Sumina Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes Liepājas medaļniekus
Piektdien, 28. jūnijā, domē tika sumināti Liepājas sportisti, kuri Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē Liepājai kopumā izcīnīja 49 medaļas – 14 zelta, 18 sudraba un 17 bronzas. Pateicoties šo sportistu panākumiem, Liepāja 75 pašvaldību konkurencē ierindojās ceturtajā vietā, portālu informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Sportistus sumināja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un  Jurijs Hadarovičs, Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš, kā arī Liepājas olimpieši Poļina Jeļizarova un Matīss Burģis. Avots: www.liepajniekiem.lv

Lielie skolēni māca mazos. Pamatskolēni saviem mazākajiem „kolēģiem” izspēlē šūnu dzīvi un rada vulkānu. Avīzes „Diena” zīmējums un raksts.

Veiksmīgas skolas dzīves pamatā ir pedagoģiskās darbības kreativitāte. Lai Liepājas A.Puškina 2 vidusskolā  veicinātu skolēnu personības  izaugsmi  un attīstību, mācību gada sākumā tika atvērta ping - pong darbnīca. Programmas mērķis ir sekmēt  skolēnu pašattīstību, pašizpausmi un pašrealizāciju.

Darbnīcās skolēni ne tikai apgūst praktiskās iemaņas, bet arī vispārējo pamatu apmācību galda tenisā. Tā ietver spēles, sacensības. Tiek apgūtas tiesneša prasmes, projektu vadīšana un realizēšana, apgūta vadītāja prakse.Nodarbību izglītības saturs  ir saistīts ar skolēna vērtības sistēmas izkopšanu un gatavību dažādām dzīves darbībām.

Atsaucība ir ļoti liela un nodarbības pulcina daudz dalībnieku un līdzjutēju.

Sasniegti uzslavas vērti sasniegumi - 2 vidusskolas skolēni  jau  ir izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā un 2 audzēkņi tiesājuši  Latvijas mēroga sacensības galda tenisā.

Izveidots stends, notikušas meistarklases.

Ping pong darbnīcā skolēni apgūst prasmi veidot pozitīvas savstarpējās attiecības un ātrāk, drošāk, gudrāk nokļūt līdz mērķim.

Fiziskā prāta un galda spēle ir ļoti nozīmīga. Nodarbības vada trenere Rasma Freiberga. Viņas darbība un aktivitāte aizrauj un attīsta skolēnu radošumu.

Tikšanās ar Romānu Miloslavski

Mūsu skolas 7. klašu skolēni latviešu valodas stundās iepazīst Latvijas un Liepājas izcilos sportistus. Bija sagatavotas prezentācijas un apkopoti materiāli.

Tatjana Panova un Madlēna Vasiļevska klases biedriem stāstīja par Liepājas peldētāju Romānu Miloslavski. Radās ideja viņu uzaicināt uz tikšanos.

7. februārī sportistu gaidīja gan 7.a,7.e un 8.e klases(1.grupa) un 3.a klases skolēni.

Sākumā bija sporta aktivitātes. Pēc tam Romāns stāstīja par savu sportista karjeru. Parādīja apbalvojumus un mudināja nodarboties ar sportu.

Vairāki skolēni bija sagatavojuši jautājumus. Aleksandru Interesēja, kādas valstis ir apmeklētas, Tatjana, Nikola, Eļdars izjautāja par sporta sasniegumiem un peldēšanas stiliem. Romāns uz tiem atbildēja, aicinot būt gudriem un prast apvienot sportu ar mācībām.

Skolotāja Laila, iesaistoties sarunā, visiem pastāstīja par basketbolā gūtajiem panākumiem.

Aplausiem skanot, izskanēja vēlējumi ievērojamam peldētājam, tagad Liepājas pilsētas Domes deputātam, sporta darbiniekam Romānam Miloslavskim.

Mūsu skolēni piedalīsies Dziesmu svētkos

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas ansambļa „Rusiči” solisti Anastasija Belozjorova, Ņikita Rezins, Ņikita Storoženko un Jana Rimkuss kopā ar ansambli „Jarilo”  piedalījās Vislatvijas konkursā.

Žūrija un skatītāji bija ļoti  atsaucīgi . Viņus interesēja arī krievu kultūras tradīcijas.

Taču visvairāk iepriecināja iegūtais 1. pakāpes diploms, kurš apliecina- mūsu solisti būs Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki 2013. gadā.

Paldies bērni par entuziasmu, etnogrāfisko kompozīciju un  dziedāto latviešu tautas dziesmu ”Bēdu manu lielu bēdu”, dejošanu un spēlēšanu uz senlaicīgiem  instrumentiem.

Apsveicam,  Anastasiju Belozjorovu, Ņikitu Rezinu, Ņikitu Storoženko, Janu Rimkuss

Šodienas un nākotnes tilti

Fizikas stundas, kuras Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā vada direktores vietniece izglītības jomā Raisa Stunžāne, vienmēr ir ļoti aizraujošas un radošas.

