedrību nodrošināja atzīstamus rezultātus. Izsakām pateicību par pašaizliedzīgu darbu , ziedojot savu brīvo laiku un enerģiju.

Valdes priekšsēdētājs no 2014. gada 28. janvāra ir Aleksandrs Semaško. Novēlam panākumus viņam un jaunajai valdei.

 

Biedrības jaunumi 2012./2013.m.g.

Arī šajā mācību gadā biedrība „Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” bija nozīmīga skolas sadarbības partnere.

Vecāki priecājās par bērnu iespēju pavadīt laiku vasaras nometnē, kolektīvs vienmēr izjutis atbalstu mācību un audzināšanas darbā. Skolas administrācija ir pateicīga par sadarbību materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā, projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

Pašlaik intensīvi veicam skolas un apkārtnes labiekārtošanas darbus 2012./2013.m.g. Paldies valdes priekšsēdētajai priekšsēdētājai N.Zavaruhinai un pārējiem padomes locekļiem. Labu veiksmi.

footer