Aktualitātes

Aktualitāšu arhīvs
2012./2013.m.g.
2011./2012. m.g.

Skola aktīvi gatavojas jaunajām mācību gadam. Šogad tiek veikta durvju nomaiņa sākumskolas kabinetiem, aktu zāle papildinājās ar jauniem krēsliem, klavierem un multimedijiem, tiek mainītas maģistrālas caurules pagrabā, ka arī tiek veikts remonts sporta zāles ģērbtuvēs un tualetē. Savukārt, koridoros parādījušies jauni mīkstie dīvāniņi, 16. kabinetam ir jauns televizors un 92. kabinetam ir jauni soli. Paldies visiem skolas labdarītājiem.

1. klašu vecāku zināšanai.
Esam saņēmuši informāciju no Latvijas republikas Saeimas deputāta Valērija Agešina . Viņš ir priecīgs paziņot 1. klašu skolēnu vecākiem par to, ka no 2013. gada 2. septembra pirmklasniekiem braukšana sabiedriskajā transportā ir bez maksas.

Divas "Dzintara liepiņas" mūsu skolai

Lai veicinātu Liepājas pilsētas skolu konkurētspēju un izcilus skolēnu mācību sasniegumus pilsētas, Kurzemes reģiona un valsts mērogā, Izglītības pārvalde šajā mācību gadā nolēma dibināt īpašas kvalitātes balvas arī pamatizglītībā– „Dzintara liepiņas”.

Zinību dienas svinīgajā pasākumā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolai tās pasniedza Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste-metodiķe Inta Budriķe.

Kvalitātes balvas piešķirtas divās nominācijās :„Par sasniegumiem valsts mēroga konkursos” (piecas godalgotas vietas) un  „ Par pozitīvu dinamiku valsts pārbaudījumos 3.klasēm” .

Skola, kura trīs gadu laikā saņems lielāko „Dzintara liepiņu” skaitu, saņems naudas balvu. Ja „Dzintara liepiņu” skaits vairākām skolām būs vienāds, tad naudas balvu dala vienādās daļās.

2.septembrī Liepājas pilsētas Domes deputāts Naums Vorobeičiks dāvināja arī Liepāju simbolizējošo koku - liepiņu.

4. septembrī gods iestādīt to tika uzticēts 4.a un 4.b klasēm un klases audzinātājām Alīnai Jubertei un Jeļenai Bukinai. Tieši šīs klases ar dinamiku 3. klašu pārbaudījumos nodrošināja balvas  „ Par pozitīvu dinamiku valsts pārbaudījumos 3.klasēm” iegūšanu.

Paldies visiem par labiem sasniegumiem konkursos. Mēs lepojamies, ka skolā mācās šādi izcili skolēni un strādā profesionāli skolotāji.

Liepājas A,Puškina 2.vidusskolas direktore un direktores vietniece izglītības jomā R. Stunžāne tikās ar RTU direktoru Kārkliņa k-gu par sadarbības aspektiem profesionālās orientācijas programmas realizēšanā. Tika izteikti vairāki ierosinājumi un parakstīts sadarbības līgums.

Vecmāmiņu kluba 10. gadei veltītos pasākumus apmeklēja Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. Viņa apskatīja izstādi "No vecmāmiņu pūra lādes" un tikās ar kluba dalībniecēm.
Skolā viesojas Aleksandrs Afanasjevs 2001. gada
mūsu skolas absolvents.
ASV ieguva filozofijas doktora datorzinībās grādu.

Skolas absolvente Valentīna Bezusaja - dzimtajās skolas attīstībai

Aizritējis zināms laika posms, kopš skolu absolvēja Valentīna Bezusaja. Tagad bieži sastopama skolā. Viņa ir AS ”PrivatBank” Liepājas filiāles vadītāja un aktīvi iesaistās „bankas skola” nodarbību vadīšanā un organizēšanā.

4., 7. klašu  skolēni ar interesi tās apmeklē. Viņiem tiek dotas zināšanas un saistošas aktivitātes.

Valentīnas  klases audzinātāja Olga Baluhina ir gandarīta par savas skolnieces sasniegumiem. Vienmēr prieks risināt dažādus jautājumus ar enerģisko
un gudro absolventi ir arī skolas administrācijai.
Valentīnas vadītā bankas filiāle paplašina savu darbību Liepājā, klienti aizvien aktīvāk izmanto Internetbanku.

Ņemot vēra šīs attīstības tendences, piektdien tika parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, kurā ir redzams, ka bankas filiāle nodot skolai mēbeles, kuras pašai turpmākajā darbībā nebūs vajadzīgas.

Paldies par palīdzību skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā.

Vēlam veiksmi Valentīnai turpmākajā darbā!

Visu skolas kolektīvu un klases audzinātāju Olgu Maikovu, ciemojoties skolā, lūdza pasveicināt 2008. gada absolvente Tatjana Kločkova. Viņa pastāstīja par savu dzīvi un karjeru. Tatjanas māsa arī ir mūsu skolas absolvente. Taņai ļoti patika izmaiņas un uzlabojumi, kuri par šiem gadiem notikuši skolā.  Viņa un māsa lepojas ar to, ka mācījusies 2. vidusskolā..