9.klašu skolēni iepazina tiltu konstrukcijas, izskaidrojot spēku darbu un spēku darbības virzienu tajās.

       Skolotāja R.Stunžāne aicināja aprakstīt un izveidot tiltu konstrukciju, izmantojot ikdienā pieejamos materiālus.

Atsaucība bija liela, konstruēšanas prasmes izcilas. Skolēni izveidotie šodienas un nākotnes tilti bija gan paceļamie, gan lielām upēm, gan mazākam ūdenstilpnēm.  Katrs gribēja pastāstīt par ideju, izmantotajiem materiāliem, darba procesu. Tika izstrādāti priekšlikumi maketa pilnveidei, uzlabošanai. Ļoti interesanti bija secinājumi par tiltu izturību.

Visu 9. klašu skolēnu modeļi izvietoti izstāde, kuru katru dienu var apskatīt. Jaunie konstruktori tikās ar  1.-4 klašu skolēniem un izgatavotos modeļus uzdāvinās viņiem  praktiskajiem darbiem.

Š.g. 25.janvārī  bērnu un jaunatnes centrā struktūrvienībā „Vaduguns” tika rīkots vokālistu konkurss „Junior Balsis – 2013”. Konkurss tika rīkots trijās vecuma grupās:

no 6 līdz 9, no 10 līdz 13 un no 14 līdz 17 gadiem.

Kopā piedalījās 30 skolēni no vairākām Liepājas skolām.

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu pārstāvēja
10 - vokālisti un 7 - dejotāji no 2.-10. klasēm.

Apsveicam konkursa laureātus:

Nikolu Kelehsašvili 7.e kl. – II vieta,

Vladlenu Višņevsku 10.a kl. – II vieta,

Romānu Kavraiskisu un Maksimu Mineikisu 7.e kl. – Simpātijas balva.

Paldies visiem kas piedalījās un pārstāvēja mūsu skolu!
Īpaša pateicība skolotājām:
Natālijai Zavaruhinai un Stellai Gluhovskai

Pateicība komandai un Ivanam Korņejevam
Liepājas A.Puškina 2. vidusskola saņēmusi pateicības vēstuli no ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projekta „Teach TWO” (Mācies taupīt)  koordinatores Ainas  Špacas. Viņa raksta:
"
Bija ļoti patīkami iepazīt Jūsu skolas komandu projekta seminārā Rīgā.  Jūsu skolas skolēns Ivans Korņejevs ne tikai mūs, bet arī projekta ekspertus no Lielbritānijas pārsteidza ar savu erudīciju, iniciatīvu un teicamu darbošanos semināra laikā. Pamanījām, ka viņš tika galā ar visiem darbiem arī bez skolotāja palīdzības.
Mēs ceram, ka Ivans palīdzēs Jūsu skolā īstenot projektā paredzētos uzdevumus. Projekta noslēgumā esam padomājuši par īpašu pateicību tiem skolēniem, kuri būs projektā darbojušies visaktīvāk."

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts „TEACH TWO”- "MĀCIES TAUPĪT” par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs turpinās. Trīs dienu seminārā Rīgā piedalījās Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas saimniecības vadītājs Juris Āboliņš un 12.e klases skolnieks Ivans Korņejevs.
Seminārā pieredzē dalījās  ārzemju speciālisti no projekta dalībvalstīm.

Liepājas 2. vidusskolā turpinās mācību kabinetu labiekārtošana.

Rucavas novada sociālais dienests izsaka pateicību Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai par saziedotajām pārtikas pakām.

Interesanta ir Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas pieredze. Kaut lielākā daļa moderno mācību metožu izstrādāta vidējām un vecākajām klasēm, bet dabaszinību kabineti pārsvarā modernizēti vidusskolās, šajā vidusskolā modernizēts un aprīkots arī dabaszinību kabinets sākumskolēniem.
Vairāk informācijas.

Sākusies svētku nedēļa

 

Semināra pirmajā daļā pilsētas sākumskolas skolotājām bija iespēja vērot savu kolēģu stundas. Atklāto stundu 3.b klasē vadīja skolotāja Maija Bergmane, 4.b klasē skolotāja Dace Okmane, savukārt 1.b klasē skolotāja Tatjana Aņisimova. Pēc atklātajām stundām norisinājās šo stundu analīze. Kolēģes atzinīgi novērtēja visas redzētās stundas un atzina, ka ir ieguvušas labas idejas savam darbam.

Semināra otrajā daļā pilsētas sākumskolas skolotājas dalījās pieredzē ar savām kolēģēm, demonstrējot materiālus, idejas pasākumu realizēšanai, kā arī praktiskas idejas radošam darbam latviešu valodas stundās.

