Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā notiks starptautiskais bērnu un jauniešu turnīrs šahā „Baltic Open”

 

11. novembrī           13:30-14:00 – Dalībnieku reģistrācija

                                    14:30 – Turnīra atklāšana

                                    15:00 – 19:30 – 1.,2. kārtas

 

12. novembrī            10:00 – 14:30 – 3.,4. kārtas

                                    14:30 – 15:00 – pusdienas pārtraukums

                                    15:30 – 18:00 – 5. kārta

                                    19:00 – 22:00 – Atpūtas programma

 

13. novembrī           10:00-14:30 – 6., 7. kārtas

                                    15:30 – turnīra UZVARĒTĀJJU APBALVOŠANA un NOSLĒGUMS

В субботу, 12 ноября прошло мероприятие "От Эзопа до Михалкова". Рисунки
27 и 28 октября в Сигулде проходил семинар "Jauniešu balsis globālajā pasaulē" в рамках  проекта "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā". В этом семинаре приняли участие ученики 11а класса  Шарыгин Юрий, Энгеле Карина,  Облакова Татьяна и учитель Токмакова Инга Анатольевна. Особое внимание на семинаре уделялось работе с молодёжью. Один из главных вопросов семинара: как товары и продукты со всего мира достигают европейских стран, какой путь они преодолевают, прежде чем попасть на наш стол. У ребят была возможность, работая в группах, обменяться мнениями, рассмотреть проблемы, которые волнуют каждого человека в мире, а также создать свой проект фильма о глобальных проблемах общества.
9. novembrī skolotājas Jana Freimane un Anita Gudkova ar 9. klašu skolēniem bija talkā karavīru kapu uzkopšanā
4. novembrī notika "Asu pratu cīņa" 5. klasēm. Foto
Projektu nedēļa. 1. dienas foto

Класс

Средний бал

2.a

7,4

2.b

7,7

3.b

7,6

4.b

8,0

6.e

7,5

11.e

7,5

10.a

7,2

Перед осенними каникулами проведены первые итоги учебы в 2011/12 учебном году.

Поздравляем:

24. oktobrī mūsu skolā notika "Bilingvālās dienas". Foto
21. oktobrī bija priežu stādīšana. Foto
29. septembrī skolā  notika Miķeļdiena. Foto

Apsveicam skolas kolektīvu!

Lepojamies ar matemātikas skolotājām

Olgu Baluhinu, Irinu Vīksnu un Olgu Maikovu.

Viņas, sākot no 2007./2008. mācību gada

gatavojušas skolēnus centralizētajiem eksāmeniem.

Paldies direktores vietniekiem izglītības jomā un

  klašu audzinātājām (2007./2008.-2010./2011.).

 

Naudas balva Ls 500 apmērā

 2011. gada 7. oktobrī  piešķirta Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai

par regulāriem, izciliem sasniegumiem matemātikā

 valsts centralizētajos eksāmenos,

 uzrādot pilsētā visaugstāko skolēnu zināšanu līmeni.

27. septembrī bija vēlēšanas skolas parlamentā. Foto

6. - 8. klašu skolas parlamenta prezidents - Germans Čičko (8.e klase)

9. - 12. klašu skolas parlamenta prezidents - Karina Engele (11.a klase)

Apsveicam V. Agešina prēmijas kandidātus:

D. Okmani, E. Budriķi, A. Lekarevu,

N. Zavaruhinu, O. Maikovu, G. Skorobogatovu,

A. Avlasu, J. Bukinu, I. Borisovu, R. Korņejevu,

M. Čičko, A. Gudkovu, J. Freimani,

I. Dukuli, E. Plamši.

Apsveicam skolotāju Lailu Jaunskalži ar Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksta saņemšanu.
Apsveicam Natāliju Zavaruhinu ar nosaukumu „Gada skolotājs 2011” piešķiršanu.
Фото от первого сентября здесь
Sporta dienas 2011 foto un rezultāti
В школе проходят дни улыбок. Фото
26. septembrī notika drošības diena. Foto
16. decembrī skolā bija ziemassvētku koncerts "Dāvināsim prieka mirkli". Foto

AS "Grindeks" viesojās ilggadējs sadarbības partneris izglītības jomā Liepājas A.Puškina 2. vidusskola.