 

 

Liepājas pilsētas Domes komisija parakstīja aktu par sporta zāles garderobju pieņemšanu ekspluatācijā. Reportāža par paveikto, darba izpildītājiem  un iekšējas kārtības noteikumiem mūsu mājas lapā trešdien. Atklāšana 5. novembrī plkst. 11.20. Aicinām visus skolas sportistus un interesentus , kuri vēlas piedalīties pasākuma sagatavošanā, pulcēties 4. novembrī plkst. 10.20 112. kabinetā.

Latvijas 95. gadadienas pasākumā 19. novembrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, direktores vietniece audzināšanas darba Natālija Bagirova un skolotāja Laila Jaunskalže saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinību par patriotismu valstiskās identitātes stiprināšanā, sveicot Latvijas republikas 95. gadadienā. Liepājas pilsētas izglītības pārvalde un BJC sirsnīgā gaisotnē visiem aicinātajiem deva iespēju ielūkoties paveiktajā un darāmajā. Jauki un iedvesmojoši.

Par daudzveidīgiem svētku pasākumiem, patriotisma un latviskās identitātes stiprināšanu un popularizēšanu darbā ar jauniešiem Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības saņēma Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas kolektīvs, skolas direktore Edīte Plamše un direktora vietniece Natālija Bagirova. Raksts www.liepajniekiem.lv

Starptautiskā mākslas izstāde „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā”.

 

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore E.Plamše dalījās iespaidos par Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, atklāto starptautisko mākslas izstādi „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā”.

Viņa atzīst, ka izstāde ir jauna pieredze un skatījums uz pasauli. Sevišķi par skarbajām niansēm Ķīnā.  Bija iespēja uzklausīt arī aculiecinieces stāstījumu. Ir vērts aiziet un aplūkot šos mākslas darbus.

„Izstādes ekspozīcijā tiek risinātas septiņas būtiskas tēmas. „Budu valdnieka ierašanās” un „Pilnveidošanās krāšņums” atklāj skatītājam, cik plašs ir mūsu Visums, cik liela nozīme tajā ir dievišķajam principam. Tēmas „Vajāšanas Ķīnā” un „Miermīlīgā pretošanās” stāsta par drosmi un nesalaužamu garu, stājoties pretī ļaunumam. „Karmiskā atmaksa”, „Bezgalīgā Budas žēlsirdība” un „Liktenīgā robeža” vēsta mūžseno Visuma principu – „Par labo pienākas labais, par ļauno – sods,” vēsta laikraksts „Kurzemes vārds”.

Mākslas darbu kolekcijas idejas autors un iedvesmotājs ir ķīniešu tēlnieks – profesors Džan Kuņluņs (Zhang Kunlun).

Tuvojas Ziemassvētki un administrācija ar vecmāmiņu klubu ir sākuši rotāt pirmās skolas egles. Nepaej garām un izrota arī tu skolas egles.

Svētku ieskaņas tikšanas

Skolas 9. e klases latviešu valodas 1. grupas skolēni un klases audzinātāja I.Balikova bija  noorganizējuši svētku ieskaņas pasākumu, lai pirms 2014. gada  pārrunātu paveikto, gatavojoties latviešu valodas centralizētajam eksāmenam. Visus sagaidīja skolotāja E. Plamše.

Jautrās un interesantās aktivitātēs skolēni parādīja  vecākiem savas zināšanas un iesaistīja grupu darbā. Viņi pastāstīja par eksāmena būtību un nepieciešamajām zināšanām lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļās.

Pēc tam bija prezentācija par visām eksāmena daļām. Vecāki vēlēja veiksmi, sniedza dažādus padomus. Vislielākais ieguvums bija kopīgais darbs ar vecākiem un izpratnes veidošana par kopīgo uzdevumu.

 

19.decembrī Liepājas pilsētas domē Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš sveica Liepājas skolu skolēnus - izcilniekus. No mūsu skolas tika apbalvota Jelizaveta Belousova. Izglītojama mācās tikai uz
9 un 10 ballem. Malacis!
Pilns raksts liepājniekos.

 

Interešu izglītības skolotāja, krievu folkloras ansambļa vadītāja Jekaterina Cema 23.12. bija noorganizējusi pasākumu pašas iekārtotajā muzejā. Piedalījās mūsu folkloras ansamblis, vecmāmiņu kluba pārstāvji, vecāki un viesi. Bija jautri un saturīgi.

Apsveicam direktores vietnieci izglītības jomā un fizikas skolotāju Raisu Stunžāni ar „Swedbank” tradicionālās balvas saņemšanu

Piektdien, 27. decembrī, pie Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa viesojās „Swedbank” filiāles „Kurzeme” vadītāja Inta Otaņķe un Finanšu centra „Liepāja” vadītājs Jānis Tūliks, lai pasniegtu tradicionālo balvu – portatīvo datoru – Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniecei un fizikas skolotājai Raisai Stunžānei, kuras darbs atzinīgi novērtēts arī Izglītības pārvaldē un pašvaldībā, portālam pavēstīja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

G. Ansiņš pateicās „Swedbank” pārstāvjiem par augsto novērtējumu pedagogu darbam un centieniem paaugstināt izglītības kvalitāti pilsētā. „Jau 13. gadu kāds no Liepājas skolotājiem saņem šo balvu, kas ir kā pateicība par padarīto un stimuls turpmākam darbam. Ceru, ka šī sadarbība turpināsies un paplašināsies,” uzsvēra G.Ansiņš.