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktore E.Plamše un mācību pārzines R.Stunžāne, N.Zavaruhina piedalījās gan atklātajās stundās, gan arī semināra pieredzes apmaiņas daļā, aktīvi iesaistoties un izsakot savas idejas.

Paldies skolotājām, kuras uzdrošinājās rādīt atklātās stundas, kā arī palīdzēja sagatavoties ciemiņu uzņemšanai.

5.decembrī Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā notika mazākumtautību skolu latviešu valodas sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās sākumskolas latviešu valodas skolotājas no Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas, Liepājas pilsētas 3. pamatskolas, Liepājas pilsētas 7. vidusskolas, Liepājas pilsētas 8.vidusskolas, Liepājas pilsētas 12. vidusskolas. Semināru vadīja Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja D.Okmane.
Likteņdārzu piepildīs skolēnu vēlējumi Latvijai

AS „Latvijas valsts meži” Komunikācijas projektu vadītāja Līga Zute –Abizāre atzīmē, ka projekta īstenotāji ir pateicīgi par lielo atsaucību un Latvijai veltītajiem sirsnīgajiem vārdiem. Uzraksti uz vēlējumu plāksnītēm stāsta, ka skolēni domā par mūsu zemi un viņiem rūp Latvijas nākotne.

Akcija „Dāvini savai Latvijai” pierādīja, ka mūsu skolas skolēni labprāt iesaistās projektos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dzimšanas dienas atceres pasākumiem, ja tie tiek pasniegti interesantā un atraktīvā veidā. Prieks, ka Latvijas bērni un jaunieši atbalsta savu zemi, tautu un valsti, papildinot Likteņdārzu ar speciāli veidotām vēlējuma plāksnītēm.

Pavisam tika saņemtas 334 vēstules ar sūtījumiem no Latvijas vispārizglītojošām un profesionālajām skolām, interešu grupām un arī bērnudārziem. Projekta organizatori augstu vērtē gan Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas skolēnu, gan arī skolotāja A. Afoņkina veikumu šajā projektā un pateicībā par atsaucību ir piešķīruši AS „Dinamo Rīga” veicināšanas balvas – iespēju apmeklēt hokeja komandas „Dinamo Rīga” spēli pret Ņižņekamskas "Ņeftehimik". Šādu apbalvojumu saņēmušas vēl tikai 9 dalībskolas - uzvarētāju noteikšanas video.

Mācību gadam sākoties, sadarbībā ar Likteņdārza pastāvīgajiem atbalstītājiem – AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Pasts”, Valsts izglītības satura centru un AS „Dinamo Rīga” – īpaši skolēniem tika organizēts sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai”, kurā skolēniem bija jāizgatavo koka plāksnītes ar vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Kopumā tika saņemtas 1 739 vēlējumu plāksnītes. Turpmāk visi vēlējumi būs apskatāmi Likteņdārzā. Aktīvi konkursā iesaistījās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni skolotāja J.Afoņkina vadībā

Bērnu un jauniešu īstenotās pilsoniskās izglītības iniciatīvas

Diskusijā par pilsonisko izglītību Latvijā un Eiropas Savienībā 25. septembrī Eiropas Savienības mājā piedalījās  Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas direktores vietnieces Raisa Stunžāne un Natālija Bagirova.

Viņām bija iespēja noklausīties Liesmas Oses, Iveta Vērses, Ievas Strodes, Antras Mazūras, Aijas Tūnas  un citu Latvijā pazīstamu izglītības un kultūras darbinieku pārdomas un ieteikumus.

Raisa Stunžāne un Natālija Bagirova prezentēja 2. vidusskolas pieredzi pilsoniskajā izglītībā. Ar prezentācijas var iepazīties „Eiropas mājas” mājas lapā.

Svētku sveicienu esam saņēmuši no Krievijas ievērojamās aktrises Tatjanas Koņuhovas un Krievijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, profesora, Zinātniski pētnieciskā institūta direktora Garija Popova.

30.augustā notika pedagoģiskās padomes sēde. Tika  izanalizēti 2011./2012. mācību gada rezultāti. Pedagogu D.Okmanes, J.Freimanes un A.Zavaruhina pieredze ieinteresēja pedagoģisko padomi. Direktores vietnieces izglītības jomā R.Stunžāne, N.Zavaruhina, N.Bagirova detalizēti izvirzīja uzdevumus 2012./2013.m.g. Ziņojumu sniedza direktore E.Plamše.

Kolēģi izteica priekšlikumus  par inovācijām un  skolas attīstību. Pedagoģiskās padomes sēdē par aktualitātēm izglītībā izteicās Saeimas deputāts V.Agešins, Liepājas pilsētas Domes deputāti N.Vorobeičiks, S.Dekterjovs, piedalījās arī R.Miloslavskis.

Tika apstiprināti mērķi, prioritātes, uzdevumi, darbības plāns.