Skolas direktore Edīte Plamše kopā ar skolotājiem un diviem skolēniem – Sofiju un Artūru ieradās vizītē, lai īpaši pateiktos skolas lieldraugam un atbalstītājam "Grindeks" padomes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam. Vairāk info

Piektdien, 27. aprīlī, augstskolas „Turība” zālē notika kustības „Draudzīga skola” un projekta NetSafe Latvia konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!”, kas pulcināja ap 500 skolēnu un pedagogu no visas Latvijas.  Konferencē piedalījas un dalījas ar savu pieredzi Konferences laikā tās dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunu konfliktu risināšanas metodi un projektu „Drosme draudzēties”, ko piedāvā nodibinājums „Centrs Dardedze”, apgūt zināšanas un rīcības modeļus iecietības un tolerances veicināšanai, uzzināt vairāk par sociālo tīklu fenomenu un būtiskākajiem drošības apsvērumiem drošai darbībai tajos, kā arī iepazīties ar aktīvāko skolu, no tiem bija Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, pieredzi konfliktu risināšanā, kolektīva saliedēšanā un draudzīgas vides veidošanā skolā. Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja diskutēt par sev aktuāliem jautājumiem ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Pašlaik kustībā „Draudzīga skola” ir iesaistījušās jau vairāk nekā 150 skolas no visas Latvijas.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā viesojās Izglītības un Zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, lai tiktos ar Liepājas skolu un tehnikuma jauniešiem. Kopā ar viņu bija Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietniece S.Golde un Izglītības pārvaldes vadītāja L.Molčanova. Ministru pavadīja IZM atbildīgie darbinieki.

Pirms ministra ierašanās jauniešus no 2.,5.,7.,8.,10.,12.,15.,vidusskolas, Liepājas tehnikuma un viņu pedagogus uzrunāja Saeimas deputāte I.Bišofa.

Visus sveica skolas koris, skolēnu līdzpārvalde un skolas direktore E.Plamše.

Diskusija noritēja spraigi un radoši.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs viesiem ar pavasara ziediem novēlēja ideju un plānu piepildīšanos.

Pateicība pedagogu kolektīvam, administrācijai, tehniskajiem darbiniekiem, 4.b klases kolektīvam un S.Konohinai (sk.I.Timošenko), korim (sk.S.Gluhovska, koncertmeistare N.Zavaruhina), 12.e klases skolēnam A.Langfrīdam, līdzpārvaldei (I.Hubašvili, P.Serjoginam), SIA Zālītes A, vecākiem par atsaucību un ieguldīto darbu.

20.aprīlī skolu apmeklēja Dagdas novada skolu direktori un viņu vietnieki. Viņus sagaidīja dziedošais A.Langfrīds. Viesi iepazinās ar skolotājas I.Borisovas darbu kabinetā "Skolēni eksperimentē." Bija kopā ar krievu folkloras ansambli "Rusiči". J.Cemas vadītais kolektīvs iepriecināja ar dziesmām un rotaļām. Dagdas pārstāvji priecājās par skolā izvietotajām izstādēm un skolēnu jaunradi. Direktores vietnieces N.Zavaruhina, R.Stunžāne, N.Bagirova pastāstīja par muzeju un darbu ar talantīgajiem skolēniem. Viesi bija arī šautuvē. Viņi priecājās par skolas paveikto izglītības un audzināšanas darbā.

 Labas sekmes. Paldies par darbu.

Liepājas A.Puškina2. vidusskolas 9. klašu skolēni viesojās Maskavā no 23.-26. martam. Kopā ar viņiem bija pedagoģes N.Zavaruhina un N.Zabeļina.

Uzaicinājums piedalīties starptautiskajā teātru festivālā "Pavasaris 2012, veltīts A.Puškinam” tika saņemts no Centrālā  Maskavas izglītības departamenta un Maskavas A.Puškina skolas Nr.353.

Skolēni festivāla viesiem bija sagatavojuši nelielu izrādi „Ak,. šie sapņi!”. Festivāla laikā tika iepazīta Maskava, tās kultūras dzīve, gūti neaizmirstami iespaidi, iepazīti jauni draugi.