Raisas Stunžānes pedagoģiskā darba stāžs ir 32 gadi. Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā par direktores vietnieci izglītības jomā un fizikas skolotāju strādā kopš 2001. gada. Skolotāja ieguldījusi lielu darbu vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu izstrādē un ieviešanā, kā arī projektu īstenošanā. R.Stunžāne ieviesusi vairākus jauninājumus skolas darbā, radījusi jaunu un perspektīvu metodiskā darba sistēmu, paaugstinot izglītības sistēmas efektivitāti. Pedagogi viņas vadībā regulāri organizē metodiskās dienas, veido radošos un metodiskos darbus. R.Stunžāne apbalvota ar Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības rakstu un ir titula „Gada skolotājs 2010” ieguvēja. Raksta avots.

Absolventi dzimtajā skolā

Skolotājiem vienmēr prieks un gandarījums satikties ar skolas absolventiem. Šādi aizkustinoši prieka brīži bija gan skolā, gan pilsētas ielās, kultūras pasākumos un svētku laikā.

Ļoti uzticīgas savai skolai bija arī bijusī līdzpārvaldes prezidente un vietniece Tatjana Oblakova un Karina Enģele. Viņas tikās ar skolotājiem, izstāstīja par savu ikdienu un bija laimīgas par katru skolā pavadīto brīdi.

Paldies visiem absolventiem, kuri brīvdienās bija kopā ar mums un ciemojās skolā. Veiksmi 2014. gadā!

 

Unikāls apsveikums svētkos

Šajā baltajā ziemas dienā unikālu apsveikumu saņēmām no Platinsku ģimenes. Dāvana- roku darbs. Lai ikvienam sirdsmiers un prieks.

No 13. Janvāra 2014.gada stājas spēka jaunie noteikumi „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādes”. Lūdzu, iepazīties.

Pateicība krievu folkloras kolektīvam
Rīgā ar lieliem panākumiem uzstājās krievu folkloras kolektīvs skolotājas J.Cemas vadībā. Ansambļa sastāvā ir arī musu skolas skolēni. Skolotāja J.Cema priecājas, ka skolēni ir atsaucīgi un vēlas klausītajiem parādīt brīnišķīgo krievu tautas folkloru.

Skolēniem – interesanti  starpbrīži

Šajā semestrī skolēniem tiek piedāvāti vairāki interesanti jaunumi.  Viens no tiem ir tāds, ka plkst. 11.15 un 12.15 –garajos starpbrīžos notiek interesanti pasākumi, spēles, radošās stacijas.

Projektu kopā ar direktores vietniecēm Raisu Stunžāni un Natāliju Bagirovu  realizē skolotāja Rasma Freiberga, Alīna Juberte, laborants Ēriks Stunžāns. Brīvprātīgie palīgi ir līdzpārvalde un   vairāki skolēni. Palīdzību sniedza arī skolotājs Jurijs Afoņkins.

Projektu mērķi, uzdevumi un norises kārtība ir  skolas informatīvajos stendos, mājas lapā.

Radošās darbnīcas attēlos.

 

Priecīga vēsts.

Biedrība "Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam" ir saņēmusi priecīgu ziņu. Skolas lieldraugs un mecenāts, K.Lipmana prēmiju fonda dibinātājs un skolas absolvents Kirovs Lipmans un A/S Grindeks fonds "Zinātnes un izglītības atbalstam" ir atbalstījuši vairākus iesniegtos projektus un finansējusi to realizēšanu. No sirds uz sirdi arī 2014. gadā. Paldies mūsu draugiem.

Jūlija Sobole no 11.e klases un mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Resija Zauere piedalījās eseju konkursā „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda?”. Eseju konkursā  Jūija Sobole saņēma rakstnieku žūrijas atzinību. Apbalvošanas pasākums notika Eiropas mājā Rīgā, kur balvas uzvarētājiem pasniedza Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere.  Apsveicam eseju konkursa laureātus! Pēc apbalvošanas ceremonijas mūsu konkursantiem bija iespēja nedaudz iemūžināt novembra Rīgu.

2.vidusskolas jaunieši paudīs savu viedokli Eiropā

Trīs skolēni no Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas kopā ar skolotāju pārstāvēs visas Latvijas jauniešus Briselē, pasākumā "Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi".

"Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi" (Your Europe, Your Say) notiks no 26. līdz 28.martam. Saistībā ar vizītes sagatavošanu 2014.gada 24.februārī viņu skolā viesosies Armands Krauze, viens no Latvijas pārstāvjiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK), kas ir Eiropas Savienības padomdevēja iestāde. Vairāk no www.irliepaja.lv.

19. februārī Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (CZB) notika Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums, kurā pulcējās skolēni - eksperti no visām pilsētas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 6. a klases skolniece Anastasija Morozova.
Skolēni  pasākuma laikā noskatījās un noklausījās R. Blaumaņa noveli "Nezāle" un saņēma CZB sarūpētās īpašās balvas.
Anastasija lasītāju žūrijā piedalās jau otro gadu, par izlasītajām grāmatām ir sagatavojusi prezentāciju , kuru parādīja saviem klasesbiedriem. Par savu centību meitene saņēma  īpasu balvu- CZB simbolisko zīmogu.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniece E.Stunžāne

nacionālā semināra dalībniece-moderatore.

