Skolas modernizācija 2017./2018.

Svarīgie regulējošie dokumenti

Liepājas A.Puškina  2.vidusskolas darbība modernizācijas laikā
Papildinājumi ugunsdrošības instrukcijas” 7.2. punktā “Cilvēku evakuācijas kārtība”
Par drošības prasībām Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas telpās, teritorijā skolas telpu modernizācijas laikā
Mācību kabinetu izvietojums un saimnieciskā darba organizācija no 29.01.2018. Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā , Liedaga ielā 5
Klašu izvietojums kabinetos

footer