Braucienu atbalstīja A/S Liepājas Metalurgs, Krievijas ģenerālkonsulāts Liepājā, skolēnu vecāki. Delegācijas vadītājas ar Maskavas  A.Puškina skolas Nr.353 vadību pārrunāja tālākās sadarbības ceļus. Foto

22. martā A. Puškina 2.vidusskolā viesojās amerikāņu žurnālists, cilvēktiesību aizstāvis un ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones padomnieks jaunatnes lietās Ronans Ferovs un ASV vēstniecības kultūras atašeja Kerija Spindlera-Ranta un vēstniecības pārstāvis Andris Purvlicis.  Ronans Ferovs tikās ar vidusskolēniem un diskutēja par tēmu "Kāpēc Jūsu balss ir svarīga". Slavenais žurnālists un kultūras atašeja prasmīgi vadīja sarunu. Augstie viesi atzina skolēnu augsto zināšanu līmeni un komunicēšanas prasmes. Skolotāja D.Golovanova iepazīstināja ar skolas muzeju. Turpmāko sadarbību ar ASV vēstniecību veicinās direktores  vietniece izglītības jomā Raisa Stunžāne.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolu darba vizītē apciemoja Krievijas Ģenerālā konsulāta Liepājā Ģenerālais konsuls Genadijs Nikolajevs (pirmais no labās), sadarbības partneri, A.Puškina prēmijas mecenāti, atbalstītāji un patiesie draugi A/S Liepājas Metalurgs valdes priekšsēdētājs Valērijs Terentjevs (pirmais no kreisās), sabiedrisko attiecību speciāliste Ilana Ivanova, personāldaļas vadītājs Atis Deksnis.

 Ģenerālais konsuls G.Nikolajevs skolas kolektīvam un direktorei novēlēja izaugsmi un attīstību. A/S Liepājas Metalurgs valdes priekšsēdētājs, skolas absolvents V.Terentjevs kā apliecinājumu ciešai un noturīgai kopdarbībai izglītības kvalitātes paaugstināšanā skolas direktorei E. Plamšei uzdāvināja metalurgu simbolu - ķiveri un pasniedza pateicību kolektīvam par radošu un veiksmīgu sadarbību.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas meiteņu ansamblis piedalījās konkursā ”Balsis” un ieguva otrās pakāpes diplomu. Ansambli sagatavoja skolotāja Stella Gluhovska.  Ansamblī dziedāja N.Tarasenko, K.Kiļmasova, I.Bezvuško, M.Kuharuka, N.Kelehsašvili, T.Gluščenko, V.Guļņika, J.Jevdokimova, D.Lovina, A.Kirnosova, E.Grabčaka.

Apsveicam skolotāju un meitenes. Jauki, ka skolā ir tik skanīgas balsis.

Aicinām izlasīt laikrakstu "Kurzemes vārds"(01.03.12.) tajā ievietota saruna ar 11.e klases lieliskajiem skolēniem. Saruna interesanta un saistoša.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolas darbības plānā tika iekļauts pasākumu cikls ”Dinastijas pasaules ceļos”.

Tas bija veltīts skolas ēkas Liedaga 5 35 gadiem.

Radošs, inovatīvs un mērķtiecīgs darbs notika visu mācību gadu ,t.sk., arī projekta nedēļā. Skolotāji, skolēni, vecāki, skolas padome un sadarbības partneri, piemēram, A/S Liepājas Metalurgs strādājošie skolas absolventi, izzināja savu dinastiju saistību ar 2. vidusskolu, veidoja materiālus un filmas, anketēja un apkopoja anketas, intervēja, iesaistījās brīvprātīgajā darbā.

Noslēguma pasākumā no 2.-9 klašu kolektīvi prezentēja sagatavoto, līdztekus visi varēja noskatīties visu klašu vizītkartes un labākos projektdarbus.

Vakarā kopā ar viesiem un absolventiem visi priecājās par jaukiem skolas gadiem, apskatīja fotoizstādi, kuras ekspozīciju veido skolotāju un skolēnu fotodarbi par savu dinastiju saikni ar skolu, projekta nedēļas materiālus. Visiem apkopotajiem materiāliem ir unikāla vērtība un tie atradīsies skolas muzejā, bet klašu vizītkartes mājas lapā.

Mēs esam gandarīti, ka uzticīgi Liepājas 2. vidusskolai ir daudzas jo daudzas dinastijas no paaudzes uz paaudzēm.

.

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas šahistu komandu cīņā mūsu skolēni izcīnīja 1. un 2. vietu.

Apsveicam mazos šahistus un vēlam  panākumus!

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas krievu folkloras ansamblis „Rusiči” aktīvi piedalās visos skolas pasākumos, kā arī popularizē krievu kultūras tradīcijas Liepājas pilsētā, Ventspilī, Rīgā.  Viņi piedalās labdarības pasākumos, etniskos svētkos.

Viņi kļuva par labāko bērnu folkloras kolektīvu skolotājas Jekaterinas Cemas vadībā.