Augstu novērtējot Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Raisas Stunžanes aktīvo pieredzi vietējā kopienā, Latvijas Platformas attīstības sadarbība (LAPAS) uzaicinājusi viņu piedalīties nacionālajā seminārā "Globālo problēmjautājumu lokalizācija”. Tas notiks 4.-5.martā .

Semināra mērķis ir kopīgi izstrādāt un izvērtēt jaunajā attīstības paradigmā un pieredzē balstītu globālo problēmjautājumu lokalizācijas (glokalizācijas) metodoloģiju.

Semināra laikā tiks konkretizēts, kas ir attīstības sadarbība un attīstības/globālā izglītība, kāpēc tā ir svarīga pilsoniskai līdzdalībai vietējā kopienā, un kāda tai loma Latvijā ES Prezidentūras laikā.

Viņai kā diskusiju vadītājai un moderatorei būs iespēja iesaistīties LAPAS Prezidentūras projekta aktivitātēs, kur izstrādātā glokalizācijas metodoloģija palīdzēs par globālām lietām runāt vietējās kopienās.

R. Stunžāne veicinās vietējo kopienu aktīvistu grupas izveidi glokalizācijas aktivitāšu īstenošanai, kas norisināsies Latvijā ES Prezidentūras laikā.

Maskavas improvizācijas teātris ciemojas pie skolēniem
A. Puškina Liepājas 2. vidusskolā viesojās improvizācijas teātris "Playback" no Maskavas. Šis teātris ar savām performancēm Latvijā uzstājas otro gadu, bet mūsu pilsētā tas bija pirmo reizi.
Skatītājiem bija iespēja sēsties stāstnieka krēslā un pastāstīt interesantu situāciju no savas dzīves, kur spilgti izpaužas kāda emocija, un aktieri veiksmīgi improvizēja skatītāju izjūtas. Aktieris Aleksejs Belokurovs pastāstīja, ka visu performanču laikā nav bijis tādu situāciju, kurās var nedomāt par to, kā izpausties. "Katrs cilvēks uztraucas par sev būtiskām lietām. Mēs rādām to, ko paši jūtam no skatītāju stāstītā," teica Aleksejs. Pilnst raksts www.liepajniekiem.lv

Skatītāju emocijas izspēlē aktieri Marija Mišina, Aleksejs Belokurovs
un Aleksejs Liņņikovs. 
Foto: Egons Zīverts

Pavasara brīvdienās un marta otrajā pusē skolas skolotāji un skolēni dodas šādos ārzemju braucienos.
 
Direktores vietniece N.Bagirova no 15.- 22.03. piedalās Latvijas skolotāju informatīvi izglītojošā braucienā uz Briseli. Tas ir Ārlietu ministrijas apbalvojums par aktīvu dalību "Eiropas dienas" pasākumos.
Direktores vietniece N.Zavaruhina un krievu valodas skolotāja N.Zabeļina un skolēni ir uzaicināti  uz Maskavu no 20.03.-25.03. Tur notiks Starptautiskais Puškina skolu salidojums.
Skolotāja. D.Golovanova un skolēni apmeklēs Briseli no 26.-28.03. pēc Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas uzaicinājuma uz pasākumu "Jūsu Eiropa, Jūsu lēmumi".

Turpinās skolas labiekārtošanas darbi

Pirms vairākiem gadiem skola  uzsāka veiksmīgu sadarbību ar biedrības ”Šilo” atbalsta centru.   Biedrība nodarbojas ar labdarību ,t.sk., uzlabo skolu materiāli tehnisko bāzi, pateicoties saviem ārzemju partneriem.

Martā biedrības aktīvisti Liepājas 2. vidusskolai piegādāja skolas mēbeles: skapjus, solus, krēslus, galdus. Tie izvietoti klasēs un skolēnu garderobēs. Skapjos, kuri būs vairākās skolēnu garderobēs, viņi  varēs ievietot savas personīgās lietas.

Jau esošās skolas mēbeles no kabinetiem pēc skolotāju pieprasījuma tiks ievietotas citos kabinetos. Turpmāk iepazīstināsim sīkāk ar biedrības „Šilo” darbību un vadītāju.

2013./2014. mācību gada vērtējumu analīze
Dators esot veicis vidējo atzimju analīzi un secināja, ka vissvairāk paslāvēt var 4.b klasi. Malači 4.b!

1.semestra starpvērtējumi
1.semestra vērtējumi
2. semestra starpvērtējumi
Vērtējumu dinamika
Skolas vērtējumu dinamika

Starptautiskais konkurss «Ķengurs»
20.martā starptautiskā konkursa «Ķengurs» ietvaros, mūsu skolas 56 skolēni no 2. – 11.klasēm kopā ar Latvijas skolēniem un skolēniem visā pasaulē sacenšas matemātikas zināšanās. «Ķengurs» - tas ir masveida starptautiskais matemātikas konkurss-spēle ar devīzi «Matemātika visiem». Uzdevumi bija gan krievu, gan latviešu valodā.
Konkursa dzimtene ir Austrālija. Tā īstenošanas ideja pieder slavenajam Austrālijas matemātiķim un pedagogam Piteram Holloranam. Konkursa galvenais mērķis ir padarīt matemātiku par pievilcīgāku, interesantāku un, galu galā, pieejamāku maksimālam studējošo skaitam. Un šo mērķi atbalstījām arī mēs, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola. Konkursa rezultāti tiks zināmi aprīļa beigās. Katrs skolēns saņems sertifikātu.

