Aktualitātes 2017-2018

Ieeja skolā un klašu izvietojums 1.semestrī 2018./2019.m.g.

Cienījamie Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni, vecāki, apmeklētāji!
No 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 5. augustam ieeja būs
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas telpās pa Liepājas 8. vidusskolas galvenajām durvīm (Dunikas 9/11)
Pieņemšana no plkst. 9.00-14.00

Skolēnu izvietojums 2018./2019. m.g. 1. semestrī

1.-7.klases Dunikas 9/11
8.-9. klases Kuršu iela 20
10.-12. klases Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Zinību dienas - 1. septembra norises  vieta tiks paziņota augustā. Administrācija


Modernizācijas darbu turpinājums no 4.06.

Cienījamie vecāki, skolēni! Godājamie pašvaldību pārstāvji, uzņēmumu, organizāciju, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, liepājnieki!

Darām zināmu, ka no 2018. gada 4. jūnija
skolas ēka Liedaga 5 pilnībā nodota celtniecības organizācijai UPTK
( Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes un UPTK ar parakstiem apstiprināts akts no 30.01.2018.)


Darba organizācija no 04.06.18.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas
mācību un audzināšanas darbs notiek Dunikas 9/11 (8.vidusskola, ieeja no Ugāles ielas puses)
Kontakttelefoni no 04.06.-02. 07. un 30.07.-31.08.
259 15 843 (1.-7.klases)
261 340 79 (8.-12. klases)
291 28 928 (kanceleja)
Kontakttelefons no 03.07.- 31.07.
298 44 904 (direktores vietas izpildītāja)
267 29 634 (saimniecības daļas vadītājs)
Laipni lūdzam izmantot elektronisko saziņu e-pasts: 2vsk@liepaja.edu.lv
Ar cieņu, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācija


A.Puškina prēmijas laureāti 2017./2018.m.g.

1.- 4. klašu grupā

3. prēmija Antonam Docenko (4.a )
Veicināšanas prēmija Marijai Čerņikai (4.b)

5.-8. klašu grupā

2. prēmija Anastasijai Simajevai ( 7.a )
3. prēmija Ellai Gorbačovai (8.b)

9.-12. klašu grupā

1. prēmija Aleksam Danielam Šipicinam (10.a)
2. prēmija Ņikitam Rezenovan (9.b) un Aleksandrai Kirnosovai  (12.e)
3. prēmija Ņikitam Lileiko (11.a)

Prēmijas kandidāti

5.-8. klašu grupā: Valerija Gorbunova (7.a), Anastasija Rižkova (8.b), Artjoms Sitņuks (8.a), Ksenija Simonenko (6.b), Dana Zabrodina (5.b), Luīza Čerņikova (8.b), Matjaša Tamila (6.c), Lazdāns Vladislavs (5.a), Avramčuk Nikita (6.c), Vlada Sevastjanova (8.b), Marija Oborotova (8.b), Žitovs Vlads (5.a), Karina Čube (5.a), Marija Jašuka (5.a), Emilija Imanova (6.b)
9.-12. klašu grupā: Anastasija Grigorjeva (11.b), Vladimirs Zeņko (11.a), Miļena Kuharuka (12.e), Viktorija Ļubicka  (12.e), Nikola Kelehsašvili (12.e), Ņikita Fjodorovs (9.a), Dana Gribeļska (9.b)

Pasākuma fotoalbūms.


Aktuāla informācija

Mācību gada noslēguma līnijā plkst. 11.00 31.05. Lielajā Dzintarā un

9. klašu izlaidumā 16.06. plkst. 12.00 Olimpiskajā centrā Rožu zālē

12. klašu izlaidumā 16.06. plkst. 15.00 Olimpiskajā centrā Rožu zālē

Pasākumu laikā notiks personas datu izmantošana, filmēšana un fotografēšana. Administrācija


Uz Priekuli pēc pieredzes un prieka

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā ir daudz pēdējos gados radušos tradīciju. Viena no tām mācību gada noslēguma doties uz Liepājas reģionā esošajām skolām. Rezultātā nostiprinās ilgtspējīga sadraudzība, padarot gaišākas mūsu sirdis, piemēram, ar Grobiņas ģimnāziju.

Sadarbojoties ar Priekules novada izglītības darba koordinatori Agritu Purviņu, tika organizēts pieredzes apmaiņas izbraukums uz Priekuli.

Vairāk nekā 40 pedagogi iepazina Priekules vēsturi Zviedru vārtos iekārtotajā muzejā. Mūs iepriecināja arī vietējie amatnieki. Klusumu un mieru izbaudījām baznīcā.

Priekules vidusskolas sakoptā fiziskā vide, skolas vēstures materiāli, pieredze mācību un audzināšanas darbā lieti noderēs gan modernizācijas procesā, gan tālākai nākotnei. Skolas direktore Irina Tiesnese un skolotāji ar entuziasmu stāstīja par skolas darba organizāciju un festivālu, kuram vēsture sniedzas jau 50 gadu desmitā.

Kafejnīcā ”Ikars” izbaudījām prieku par mācību gada paveikto un iespēju būt kopā. Paldies kafejnīcas kolektīvam un Regīnai.

Cilvēka vērtību nosaka tas, ko viņš spēj sasniegt un ko viņš dod.
Lai tīras Tavas domas, jo tās kļūs par vārdiem.
Lai labi Tavi vārdi, jo tie kļūs par darbiem.
Lai krietni Tavi darbi, jo tie kļūs par iedabu.
Lai dievišķa Tava iedaba, jo tā kļūs par likteni.
Paldies par izturību 2017./2018. m.g. Jauku vasaras atpūtu.


Mācību gada noslēgums un informācija par nākošo mācību gadu

Cienījamie kolēģi, skolēni un vecāki!

Paldies par izturību un atbalstu 2017./2018. m.g. Esam izturējuši un godam ar labiem rezultātiem to pabeiguši.

31. maijā to apliecināsim Lielajā Dzintarā.

2018./2019. m.g. mums nepieciešams būt vēl saliedētākiem un izturēt trīs mēnešus, lai tad visi kopīgi sāktu mācību procesu modernizētajā dzimtajā, mīļajā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā. Jūsu atbalsta plecs ir ļoti nepieciešams.

28.05. darba sanāksmes lēmums:

Izvietošana 2018./2019. m.g. 1. semestrī (tie varētu būt trīs mēneši):

• 1.-7. klases būs izvietotas 8. vidusskolā (Dunikas 9/11).

• 10.-12.klases būs 6. vidusskolā (Ganību iela 106)

• 8.-9. klases būs Liepājas Universitātes filiālē (Kuršu iela 20)

Ar cieņu, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācija.


„Muzeju nakts”. Tēma „Šūpulis”. Afiša.


Pūra lāde, kuru piepildām.


26. aprīlī bērnu bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” mācību klasē notika meistarklases “Kino-profesiju parāde” noslēgums. Liepājas Sabiedriskās mediju biedrības profesionāļi jauniešu filmiņas “Mans profesijas stāsts” rediģēja , apstrādāja un paši jaunie kinooperatori savu veikumu varēja novērtēt. Tas bija ļoti aizraujoši un meistarklases vadītājs Verners Bokums paskaidroja, kādas bija raksturīgākās kļūdas un kas jāievēro, dokumentējot kaut kādus notikumus. Klātesošie noskatījās arī V.Bokuma 20 minūšu garo filmu “Meistarklase Vaiņodē”.

Visi dalībnieki saņēma žūrijas pateicības par piedalīšanos pasākumā un mazas piemiņas balviņas. Visi skolēni vienbalsīgi atzina, ka ir gatavi vēl piedalīties līdzīgos pasākumos, kuros pašiem ir  jādarbojas un kuros gūst jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas.

Filmas interesenti var atrast un noskatīties digitālajā interneta datu bāzē. Tās ir ievietotas Liepājas kultūras mantojuma sadaļā – izglītība.   


Gribu būt vidusskolēns

 


20. Aprīlī 9. klašu skolēniem projekta nr.8.3.5.0/16/i/001 “ karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums, kura mērķis bija padomāt par to, ka XXI gadsimta jaunietim ir nepieciešama vidējā izglītība.

Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš jauniešus iepazīstināja  ar Liepājas attīstību un darba tirgus iespējām tuvāko desmit gadu laikā.
RTU Liepājas filiāles direktors Voldemārs Kārkliņš pastāstīja par tālākizglītības iespējām pēc vidusskolas beigšanas viņa vadītajā augstskolā.
Mūsu skolas absolvents Iļja Afanasjevs atcerējās savus vidusskolnieka gadus  un pamatoja, kāpēc, viņaprāt, ir jāmācās vidusskolā un kas ir pats svarīgākais šajā dzīves posmā.

Starp minētajiem viesiem un 9.klašu absolventiem bija  diskusija. Jaunieši gribēja uzzināt, kādas rakstura īpašības ir nepieciešamas xxi gadsimta jauniešiem, vai jābaidās no kļūdām, veidojot savu karjeru, ko mācīties – to, kas patīk vai to, kur var dabūt darbu un vēl daudzas aktuālas lietas.

Pasākumā skolēni darbojās divās darbnīcās – liepu studentu darbnīcā “Robotikas brīnumi”, kurā vēroja, ko var “Robotroka’’un RTU Liepājas nodaļas studentu vadītajā darbnīcā  “Mehatronikas pasaulē”.


Latvijas 100-gadei veltītā 4. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa ”Es runāju latviski” ar moto „Tu esi Latvija”

14.aprīlī konkursa 3.kārtē piedalījās arī mūsu skolēni: 1.-3.kl. grupā – V.Jurķe (2.b); 4.-6.kl. grupā – K. Dedunova (6.b); 7.-9.kl. grupā – A. Astapovs (9.a) un L. Čerņikova (8.b); 10.-12.kl. grupā – M.Kuharuka (12.e).

Konkursa dalībnieki runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu, kuros, atzīmējot Latvijas simtgadi, atspoguļota mīlestība pret Latvijas valsti, tās cilvēku un dabas skaistums un paustas patriotisma jūtas. Žūrija arī lūdza skolēnus pēc priekšnesuma komentēt priekšnesuma saturu vai izskaidrot tā leksiku (kā saprotami atsevišķi vārdi vai frazeoloģismi).

Esam gandarīti par konkursa rezultātiem – 2.vietu ieguva Luīza Čerņikova, 3.vietu – Milena Kuharuka un godalgoto 4.vietu – Kira Dedunova. Kopējais dalībnieku skaits finālā bija ap 80 skolēniem.

Paldies mūsu latviešu valodas skolotājiem – Gitai Elksnītei, Irēnai Ošei, Sandrai Tomsonei, Maijai Bergmanei un Dacei Okmanei par ieguldītu darbu un atbalstu! Pasākuma paplašinātais apraksts.


Meistarklase-kinofestivāls ”Kino-profesiju parāde”

 

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā jau vairākus gadus pavasarī notiek kinofestivāls. Sākumā skolas mērogā, pēc tam jau pievienojās arī citas pilsētas skolas. Iniciatori bija dabaszinību skolotāji un skolēnu pašpārvalde.

Skolēnus piesaista tēmu dažādība un  iespēja veidot populārzinātniskās un citas īsfilmas. Šogad, atzīmējot Latvijas 100. gadadienu, projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēta meistarklase-kinofestivāls ”Kino-profesiju parāde”.
Skolēni no Liepājas mazākumtautību skolām uzņēmumu Atvērto  durvju dienu laikā apmeklēja Vaiņodes uzņēmumu “Daiļrades Koks”, iepazinās ar profesijām un to darba ikdienu, vidi. Jauniešiem bija iespēja uzņēmumā intervēt un filmēt dažādu profesiju pārstāvjus un iejusties masu mēdiju profesijā. Viņi mācījās fiksēt notikumus un mirkļus Priekulē, uzņēmumā un Vaiņodes internātskolā.

Meistarklasi vadīja un kinofestivāla pirmajā dienā bija kopā ar jauniešiem Liepājā plaši pazīstams kultūras darbinieks, neatkarīgais producents, profesionālis Verners Bokums. Jaunieši guva zināšanas un prasmes par dažādu vēsturisku faktu, notikumu, pasākumu audio vizuālo fiksāciju, materiālu atlasi, tehnisko apstrādi. Pasākuma laikā valdīja radoša un brīva atmosfēra. Skolēni ar lielu interesi iepazina dažādu profesiju darba apstākļus, uzzināja, kādi faktori ietekmē veiksmīgu uzņēmējdarbību. Viņi arī iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, IT programmām, tās praktiski izmantoja, fiksējot dažādu profesiju pārstāvjus darba vidē.

Dalībnieki bija pārsteigti par modernajiem darba rīkiem, par šī uzņēmuma gatavo produkciju, kura tiek sūtīta uz daudzām valstīm Eiropā un pat uz ASV un Austrāliju, kā arī par priedes koka patīkamo smaržu.

Skolēni atzina, ka viņu viedoklis par uzņēmumu mainījās, jo bija profesionāls ekskursijas vadītājs meistars Kaspars, interesants bija pats uzņēmums un lietderīga ir iegūtā informācija un dotā iespēja vērot ražošanas procesu: kā no priedes koka dēļa top maza bērna gultiņa.

Vaiņodes internātskolas direktors Reinis Ulberts atzina, ka jaunieši ir aktīvi, atvērti visam jaunajam un neparastajam, arī sirsnīgi un draudzīgi.

Iespēja visiem interesentiem noskatīties fiksētās īsfilmas “Mans stāsts par profesiju” un meistarklases- kinofestivāla norises gaitu būs 26. aprīlī Liepājā, pilsētas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”. Jaunie kino operatori un režisori saņems dažādas balvas par savu veikumu un piedalīšanos.


Pateicība folkloras kopām "Solniško" un "Rusiči"

Piedalījās solists Ņikita Rezenovs. Ieguva balvu "Varenais dziedātājs". Zelta muzikanti bija skolas folkloras kopas "Rusiči" kapella. Apsveicam un vēlam panākumus 22.aprīliī rapublikā.


Dalība "Pasaules ūdens dienā"

 


Paldies klasēm un skolotājiem, kā arī direktores vietniecei Natālijai Bagirovai

Atvērto durvju dienas skolotāju un kabinetu saraksts


Piedalāmies konkursa “Ko tu zini par drošību?” finālā

Portāls Liepājniekiem informē, ka šodien, 10.aprīlī, Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājās konkursa “Ko tu zini par drošību?” fināls, uz kuru bija aicinātas Liepājas pilsētas un tās apkārtnes piekto klašu skolēnu komandas un kura mērķis bija pilnveidot skolēnu zināšanas par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī veicināt skolēnu izpratni par dažādiem drošības jautājumiem.

Komandu uzdevums līdz konkursa fināla dienai bija izstrādāt un iesniegt pašu radītu videomateriālu, kurā jāatspoguļo operatīvo dienestu popularizētie drošības jautājumi, kas cilvēkiem jāievēro, lai nenotiktu dažādas nelaimes. Savukārt konkursa noslēguma dienā komandām bija jāprezentē priekšnesums par drošību, kā arī jāveic septiņi kontrolpunkti, kur katra konkursā iesaistītā organizācija bija sagatavojusi divus kontrolpunktus – vienu praktisku uzdevumu, bet otru teorētisku. 

Tika pasniegtas organizāciju simpātiju balvas par komandu sagatavotajiem videomateriāliem. Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles simpātiju balvu pasniedza Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas komandai “Zebra”.

Konkursu organizēja Europe Direct informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādi, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi un Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli.


Metodiska diena

Ceturtdien notika viena no aprīlī plānotajām metodiskajām dienām pedagogiem. Tās mērķis veicināt skolotāju sadarbību, pārrunāt un praktiski iepazīt  atgriezeniskās saiknes izmantošanu, dziļāk izprast efektīvas stundas būtību.

Pirmās dienas ievadā administrācija stāstīja par skolas darbību. Otrajā daļā lektore S.Šulme iepazīstināja ar jomas “Mācīšana un mācīšanās” aspektiem,
efektīvas stundas pamatprincipiem.

Lektore  veiksmīgi demonstrēja sava praktiskā darba piemērus un iepazīstināja ar izdales materiāliem. Kursanti čakli iesaistījās darbā.
Saturīga bija kursu daļa par  atgriezenisko saikni, gan iepazīšanās ar mācību stundu, kurā skolēni mācās. Kursa vadītāja rosināja sarunu par efektīvu mācību stundu ar ieinteresētiem skolēniem, sadarbību, pozitīvu gaisotni, labu IT nodrošinājumu. Tika diskutēts par sasniedzamo rezultātu. Kursu vadītāja pārrunāja ar skolotājiem, ka tam jābūt  ticamam/reālam, jēgpilnam, būtiskam, formulējumam  skaidram, saprotamam arī skolēnam Iesaistīt, iedvesmot un motivēt ikvienu- aicināja S.Šulme.

Metodiskā diena turpināsies, apmeklējot kolēģu vadītās stundas. Tās tiks  pārrunātas…


Lasīšanas veicināšanas konkurss 6.-7. klasēm

Š.g. 28. martā Centrā sākumskolā notika lasīšanas veicināšanas konkurss 6.-7. klasēm, kurā piedalījās arī mūsu skolas 6.b klases komanda. Lasitprieku veicināja Māra Runguļa grāmata “Zaļā menca” un Ievas Šimauskas dzejoļu krājums “Skaļā klase”. Skolēniem bija gan jāinterpretē, gan jārada mēmais šovs, gan izpratne par izlasīto.


„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” noslēgusies arī mūsu skolā!

9. martā Skolas līnijā tika apsveikti uzvarētāji. Skolas bibliotēka jau 6 gadu piedalās šajā valsts programmā, un 2017. gadā iesaistījās 14 mūsu skolas skolēni. Tiem, kas piedalījās šajā programmā, bija jāizlasa ieteiktās grāmatas, un jāaizpilda elektroniskā anketa par interesantāko grāmatu. Katrs dalībnieks - eksperts saņem Pateicības, suvenīrus – rokassprādzi un konfektes. Lasīšanas svētku noslēgums Liepājā notika bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” 26. martā, kurā atkal neizpalika dāvaniņas: diplomi, bloknoti un pildspalvas. Šajā pasākumā piedalījās 4.b klases skolnieces Karalina Valdmane un Marija Čerņika.
  Ar jautrām un atraktīvām dziesmām un rotaļām pasākumu papildināja Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa “Ķocis“. Visi lasīšanas eksperti:

2.b klase: Damirs Lapegins, Sofija Pohna, Viktorija Čerņina, Maksims Zolotuhins

 3.b klase: Viktorija Mamonovaņika, Valērija Vasiļjeva, Mihails Hvostovs, Timurs Kruglovs

4.b klase: Karalina Valdmane, Marija Čerņika, Ranele Safarova

5.b klase: Dana Zabrodina, Arina Krasotenko
10.a klase: Anastasija Morozova

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Svetlana Haritonova


Kurzemes novada izglītības iestāžu skatuves runas konkurss

27.martā pl.11.00 Liepājā, LBJC "Vaduguns", Kungu ielā 7, notika Kurzemes novada izglītības iestāžu skatuves runas konkurss. Mūsu skolas rezultāti ir izcili! Nikola Kelehsašvili 12.e kl.- 1.pakāpe, Oļegs Poholoks 3.b kl. - 1.pakāpe. Paldies skolotājiem un skolēniem!


 Vidējie vērtējumi 2017./2018.m.g.

Ir novērojami nelielie rezultātu uzlabojumi. Līdz mācību gada beigām palika nedaudz laika. Rezultātu uzlabošanai rekomendējām izmantot mācību portālu

www.uzdevumi.lv


1949.gada 25.marta skaudro vēstures notikumu piemiņa

25.martā K.Ukstiņa ielā 7/9 vienkopus pulcējās sirmas galvas un jaunieši – Liepājas Politiski represēto kluba biedri tikās ar jauniešiem, lai pieminētu 1949.gada 25.marta skaudros vēstures notikumus, kad tūkstošiem dažāda gada gājuma ļaužu tika izsūtīti uz Sibīriju. Klātesošos uzrunāja Andris Jānis Zīders, Liepājas represēto biedrības valdes priekšsēdētājs un izteica pateicību 15.vidusskolas 9.b klases audzēkņiem un  audzinātājai Velgai Štolcei ( jau 5 gadu piedalās) par literāru kompozīciju veltītu Annai Krilovai - tagad "Piejūras slimnīcas" onkoloģijas klīnikas vadītāja - Annai Krilovai.  Anna Krilova arī pastāstīja par traģiskajiem notikumiem savā bērna dzīve. Muzejam nodeva izsūtījumā saņemto izglītības dokumentu ar ļoti labām sekmēm.

Tikšanās noslēgumā visi dziedāja  kopīgu dziesmu.

Pēc pasākuma dalībnieki tradicionāli ar autobusu devās uz Tores staciju, lai vietā, no kuras liepājniekiem sākās sāpju un moku ceļš, godinātu represiju upurus.


“Mūzikas dzīves pavēlnieks”

22.martā 8.vidusskolā 5.a klases skolēni piedalījās pasākumā “Mūzikas dzīves pavēlnieks”. Viņi iepazinās ar mūziķu dīdžeju, bundzinieka, ģitārista profesijām. Arī paši skolēni varēja iejusties šajās profesijās. Vēl bija iespēja tikties ar mūziķi Kašeru, kurš šodien pazīstams kā videoklipu režisors un dziedātājs. Skolēniem pasākums patika, jo paši varēja pamēģināt būt par mūziķiem un kopā ar Kašeru izdējot dažādus deju ritmus.


Kas strādā teātrī...

26. martā skolas Dramatiskā kolektīva dalībnieki (pirmās līdz devītās klases skolēni) un skolotāja Alīna Barsukova devās ekskursijā uz Liepājas teātri, lai iepazītos ar profesijām, kuras strādā teātrī. Skolēniem palīdzēja to izzināt gide, teātra aktrise, Aina Karele.

Ar lielu interesi skolēni klausījās stāstījumu par Liepājas teātra vēsturi, iepazina to fotogrāfijās. Bērni izzināja teātra dažādo profesiju (skaņu un gaismas operatoru, skatuves darbinieku, dekoratoru, frizieru, šuvēju, noformētāju, aktieru) darba apstākļus, pienākumus, darba vidi. Skolēniem lielu interesi izraisīja Dekorāciju darbnīca, aktieru ģērbtuves, tērpi, parūkas, rekvizīti, kurus ikdienā izmanto aktieri savā darbā.

Daudzus jautājumus skolēni uzdeva A.Karulei par aktrises (aktiera) profesiju, lai pārliecinātos, vai viņi paši kādreiz nākotnē varētu sev izvēlēties tik interesanto un neparasto profesiju – teātra aktieris.

Ekskursijā redzētais un dzirdētais palīdzēs Skolas teātra pulciņa dalībniekiem un režisorei – skolotājai iestudēt daudzus interesantus lugas fragmentus, lai iepriecinātu mūsu mācību iestādes pedagogus un audzēkņus.  


Radošuma dienas “Liepāja – Latvijas simtgades līkločos”

No 2. līdz 9. martam Liepājas izglītības iestādēs risinājās Radošuma dienas “Liepāja – Latvijas simtgades līkločos”, kas šogad bija veltītas Latvijas simtgadei un Liepājas pilsētas dzimšanas dienai.
Radošuma dienu noslēgumā 9. martā BJC struktūrvienībā “Vaduguns” aktīvākās izglītības iestādes tika apbalvotas ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pateicības rakstiem un simboliskām piemiņas veltēm. Pasākumu vadīja aktrise un skolotāja Zanda Štrausa.
Orientēšanās sacensības skrējiens 10 kilometru garumā ar sākumu un noslēgumu J.Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas cietumā pulcēja dažādu vecumu jauniešus, lai no jauna iepazītu kādu Liepājas stūrīti savādākā gaismā.

10.-12. klašu grupā mūsu skolas 11.a klases komanda “Smaids” ieguva 3.vietu.
1.-4.klašu mūsu skolas skolēni akcijā “Iepazīsti Liepāju!” savām rokām izveidoja unikālu iespaidu grāmatu ar Liepājā atpazīstamiem objektiem.
Radošuma dienas jau sesto gadu rīko Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde. Pasākuma mērķis ir stiprināt saiti starp radošumu un izglītību, veicināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos. Raksts portālā www.liepajniekiem.lv.


Koru konkurss “Dziesmai būt”

8. martā norisinājās Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un  interešu izglītības iestāžu 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu koru konkurss “Dziesmai būt”.
Konkursa mērķis ir motivēt iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Veicināt skolu koru  māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.  Profesionāli novērtēt koru māksliniecisko izaugsmi.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 5.-12. klašu koris ieguva 2.pakāpes diplomu.
Paldies visiem kora dalībniekiem un skolotājai Stellai Gluhovskai!


Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas 2018. gada atklāta ķīmijas olimpiāde

Apsveicam  un lepojamies! Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas 2018. gada atklātajā ķīmijas olimpiādē 10. klašu grupā Aleksim Danielam Šipicinam 1. vieta, 11. klašu grupā Ņikitam Lileiko 2. vieta.  Paldies skolotājai Nadezdai Mednis par jauno ķīmiķu skološanu.


Tu esi Latvija

Liepājas A.Puškina 2. vidusskola atsaucās aicinājumam piedalīties  Latviešu biedrību savienības organizētajā mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursā "Es runāju latviski". Šajā mācību gadā tas veltīts Latvijas simtgadei un tā moto ir "Tu esi Latvija". Projekta mērķis ir veicināt mazākumtautību skolēnu un viņu ģimeņu integrāciju Latvijas sabiedrībā, sekmēt vienotas vēstures izpratnes veidošanos, palielināt interesi par latviešu kultūru un literatūru, izkopt skolēnos valstisko identitāti, attīstīt un pilnveidot cittautiešu latviešu valodas prasmi.

Konkursa 1. kārtā visās 1.-12. klašu grupās katrs skolēns bija  sagatavojis vai nu vienu dzejoli, vai prozas fragmentu.
Bija iesaistīti maksimāli daudz skolēnu un viņiem dota iespēja tuvāk iepazīt latviešu literatūru. Skolas latviešu valodas skolotāji ar sirdi un dvēseli gatavojās , lai tikšanās brīdis ar Latviju u un dzeju būtu emocionāls.

Liepājas jubilejas priekšvakarā četrās vecuma grupās ar 37 dalībniekiem notika konkursa 2.kārta. Izskanēja sirsnīgi vārdi Latvijai, tika paustas patiesas emocijas un lepnums par mūsu zemes dabas skaistumu , tautas stipro garu un tradīcijām.

Klausītāji bija klašu kolektīvi, pedagogi un vecāki. Žūrijas darbā piedalījās vecāki Kristīne Jablonska,  Jevgēnija Poholoka, latviešu valodas skolotājas. Ar entuziasmu visu koordinēja vietnieces: divas Natālijas- Zavaruhina un Bagirova.

Skolas godu konkursa 3. kārtā 14. aprīlī Majoru vidusskolā aizstāvēs Viktorija Jurķe, Emīlija Imanova, Luīza Černikova, Arsenijs Astapovs, Milēna Kuharuka.
Prieku sagādāja arī 2. vietas ieguvēji Oļegs Poholoks, Anna Azarova, Arina Čadajeva, Vladislavs Lazdāns, Jūlija Grikete un Laima Bulle.
Konkurss sniedza pozitīvas izjūtas visiem klātesošajiem. Diplomus, pateicības un veltes saņēma gan dalībnieki, gan žūrija, gan latviešu valodas skolotājas. Ikviens varēja arī noskatīties sižetus par Liepāju un nodziedāt Liepājas himnu. Fotoreportāža ir pēc šīš saites.


Projekts “Sporto visa klase” Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
2017./2018.mācību gadā projektā iesaistītās 123 izglītības iestādes un to klases (kopskaitā 233).

Projektā “Sporto visa klase” iesaistīto skolu 3., 4. 5. un 6.klašu skolēniem katru nedēļu ir nodrošinātas papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.

Projekta dalībnieki ir sadalītas sešos reģionos. Katrā reģionā, projekta gaitā, tiks rīkotas draudzības sacensības un tiks vērtētas arī skolēnu sekmes. Labākajai klasei no katra reģiona būs iespēja piedalīties fināla sacensībās, kas notiks nākamā gada 16.maijā.

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 5.b klase piedalās projektā jau 3 gadu.

27. februārī Kuldīgā notika reģionālās sacensības, kur skolēni savā grupā ieguva 3.vietu!

Projektā ietvaros dalībniekiem jāorganizē labdarības akcija, tāpēc aicinām iesaistīties aktivitātē “Uzdāvini grāmatu”. Ikviens tiek aicināts atnest gan lietotas, gan izlasītas, gan jaunas grāmatas, kuras vēlāk tiks ziedotas grāmatas mīļotājiem “Veco ļaužu dzīvojamā māja” (Liepājā, Ganību iela).

Martā 5.b klases kolektīvs plāno apmeklēt vecos cilvēkus, sniegt koncertu un radīt viņiem pavasara noskaņojumu!

Veicot projekta dalībnieku aptauju, 92% skolēnu atzina, ka viņiem patīk piedalīties projektā “Sporto visa klase”, 91% vecāku ļoti pozitīvi novērtēja projektu, savukārt skolotāji projektu kā ļoti pozitīvi novērtēja 94%.

Vēlam izturību un panākumus jaunajiem sportistiem, skolotājiem un vecākiem! Pasākuma fotogalerija.


Mūsu skolas jauno inženieru konstruētais tilts izturēja 31 kg smagu slodzi un ieguva 3. vietu

Šī bija pozitīvu emociju, sacensību gara, negaidītu notikumu, nodarbinātu prātu un radošu domu lidojumu pārbagāta diena!
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiālē norisinājās papīra tiltu konstruēšanas sacensības. Tajās piedalījās 16 komandas no filiāles un pilsētas vidusskolām.
Katru komandu pārstāvēja trīs dalībnieki, vidusskolēniem bija atļauta fizikas skolotāja klātbūtne tiltu būvēšanas sākuma daļā. Komandām tilta konstruēšanai bija atvēlētas divas stundas. Tiltus cēla no organizatoru izsniegtajiem materiāliem (50 A4 papīra loksnēm, diviem līmes zīmuļiem, lineāla, papīra naža).Tiltu izturību pārbaudīja ar RTU Liepājas filiāles studentu un SIA "AV Būvniecība" kopīgi veidoto slogošanas sistēmu.

Liepājas  A. Puškina 2. vidusskolas komanda ieguva 3. vietu! Mūsu skolas jauno inženieru konstruētais tilts izturēja 31 kg smagu slodzi.

Apsveicam uzvarētājus: Ņikitu Lileiko, Dianisiju Smirnovu 11.a, Pāvelu Ļapunovu 10.a klases skolēnus un fizikas skolotāju Tatjanu Veliku.


RADOŠUMA DIENAS

Pasākumu plāns veltīts Liepājas 393.gadadienai 2018.gada 2.marts - 9.marts


Folklora kopas "Rusiči" sasniegumi


Atrodi savu veiksmes atslēgu.

 

Februārī skolā notika konference “Atrodi savu veiksmes atslēgu”. Tajā piedalījās ne tikai mūsu skolas 8., 9. 10., 11., 12. klašu izglītojamie, bet arī 5.,6.,7.,8.,10.,12.,15. skolu vecāko klašu pārstāvji un PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” 2. kursa studenti. Skolēniem meistarklases vadīja Nordic Group partneris un vadošais apmācību treneris Aleksis Daume un jaunieši piedalījās ZINOO meistardarbnīcās “Vai Tu būsi astronoms, ģeogrāfs un inženieris?”

Konferences mērķis bija palīdzēt jauniešiem saprast XXI gadsimta vērtības, izzināt savas vērtības un kā tās palīdz veiksmīgas karjeras veidošanā.

Meistarklašu laikā izglītojamie padomās par saviem nākotnes sapņiem, mācīsies analizēt savas prasmes un rakstura īpašības, centīsies izprast iniciācijas vērtību un tās saistību ar dzīves vērtību pavairošanu. Jaunieši uzzinās, kā definēt savu sapni, kas tiešām ir svarīgs un būtisks, lai nepazaudētu savu īsto dzīves mērķi. Noslēgumā visiem klātesošiem bija iespēja uzdot jautājumus trenerim A.Daumem, kā arī varēja iztekt savas domas par to, ko sev vērtīgu un interesantu ir uzzinājuši.

Meistardarbnīcās “Gaisa raķetes” un “Kosmiskās olas nosēdināšana” skolēni iepazinās ar astronoma, ģeogrāfa, inženiera profesiju specifiku pašiem darbojoties individuāli un komandā. Darbošanās jauniešiem attīstīja tehnisko un radošo domāšanu, sadarbības prasmes un iemaņas, kā arī objektīvi palīdzēja izvērtēt savus dotumus, spējas un intereses.

Pēc konferences jaunieši atzina, ka nodarbības bijušas saistošas un interesantas. Jaunieši sapratuši, ka lai kaut ko dzīvē sasniegtu, viss atkarīgs no viņiem pašiem. Fotoreportāža ir pieejama pēc šīs saites.


„Profesiju dienās skolēniem” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 10. klases skolnieks
Alekss Daniels Šipicins iepazīst farmaceitisko ražošanu AS „Grindeks”

Nolūkā iepazīstināt dabaszinātnēs sekmīgākos un ieinteresētākos Latvijas skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu farmācijas uzņēmumā, šogad jau devīto reizi AS „Grindeks” organizē projektu „Profesiju dienas skolēniem”. Starp 40 projekta dalībniekiem, kuri izvēlēti pēc 144 pieteikumu novērtēšanas, darbu uzņēmumā „Grindeks” iepazina arī Alekss Daniels Šipicins no Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 10. klases.   

„Esmu cilvēks, kurš ir gatavs pētīt un mācīties, īpaši to, kas man padodas un ir pašam interesants. Man vienmēr ir vēlme sekot līdzi visām inovācijām, pielietot gūtās zināšanas darbā un piedāvāt savus problēmu risinājumus. Manuprāt, tieši šīs īpašības ir nepieciešamas labam ķīmiķim un vēl vairāk – farmaceitam,” motivāciju piedalīties projektā savā pieteikumā pamato Alekss. Viņš atzīst, ka eksaktās zinātnes ir iemīļojis jau kopš 1. klases, kas atspoguļojas arī viņa pēdējos sasniegumos – 1. vieta Atklātajā ķīmijas olimpiādē un 2. pakāpes diploms 58. valsts ķīmijas olimpiādē.

Iepazīt ražošanas farmaceita profesiju Aleksam kopā ar vēl trīs skolēniem 21. februārī bija iespēja blakus AS „Grindeks” Pētniecības un attīstības departamenta Ziežu un gēlu grupas vecākajam ražošanas farmaceitam Uģim Kūmam. Pēc laboratorijā pavadītās dienas Alekss uzskata, ka vērtīgākais ieguvums ir iespēja jau vidusskolas pirmajā gadā tik tuvu ielūkoties kādas profesijas ikdienā, bet īpaši šeit tā ir iespēja darboties praktiski, kā arī bagātīgais informācijas apjoms, kurā dalījās Uģis. „Šodien centos izstāstīt par posmiem, kuros zāles no izstrādes nokļūst līdz aptieku plauktam, kā arī vairāk parādīt, kurā no posmiem darbojos es. Tāpat, manuprāt, svarīgi ir runāt par karjeras izaugsmes iespējām, tāpēc Aleksam un pārējiem skolēniem atklāju savu profesionālās attīstības ceļu uzņēmumā,” stāsta Uģis Kūms, kurš ir „Grindeks” darbinieks gandrīz trīsarpus gadus. 

„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 7. februāra līdz 7. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit farmācijas uzņēmumā pārstāvētas profesijas.

Par "Grindeks"

„Grindeks” ir starptautisks, vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs. Galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – apmēram 1000 darbinieku. „Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2017. gadā mācību praksi „Grindeks” izgāja 41 students.
Vairāk informācijas par uzņēmumu – www.grindeks.lv


Projektu nedēļa

No 12.-16.februārim norīt projektu nedēļa ar tēmu “Mūsu skolas veiksmes atslēga Latvijai”. Sekojiet līdzi notikumiem.
Savukārt, vidusskolēniem noderēs informatīva lapa par zinātniski pētnieciskiem darbiem.


Starptautisks ziemu pavadīšanas festivāls "Meteņi, Masleņica, Užgoveni"

Sestdienā, 10.februārī BrocēnosKultūras namā notika starptautisks ziemas pavadīšanas festivāls "Meteņi, Masleņica, Užgoveni". Piedālījās arī mūsu skolas folkloras kolektīva "Rusiči" pārstavi: Jekaterina Cema (kolektīva vadītāja), Ņikita Rezenovs un Aleksandrs Rezenovs, Ludmila Volkova, Nadežda Tumanova un Viktorija Jurķe.


Mūsu skolas absolvente Anastasija Sevastova Latvijas izlasei nodrošina panākumus 

Liepājnieki ar lielu interesi seko līdzi  Federāciju kausa sacensībām Tallinā. Latvijas  tenisa zvaigznes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova  ļāvušas Latvijas izlasei pirmoreiz kopš 1993.gada izkļūt no Federāciju kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas un aprīlī tā centīsies kvalificēties otrajai pasaules grupai. Apsveicam! Lai arī turpmāk veiksme pavada mūsu skolas absolventi  Anastasiju Sevastovu.

Interesanti, ka Aļonas Ostapenko vecmāmiņa Valentīna Jakovļeva  ir strādājusi mūsu skolā par bibliotekāri un mamma Jeļena Jakovļeva mācījusies.


Tenisa manēžu būvēs par 7,5 miljoniem eiro  Liedaga ielā 5

Papildu raksts: Dod zaļo gaismu slēgto tenisa kortu izveidei Liedaga ielā

Konkursā par Liepājas tenisa manēžas projektēšanu un būvniecību uzvarējusi AS "UPB", kas šos darbus piedāvā veikt par 7,5 miljoniem eiro, ziņu aģentūra uzzināja pašvaldībā.

Slēgtajā konkursā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas UPB, kura piedāvātā līgumcena ir 7 513 290 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Konkursā tika vērtēts arī SIA "Monum" piedāvājums par 8 319 000 eiro un pilnsabiedrības "RERE Būve 1" piedāvājums par 8 709 741 eiro.
Līgums ar konkursa uzvarētāju pagaidām vēl nav noslēgts.

Konkursa uzvarētājam būs jāveic būvprojekta izstrāde, pamatojoties uz SIA "Nams" izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā, kā arī jāveic būvdarbi un autoruzraudzība. Šiem darbiem būs atvēlēts pusotrs gads.

Manēžu paredzēts uzbūvēt Liepājā, Liedaga ielā 5. Tenisa korti būs piemēroti starptautisku turnīru rīkošanai. Tenisa laukumus plānots atdalīt ar norobežojošu transformējamu risinājumu.

Projektā paredzēta manēža ar pieciem slēgtajiem tenisa kortiem. Projektētājam jāpiedāvā risinājums skatītāju tribīņu izvietošanai un jāparedz tenisa laukumu atdalīšana ar norobežojošu transformējamu risinājumu. Būvprojektā nepieciešams paredzēt arī administratīvo korpusu ar diviem vai trīs stāviem. Pirmajā stāvā jāparedz halles administratora, apsarga un divu recepcijas darbinieku vietas. Tāpat tur plānota vieta sporta preču veikalam un vieta tenisa rakešu stīgotajam, divas bērnu ģērbtuves, viena vīriešu un viena sieviešu ģērbtuve, kā arī tualete un sauna, treneru ģērbtuves ar dušu, atsevišķi sanitārie mezgli, iesildīšanās un fiziskās sagatavotības zona 20 līdz 40 cilvēkiem, sporta inventāra novietne un tehniskā personāla telpas.

Otrajā stāvā jāplāno 200 kvadrātmetrus plaša trenažieru zāle, divas trenažieru zāles ģērbtuves ar dušu un saunu, divas tenisa komandu ģērbtuves ar dušām, tualetēm un apvienotu atpūtas zonu, tenisa sporta skolas direktoru un mācību daļas kabinetus, halles administrācijas kabinetu, tiesnešu darba telpu ar skatu uz kortiem, spēlētāju atpūtas zonu ar skatu uz kortiem, konferenču zāli un 20 – 30 kvadrātmetrus plašu tenisa kluba telpu.

Plānots izbūvēt arī trīs vai četrus āra tenisa kortus un sešus pludmales volejbola laukumus.


Radošās darbnīcās ar SIA “ART soapworks”

25., 26. janvārī 1.a, 1.b , 2.a, 3.a klases skolēni piedalījās radošās darbnīcās SIA “ART soapworks”. Viņi iepazinās ar uzņēmumu, kurā ražo ziepes-suvenīrus. Skolēni ne tikai uzzināja daudz jauna un interesanta, bet katrs izgatavoja savu suvenīru-ziepīti. Darbnīcas bildes.


Skolas modernizācija

Tiek uzsākta Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas modernizācija. Sākot no 29.janvāra ieeja skolā tikai no Dienvidrietumu mikrorajona puses (ieeja B). Autotransports var piebraukt tikai līdz A ieejai Liedaga ielā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Valdība atbalsta grozījumus Izglītības likumā par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolas posmā


 Atzīmējot 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu.

       

Šodien 19. janvārī, atzīmējot 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu, kad Vecrīgā Latvijas iedzīvotāji no malu malām aizstāvēja mūsu valsts brīvību, 8.a un 10.- 12. klašu izglītojamie tikās ar Latvijas valsts Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, lai ieklausītos viņu stāstījumā
Kā mēs sargājam Latviju”.
Tikšanās bija interesanta un atraktīva, jo atbildot uz dažādiem jautājumiem par notikumiem Latvijā 1991., 1992. gadā, skolēni saņēma pārsteiguma balvas. Jaunieši uzzināja, kā valsts rūpējas par mūsu drošību, kā profesionālie karavīri piedalās misijās, tur, kur šodien cilvēkiem nav drošības un notiek karadarbības. Skolēni iepazina BNS struktūras, kur un kas jāmācās, lai kļūtu par profesionālu karavīru. Jaunieši uzzināja par NATO atbalstu mūsu valstij.
Tikšanās noslēgumā skola dāvanā saņēma Ērika Jēkabsona grāmatu “ Brīvības cīņas jeb neatkarības karš dokumentos”.


Par reģistrāciju 1.klasē!

Bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam sāksies 5. februārī plkst 9:00: elektroniski www.registrs.liepaja.edu.lv (autorizēšanās sistēmā caur internetbanku) vai personīgi Izglītības pārvaldē, Ūliha ielā 36, aizpildot un iesniedzot pieteikumu (līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību). Video pamācība par reģistrāciju:


Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums 4. klasēm starp valstīm IEA PIRLS 2016

Esam 3.vietā pēc Krievijas un Singarpūras. Tagad šie bērni mācās 6.a un 6.b klasēs. Paldies skolotājiem un vecākiem.


1.semestra rezultāti

Ir novērojamas nelielas fluktuācijas vidējās ballēs salīdzinot 1.semestra starpvērtējumus ar 1.semestra vērtējumiem, bet kopumā atšķirība ir tikai 0,03 ballēs.

1.semestra starpvērtējumi

 

1.semestra vērtējumi


Jauno ģeogrāfu skolas Kurzemes novada olimpiāde

Sveicam 10. a klases skolēnu Pāvelu Ļapunovu un viņa skolotāju Gaļinu Skorobogatovu ar iegūto 3. vietu Kurzemes novada 8. atklātās ģeogrāfijas olimpiādē 10. klašu grupā. Malači!


 Starptautiskā seminārs
“Latvijas un Lietuvas sociālo pedagogu specifiskās idejas ikdienas darbā”.

2017.gada 12.decembrī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā notika starptautisks seminārs “Latvijas un Lietuvas sociālo pedagogu specifiskās idejas ikdienas darbā”. Seminārā  piedalījās Klaipēdas sociālie pedagogi un 2. vidusskolas atbalsta komanda. Pedagogi - sociālais pedagogs Anna Ušeņina un psihologs Nataļja Rižova dalījās pieredzē un referēja par  tēmām: “Sociālais pedagogs mūsdienu skolā” un “Skolas sociālā pedagoga un psihologa sadarbība profilaktiskā un preventīvā darbā”.
Par Lietuvas un Klaipēdas pieredzi sociālo pedagogu darbā stāstīja Klaipēdas sociālo pedagogu priekšsēdētāja Areta Skukauskienė, Viņas uzstāšanās  tēma-  “Sociālā pedagoga palīdzības īpašā nozīme”.

Semināra  laikā tika izrunāti turpmākās sadarbības virzieni.


Uzvara Junior Achievement Latvija biznesa simulācijas spēles JA TITAN
Liepājas reģionālajā čempionātā

10. a klases skolēni Alekss Daniels Šipicins un Ivans Guks reģionālajā Kurzemes TITAN čempionātā 5. decembrī 26 komandu konkurencē ieguva 1. vietu.
Apsveicam komandu un viņu skolotāju Gaļinu Skorobogatovu ar izcilu sniegumu un vēlam veiksmi spēles pusfinālā.

Biznesa simulācijas spēles TITAN mērķis ir palīdzēt jauniešiem apgūt uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības prasmes, uz tehnoloģijām balstītā mācību pasākumā. Jauniešiem jāprot darboties augsto tehnoloģiju virtuālā nozarē.

Simulācijas spēlē JA TITAN spēlētāji iejūtas vadītāju lomā. Katrai komandai ir savs uzņēmums tiešsaistes vidē, kuru iespējams attīstīt pēc pašu vēlmes, tirgojot nākotnes personalizētos portatīvos datorus. Pieņemot veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, spēlētāji attīsta uzņēmumu un sacenšas ar citiem, veiksmīgi nesot peļņu uzņēmuma dalībniekiem.

TITAN spēle guvusi plašu atbalstu skolotāju un skolēnu vidū visā pasaulē, kā viens no labākajiem veidiem, kas ne tikai iemāca ekonomikas un biznesa vadības teoriju, bet arī māca pielietot to praksē!


Iedvesmojošā MOT programmā jauniešiem

Ar nākošā gada janvāri  A. Puškina  2. vidusskola iesaistās MOT programmā , kura ilgs trīs gadus.Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Tā ir viena no cilvēka svarīgākajām īpašībām, lai spētu dzīvot pilnvērtīgi savu dzīvi un iekļauties sabiedrībā. MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:
- Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam.
- Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti.
- Drosmi pateikt “nē” jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.
Mērķis ir stipra jaunatne, kas izdara apzinātas izvēles un tic savām spējām.

Rūpīgi izstrādātās nodarbības, kā arī īpaši izraudzīti un apmācīti treneri veidos pamatu, lai šīs vērtības nostiprinās un ir klātesošas jauniešu rīcības izvēlē.
Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vadīs MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs. Katra nodarbība ilgst aptuveni 120-150 min un ir iekļauta mācību stundu laikā. MOT ir organizācija, kas Norvēģijā darbojas jau 20 gadus. Latvijā MOT filozofiju un programmu pārstāv biedrība “MOT Latvija”.


Projekta "Te un tagad" forums


30.novembrī un 1.decembrī Valmierā norisinājās noslēguma kārta projektam - forumam “Te un Tagad”. Skolu projektā pārstāvēja 11.b klases skolēni Karīna Girgensone, Aļesja Jakovenko, Diāna Bogdanova, Daņiils Ļivanskis, 11.a klases skolēns Dianisijs Smirnovs un 10. klases skolēns Marks Hramovs.

Projekta ietvaros dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas līderības mākslā un   meistarklasēs apguva Latvju tautas tradīcijas, Latvju dejas. Radoši izpaudās kūkas gatavošanā, video un kostīmu veidošanā un to prezentācijā. Brīvajā skolēni laikā baudīja lieliskos pilsētas skatus un lietderīgi pavadot laiku ieguva jaunus draugus. Projekta bildes.


Pasaules lielākā mācību stunda

Starptautiskajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”, kas mudināja izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus, šogad piedalījās skolotāji no 51 Latvijas izglītības un kultūras iestādes, sagatavojot 111 tematiskos nodarbību plānus un iesaistot vairāk nekā 3000 bērnu un jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.

 Arī A. Puškina 2. vidusskola   piedalījās un izpētīja “Veselīgs uzturs - mans dzīves pamats” savus veselīgos ēšanas ieradumus. Dodot savu ieguldījumu  ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai pasaule kļūtu labāka un veselīgāka.

Akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā norisinājās trešo gadu. Šī gada izglītības akcijas vadmotīvs bija ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, kas saskan ar ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Akciju Latvijā organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.


 


Jauniešu konkursa-festivāls “Mēs Latvijai 2017”

9.novembrī Rīgā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notika Latvijas bērnu un jauniešu konkursa-festivāla “Mēs Latvijai 2017” noslēguma koncerts un laureātu apbalvošanas ceremonija.

Šajā skaistajā pasākumā piedalījās Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas dramatiskais kolektīvs “Teatrālā laboratorija” (vadītāja Alina Barsukova) un folkloras ansamblis “Rusiči” ( vadītāja Jekaterina Cema).

 

Konkursā – festivālā “Mēs Latvijai” piedalījās  Latvijā dzīvojošie dažādu tautību bērni un jaunieši. Tā mērķis bija jaunās paaudzes vidū veicināt starpkultūru komunikāciju un savas nacionālās identitātes kā valsts kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos, kā arī stiprināt piederības sajūtu savai valstij – Latvijai.

Ņikita Rezenovs 9.b klases skolnieks:  “Man ļoti patika iesaistīties šajā konkursā-festivālā. Bija interesanta un jēgpilna konkursa programma, ka arī mani iepriecināja ekskursija un iepazīšanās ar citiem konkursa dalībniekiem. Esmu pateicīgs saviem pedagogiem un organizatoriem par iespēju radoši izpausties un sajust piederību savai valstij.”

Mūsu skolas kolektīvi saņēma Pateicības par dalību un radošo izpausmi festivālā.


 Latvijas 99.gadadienai veltīta izstāde "Mana varavīksne pāri manai Latvijai"

Par godu Latvijas dzimšanas dienai Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs organizēja ikgadējo bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu – izstādi.  Izstādes tēma- "Mana varavīksne pāri manai Latvijai". Zīmējumu konkursa mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu patriotisma jūtu veidošanos, radoši atspoguļojot savu individuālo Latvijas redzējumu – mana dzimtene tik krāšņa kā varavīksne.

10.novembrī BJC notika izstādes atklāšanas pasākums, kur bija aicināti piedalīties 100 labāko darbu autori un pedagogi.

No Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas konkursam tika izvirzīti 16 darbi, bet 8 darbi tika atzīti par labākiem un piedalīsies izstādē. Lai sasniegtu augstu rezultātu un saņemtu atzinību, vizuālās mākslas skolotāji Alina Barsukova, Aelita Lekareva un viņas audzēkņi rūpīgi un radoši strādāja no septembra mēneša.  Darbi izdevās  spilgti, krāsni, patriotiski  un ar lielu mīlestību pret Dzimteni. 

Izstāde būs apskatāmā  10.-30. novembrim Liepājas Olimpiskā centra foajē.
Paldies visiem atsaucīgajiem skolēniem par piedalīšanos. Īpašs paldies: Germanam Sokolovam 4.b, Poļinai Noskovai 5.b (2 darbi), Diānai Anaņjevai 3.a, Marinai Matvijčukai 6.a, Annai Jedzajevai 6.a, Ella Gorbačova 8.b, Irina Krilova 11.b. Fotoalbūms.


Projekts "Te un tagad"

3. un 4. novembrī 11. b klases skolnieces Karīna Girgensone, Diāna Bogdanova un Aļeska Jakovenko pārstāvēja skolu projektu konkursa "Starpkultūru dialogs Vidzemē 2017" projektā “Te un tagad” . Trīs motivētākās  skolas pārstāves  piedalījās pirmajā projekta aktivitātē- nometnē Rīgā, lai kļūtu par projekta mentoriem (vēstnešiem) sava skolā.

Nometnes laikā meitenes iepazinās ar Valmieras 2. vidusskolas un Daugavpils 10. vidusskolas skolēniem kā arī piedalījās meistarklasēs, kurās pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par starpkultūru dialogā, atsvaidzināja un papildināja līderības prasmes, sacerēja apsveikuma dzejoli Latvijai un izstrādāja uzdevumus projekta otrajai  aktivitātei - konkursam "Te un tagad ES!"

Nometnes laikā tapa apsveikums Latvijai, tika saņemtas pozitīvas emocijas un gandarījums par paveikto sevis pilnveidošanā. 30. novembrī notiks projekta otrā aktivitāte. Ir saņemti mājas darbi, kurus izpildīt jāpalīdz visam 11. b klases kolektīvam. Paldies Valmieras 2. vidusskolai un projekta koordinatoram Vjačeslavam Piskunovam par iespēju piedalīties projektā.


Jaunie projekti

Jaunie projekti Skolotājas Ludmilas Šuļjas projekts "Latvija zīmējumos un bildēs - veltījums Latvijas simtgadei " eTwinning portālā ir apstiprināts. Latvijas simtgades svētki ir liels un nozīmīgs notikums katra pilsoņa dzīvē. Svētku noskaņojumu stiprina vienotības sajūta, kura veidojas, veicot kopīgus darbus un apmainoties ar savām radošām idejām par Latvijas dabu, cilvēkiem un arhitektūru. Projekta dalībnieki būs 5.-6 klases skolēni, ilgums 5 mēneši no 2017. gada novembra - 2018.gada martam. Būs dažādas aktivitātes: zīmēšana, fotografēšana, kolāžu veidošana. Sadarbības partneris: Rīgas 88. vidusskola. Apsveicam skolotāju Ludmilu Šuļju. Esam iesaistījušies arī Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes atbalstītajā projektā visām pilsētas skolām "Kino visiem un visur Latvijā". Projekta ietvaros skolās tiek demonstrētas filmas ar biedrības " Latvijas Kinematogrāfistu savienība" starpniecību. Šī projekta koordinatore direktores vietniece N.Bagirova. Pirmās tiks iepazītas režisora J.Norda filma"Mammu, es tevi mīlu", " Latviešu animācijas filmu izlase", režisora R. Vimbas filma"Es esmu šeit".


Futbola laukumā cīnās roboti

Uzvarētāja Ņikitas (no labās) vadītais robots saķēries cīņā ar Emīla spēlētāju, spēli tiesā skolotājs Valdis Priedols. Foto: Egons Zīverts

"Mums sākas robotikas nodarbības, un sarīkotais robotu futbola turnīrs iezīmē sezonas atklāšanu," pastāstīja Liepājas Universitātes lektors Dzintars Tomsons. Dažiem spēles dalībniekiem tā ir pirmā iepazīšanās ar robotiku, savukārt tiem, kuri jau iepriekš apmeklējuši nodarbības un pulciņus, iespēja atsvaidzināt prasmes un zināšanas.

Robotu turnīru skolēni spēlēja universitātes mācību korpusa K. Valdemāra ielā lielajā zālē, kur bija uzlikti nelieli galdi, pa kuriem zēni un meitenes ar datoru palīdzību virzīja tādas kā nelielas mašīnītes, ar kuru palīdzību bija jāiesit uzliktajos vārtos neliela bumbiņa. Skolēni darbojās kā komandās pa divi, tā viens pret vienu. Turnīrā piedalījās 18 komandas, kuras pārstāvēja gan Bērnu un jaunatnes centra pulciņu dalībnieki, gan jaunie robotiķi no Centra sākumskolas, Ezerkrasta sākumskolas, A. Puškina 2. vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas.

Robotu futbolā viss notika kā pa īstam – sākumā bija izslēgšanas turnīrs, līdz palika labākie. Spēles tiesāja universitātes mācībspēki un studenti. Alekss Ciganovs no Ezerkrasta sākumskolas 4.a klases veikli vadīja savu robotu un lepni pateica, ka pagaidām viņš uzvar. Zēns pastāstīja, ka robotu modelējis kopā ar skolotāju un ka šīs viņam jau ir trešās tādas sacensības.

Emīls Smiltenieks no Centra sākumskolas trešās klases cīnījās ar A. Puškina 2. vidusskolas sestās klases skolnieku Ņikitu Avramčuku. Cīņa bija spraiga, roboti te devās no vienas laukuma malas uz otru, te saķērās, un ne viens, ne otrs nevēlējās atkāpties.

Sacensību tiesnese studente Agneta Ormane, vērojot bērnu prasmi vadīt robotus, pauda, ka bērniem ļoti patīk šī nodarbe.
Viņa pati studē informācijas tehnoloģijas. Iespējams, ka ar robotikas nodarbībām jau no sākumskolas gadiem aug un veidojas jaunā moderno tehnoloģiju paaudze.

2.–6. klašu skolēnu grupā pirmo vietu ieguva Ņikita Avramčuks (6.c) no A. Puškina 2. vidusskolas, otrā vietā Viestura Blūmfelda un Valtera Lasmaņa komanda no Ezerkrasta sākumskolas. Starp septīto klašu robotiķiem uzvarēja Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas komanda – Miks Bumbulis un Viktors Pranckus. Futbola laukumā cīnās roboti 23.10.2017


Karjeras nedēļā

Šodien 19. oktobrī Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas aktu zāles foajē 2. - 4. klašu skolēni skolas biedrus un viņu vecākus interesantā veidā uz “saldskābmaizes šķēles” ir atspoguļojuši veselīgu uzturu, kas ir jebkura cilvēka dzīves pamats. Karjeras nedēļas laikā skolēni izpētīja, ko viņi paši lieto uzturā mājās, skolā. Secināja, kas ir veselīgs uzturs un kas ir neveselīga pārtika. “Ja cilvēks ēd veselīgu ēdienu, tad viņš labi jūtas, viņam ir enerģija un viss izdodas,” secina sākumskolas skolēni.

Karjeras nedēļas laikā 5.-8. klašu izglītojamie iepazina sevi, izpētīja savas rakstura īpašības, secināja, kādi viņi ir kļuvuši pēc vasaras brīvlaika. Apzināja, kādas profesijas savā dzīvē ir izvēlējušies viņu vecāki un vecvecāki. Skolēni padomāja, kādas profesijas patīk viņiem un par ko dzīvē gribētu kļūt. Viņu darbu prezentācijas “Pārmaiņas mūsos un apkārt”var apskatīt jebkurš liepājnieks lielveikalā “Maxima”  Klaipēdas ielā.


Diskusija "Skola, kādu to vēlamies"

 

13. oktobrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā notika Neatkarīgās Izglītības biedrības organizētā un Latviešu Britu padomes atbalstītā diskusija "Skola, kādu to vēlamies",  uz šo pasākumu tika aicināti interesenti no visām pilsētas mācību iestādēm, atsaucība un ieinteresētība bija liela- piedalījās pedagogi no LiepājasValsts 1. ģimnāzijas, 2.,5.,7.15.,Vakara (maiņu) vidusskolas, Internātpamatskolas, Jūrniecības koledžas. Diskusiju vadīja LU mācību spēki: Dr.paed., Mag.phil.Zanda Rubene, Mag.phil Ligita Grigule un Dr.paed. Zane Ozola- Neatkarīgās Izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja.

Diskusijas mērķis bija mūsdienu vērtību apzināšanās, kur svarīga loma ir konkurētspējīgai izglītībai, kas ietver sevī demokrātiju, ilgtspēju, veseluma pieeju, izvēli un kritisko domāšanu.

Diskusijas sākumā dalībnieki klausījās Zandas Rubenes lekciju-prezentāciju par Millenium paaudzi, tās īpatnībām, vajadzībām, ko nosaka IT laikmets. Likumsakarīga ir jaunās mācību programmas ieviešana izglītībā, kurā noteicošais ir caurviju kompetenču-“BIZES”princips.

Diskusijas dalībnieki dalījās pieredzē, jo daudz  ir laba, kas jau notiek Liepājas skolās –starppriekšmetu stundas, kuras vada 2 dažādu mācību priekšmetu skolotāji vienas tēmas ietvaros, tiek daudzveidīgi izmantotas IT, skolēniem tas ir saistoši un interesanti.

Kā secināja skolotāji, tad izaicinājumi ir kā dzinuļi, un pārmaiņām izglītībā ir jābūt jēgpilnām. Skolotāju ierosinājumus un atziņas gaida NEATKARĪGĀ IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA. “Neturiet sveci zem pūra!” Irēna Oše. Pasākuma bildes.


Gada skolotājas

Gada skolotājas Inga Tokmakova un Baiba Bolšteina tika godinātas šodien Liepājas pilsētas pasākumā. Viņas sirsnīgi sveica kolēģi un draugi. "Mēs esam laimīgas," ar smaidu teica mūsu Baiba un Inga. Apbalvojumu saņēma arī pie mums strādājošās Olga Ņefjodočkina un Lubova Spiridonova. Lai visiem radošs turpmākais darba cēliens.


Saņemts LUMA mācību centra apliecinājums par skolas dalību projektā "Esi līderis"


Futbola diena Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā jeb ielaid futbolu savā pagalmā

Šīgada Futbola diena ciešā draudzībā ar #BeActive Eiropas Sporta nedēļu visā Latvijā notiek no 23. līdz 30. septembrim, kad katrs futbola un sporta draugs, klubs, entuziastu grupa, klase vai darba kolektīvs organizē ieplānoto savu unikālo futbola pasākumu.
Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiek trešo gadu. Vienmēr esam aktīvi tās dalībnieki un   aicinām visus būt fiziski aktīvākiem.
Futbola dienas mērķis Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā bija apliecināt, ka futbols ir ikvienam piemērota un brīvi pieejama spēle. To  katrs var mīlēt pa savam , spēlējot dažādās vietās.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā futbola svētku svinēšanu jau vairākus gadus atbalsta  FK Jūrmala “Spartaks” direktors un spēlētājs Edgars Gauračs. Viņš ir arī BeActive vēstnesis Latvijā.

Futbola dienas pasākumā piedalījās 4. klašu skolēni. Viesis bija futbola treneris A.Stepanovs. Entuziasti  spēlēja futbolu, veica stafetes ar futbola elementiem, kustību aktivitātes. Noslēgumā BeActive vēstneša E.Gaurača vārdā apbalvoja katru klasi ar Adidas futbola bumbu, bija dažādi individuāli suvenīri.

Futbola diena apliecināja ciešo sadarbību saikni ar #BeActive Eiropas Sporta nedēļu kā nozīmīgu skolas darba sastāvdaļu.


Olimpiskā diena 2017

Liepājā tāpat kā visā Latvijā 22. septembrī notika Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā “ Olimpiskā diena 2017”. Tajā  mūsu skolas 5. - 12. klašu skolēni, viņu klašu audzinātāji un pedagogi pulcējās stadionā “ Daugava” uz kopīgām sportiskām aktivitātēm kopā ar citu mācību iestāžu audzēkņiem un pedagogiem. Vingroja kopā ar pilsētas Domes priekšsēdētāju U. Sesku, viņa vietnieku A.Deksni, futbola kluba “Liepāja” prezidentu M. Verpakovski uc.

Pēc tam skolēni aktīvi iesaistījās īsti sportiskās aktivitātēs . Olimpiskās dienas mērķis bija popularizēt olimpskās vērtības – draudzību, cieņu, izcilību, bet tās devīze - “Vingro svaigā gaisā”, lai ikvienam atgādinātu par iespējām sportot brīvā dabā.

Pirms Olimpiskās dienas 2017 skolēni bija aicināti piedalīties dažādos konkursos. Bija iespēja uzzīmēt savu sporta zāli dabā vai to nofotografēt vai arī dalīties pārdomās, rakstot eseju, par mīļāko vietu Liepājā, kur brīvā dabā var sportot.


Mūsu skolas skolēni piedalījās tajos, iegūstot godalgotās vietas:
• zīmēšanas konkursā 3. vieta – Germans Sokolovs no 4.b
• fotogrāfiju konkursā 3. vietu ieguva 9.b klases skolnieks Gļebs Simoņenko un 11.a klases skolniece Valērija Varakušina
• eseju konkursā 1. un 2. vieta ir 7.b klases skolniecēm Milanai Mihailovai un Līnai Panteļejevai
• orientēšanās sacensībās irtrešā vieta. Komandā bija 11.a klases jaunieši Jūlija Grikete, Kira Koziņeca, Kirils Ļakiševs, Arturs Krasotenko. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu !


Liepājā norisināsies Liepājas pilsētas domes projekts
“Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs”

Šogad Liepājā norisināsies Liepājas pilsētas domes projekts “Liepāja.Vesels. Aktīvs. Laimīgs”, kas ietver dažādu sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumu nodrošināšanu, kurus īstenos Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar pacientu biedrība ParSirdi.lv. Kā viens no plānotajiem pasākumiem ir vērst jauniešu un skolēnu uzmanību sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kā arī izglītot skolēnus par izplatītākajiem riskiem un to novēršanu/mazināšanu.

"Sirds veselības pasākumi Liepājas vidusskolās" projektā ir paredzēta kardiologa Prof. A. Ērgļa lekcija skolotājiem un audzēkņiem, kurai seko aicinājums Liepājas vidusskolu pasniedzējiem novadīt 1-2 mācību stundas saistībā ar tēmu "Sirds un asinsvadu slimības un to profilakse" 10.-12. klašu skolēniem.

  No katras skolas aicināti pārstāvji (10-12 klašu skolēni un skolotāji) kopā 10 piedalīties izglītojošā lekcijā,  ko vadīs Latvijas kardiologu biedrības prezidents Profesors Andrejs Ērglis. Lekcija notiks Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā. Dažādus sirds veselības  pasākumus šai dienā organizēs arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas medmāsa A.Sumina.


Zinātnieku nakts


29. septembrī plkst. 18.00 – 23.00 Kr.Valdemāra ielā 4 un Kūrmājas prospektā 13

Dabas un inženierzinātņu fakultātē:
* zinātne un inovācijas fotogrāfijās (izstāde) * programmēšana un roboti * roboti, sensori un vide * universitātes laboratorijās tapušo prototipu demonstrācija * eksperimenti fizikā, mehānikā, dabas zinībās un matemātikā * ekotehnoloģijas – netradicionāla pieeja problēmu risinājumiem
* dzīves kvalitāte bez tehnoloģijām * vides procesu modelēšana un simulācija, izmantojot matemātikas programmatūru.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē: Kūrmājas lasījumi un inovatīvi radošās darbnīcas literatūras un valodas zinātnē.

Mākslas Pētījumu laboratorijā: māksla kā zinātne - mākslas pētījumu laboratorijas radošās ekspozīcijas un instalācijas.
Detalizēta pasākuma programma.


Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē
Projekts “Visi kopā roku rokā” ir sācies ar Netradicionālajiem sporta svētkiem


Radoši, saliedēti un patīkamiem pārsteigumiem bagāti ir aizvadīti Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē, kur 15. septembrī tikās Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes atbalstītā projekta "Visi kopā roku rokā" sadarbības partneri-Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas un Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu jaunieši un pedagogi. Projekts tiek īstenots 3 etapos, un tā mērķis ir skolai kā institūcijai veidot mācību (formālajā un neformālajā) procesā pozitīvu attieksmi pret kultūru daudzveidību, attīstīt spēju radoši domāt, analizēt situācijas un meklēt risinājumus.

Projekta ieguvums - neformālos apstākļos, jaunieši iegūst zināšanas par kultūru daudzveidību un līdzībām caur eksperimentālu mācīšanos. Mērķgrupa visās aktivitātēs ir latviešu un mazākumtautību skolu jaunieši.

Piektdien(15.09.2017.)Liepājas un Nīcas skolēni, kā arī pedagogi un līdzjutēji jauktās komandās sacentās netradicionālajā formātā basketbolā, futbolā, tautasbumbā, “Gaiļu cīņās” un virves vilkšanā. Katras sacensību komandas sastāvā bija abu skolu jaunieši, kuri spēlēja basketbolu ar komandas atpazīšanas atribūtu- noteiktas krāsas karodziņu- rokās, futbolu spēlēja 5 pāri katrā komandā (zēns un meitene-katrs no savas skolas). Pārim bija jāprot sadarboties gan divatā, gan ar citiem komandas biedriem/pāriem. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, nebija viegli, bet ļoti interesanti, pat amizanti, pāris bija “saķēdēts gumijas lokā”.

Pozitīvas emocijas un gandarījumu ieguva gan sacensību dalībnieki, gan līdzjutēji. Uzvarētāji bija visi, jo sportā valdīja draudzība un saliedētība.

Pasākuma noslēgums un apbalvošana notika Jauniešu klubā, visiem bija iespēja dalīties iespaidos un pārrunāt turpmākās sadarbības plānus – skolēnu grupu apmaiņu mācību procesā un gatavošanos simulācijas spēlei Liepājas 2.vidusskolā.
Sagatavoja: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas latviešu valodas skolotāja, BI komisijas vadītāja Irēna Oše


Citāda mācību diena. Orientēšanas spēļu maršruti klasēm

1.klases

2.klases

3.klases

4.klases

5.klases

6.klases

7.klases

8.klases

9.klases

10.klases

11.klases

12.klases

Kreatīvus un interesantas bildes ar heštegu #em2vsk ielādē facebook.
Ja neizdodas atvērt maršruta karti, izmantojiet rezerves variantu - pie klases audzinātāja ir izdrukāta maršruta karte.


Komunikācija un sadarbība

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas neatņemama tradīcija ir paaudžu solidaritātes veicināšana, kopā pārņemot zināšanas, prasmes un pieredzi, kopā strādājot, kopā viens otru un citus atbalstot.
1. septembrī uz tikšanos ar skolas administrāciju un arodbiedrības priekšsēdētāju G.Skorobogatovu bija mīļi aicināti skolotāji - veterāni, vecmāmiņu klubiņa dalībnieces. Pieredzes bagātie skolotāji un vecmāmiņas ir vienmēr gaidītas mūsu skolā. Viņas ir ne tikai viesi, bet arī aktīvi spilgtina mācību un audzināšanas darbu. 

Mūsu ilggadējie skolotāji pastāstīja par sevi, dalījās atmiņās. Gan S.Kazakeviča, gan R. Dukule, gan J.Jasinska, gan R.Grodska un citas. Vecmāmiņu klubiņa priekšsēdētāja O.Volkova visus sveica ar dzejas rindām. Arī pārējās dalībnieces iepriecināja ar savu radošo pūru.
Direktore E.Plamše, vietnieces N.Zavaruhina un B.Bolšteina vēlēja veselību, pasniedzot nelielus suvenīrus, kā arī iepazīstināja ar darba organizāciju modernizācijas laikā.

Komunikācija un sadarbība starp jaunāko un vecāko paaudzi nodrošina skolas ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību.
Neaizmirsīsim, ka mums līdzās ir šādi lieliski cilvēki!


Noderīga informācija! Sekojiet līdzi jaunumiem!

8.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem. Norādes par 2. vidusskolas atrašanos  8.vidusskolas ēkā Dunikas ielā 9/11 - uzmanību lūdzam pievērst ieejai skolā - tā ir atsevišķa no ziemeļu puses. Noklikšķiniet uz bildes zemāk, lai redzētu Google karšu koordinātes. 2017.gada 1.septembris

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā
1.-12. klasei

01.09.

Pulcēšanās 9.30

Skolas teritorijā B pusē

Sagatavošanās līnijai

01.09.

10.00

Skolas teritorija B pusē Lietus gadījumā sporta zālē

Svinīgā līnija

2. vidusskolā 1.-7. klases

01.09.

11.00-12.00

Klašu telpās

Klases audzināšanas stundas

Plkst.11.00  8.-12. klases ar autobusiem pārvietojas uz 8. vidusskolu

8.vidusskolā

01.09.

11.00-12.00

Pie ieejas 8. vidusskolā klašu telpās

Pasākums “Iepazīšanās ar telpām”

Mācību grāmatas 2017./2018.m.g.


Pārmaiņu laikā ar optimismu un dzīvesprieku

Pavisam drīz sāksies jauns darba posms. Neparasts, interesants, grūts un inovatīvs. Skolas administrācija  ir tikusies  ar klases audzinātājiem, pedagogiem. Sniegta informācija par dažādiem aspektiem. Arī vecāki un sabiedrība ir ieinteresēta sarunai ar direktori E.Plamši. Skolas padomes aktīvs to arī realizēja, veicot nelielu interviju.

Jautājām direktorei E.Plamšei.

Kur noritēs mācību process un kādām klasēm?

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā plānots veikt telpu pārplānošanu un atjaunošanu, zāles pārbūvi par multifunkcionālu mācību auditoriju, izveidojot 4 jaunus dabaszinību kabinetus 7.-9.klasēm. Tiks sakārtota sporta zāle un sanitārie mezgli, izveidots zinātnes centrs skolas cokolstāvā, ēkas pielāgos vides pieejamības prasībām, iegādāsies mēbeles un IKT.

Liepājas pilsētas Dome 2017. gada 13. jūnijā ar protokola Nr.19 veikusi grozījumus Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas Nolikumā, apstiprinot, ka skola izvietota arī adresē Dunikas 9/11. Skolotāja D.Golovanova ierosināja ieviest sekojošus apzīmējumus: 2. vidusskola adresē Liedaga 5 un mācību telpas  adresē Dunikas 9/11. Jauks skatījums.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas telpās mācīsies  1.-7. klašu skolēni, bet darba process 8.-12. klasēm būs adresē Dunikas 9/11 ( 8.vsk.) līdz skolas modernizācijas pabeigšanai. Ieeja Dunikas ielā 9/11 no Dunikas ielas puses. Esam izvietoti 1. stāvā. Esam visu sakārtojuši un gatavi 2017./2018. m.g.

Izstaigājot skolu, nepamanījām, ka sākušies modernizācijas darbi.
Jā, ir aizkavēšanās par vairākiem mēnešiem. Jaunākais, ka beidzot  projektu eksperti apstiprinājuši, un tiks izsludināts iepirkums. Domāju, ka varam cerēt darbību uz novembra sākumu.

Kā vecāki un skolēni tiks informēti par visām aktualitātēm un mācību un audzināšanas procesa norisi?

1. septembris būs klases audzinātāja  diena. Tad arī tiks pārrunāti visi jautājumi, iepazīta skola, izstaigātas klases, garderobes un viss, kas saistās ar drošību un iekšējās kārtības noteikumiem. Aicināti arī vecāki. Informācija pie audzinātājiem.

Skolotāji strādās gan 2. vidusskolas telpās, gan Dunikas 9/11. Tas pats attiecas uz administrāciju, atbalsta personālu, kancelejas darbu. Kur varēs saņemt braukšanas biļetes, pagarināt skolēnu apliecības?

2. vidusskolā galvenā koordinatore būs vietniece N.Zavaruhina, Dunikas 9/.11 B.Bolšteina. Pārējiem būs pieņemšanas laiki gan vienā, gan otrā vietā, un  visu varēs izdarīt bez liekām grūtībām. Būs apstiprināti pieņemšanas laiki un darba grafiki. Arī es pati būšu sastopama abās skolās.
Kopīgie pasākumi būs organizēti pamatā 2. vidusskolā. Vietnieki praktizēs radošas un inovatīvas darba formas starpdisciplināro stundu organizēšanā, bloku stundām, sadarbībai ar 8. vidusskolas pedagogiem.
Kopēšana organizēta abās skolās. Laborants būs abās skolās. Skolotāju dežūras  būs pēc grafika. Konsultācijas pēc grafika. Individuālais un grupu darbs pēc grafika.

Kā tiek veidots  stundu saraksts. Kā ar zvaniem un starpbrīžiem?

Par stundu sarakstu informēs vietnieki. Zvanu un starpbrīžu saraksts mūsu skolā viss ir bez izmaiņām, Dunikas 9/11 piemērojamies 8. vidusskolas sarakstam. Tas ir ievietots mūsu skolas mājas lapā.

Kādi jaunumi izglītībā?

Mācību gadu uzsāk vairāk neka 600 skolēnu. Priecājamies par pirmklasniekiem un 10. klašu skolēniem. 2017./2018. m.g. sāksies ar daudziem izaicinājumiem, pārdomām un jaunumiem, piemēram, 2017.gada 22. augustā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus par ES fondu investīciju nosacījumiem vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei. Izglītības kvalitātes monitorings ir instruments izglītojamo mācību rezultātu novērtēšanai, tas nodrošina informāciju un atgriezenisko saiti izglītības iestāžu darbības un mācību pilnveidei, kā arī informāciju par izglītības kvalitāti vecākiem un sabiedrībai kopumā. Turpināsim līdzdalību jaunās mācību pieejas izveidē. “Bērni uz skolu šodien nāk ar citādu pieredzi nekā tas bija pirms divdesmit, pat desmit gadiem”, saka izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.
Par visām aktualitātēm runāsim vecāku kopsapulcēs un regulāri informēsim.


Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt. 
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt. 
Kā avota ūdenim būt - dot laimi citiem,
Un pašam sev gūt!
Ar cieņu, Skolas padomes aktīvs
 


Aktualitāšu arhīvs

2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.

footer