Pedagogi saņēma administrācijas pateicības par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

Ziņas par Latvijas Izcilniekiem

 

Elektroniskā žurnāla ziņu sadaļā varam uzzināt, ka 5.augustā noslēdzās sabiedrības balsojums par Maxima stipendijukonkursa Latvijas Izcilnieki 2012 pusfinālistiem. Kopā par Izcilniekiem tika saņemtas 63 898 balsis. 

Visiem četrdesmit pieciem pusfinālistiem jau ir garantēta 200 latu stipendija, t.sk., arī mūsu Taisijai Gluščenko. Apsveicam!

Paldies visiem, kuri atbalstīja un balsoja par talantīgo skolnieci. Viņas cienītāju pulks ir liels.

Taču sabiedrības balsojums ir daļa no vērtējuma, kas palīdzēs noskaidrot, kuri pieci skolēni saņems lielās Maxima 1000 latu stipendijas. Lielo stipendiju ieguvējus nosaka atbilstoši svērtajam vērtējumam, kur 50% ir sabiedrības balsojums un 50% ir žūrijas vērtējums.

1000 latu Maxima stipendiju ieguvēji tiks publiski paziņoti 3. septembrī LNT tiešraidē.

Pēc publiskā balsojuma rezultātiem lielāko balsu skaitu mākslas kategorijā, kurā startēja arī Taisija, saņēmusi Līva Oto no Rīgas – 3419 balsis.

Priecāsimies par Taisijas Glušcenko drosmi , uzņēmību, sasniegumiem!

 

Jaunumu arhīvs 2012./2013. māc. gads

Jaunumu arhīvs

2011./2012. m.g.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā 7. martā viesojās Kuldīgas 2. vidusskolas administrācija, metodisko komisiju vadītāji, skolotāji. Jauku pavasara apsveikumu bija sagatavojusi skolotāja J.Cema ar krievu folkloras ansambli un tenisa pulciņa vadītāja R. Freiberga.

Viesus uzrunāja skolas direktore E.Plamše. Par metodisko darbu,  skolotāju un skolēnu radošo darbību daudzpusīgi stāstīja un to demonstrēja direktores vietniece R.Stunžāne, skolotājas D.Golovanova, J.Freimane, G.Skorobogatova, A.Gudkova. 9.e klases skolēni S.Astapovs un R.Bikmajevs,  12. e klases absolvents K.Poļetajevs visus pārsteidza ar savām prezentācijām.
Liepājas 6. vidusskolas direktores vietniece V.Narbuta un viņas kolēģe  iepazīstināja ar 6. vidusskolas pieredzi zinātnieku nakts organizēšanā, skolēnu radošo darbību.
Kopā ar viesiem bija izglītības pārvaldes galvenā speciāliste I.Budriķe.

Один раз в 5 лет в нашей школе проводится родительская конференция.
5 марта 2013 года делегатами этого мероприятия были родители, учащиеся, учителя и администрация школы. Подробнее о конференции.

Apsveicam 11.e klases kolektīvu, klases audzinātāju N.Mednis, priekšmetu skolotājus!

E-klase apkopojusi pirmos sekmju progresa konkursa Mēs varam labāk! rezultātus. Bet varam taču vēl labāk!

Mācību gada otrais semestris rit pilnā sparā, un pienācis brīdis apkopot pirmos provizoriskos rezultātus E-klases un Skolas Dienas rīkotajā sekmju progresa konkursā Mēs varam labāk!. Tabulā varat iepazīties, kuras klases katrā klašu grupā uz šo brīdi sasniegušas lielāko izaugsmi, ja salīdzina pirmā semestra klases vidējo atzīmi visos priekšmetos ar janvāra un februāra kopējo vidējo atzīmi.

Ceram, ka līdz mācību gada beigām, kad noskaidrosim Mēs varam labāk! galīgos uzvarētājus, skolēni būs pierādījuši, ka spēj saņemties un uzlabot savas sekmes. Jo vienmēr taču var vēl labāk! Vēlam veiksmi un turam īkšķus!

Tāpat atgādinām, ka labākie katrā klašu grupā konkursa noslēgumā saņems balvas un tiks aicināti uz īpašu pasākumu.

Savukārt 27 skolotājus, kuri savos mācību priekšmetos būs visveiksmīgāk iedvesmojuši 4.–12. klašu skolēnus, apbalvos Tallink.

Radošuma diena Sabilē

Radošuma dienas Liepājā nesušas daudz prieka. Arī mūsu skolā.

Viena no radošuma dienām notika Sabilē. Skolas koris, solisti, dejotāji un 2012. gada absolvents Arturs Langfrīds skolas Stellas Gluhovskas vadīti viesojās pie sabilniekiem. Sabiles vidusskolas pašdarbnieki un administrācija- mūsu ilggadējie sadarbības partneri- bija noorganizējuši dziedošo un skanošo kopdziedāšanas dienu. Tajā piedalījās arī Ventspils 6. vidusskolas koris.