 

 

 

Viesojāmies Briselē.

15.-22.martā 32 pedagogu grupa no visām Latvijas reģionu skolām viesojās Briselē, lai klātienē iepazītos ar ES institūciju darbu. Aktīvo skolotāju grupa tika komplektēta, novērtējot viņu ieguldījumu skolēnu izglītošanā par ES jautājumiem un Eiropas dienas pasākumu organizēšanu skolās.

Skolotāji pārstāvēja visu Latviju - Aknīsti, Liepāju, Rēzekni, Ogri, Ērgļus, Valmieru, Tukumu, Saldus novada Cieceri, Sēmi, Talsu novada Pūņus, Kuldīgu, Rūjienas novada Jerus, Ventspili, Dagdas novada Šķauni, Skrundu, Pampāļus, Api, Raiskumu, Priekuli, Murmastienu, Viļaku, Sabili, Sesavu, Riebiņus, Grobiņu, Ķekavu un arī Rīgu.

No Liepājas pilsētas braucienā piedalījās Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova (brauciena bildes).

Skolotāju grupa un tās vadītājs, žurnālists Ansis Bogustuvs tikās ar Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā Ilzi Juhansone un Eiropas Parlamenta deputātiem.

Vēstniece I. Juhansone pastāstīja par Latvijas pārstāvniecības ES ikdienas darbu, kā arī iezīmēja izaicinājumus, ar kuriem varētu saskarties Latvija tās prezidentūrā ES Padomē 2015. gada sākumā.

Pasākums tika finansēts no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Brauciena mērķis bija sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

 

Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājai Līgai Kaluginai
26. martā Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas lasītavā latviešu valodas un literatūras skolotājai Līgai Kaluginai par sekmīgu valsts valodas kursu pieaugušajiem vadību un sabiedrības vienotības veicināšanu etniskajā un sociālajā jomā tika pasniegta Liepājas pilsētas Domes pateicība. To pasniedza Liepājas pilsētas Domes deputāts Romāns Miloslavskis. Atzinīgus vārdus teica un apsveica arī skolas direktore Edīte Plamše, kursu dalībnieces Jūlija Rešetņikova un Natālija Gļasmane, kā arī darba kolēģi un vidusskolēni. Pasākumā bija sirsnīga  gaisotne. Skolotāja Līga atzina, ka tā ir liela uzticība un misija - strādāt ar pieaugušajiem un palīdzēt ne tikai apgūt valsts valodu, bet arī labāk iepazīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas. (Apskatīt galeriju)

Skola iegādājusies jaunas skolas mēbeles  no pašvaldības budžeta piešķirtā finansējuma, t.sk., arī ir līdzekļi, kuri tika iegūti no siltumekonomijas. Tās izvietotas 108. un 63. kabinetos.

Šahisti gūst panākumus Rīgā
Mūsu skolas šahisti, Ivans Kravcovs, Alekss Šipicins, Iļja Šarakovs, Ksenija Kiļmasova, 5. aprīlī piedalījās Rīgas tehniskās universitātes kausa izcīņā šahā.
Konkurenti bija ļoti spēcīgi. Mūsu skolas šahisti apliecināja savu meistarību un izcīnīja 3. vietu. Apliecinājumam saņemts RTU diploms. Pavisam piedalījās 36 komandas.
Apsveicam! Malači!
Paldies par sadarbību Gaļinai Sudmalei.

Kurzemes Vārda pārstavji viesojas mūsu skolā un uzzināja 12.klases skolēnu domas par dzīves plāniem pēc skolas.
Lasiet vairāk "Kurzemes Vārds" 11. aprīla izlaidumā.
Totāls diktāts.
12. aprīlī mūsu skolā norīsinājās starptautiskais rakstīšanas pasākums "Totālais diktāts". Skolēni, kā arī pieauguši, to starp arī skolotāji, rakstīja diktātu krievu valodā. Skolas direktore Edīte Plamše ierosināja ideju par līdzīgu diktātu latviešu valodā.
Skatāmies reportāžu (krievu valodā).

Skolas kinofestivāls
Turpinās jauna skolas tradīcija - "Skolas kinofestivāls", un šī gada tēma bija veltīta jaunai
Latvijas valūtai - "Eiro paaudze Latvijā". Šogad, 30. janvāri par vislabāko filmu tika atzīta 8e klases filma.
Balsojam Youtube un nepalaižam garām arī citu klašu filmas.
6a klases filma , dejotāju grupas "Fusion" filma, 9e klases filma un 11.a klases īsfilma.


Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiāde pulcē studentus un Liepājas,
tuvējo novadu skolēnus

Piektdien, 11. aprīlī, Liepājas Universitātē (LiepU) notika Dabas un inženierzinātņu fakultātes organizētais Datorzinātņu olimpiādes noslēguma pasākums, kurā pulcējās olimpiādes dalībnieki un viņu skolotāji no Liepājas un tuvējo novadu skolām.
LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte olimpiādi rīko trešo gadu, un katru gadu dalībnieku interese pieaug. Pirmajā gadā olimpiādei pieteicās 46 dalībnieki, pērn 66, bet šogad 85 dalībnieki, kuru vidū bija LiepU studenti un skolēni no Liepājas, Saldus, Skrundas un Dunalkas.
Dalībnieki savas zināšanas un prasmes varēja apliecināt piecos konkursos – konkursā „Algoritmiņš” (7. – 8. klašu skolēniem), programmēšanas konkursā skolēniem, programmēšanas konkursā studentiem, tīmekļa lapu veidošanas konkursā skolēniem „Datorzinātnes – tas ir interesanti” un tīmekļa lapu veidošanas konkursā studentiem „Virtuālā dabaszinātņu muzeja ekspozīcija”.
Datorzinātņu olimpiādes noslēguma pasākuma laikā ne tikai tika apbalvoti olimpiādes konkursu uzvarētāji, bet dalībniekiem bija iespēja arī apmeklēt izstādi "Ko vien vari, galvā dari!" un pašiem izmēģināt dažādus galvas rēķinu paņēmienus.
Skolēniem paredzētajā programmēšanas konkursā
1. vietu ieguva Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas
Apsveicam
!

OECD PISA 2015

Skola veiksmīgi piedalījas starptautiskā "OECD PISA 2015" pētījumā, kurā laikā 15 gadīgie skolēni pārbaudīja savas zināšanas lasītprasmē, matemātikā un dabaszinībās attiecīgi pret citām valstīm.
11.a klases čaklie skolēni ar klases audzinātāju Anitu Gudkovu atklāja talkas sezonu.
1. vieta peintbolā Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai!
Aizvadītas Latvijas skolēnu peintbola čempionāta Liepājas atlases kārta. Tajā piedalījās 15 komandas – 12 no Liepājas un 3 no Kuldīgas. Uzvaru izcīnīja komanda "MOSSAD" (2. vidussskola), 2. vietu ieguva "Sienāži" (8. vidusskola), bet 3. vietu "Kobra" (5. vidusskola). Paldies skolas komandai
Ziņas avots.
Gada pašpārvalde 2014.
Šogad skolas līdzpārvalde tika atzīmēta par labāko pašpārvaldi pilsētas mērogā. Paldies skolas līdzparvaldei un par aktīvu piedalīšanos
skolas dzīve.
Seminārs "Pieredzes apmaiņas semināru "Valmiera - Liepāja: izaicinājumi un novitātes"
Par semināru raksta Valmieras masu mēdiji. Valmieras ziņas un Valmieras pilsētas pašvaldība.
Semināra bildes ir šeit un video var noskatīties šeit.
Konference „Pozitīva komunikācija skolā un internetā”
Piektdien, 25.aprīlī, notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizēta konference „Pozitīva komunikācija skolā un internetā”, kuras laikā skolēni un pedagogi uzzināja aktuālāko informāciju par drošību un atbildību internetā un skolas vidē, kā arī par vardarbības riskiem un to mazināšanas iespējām. Konference tika organizēta kustības „Draudzīgā skola” ietvaros ar projekta "NetSafe Latvia"  atbalstu un sadarbībā ar Drošāka interneta centru  www.drossinternets.lv.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova un Jegors Žarikovs (8.e kl.) vadīja darba grupas skolēniem par tēmu „Mana ikdiena internetā”. Zālē valdošā atmosfēra liecināja, ka pasākums bija aizraujošs un interesants. Pieaugušie un skolēni ieguva daudz jaunas informācijas un pieredzi. Konferences bildes.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Liepājas Universitātes balvas
9.e klases skolniecei Natālijai Tarasenko

25. aprīlī Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Liepājas pilsētas domi rīkoja zinātniski praktisko konferenci „Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijas faktors”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 dažādu nozaru eksperti.
Zinātniski praktiskās konferences  laikā tika apbalvoti konkursu  "Liepājas Universitātei – 60. Mans skolotājs – LiepU absolvents" un "Liepājas Universitātei – 60. Pagātne, tagadne un nākotnes vīzija" uzvarētāji.
Konkursa mērķis bija veicināt Liepājas un Kurzemes skolēnu interesi par savas skolas skolotāju – Liepājas Universitātes absolventu – gaitām Liepājas Universitātē, bagātinot priekšstatu par augstākās izglītības nozīmīgumu un studiju procesu augstskolā.
Trešo vietu un Latvijas Organiskās sintēzes institūta un  Liepājas Universitātes sarūpētām balvām, kuru pasniedza institūta direktors Ivars Kalviņš un universitātes pārstāvji, ieguva Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 9.e klases skolniece Natālija Tarasenko par eseju "Neparasto stundu kaleidoskops par Edīti Plamši" (skolotāja - konsultante Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāja Liana Tarasenko).
Apsveicam!