Bērnu, skolotājas un vecāku entuziasms un ieinteresētība ļauj vēl dziļāk un prasmīgāk virzīt integrācijas procesu. Foto

 

 

Nepiecie�ams Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jaunumu arhīvs 2011./2012. mācību gads

16. novembrī mazākumtautību skolu konkursā “Mēs savā zemītē”, kuru organizēja Liepājas 7.vidusskola,  9.a klase ieguva 2. vietu.

Mūsu skolnieki - 9.a Darja, 11.e Germans Savčišens un Alina Demidova - piedālijās foto konkursā "Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā" un 25. novembrī bija aicināti izstādē Jūrmalā. Foto

25. novembrī 11. klases skolēni apmeklēja Ministru Kabineta atverto durvju dienu.

Любят все на этом свете
Чистый пр

Apsveicam Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! Skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, absolventiem, sponsoriem, veterāniem, skolas piederīgajiem mīlestību, saticību, prieku, veselību!

Paldies par  2011. gadu, sadarbību, palīdzību un atsaucību!

аздник Рождества,
Ждут и взрослые, и дети
Наступленья волшебства!

Пусть же день придет скорее,
Пусть здоровье принесет,
Сердце радостью согреет,
Даст удачу на весь год!

По итогам  1 семестра мы поздравляем классные коллективы

2а, 3б, 3а, 3б, 4а, 5а, 5б, 6а, 6э, 7э, 8э, 10э, 11э, 12а и 12э!!!

В этих классах средний балл – 6, 8 и выше.

Лучший результат в учёбе – у 4б класса – 8,0!

Молодцы! Так держать!

Самая ответственная пора начинается для учащихся 3-их, 6-ых, 9-ых и 12-ых классов – государственные проверочные работы (зачёты и экзамены).

Мы уверены, что у нас всё получится,  результаты будут не ниже, чем в прошлом году.

 

Желаем всем – учителям, родителям, ученикам

Лиепайской средней школы № 2 им. А.С.Пушкина –

выдержки, удачи, терпения и немножко везения,

а также, знаний, умений и навыков!

Ваша администрация.

Atpakaļ pie šī gada jaunumiem

 

AS „Grindeks” fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” piešķīra prēmijas skolotājiem, augstāko mācību iestāžu mācībspēkiem un mācību iestādēm.

Laureātu vidū ir Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ķīmijas skolotāja Nadežda Mednis.

Ziedi un apsveikumi absolventiem

Administrācijas tikšanas ar klases kolektīviem līdz 09.03.2012.

Skolas parlaments veic sekojošas akcijas decembrī:

Paturi sniegpārslu saujā,

Un paskaties kā tā mirdz.

Nesaki, ka tā auksta

Varbūt tai silta sirds....

 

Aicinām iesaistīties Ziemassvētku labdarības akcijā

„Eņģeļi pār Liepāju” !

 

Visi kopā apsveiksim svētkos Liepājas iedzīvotājus -  vientuļos pensionārus, maznodrošinātās ģimenes, bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm...

 

Sagādājiet savu dāvaniņu: medus burciņu, šokolādi, piparkūkas, grāmatas un citas lietas, kas varētu sagādāt prieku, iesaiņojiet un pievienojiet Ziemassvētku kartiņu ar laba vēlējumiem.

 

Atnesiet savu dāvaniņu līdz 19.decembrim 112.kabinetā.

Skolēnu līdzpārvalde

14. novembrī notika Latvijas proklamēšanas 93. gadadienai veltīts pasākums 6.ae klašu skolēniem. Kopā ar skolēniem bija dziesminiece Austra Pumpure un vēsturniece Maija Neimane. Dziesmas vijās ar konkursiem par Latvijas vēsturi, simboliem, ievērojamiem cilvēkiem, latviešu tautas dziesmām. Skolēnus vērtēja skolotājas L.Jaunskalže, D.Okmane, J.Freimane, protams, arī M.Neimane un 6.a klases vecāku pārstāve I. Vasiļenko.

Tehnisko atbalstu sniedza A.Zavaruhins.

Konkursa dalībnieki bija 4 komandas, un viņu atbalstītāji bija pārējie klases biedri-līdzjutēji. Labākie bija 6.e klases komanda"Ašie", otrie 6.a klases komanda"Valodiņa",bet trešie 6.a klases komanda"Zinātkārie bērni". Paldies arī 6.e klases otrajai komandai.

Skolēni apliecināja savu piederību Latvijai un novēlēja izaugsmi un attīstību.

Mūsu viesi priecājās par skolēnu zināšanām un labajām latviešu valodas zināšanām.