Mūsu programma guva skatītāju atzinību. Skolas kolektīvs un pasākuma apmeklētāji  tika iepazīstināti ar Liepājas pilsētas  pieredzi radošuma dienu organizēšanā un mūsu skolas sadarbību ar A/S Grindeks fondu „Izglītības un zinātnes attīstībai”.

Sabiles vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji iejutās gidu lomā, iepazīstinot ar savas burvīgās pilsētas ievērojamākajām vietām. Varējām vērot, ka skolas materiāli tehniskā bāze ir pilnveidojusies.

Iepazīstot un sadarbojoties kļūstam aktīvāki, radošāki un gudrāki.

E-prasmju nedēļa

Piedaloties e-prasmju nedēļā neliela 9e klases delegācija apmeklēja Liepājas Universitātes robota „apmācības” nodarbību, kurā skolēniem bija iespēja ieprogrammēt „Lego Mindstorms NXT 2” robotus un redzēt savu ieprogrammēto kodu robota darbība. Darbojoties ar robotiem skolēniem bija arī iespēja iepazīties ar tādu agrākas paaudzes brīnum-kalkulatoru kā „aritmometrs” un padomāt par to, cik tālu esot aizgājusi tehnika pēdējos gados.     

Dabaszinību triumfs  AS ''Grindeks'' fonda ''Zinātnes un izglītības atbalstam'' laureātu salidojumā

 

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājā  izskanējis AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojums.

Tas noritēja divos etapos. Skolā bija svinīga atklāšana un 6 meistarklases. Tās vadīja Latvijas universitātes asociētais profesors Uldis Kondratovičs, universitātes ķīmijas fakultātes jaunie zinātnieki, Liepājas universitātes mācībspēki un studenti.

Liepājas latviešu biedrības namā vairāk nekā 300 dalībnieku piedalījās un vēroja notiekošo meistarklasēs, kuras vadīja gan liepājnieki, gan laureātu skolas, gan Latvijas un Liepājas universitātes pasniedzēji un studenti.


Pasākumā ”Domā! Pēti! Radi!” uz skatuves savijās gan ķīmiskie eksperimenti, gan dejas, dziesmas, suminājumi.

Ļoti aizkustinošs brīdis bija AS Grindeks fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētāja Kirova Lipmana piedalīšanās. Zāle viņu sagaidīja ar aplausiem, tika veltītas dziesmas un sirsnīgi vārdi par ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un salidojuma organizēšanā. Noslēgumā fonda laureāti, sadarbības skolu, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu administrācijas, skolotāji, skolēni pierādīja, ka gan Latvijā, gan Liepājā dabaszinātnes triumfē.


Laureāti un dalībskolas saņēma sertifikātus no AS Grindeks fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētāja K. Lipmana un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas, Liepājas pilsētas domes suvenīrus. Pateicība izskanēja arī salidojuma atbalstītājiem.

No Grobiņas pamatskolas( fonda laureātes) direktores  Lailas Urbānes AS Grindeks fonds un Liepājas A.Puškina 2. vidusskola saņēmusi šādu vēstījumu:

„Jūs esiet malači, padomāts bija visās jomās, gan par viesu sagaidīšanu, uzņemšanu, norisi. Mēs jutāmies gaidīti!
Lai spēks, idejas, enerģija turpmākajā darbā!”

Daugavpils skolotāji iepazīstas ar pieredzi
Mūsu skolā viesojās Daugavpils vēstures, sociālo zinību skolotāji, bibliotekāri, izglītības pārvaldes darbinieki. Pārsteigumu bija sagatavojuši skolotājas Jekaterinas Cemas folkloras ansamblis.

Daugavpilieši  iepazinās ar skolu, uzklausīja direktores vietnieces izglītības jomā Raisas Stunžānes pārdomas par inovatīvajām darba metodēm. Viesi aktīvi iesaistījās viņas organizētajā aktivitātē ” Zābaciņa ceļojums”.

Protams, centrālā saruna bija par muzeja lomu mācību un audzināšanas darbā. To vadīja skolotāja Jana Freimane. Pēc tam viesi apskatīja muzeju.

Patīkami, ka Daugavpils izglītības darbinieki labi jutās labi.

 

Atgriežas mājās
Kopš pagājušā gada rudens atpakaļ uz dzīvi Latvijā atgriezusies Jeļena ar dēlu Česlovu un nu arī ar mazāko – trīs mēnešus jauno, dēliņu Janu. Vecākais dēls mācās Liepājas 2. vidusskolā un skolas vadība novērojusi, ka iestājies līdzsvars – liepājnieki ne tikai dodas prom, bet arī atgriežas dzimtenē.

Самый дружный класс»

24 апреля в нашей школе состоялся заключительный этап конкурса «Самый дружный класс»(„Draudzigākā klase”), где ученики 7-ых классов соревновались между собой в ловкости и умении быстро справляться с заданиями.

Всего в конкурсе участвовало 10 команд, которые начали доказывать свою дружбу ещё в октябре 2012 года, когда подали заявки на участие в конкурсе в виде визитных карточек своих команд. На втором этапе участникам надо было совершить благое дело, и помочь тем, кто в этом нуждается. Предпоследний этап показал фантазию и организаторскую способность участников, ведь им самостоятельно надо было придумать интересное мероприятие и провести его.

Заключительный этап конкурса, на котором команды были разделены на 2 группы, определил лучших.

И мы хотим поздравить команду нашего 7е класс, которая заняла почётное 2 место, а также поблагодарить команду 7 а класса за участие.
Ведь как сказал Пьер де Кубертен: «Главное — не победа, а участие»!

30 апреля в Детском юношеском центре «Вадугунс» состоялось мероприятие
«Великолепный классный руководитель».

От нашей школы были номинированы:

1-4 классы – Букина Елена Михайловна,
5-9 классы – Лекарева Аэлита Ростиславовна,
10-12 классы – Виксна Ирина Язеповна.

Ребята писали письма о своём классном руководителе, а после, на мероприятии рассказывали о жизни класса и вместе со своим классным руководителем выполняли творческие задания.

Отрывки из писем о классном руководителе…

“…ir mūsu draugs un otrā mamma.  Katru dienu mēs nākam uz skolu ar smaidu sejā, jo zinām ka šodien atkal visi tiksimies
…Es tiešām uzskatu, ka mana klases audzinātāja ir visslābākā un lieliskā pasaulē! Mēs viņu ļoti MĪLAM!”

„…Kad es pirmo reizi viņu ieraudzīju, padomāju, ka viņa ir ļoti labs cilvēks, varbūt stingra, bet tas ir pat labi…”

„…Man būtu ļoti grūti bez viņas padomiem, es nekad viņu neaizmirsīšu, manā sirdī uz visu
mūžu būs vietiņa manai mīļajai klases audzinātājai…”

9 мая - «День Европы»!
Наша школа активно участвовала в мероприятиях
посвящённых Дню Европы.

С самого утра ученики 11 э класса участвовали в викторине «Шаги в истории Европейского Союза» , которая транслировалась по всей Европе в реальном времени.  Викторину проводила учитель истории Яна Фреймане.

В это же самое время во дворе школы ученики 2 б класса и учителя латышского языка Яунскалже Лайла и Окмане Даце выкладывали мозаику.

На больших переменах представители школьного парламента и все желающие  рисовали мелом на асфальте поздравительные открытки Европе.

А в течение всего дня темы уроков была «Eiropas Skola» -  Eiropas dažādība no fizikas līdz mākslas vēsturei…

 Tiek pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze.

Martā un aprīlī pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze.

Skolas aktu zālē izvietoti 100 zāles krēsli. Tos dāvinājis Latvijas hokeja federācijas priekšsēdētājs, A/S Grindeks fonda ”Zinātnes un izglītības atbalstam” priekšsēdētājs, skolas lieldraugs Kirovs Lipmans. Skolas zāle ieguvusi jaunas durvis no siltuma ekonomijas līdzekļiem. Vairākas klasēs uzstādītas jaunas tāfeles:61., 63., būs 96. un citos kabinetos. Sadarbojoties ar 9.a klases vecākiem, jaunas mēbeles ieguvusi skolotāja A.Lekareva 96. kabinetā. Darbi turpinās. Paldies visiem par palīdzību un atsaucību.

Skolotāji iegūs jaunus mācību līdzekļus, kuri tiek iegādāti no Liepājas pilsētas Domes papildus piešķirtajiem līdzekļiem.

Projekta "Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” dalībnieki turpina aktivitātes

2012./2013.m.g. ir daudz ieguvumu, realizējot projektu „"Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai’. Par to var izvērsti mūsu mājas lapā un sabiedrībai pastāstīt direktores vietniece audzināšanas darbā N. Bagirova. Šobrīd priecājamies par projekta ieguvumu: WEB kameru un kolonnam. To visu uzstādīs 101. kabinetā.

 

Galda teniss iegūst popularitāti

Aktīvi, interesanti, radoši strādā galda tenisa nodarbību vadītāja skolotāja Rasma Freiberga. Viņa ar savu entuziasmu ieinteresējusi daudzus skolēnus pievērsties šīm nodarbībām veselības uzlabošanas nolūkā. Veselības nedēļas laikā trenere iekārtojusi izstādi, kur viss darināts pašu rokām un domāts aktīvam dzīves veidam.  Būs arī tenisa sacensības.

Skaists brīdis bija 13. maijā. Mūsu skolēna Kirila Kuprijenko vecāki uzdāvināja skolai jaunu, saliekamu tenisa galdu. Arī Kirils ir aktīvs sportists un gūst panākumus futbolā. Paldies Kuprijenko ģimenei par atbalstu un sadarbību!

Ļoti vērtīgu dāvinājumu skolai nodeva Germans Sviščovs. Tā ir glezna, kuru viņš pats gleznojis pēc skolas uzcelšanas. Tajā no konkrēta skatu punkta uzgleznotas skolas ēkas un teritorija. Gleznas autors ir Veras Sviščovas vectētiņš. Mūsu skolu beiguši arī Germana kunga dēls un meita. Viņš ar prieku atceras sadarbību ar lielisko direktoru V. Loskutovu, klases audzinātājām N.Škredu un A.Avlasu.

Valentīns Kargins - starptautiskās zinātniski pētniecisko darbu konferences dalībnieks

 

Septiņi Liepājas vidusskolēni 22. un 23. maijā piedalījās starptautiskā zinātniski pētniecisko darbu konferencē “Es dzīvoju pie jūras” Pumpuru vidusskolā, kuru tradicionāli organizē Jūrmalas Dome. Skolēni prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus, kuros atklāja savai pilsētai aktuālas problēmas un risinājumus saistībā ar jūru.

Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu sadarbības prasmes zinātniski pētnieciskajā darbībā reģionālajā un starptautiskajā mērogā. Konferencē piedalījās Jūrmalas, Liepājas un Tallinas 10 un 12. klašu skolēni.

Tā bija arī iespēja pilnveidot savas svešvalodu prasmes, jo uzstāšanās notika angļu valodā. Konferencē bija skolēni no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, 15., vakara (maiņu), 8. , 6. vidusskolas.

Mūsu,  A.Puškina Liepājas 2. vidusskolu, pārstāvēja 11.e klases skolnieks  Valentīns Kargins ar darbu par Liepājas 19. gadsimta nocietinājumu sistēmu izbūvi. Mēs lepojamies, ka Valentīns bija šīs konferences dalībnieks un paaugstināja skolas prestižu. Paldies viņam!

Visi skolēni balvā saņēma Jūrmalas Domes sertifikātus un medaļas, kā arī trīs dienu atpūtu Jūrmalas akvaparkā.

 

 

Priecīgi pārsteigumi

 

Mācību gada noslēgumā kancelejas preces, atsaucoties mūsu lūgumam, uzdāvināja
„Liepājas papīrs”. Tās noderēs skolas pasākumiem.

„Tonuss Elast” , sadarbojoties ar biedrību „Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” un vecāku pārstāvi Aleksandru Semaško, skolai nodeva  divus monitorus. 4. klašu vecāki uzdāvināja skaistas vāzes un 5.b klases vecāks Oļegs Hramovs uzdavināja skolai jaunu sistēmas bloku.

Paldies visiem vecākiem un labvēļiem, kuri ir izteikuši vēlmi iesaistīties skolas vasaras remontdarbu atbalstīšanā.

Vecāku atbalsts skolai
Liepājas A.Puškina 2. vidusskola ir atsaucīgi un darbīgi vecāki. Šodien, saulainā 7. jūnija dienā, saņēmām dāvinājumu no skolas uzticamā drauga un vecāka Vladimira Bogatirjova. Viņš novēlēja   informācijas tehnoloģijas izmantot izglītības kvalitātes paaugstināšanai un administrācijas darba pilnveidošanai.Paldies Vladimira kungam!  Pateicība mūsu vecākam Aleksandram Semaško par iesaistīšanos biedrības "Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam" darbā.

Skolotāja Rasma Freiberga

Goda kliņģera laureāte interešu izglītībā, Vācijā

 

Vācijā, Brēmenē notika Eiropas Senioru čempionāts galda tenisā, kas pulcēja pēdējo laiku lielāko dalībnieku skaitu 4 tūkstošus galda tenisistus no daudzām Eiropas zemēm. Pēc Vācijas Galda Tenisa Federācijas uzaicinājumu sacensību norisē un organizācijā piedalījās Liepājas 2 vidusskolas interešu izglītības skolotāja Rasma Freiberga. Pārsteidzoši moderni aprīkotas bija sešas Brēmenes Sporta Arēnas zāles.  Uz 17O galda tenisa galdiem noritēja plašs daudzvalstu forums. Pārsteidzoša bija precīzi veidotā darba sistēma sacensību laikā un lielā uzmanība. Skolotāja sniedza interviju Vācijas TV un laikrakstam. Patiesu izbrīnu rada lielā interese par cilvēku. Ja turp dodoties R.Freibergai jau bija uzkrāta starptautiskā pieredze, tad tagad var teikt, ka tā pārtapusi fantastiskā pieredzē, kur saplūst viss- pozitīva attieksme vienam pret otru, cits vērtību redzējums, atziņas par vācu tautas precizitāti un perfektumu. Lielo uzmanību un mīlestību viesojoties vācu ģimene un apziņu - l i e l ā  c i e ņ a  p r e t  c i l v ē k u.

Konkursā "Mēs varam labāk” uzvar 11.e klase

 Dita Lapsa, E-klases redaktore atsūtījusi šādu ziņu: ”Mīļi sveicu Jūs un Jūsu skolu ar izciliem rezultātiem konkursā "Mēs varam labāk!", kurā 11.e klase ir ieguvusi godpilno 1.vietu starp visām Latvijas 11.klasēm! Konkursa noslēguma rezultāti bija publicēti arī laikrakstā "Diena".

14.jūnijā pl.10:00 skolotāja Nadežda Mednis kopā ar savu 11.e klasi aicināta uz "Kino Citadele" Rīgā, 13. janvāra ielā 8, kur notiks konkursa noslēguma pasākums - lielā apbalvošana un kopīga filmas "Mammu, es tevi mīlu" noskatīšanās.

Apsveicam klases audzinātāju N.Mednis un 11.e klases kolektīvu. Malači!
Paldies par ieguldīto darbu sakām direktores vietniecei izglītības jomā Raisai Stunžānei, priekšmetu skolotājiem, vecākiem.

Mēs varam labāk

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše , skolotājas Irina Vīksna, Olga Maļkova , Gaļina Skorobogatova, skolas padomes locekle Olga Krila un pieci 11.e klases skolēni  piedalījās e-klases konkursa ”Mēs varam labāk” noslēguma pasākumā Rīgā. Tajā apbalvojumu saņēma 11.e klase:1.vietu 11. klašu grupa– klases audzinātāja Nadežda Mednis( izaugsme 5.81%). Klase ieguva apbalvojumu: apmeklēt Dabas muzeju un dāvanu karti uz piedzīvojumu parku ”Mežakaķis’, dāvanu kartes no Albūmi.lv un citus suvenīrus. Vairāki skolotāji varēs izmantot dāvanu karti braucienam ar  Tallink. 2013./1014. m.g. būsim aktīvi konkursa dalībnieki.

 

Mūsu delegācija
pirms pasākuma
11.e klases skolēni
priecīgā noskaņojumā
Skolotāja Irina Vīksna rūpējās,
lai viss būtu kārtībā
Logo
Mūsējie saņēmuši apbalvojumu
uz lielās skatuves
Direktore E.Plamše sveic
e-klasi un 11.e klasi

Mūsu skola saņēma pateicību par līdzdalību konkursa
„Uguns pavēlnieks” organizēšanu un nodrošināšanu.

Vasaras plaukumā mūs visus ar skaistu fotogrāfiju iepriecināja Ptičkinu ģimene.  Māmiņa Inna un vecvecāki  priecājas par  mazmeitas Sofijas-Sabīnes panākumiem un apsveikumiem 4. klases izlaidumā. Leona Ptičkina (pirmais no kreisās puses) bērni visi ir mūsu skolas absolventi. Paldies par jauko sūtījumu.

Skolēnu uzņemšana vispārizglītojošās skolās

Kur mācās Latvijas gudrākie bērni? Latvijas skolu reitings

09.jūlijs 2013  16:22

Trešdien Ata Kronvalda fonds publiskojis Latvijas izglītības iestāžu reitingus. Tabula veidota, balstoties uz rezultātiem, kādus uzrādījuši vidusskolēni mācību priekšmetu olimpiādēs valsts līmenī, kā arī vienā zinātniskajā konferencē.

Skolu tops sastādīts, dalot skolas mazajās un lielajās. Lielās skolas ir tās, kurās vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100 jauniešiem; mazajās savukārt vidusskolēni ir mazāk par simtu.
Lielo skolu konkurencē jau ierasti līdera godu nezaudē Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, kurai būtiski iepaliek otrās vietas ieguvēja – Daugavpils Krievu vidusskola jeb licejs.
Mazo skoliņu olimpiāžu dalībnieku sniegums: visgudrākie, talantīgākie un centīgākie vidusskolēni mācās Daugavpils Saskaņas pamatskolā.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskola ir lielo vidusskolu grupā un   ierindota reitingā 68. vietā ar 3,82 ballēm.

 

Pašvaldības naudas balvas pirmo reizi saņem 44 teicamnieki

28. jūnijā Domes vadība – priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un Jurijs Hodorovičs pasniedza pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas 50 latu apmērā labākajiem Liepājas vidusskolēniem, kuri pabeiguši otro mācību semestri ar izcilām sekmēm – vērtējumu 9 un 10.

Tās saņēma arī 5 mūsu skolas skolēni: Irina Hubašvili, Ivans Oļeičenko, Kirils Poļetajevs,
Sergejs Vlasiks, Renats Bikmajevs. Apsveicam! Raksts www.liepajniekiem.lv
Sižets "TV Kurzeme"