29. aprīlī skolā viesojās absolventi Artjoms Zakirovs un Alla Gļebova.
Kopīgi atcerējāmies skolas gadus. Artjoms un Alla ar lielu prieku stāstīja par savu darbu skolēnu līdzpārvaldē, olimpiādēm, pasākumiem.Abi ieguvuši augstāko izglītību. Artjoms ir vadošs finansu speciālists Anglijā, Alla ir speciāliste uzņēmumā "Aile". Vismīļākie viņu sveicieni un laba vēlējumi klases audzinātajām un skolotājiem. Katrs skolotājs tika pieminēts personāli.
Veselības nedēļa
Saturīgi un interesanti noritēja veselības nedēļa. Priecīgi par paveikto darbu ir skolas medmāsa Anna Sumina un viņas palīgs 10.e klases skolnieks Germans Čičko. paldies par paveikto darbu. Visiem labu veselību. Foto.

Iepazīst Klaipēdas skolu muzejus
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolotāju delegācija, kuras sastāvā bija  E.Plamše, R. Stunžāne, A. Zavaruhins, J.Freimane, M. Vorobeičiks, piedalījās zinātniski praktiskajā konferencē Zaļākalna ģimnāzijā, Klaipēdā, Lietuvā.
Konferences tēma bija ”Skolu muzeju vieta mūsdienu apstākļos”.
Tur bija plaši pārstāvēti Klaipēdas vispārizglītojošo skolu muzeji. Piedalījās arī Klaipēdas muzeju pārstāvji, darba koordinatori.
Klaipēdas skolu muzejiem ir interesantas darba formas. Tajos ir virzienu dažādība: gan etnogrāfija, gan vēsture, gan novadpētniecība. Par tām savās prezentācijās stāstīja Klaipēdas un reģiona 10 skolas. Loti daudzpusīgi un bagātīgi, ar atbilstošu aprīkojumu ir Klaipēdas ģimnāziju muzeji. Mūsu sadarbības partneriem Zaļākalna ģimnāzijai, ir Baltijā vienīgais Šekspīra muzejs. To apskatījuši daudzi ievērojami dižā dramaturga daiļrades pētnieki. Šīs ģimnāzijas audzēkņi regulāri viesojas Šekspīra dzimtenē.
Skolu muzeju entuziasti un muzejpedagogi cieši sadarbojas profesionāliem darbiniekiem un vēstures skolotājiem.
2. vidusskolas muzeju prezentēja vēstures skolotāja J.Freimane. Konferences dalībnieki vēlējas tuvāk iepazīt mūsu darbību, iepazinās ar eksponātiem.  Viņi piedalīsies līdzīgā konferencē, kura notiks 2. vidusskolā 2014./2015. mācību gadā.
Piedalīšanās zinātniski praktiskajā konferencē deva iespēju iepazīt pieredzi un nodibināt kontaktus ar Lietuvas kolēģiem.

Ir noslēdzies 2013./2014. mācību gads un dators ir apkopojis gada vērtējumus pa klasem. Skolas kopīgā vidējā balle gadā ir 7,25.

„Mana relikvija A. Puškina skolai”
1949.gadā Liepājas 2. vidusskolai tika piešķirts A.Puškina vārds par godu A.Puškina 150 dzimšanas dienai.

Atzīmējot šo notikumu, bija dažādi pasākumi, kuros iesaistījās viss skolas kolektīvs.

Zibakcija  „Mana relikvija A. Puškina skolai” sākās jau no paša rīta. Skolēnus un skolotājus sagaidīja dažādi tēli no A.Puškina darbiem un dzīves: čigāniete, Zemfira, Cariene, Gudrais kaķis, večiņa, aukle Arina Radionova un citi. Šajos tēlos bija iejutušās vecmāmiņu kluba aktīvistes un 12.e klases skolniece V. Novadniece. Bija brīvais mikrofons, un skolēni runāja A.Puškina dzeju, uzstājās ansamblis „Rusiči”.

Šī diena bija  veltījums visiem, kuri ieguldījuši savus spēkus un darbu skolas attīstībā.

Zibakcijas koordinatori bija skolēnu pašpārvalde, vecmāmiņu klubiņš, dzimtās valodas skolotāji. Kopā ar klasēm relikviju gatavošanā aktīvi iesaistījās klašu audzinātāji.

Ikviens skolēns vai skolēnu grupa  varēja  sagatavot  savu relikviju  veltītu minētajam notikumam

Tika saņemtas A.Puškina grāmatas, pašizgatavotas glezniņas, ekslibri, foto, zīmējumi, vāzītes, rokdarbi, kompozīcijas un citi darbības veidi pēc A.Puškina darbiem vai saistībā ar A.Puškinu, radošie darbi un plakāti. Visaktīvākie bija 1.b,2.a,2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a klases kolektīvi. Paldies!

Šobrīd to visu var apskatīt skolas foajē, bet līdz 1. septembrim būs  izveidota izstāde.

Pēc tam aktu zālē bija teatralizētais  uzvedums „Puškina pasakas”, plakātu konkursa prezentācijas un labāko apbalvošana.

Piedalījās viesi no Krievijas ģenerālkonsulāta Liepājā un Liepājas Krievu kopienas.
Skolas līnijā apbalvoja aktīvākos klašu kolektīvus.

Edgars Potapenko un operdziedātāja Inese Galante.

Interesanta ziņa laikrakstā „Kurzemes vārds”
Liepājas domes Attīstības komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē 12. jūnijā deputāti lēma par publisko sporta nodarbību laukumu izveidi un rekonstrukciju, un par finansējuma sadali 13 sporta laukumu izveidei un rekonstrukcijai.
Apstiprinot izmaiņas pašvaldības šī gada budžetā, deputāti atbalstīja ierosinājumu atvēlēt 100 tūkstošus eiro, lai dažādos pilsētas mikrorajonos izveidotu jaunus sporta un vingrošanas laukumus. Sadarbībā ar Liepājas ielu vingrošanas kustības aktīvistiem, kā arī Liepājas Izglītības pārvaldes, Sporta pārvaldes un „Liepājas Namu apsaimniekotāja” speciālistiem tika apzinātas precīzas vietas, kur varētu atrasties labiekārtotie sporta un vingrošanas laukumi.
Par atvēlēto finansējumu tiks labiekārtoti vairāki vingrošanas laukumi pie pilsētas izglītības iestādēm, kā arī atsevišķi vingrošanas rīki tiks uzstādīti ārpus skolu teritorijām.
Kopumā paredzēts izveidot un rekonstruēt 13 sporta laukumus, no kuriem četri atrodas Liepājas skolās un to teritorijās, bet pārējie sporta laukumi atradīsies pilsētas mikrorajonos un parkos.
Ievietotajā sarakstā varam izlasīt:
2. Liepājas 2. vidusskolai plānots piešķirt Eur 15180 sporta spēļu laukuma izveidei, esošā vingrošanas aprīkojuma atjaunošanai, velo novietnes izveidei un citām vajadzībām;
Jautājums par finansējuma piešķiršanu sporta laukumu izveidei vēl tiks lemts Domes sēdē.
Gaidīsim galīgo lēmumu.

Piešķirts valsts finansējums sporta inventāra iegādei Liepājas skolās
Portāls „Liepājniekiem” ziņo, ka Liepājas pašvaldība guvusi atbalstu projektu konkursā "Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs", kas paredz pilsētas izglītības iestādēm piešķirt valsts budžeta finansējumu 3971 eiro apmērā, Domi informējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts tika sagatavots un iesniegts par kopējo summu 7942 eiro, no kura pusi līdzfinansējuma garantēja pašvaldība, portālam pastāstīja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.
Projekts paredz sporta inventāra iegādi mācību priekšmeta "Sports" uzlabošanai deviņās Liepājas vispārizglītojošās skolās un veselības uzlabošanu ap 6000 skolēniem vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Projekts ļaus palielināt un dažādot fakultatīvo nodarbību skaitu sportā, jo arvien vairāk palielinās skolēnu skaits ar mugurkaula deformācijām un "liekā svara" problēmām, pasliktinās skolēnu fiziskās spējas.
Projektā iekļautas tās skolas, kuras jau piedāvā vai arī izteikušas vēlmi palielināt un dažādot fakultatīvo sporta nodarbību skaitu no nākamā mācību gada. Lai dažādotu sporta nodarbības un skolēni varētu apmeklēt nodarbības, kas viņu interesē, skolas plānojušas iegādāties tādu sporta inventāru, kurš pašlaik nav pieejams.
Projektā bija iekļauta arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskola. Par 893 euro (puse finansējuma ir no skolai piešķirtā pašvaldības pamatbudžeta) iegādāsimies inventāru futbola, handbola, frīsbija, volejbola un florbola nodarbībām.
Jauki, ka varēsim pilnveidot veselīga dzīves veida programmu.
•Ata Kronvalda fonds publicējis valsts skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem. Mūsu skola ierindota 68. vietā lielo vidusskolu un ģimnāziju grupā. Sekmes 2014./2015. m.g.
•Atestātus par vidusskolas beigšanu saņēmuši visi  46 12. klašu absolventi. Apsveicam un vēlam piepildīt  sapņus un ieceres!

AS Grindeks fonds „Zinātnes un izglītības attīstībai” un lieldraugs K.Lipmans atbalstījis projektu dabaszinātņu attīstībai
Atbalstītais projekts sastāv no vairākām daļām.
”Skolas bibliotēka- Dienvidrietumu mikrorajona iedzīvotāju kultūras centrs”.
Tā ietvaros tiks atjaunotas vairākas mēbeles, izveidots mūsdienīgs informācijas bloks par sadarbību ar  AS Grindeks  un AS Grindeks fondu „Zinātnes un izglītības attīstībai”, mūsu lieldraugu K.Lipmanu, pilnveidots bibliotēkas ārējais noformējums.
 “AS Grindeks  un AS Grindeks fonds „Zinātnes un izglītības attīstībai”
Liepājas pilsētā”
.
Tiek plānots 2014. gada septembrī vai oktobrī,  uzaicinot  sadarbības partnerus, pastāstīt  atraktīvā formā par iepriekš minēto tēmu.  Būs demonstrējumi, konkursi, aktivitātes, priekšnesumi. 
Paldies mūsu sadarbības partneriem par ieguldījumu skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanā un mikrorajona iedzīvotāju ieinteresēšanā.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas absolventi, Aleksejs Zablockis un Valērija Kudrjanoka pauž savu viedokļi par studijam Liepājas Universitātē. Kurzemes vārda raksts.

 

header
Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola