Pateicība no Eiropas parlamenta

Paldies par lielisko sadarbību Eiropas Parlamenta "Garšīgo likumu" projektā! Skolas pasākuma fotogrāfijas.

Skolotāji apgūst CLIL metodiku


Skolēnu brīvlaiks ir laiks, kad skolotāji papildina savas pedagoģiskās kompetences. No 19. līdz 22. jūnijam Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas un 3. pamatskolas skolotāji apguva CLIL metodiku- jeb mācību satura un valodas integrētu apguvi. Kursi tiek realizēti ar Latviešu Valodas aģentūras atbalstu. Gatavojoties 2018./2019. mācību gadam, kad tiks uzsākts kompetencēs balstīta mācību satura apguve, skolotāji papildina savas zināšanas mūsdienīgā valodas apguvē izmantojot CLIL metodiku, kas ir viena no caurviju kompetencēm.
Lektores Gaļina Skorobogatova un Raisa Stunžāne kursantus iepazīstināja ar 21. gadsimta izglītības paradigmu maiņu un  kompetenču pieejas nozīmīgumu konkurentspējīgu zināšanu un prasmju apguvē. Skolotāji iepazinās ar  CLIL metodiku un  realizēšanas piemēriem, veidoja savas stundas, prezentēja to fragmentus un analizēja. Kursu izvērtējumā dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanas ieviesīs turpmākajā pedagoģiskajā praksē.


Darbi turpinās


Gaidot lielo modernizācijas darbu uzsākšanu ar 1. septembri, notiek telpu sagatavošana. Ļoti cītīgi un pašaizliedzīgi darbojās skolas darbinieki, bibliotekāre Svetlana Haritonova. Palīdzot skolēniem, pārvietoja visu bibliotekas un lasītavas grāmatu fondu. Tas patiesi nebija viegli, jo grāmatu daudz un smagas. Vispirms tika sakārtotas mēbeles, tad fonds. Tagad jau bibliotēka gaida lasītājus jaunajā pagaidu telpā.
Paldies čaklajiem darba rūķiem.


Vērtīgs dāvinājums

Liepājas A.Puškina 2. vidusskola saņēmusi mākslinieku- mūsu skolas absolventa Mihaila Ramusa un viņa dzīvesbiedres Ainas Zariņas - fotoalbūmu ”Rietumbengālijas Terakotas tempļi”. Divas grāmatas skolai atsūtījusi Aina Zariņa.
Grāmatas ievadā vēstīts, ka 1996. gadā mākslinieki iekļāvās Majapūras projekta grupas sastāvā Majapūras pilsētā (Indijā, Rietumbengālijā, vietā, kur svētā upe Ganga satiekas ar Džalangi) visoptimālākā detālplānojuma un vienota arhitektūras stila izstrādāšanai. Tiek dota informācija, ka no 1996. līdz 2001. gadam apmeklētas ap simts pilsētas un ciemi Bengālijā. Vēl ievadā lasām, ka lasītāji var iepazīties ar savākto materiālu un pētījumu vispārinātu apkopojumu.
Albūmā var iepazīties ar Terakotas tempļu kultūras priekšvēsturi, Bengālijas tempļu tradicionālajiem stiliem, arhitektiem un celtniekiem un daudzām citām nodaļām. Lielu interesi izraisa apsekoto(1997-2001) Bengālijas terakotas tempļu atrašanās vietu saraksts un foto attēli.
Dāvinājums atradīsies skolas lasītavā.
M.Ramusa dzīvesbiedre iepriekš atsūtītajos autobiogrāfiskajos materiālos rakstīja, ka Indijā viņi  bijuši tur, kur dzīvojuši arī mākslinieki Nikolajs, Helēna un Svjatoslavs Rērihi. Mihails Ramuss ir arī dzejnieks. Viņa darbu izstādes bijušas Liepājas muzejā, bet skolas muzejā glabājas dažādi materiāli.


12.e klases skolnieces, absolventes Anastasijas Dubovas panākumi


Portāls Liepājniekiem.lv 31. maijā ziņo par Liepājā aizvadīto pilsētas čempionātu sporta vingrošanā.
Mūsu absolvente  Anastasija Dubova sacensībās senioru grupā uzvarēja daudzcīņā, kā arī ieguva trīs 1.vietas atsevišķos vingrojumos.
Portāls arī ziņo, ka sportistes sacentās par uzvarām atsevišķos vingrojumos. Latvijas izlases dalībniece, sporta meistare liepājniece Anastasija Dubova guva panākumus atbalsta lēcienā, vingrojumā uz līdztekām un uz baļķa.
Apsveicam!
Anastasija lieliski apvieno sportistes karjeru ar eksāmenu sesiju. Lai panākumi ir visās jomās!


Mēs katrs spējam baltākos brīnumus radīt
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores Edītes Plamšes

Pateicība jauniešiem par līdzdalību skolas līdzpārvaldes darbā un skolēniem, kuri veic klases vecākā pienākumus

Pateicos Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas līdzpārvaldei, prezidentei Milenai Kuharukai, viceprezidentam Maksimam Mineiķim un tās virzītājspēkam Natālijai Bagirovai, ka arī skolēniem, kuri veic klases vecākā pienākumus par aktīvu un mērķtiecīgu iesaistīšanos  sabiedriskajā darbā. Man bija patiess lepnums strādāt ar gudriem un atsaucīgiem, iniciatīviem un sirsnīgiem jauniešiem. Jums visiem ir liela apņemšanās  paveikt daudz labu darbu savai dzimtajai skolai.
Jūsu darbība pierādīja, ka to protat.  Mūsu skola 2016./.2017. m.g. ir paveikusi nozīmīgas lietas un tagad sekmīgi gatavojas modernizācijai un skolas akreditācijai.
Jūs ikviens manī nostiprinājāt pārliecību, ka esat aktīvi un atsaucīgi sadarbības partneri un palīgi.
Jauku vasaru. Atpūtieties un izmantojiet iespēju būt kopā ar ģimeni.
20117. gada 31. maijā E.Plamše

Mācību gada noslēguma apsveikumi no Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītajas Kristīnes Niedres-Latheres,
Liepājas pilsētas vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilņa Vitkovska un skolas direktores Edītes Plamšes


Lai saulaina, priecīga un droša vasara.

Paldies pedagogiem, skolēniem, vecākiem, sadarbības partneriem par paveiktro izglītības kvalitātes paaugstināšanā.


Cienījamie liepājnieki!
Atvērt logu uz būtiskākajām
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas  vērtībām aicina
1.a,1.b,1.c,2.a,2.b,3.a,3.b.,4.a,4.b,5.a,5.b,5.c,6.a,6.b,
7.a,7.b,8.a,8.b,9.a,9.b,10.a,10.b,11.a,11.e,12.e,12.a klases kolektīvi


Sadarbība ar Grobiņas ģimnāziju

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas un Grobiņas ģimnāzijas kolektīvs ilggadējas sadarbības rezultātā ir organizējuši dažādus pasākumus, piemēram, Muzeju nakts. Abiem kolektīviem  ir kopīga pieredze starptautisku konferenču organizēšanā.
Lai prasmīgāk  paaugstinātu izglītības vides kvalitāti, veicot nepieciešamo mācīšanas pieejas maiņu no 2018. gada, viesojāmies Grobiņas ģimnāzijā. Iepazinām skolas fizisko vidi, Izglītības programmas. Skolas direktore L.Urbāne saistoši un radoši atklāja gan ģimnāzijas, gan Grobiņas novada izglītības iestāžu darbību. Skolotājiem ideju krātuvīte pildījās strauji, un tas ir ļoti patīkami. Neizpalika arī kopīgi atpūtas brīži.
Vizītes bildes.


 Ārlietu ministrijas konkurss “Eiropas Savienība manā reģionā”

Ārlietu ministrija pateicas par Liepājas A.Pušķina 2.vidusskolas 7.a klases skolēna Aleksandra Potocka dalību Eiropas dienai veltītajā video sižetu konkursā un informē, ka mūsu iesūtītais video sižets konkursā ieguvis 180 punktus no 280 max ierindojoties piektajā vietā.

Aleksandra Potocka video par Liepājas Rēģionālo slimnīcu. ERAF.

Konkurss "Eiropas Savienība manā reģionā"

Konkurss "Eiropas Savienība manā reģionā". Balsojam! #ESdiena2017 , #EUinmyRegion , @arlietuministrija , #ESfondi

Posted by Liepājas A. Puškina 2. vidusskola on Tuesday, May 2, 2017

Ieskatam saite uz pasākumu 9.maijā.

IZM ministrs apmeklē skolēnu radošo darbu izstādi


Izzinoša un uz izaugsmi virzīta tikšanās

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā darba vizītē 25.05. bija Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Ineta Juhņēviča un licencēšanas un reģistru departamenta vadītāja vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.
Tika pārrunāti aktuāli audzināšanas darba jautājumi. Sarunā piedalījās arī Liepājas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Inta Budriķe un speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa un skolas psiholoģe Nataļja Rižova. 
Skolas direktore E.Plamše informēja par veikto  darbu pamatjomā "Atbalsts skolēniem", problēmām un  sadarbību ar pilsētas institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  I.Juhņēviča un J. Mihailovs ļoti profesionāli  apkopoja dzirdēto un ieteica uz skolas izaugsmi virzītus priekšlikumus. Akcentēja piedalīšanos starptautiskajos projektos, projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kā arī tālāko sadarbību ar pašvaldību. Notika ļoti iedvesmojoša diskusija, kuras laikā ieguvām daudz vērtīga skolas darba organizācijas jautājumos konkrētajā darba virzienā. Bija arī pozitīva un atbalstoša tikšanās ar vecākiem.
I.Budriķe pastāstīja par lielajām iespējām bērnu atbalstam projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". IKVD vadītāja I.Juhņēviča bija gandarīta par Liepājas pilsētas piedalīšanos, novēlēja panākumus un izturību.12.e klase kopā ar vecākiem veic stādījumus. Tā būs dāvana skolai.
Ilgus gadus iepriecinās skolas kolektīvu.


Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Liedaga ielā 5

„Muzeja nakts”
(skolas muzeja darbnīca)
Tēma „Laiks”

Kā devīze Muzeju naktij  izvēlēta dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzejas rinda: „LAIKS ĀTRĀKI STEIDZAS KĀ VILCIENA RATS”, godinot viņa šī gada 150. gada dienu. Šogad Muzeju naktī domāsim par laiku, skaitīsim laiku un vizualizēsim laiku! 

2017.gada 20.maijā no plkst. 18:00 – 21:00
Programma:
- no plkst. 18:00- 20:00  “Attapības un drosmes treniņš” (šautuvē)

- no plkst. 18:00-21:00  “Laiks pārmaiņām” darbosies dažādos laika posmos izgatavoto suvenīru kioskiņi.  (skolas centr. ieejā)

- “Trāpi  laikam” jautra aktivitāte.  (skolas teritorijā)

- “Pulkstenis dažādos laikos”  radošā darbnīca pulksteņu izgatavošana.


Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki «Pavasaris Šēnbergā» Skaistkalnē


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvu saista sadraudzība ar Skaistkalnes vidusskolu. Sākām  A/S Grindeks fonda ”Zinātnes un izglītības atbalstam”  organizēto pasākumu ietvaros. Tagad tas jau ir daudz plašāk.
Tuvojoties mācību gada noslēgumam, kā  jau katru gadu skaistkalnieši rīkoja pasākumu  „Šēnbergas pavasaris”, kas pulcēja lielākus un mazākus dziedātājus un dejotājus no tuvākas un tālākas apkārtnes.  
Šogad piedalījās arī mūsu skanīgais koris un pedagogu delegācija. Dejotāji izdejoja deju rakstus,  izskanēja koru dziesmas. Laika apstākļi nelutināja, tāpēc pasākums notika telpās. Cauri Skaistkalnei  virzījās iespaidīgs dalībnieku gājiens, jauku  noskaņojumu radīja mājinieku pūtēju orķestris. Svētku koncerta programma bija nelielu dziesmu un deju svētku līmenī.
Liepājnieku izpildītās dziesmas tika uztvertas ar ovācijām, apliecinot skolotājas Stellas Gluhovskas un koncertmeistares Natālijas Zavaruhinas profesionalitāti, kā arī augsto skolu koru kultūru Liepājā.
Bija vērts iepazīt arī Skaistkalnes arhitektūras un dabas objektus, tai skaitā skolas ēku. Sadarbības partneri lepojas ar modernu zēnu mājturības, ķīmijas un citiem kabinetiem, informācijas tehnoloģijām. Paldies direktorei Svetlanai Vāverniecei un viņas vadītajam kolektīvam. Tur ciemiņi vienmēr ir gaidīti.


Skola 2017 caur fotoobjektīvu

2017. gada septembrī sāksies skolas modernizācija, un mūsu darba ritms būs citādāks. Jau 2018. gada nogalē būsim atpakaļ modernā , atjaunotā un mirdzošā skolā. Izmantosim iespēju iemūžināt Liepājas A.Puškina 2. vidusskolu, tās ļaudis un notikumus 2017. gada maijā. Drīz viss mainīsies.

Aicinām jūs dalīties ar jūsu «ķertiem» fotomirkļiem fotoakcijā “Skola 2017 caur fotoobjektīvu”. Būs prieks ikvienam un nākošajām paaudzēm, sagaidot Latvijas 100 gadi. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa.


3. maijā, pirmssvēku noskaņās, skolas teritorijā norisināsies divi pasākumi.


Gatavojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas svinībām, Liepājā 3. maijā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) skolēniem, skolotājiem un iedzīvotājiem skolas pagalmā organizē iepazīšanos ar karavīra profesiju. Apskatei tiks izvietota militārā tehnika, ieroči un ekipējums, kā arī informatīvi stendi par NBS darbību. Klases aicinātas piedalīties pasākumā.
Savukārt CSDD jaunajiem velosipēdistiem organizē konkursa "Jauno satiksmes dalībnieku forums" otro kārtu Liepājas un tuvāko novadu komandām. 
4. maijā, atzīmējot 26. neatkarības gadadienu, aicinām piedalīties svētku pasākumos Liepājā un Latvijā.

Novēlam patriotiskus un ģimeniskus  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkus!


Viesojās jauna un eleganta dizainere Olga Grigurko

13 aprīlī 2017.g. Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā viesojās jauna un eleganta dizainere Olga Grigurko, zīmola "From bee. With love" radītāja. Olga darina unikālas book clatch somas, kuras prezentē Maskavas showroom. Tikšanas laikā dizainere pastāstīja par sevi, savu karjeras ceļu, drosmi un vēlmi darīt pasauli skaistāku. Tikšanās bija iespēja apskatīt liepājnieces radītas somiņas. Foto atskaite šeit.Kā brīnums dzīvs, kad skolas durvis veram,
Jau pati nākotne mums pretī pieceļas!

Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā 2017. gada 11.aprīlī atvērto durvju diena

Norises kārtība
1. Vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem plkst. 16.00 - 19.30 mācību priekšmetu kabineti

2. Skolas kopsapulce ” Skolas modernizācija - pārmaiņu laiks” plkst. 18.00-19.30 aktu zāle

Pārstāvniecība: 5 vecāki no katras klases un 3 skolēni no 7.-11. klasei ar iepriekšēju reģistrēšanos.

Aicināti: Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks V. Vitkovskis,
Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja K. Niedre-Lathere un projektu vadītāja I. Cēbere"Bērni pielaiko profesiju" projekta izstāde "Drosme sapņot"Skolā viesojas projekta "Bērni pielaiko profesiju" vadītāja un iniciatore Tatjana Jaremčuka. Tika izveidota izstāde, izteikta pateicība skolai un bija tikšanās ar bērniem - projekta dalībniekiem. Radīts arī animācijas rullītis.Noskaidroti konkursa “Nelej ūdeni!” uzvarētāji

Trešdien, 22.martā, Pasaules ūdens dienā zinātkāres centra "ZINOO Liepāja" un SIA “Liepājas ūdens”  ūdens saimniecības iecirknī  Ventas ielā noritēja konkurss 3.-6.klašu komandām. Konkursā pirmo vietu ieguva Liepājas 3. pamatskolas 5.b klases komanda, otro – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 5.a klases komanda, savukārt trešo – 2. vidusskolas 4.b klases komanda.

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji balvā saņēma iespēju apmeklēt izglītojošu nodarbību zinātkāres centrā “ZINOO”. SIA "Liepājas ūdens" pirmajai vietai dāvināja iespēju doties ekskursijā uz pašu izvēlētu vietu Kurzemes robežās, otrās vietas ieguvējiem iespēju apmeklēt ūdens attīrīšanas iekārtas Šķēdē un trešās vietas ieguvējiem– ekskursiju Liepājas ūdenssaimniecības iecirknī Ventas ielā. Papildus visi dalībnieki saņēma diplomus, konfektes un  SIA "Liepājas ūdens" izdotu grāmatiņu.

Konkursa mērķis bija vairotu skolēnu izpratni par ūdens, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos, pievērst uzmanību ūdens kvalitātei, taupīgai un saprātīgai ūdens lietošanai ikdienā.

Konkursā piedalījās astoņas komandas, pa pieciem skolēniem katrā. Zinātkāres centrā komandas veica gan tehniskus, gan intelektuālus uzdevumus, piemēram, izvērtēja, kuri no apgalvojumi par taupīgu ūdens patērēšanu ir patiesi, meklēja dažādus faktus, lai veiktu aprēķinus par ūdens patēriņu mājsaimniecībā, savienoja ūdensvada detaļas tā, lai pareizi darbotos ūdens skaitītājs, no lielāka ūdens daudzuma, izmantojot nelielus mērtraukus, karotes un salmiņus, centās pārnes citā traukā precīzi litru ūdens. Savukārt Liepājas ūdenssaimniecības uzņēmumā komandas veica veiklības stafeti, kurā jautrā veidā bija jāpārnes vēl lielāks ūdens daudzums. Konkursa noslēgumā tika rīkots pašu skolēnu izgatavoto ūdens raķešu salūts.
Pasaules ūdens dienā par ūdens lietošanas paradumiem un mūsu individuālās rīcības globālo ietekmi tiek runāts ne tikai ar skolēniem. SIA "Liepājas ūdens" bija izveidojis  savdabīga vides instalācija Ūdens ielas sākumā netālu no Raiņa  parka, kas aicināja liepājniekus lietot dzeramo ūdeni tieši no krāna, nevis iegādāties pudelēs, jo Liepājā tas ir gana kvalitatīvs un garšīgs.


Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvada tiešsaistē


Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7. martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6. klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.

Šis ir jau trešais veiksmīgi organizētais tiešsaistes diagnosticējošais darbs Uzdevumi.lv platformā. Pērnā gada aprīlī tika aizvadīts pilotprojekts, bet jau septembrī organizēts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 10. klasēm.

Diagnosticējošais darbs 6.klasēm sastāvēja no 30 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti pirmie 18 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā. Daļēji automātiski tika labots 19.-24.uzdevums, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, tad skolotājam tā bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai skolēna atbilde tiešām ir neprecīza vai arī viņš ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz atvērtajiem jautājumiem darba 25.-30. uzdevumā tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

Tiklīdz skolotājs bija pabeidzis uzdevumu vērtēšanu, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, atvieglojot skolotāja darbu un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

Pēc diagnosticējošā darba izpildes skolotāji piedalījās tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā. Vairāk nekā 98% aptaujāto pedagogu diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē vērtēja atzinīgi. Skolotāji pozitīvi novērtēja to, ka skolēni uzreiz pēc darba izpildes redzēja rezultātu par testveida uzdevumiem, bet pēc darba labošanas - saņēma visu uzdevumu pareizās atbildes un varēja tās analizēt. Tāpat tika uzslavētas tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC, automātiska testveida uzdevumu vērtēšana, kā arī laika un papīra resursu ietaupījumu, kas ļāva saudzēt vidi.

Aptuveni 97% pedagogu norādīja, ka arī nākotnē atbalsta diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē un ieteiktu šo izpildes formātu arī citās skolās. Tāpat daļa skolu atzina, ka labprāt vēlētos organizēt diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē, taču skolā nav pietiekama tehniskā nodrošinājuma, kas ļautu kārtot darbu digitālā formātā.

Atgādinām, ka pirms diagnosticējošā darba izpildes, izvērtējot mācību iestādes iespējas un resursu pietiekamību, skolas varēja izvēlēties, kādā formātā - drukātā vai digitālā - darbu pildīt. Var piebilst, ka drukātā versijā darbs sastāvēja no 4 lapām, tādējādi, pildot dabaszinību diagnosticējošo darbu tiešsaistē, 206 skolas kopā ietaupīja 23 176 lapas jeb aptuveni 115 kilogramus papīra.

VISC un Uzdevumi.lv veiksmīgās sadarbības, kā arī pedagogu pozitīvo atsauksmju rezultātā arī turpmāk paredzēts organizēt
diagnosticējošos darbus tiešsaistē.

www.uzdevumi.lv


Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas kolektīvs sirsnīgi sveic skolas direktori 
EDĪTI PLAMŠI 
skaistajā jubilejā!

Dzīve ir pilna ar mazām  laimītēm,
kas mēdz pārsteigt,
kā taurenis uz pleca
un uzmundrināt kā rīta kafija.
Vienalga, vai Tev pieder zelta zivtiņa,
vai tikai zilās debesis.
Lai katra diena ir diena - kā dāvana!

Intervija ar skolas direktori Edīti Plamši speciālā skolas avīzes izlaidumā.


Skolēnu boulinga turnīrs Liepājas Dzintara boulingā!


Informācija par pieteikšanos.


Konkurss “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”


6.martā, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā, vērojama liela rosība – notiek VUGD Kurzemes reģiona brigādes un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes (LIP) rīkotais konkurss “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”
Konkurss sapulcinājis piektklasnieku komandas no 11 Liepājas vispārizglītojošām iestādēm.
No Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas konkursā piedalījās 5.c klases komanda un klases audzinātāja Olga Maikova.
Komandām četru cilvēku sastāvā jāpieveic vienpadsmit kontrolpunkti, kas saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību, ugunsdzēsēja glābēja profesiju un rīcību bīstamās situācijās. Gan stilizēts boulings ar ugunsdzēsēju šļūtenēm un sarkanām pudelēm jāspēlē, gan jātestē, cik ātri var ieģērbties glābēja ekipējumā. Pēcpusdienā konkursa dalībniekus priecēja “ZINOO'' eksperimenti.

Paldies 5.c klases komandai un klases audzinātājai par piedalīšanos konkursā! Raksts un avots no www.liepajniekiem.lv


Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku 2017”


23.februārī Vērgalē noritēja Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” Lejaskurzemes novada sarīkojums “Zinu, zinu tēva sētu”, kurā Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas folkloras kopa “Rusiči” ieguva 1.pakāpes diplomu
(vadītāja Jekaterina Cema).
Bērnu un jauniešu folkloras kopas, gatavojoties Latvijas 100.dzimšanas dienai, vāc vecāku un vecvecāku, kaimiņu un tuvākā apkārtnē pazīstamu un interesantu cilvēku pieredzes stāstus, pēta dzimtas, tuvāku un tālāku senču mantojumu un tā attēlojumu dažādos folkloras žanros - dziesmās, dejās un rotaļās, īpaši pievēršoties savas tuvākās apkārtnes tradīcijām, apkopojot tās un veidojot folkloras kopu individuālās koncertprogrammas.
No savāktajiem materiāliem tiek veidota kopīga rotaļu, deju, stāstu un dziesmu programma „Zinu, zinu, tēva sētu”, kura tiks īstenota bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālā sarīkojuma norisēs – radošajās darbnīcās, koncertos, sadancošanās, sadziedāšanās un kopīgā rotaļu programmā.
4.,5.,6. maijā, Rīgā notiks kopkoncerts, kurā piedalīsies mūsu skolas folkloras kopa “Rusiči”.


Viesos ASV vēstniecība


2.martā skolā bija viesi no ASV vēstniecības un NATO pārstāvji. Notika prezentācija par organizācijas būtību. Kā arī izklāsti personīgie karavīru stāsti un pieredze organizācijā. Skolēniem bija iespēja sarunāties angļu valodā. Īpaši bija uzsvērta ideja par savlaicīgu valodu iemācīšanu tieši skolas līmenī, jo vēlāk, darbā šo iespēju realizēt ir arvien grūtāk. Laikā, kad notiek ne tikai ierasts karš, bet arī mediju kari, tika uzsverts medijprātības svarīgums, t.i. iespēju analizēt informāciju no vairākiem avotiem. Šeit ļoti līdz vairāku valodu zināšanas, kurus uzrādīja arī karavīri.


"Ekselences balva 2016"


Skolotāja Gaļina Skorobogatova "Ekselences balvas 2016" ieguvēja kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Izglītības un Zinātnes ministru Kārli Šadurski. Foto pārsūtīts no oficiālās balvas  pasniegšanas ceremonijas organizatoriem.


Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos uzstājas 82 skolēni


Ceturtdien, 23. februārī A.Puškina Liepājas pilsētas 2. vidusskolā risinājās Liepājas pilsētas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference, kurā ar 70 lasījumiem uzstājās 82 vidusskolēni 13 dažādās zinātņu nozarēs. 
Lasījumos piedalījās skolēni no visām Liepājas vidusskolām – 54 meitenes un 28 zēni. Lielākā skolēnu interese šogad bija novērojama fizikas un inženierzinātņu, pedagoģijas, veselības zinātnes, socioloģijas un angļu valodas nozarēs. Visvairāk ZPD bija iesniegti no O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (14), Raiņa 6. vidusskolas (11) un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (10), pa sešiem - no J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas un Liepājas 7. vidusskolas. 
Šogad liela daļa skolēnu bija izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbus par sev interesējošām tēmām, kas saistītas ar tuvāko apkārtni, cilvēkiem un pazīstamu vidi - pilsētas ekonomiku, kultūru, dabu, vēsturi, piemēram, Baltijas jūras krasta izmaiņas un Liepājas ezera pļavu izpēte, koncertestrādes “Pūt, vējiņi” nozīme Liepājas kultūrvidē, Liepājas industriālais mantojums utt. 
Vairāki darbi bija veltīti skolēnu un pedagogu ikdienai – “Skolēnu mājas darbu slodze”, “Skolotāju profesionālās izdegšanas izpausmes un to pārvarēšana”, “Skolēnu drošība pret kibernoziedzību”, “Viedtālruņu iespējas un draudi mācību procesā” u.c. Sporta sekcijā bija iesniegts arī darbs par izplatītākajām traumām futbola kluba “Liepāja” spēlētāju vidū. 
Gandrīz puse - 31 zinātniski pētniecisko darbu tika izvirzīti uz Kurzemes reģiona izglītojamo zinātnisko konferenci, kura notiks 10. martā Liepājas Universitātē. 
Liepājas A. Puškina  2. vidusskolu pētniecisko darbu lasījumos pārstāvēja 11.e klases skolnieces Viktorija Ļubicka ar pētījumu pedagoģijā (skolotāja Dace Okmane), Anastasija Isaikina ar pētījumu anglu valodā (skolotāja Diāna Golovanova),  Aleksandra Kirnosova un Jekaterina Jevdokimova ar pētījumiem krievu valodā (skolotāja Inga Tokmakova) un 11. a klase skolniece Viktorija Martinova ar pētījumu vēsturē (skolotāja Olga Ņefjodockina). Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konferencei

Uz Kurzemes reģiona lasījumiem 10. martā no  mūsu skolas  tika izvirzīti 3 skolas darbi- V.Ļubickas “Pasaku izmantojums komunikatīvo prasmju attīstīšanai latviešu valodas stundās mazākumtautību skolēniem.”, J. Jevdokimovas “Некоторые особенности сетевых имен.” un V.Martinovas “Mākslas filmas “Melānijas hronika” vērtējums mazākumtautību skolēnu vidē”.
Vēlam veiksmīgu startu reģiona lasījumos.

Izlasīt rakstu var portālā www.lip.lv un apskatīt bildes var gan mūsu skolas Facebook lapā, gan Liepājas Flickr lapā.


Izstāde "Skola skolā 2017"


Šodien kopā ar mūsu skolass skolēniem izstādi "Skola skolā 2017" 6. vidusskolā apskatīja arī skolas administrācija.


Ēnu diena.


15. februārī  visā Latvijā un Liepājā skolēni “Junior Achievement” karjeras izglītības programmas „Ēnu dienas” ietvaros „ēnoja” sevis izvēlētos profesijas  pārstāvjus,  iepazinās ar profesionāļu veicamajiem ikdienas pienākumiem un darba specifiku. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas jaunieši Tatjana Panova, Madlena Vasiļenko, Oksana Beļska, Diāna Grigorjeva un Valerija Rudjko ar lielu interesi ēnoja Liepājas pašvaldības darbiniekus - pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Jūriju Hadaroviču, Domes priekšsēdētāja biroja darbiniekus, Attīstības pārvaldes specialistus. 
8.-9.klases skolēni Kirils Višņovs, Laima Bulle iepazinās ar Latvijas Republikas Saeimas deputāta profesiju. Jurijs Sergejevs pozitīvi novērtē Ēnu dienu LR Saeimā, kur viņš pavadīja kopā ar Valēriju Agešinu. 
5.klašu skolēni Aleksandrs Rodionovs un Marks Kirilovs iepazinās ar VUGD inspektora un glābējā profesiju.
9.a klases skolēns Pāvels Ļapunovs pavadīja šo dienu “Benu” aptieka, ēnojot farmaceitu.
Skolēni novērtēja “Ēnu dienas” kā lielisku personīgās karjeras veidošanas instrumentu.


Projektu nedēļa, 6.-10. februārisĀtri un nepamanāmi noritēja projektu nedēļa, kuras ietvaros skolēni apkopoja skolas vēsturiskās vērtības un esošo vizuāli-tehnisko stāvokli.
1.-8. klases iemūžināja skolas "pirms" renovācijas redzējumu un zīmēja savu nākotnes skolu. Savukārt, vidusskolēni rakstīja un aizstāvēja projektus un zinātniski pētnieciskus darbus. Sīkāk par projektu nedēļas hroniku var izlasīt pēc šīs saites.Liepājniece iepazīstas ar mikrobiologa profesiju 

Jau astoto gadu mērķtiecīgākie Latvijas 9.-12. klašu skolēni ar padziļinātu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām zinātnēm piedalās AS „Grindeks” rīkotajās „Profesiju dienās skolēniem”. No 177 skolēnu pieteikumiem no vairākām Latvijas pilsētām un reģioniem tika izvēlēti 40 projekta dalībnieki, tai skaitā arī Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 11. klases skolniece Tatjana Panova, portālam pavēstīja AS „Grindeks” komunikācijas departamenta vadītāja Laila Kļaviņa.
Kopš bērnības Tatjana sapņojusi apgūt ar medicīnu saistītu profesiju, un mērķtiecīgi virzās uz šī mērķa sasniegšanu, mācoties ķīmiju un bioloģiju, klausoties dažādas lekcijas un veicot eksperimentus ķīmijas stundās. „2015.gadā mūsu klase bija ekskursijā AS „Grindeks” un tieši tajā brīdī es sapratu, ka gribu saistīt savu dzīvi ar mikrobiologa profesiju, jo man patiesu prieku sagādā dzīvo organismu pētīšana un darbs ar mikroskopu,” stāsta Tatjana, „pateicoties „Profesiju dienām skolēniem”, man parādījās iespēja vairāk iepazīt uzņēmumu, kurš ir atpazīstams ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. „Grindeks” ražo medikamentus, kas palīdz cilvēkiem ar sirds, asinsvadu un citām veselības problēmām, kas ir ļoti svarīgi. Es arī gribu palīdzēt cilvēkiem – šis faktors arī nosaka manas turpmākās profesijas izvēli.”
Pavadot vienu dienu „Grindeks”, Tatjana uzzināja vairāk par mikrobiologa amata pienākumiem. „Pateicoties šai dienai, es vēlreiz pārliecinājos, ka vēlos kļūt par mikrobioloģi. Man bija iespēja papētīt šīs profesijas pienākumus, darba procesu, kā notiek datu apstrāde un analīze, un man tas patika,” tā skolniece.
AS „Grindeks” Notekūdeņu attīrīšanas iecirkņa ķīmiķis Miks Neibergs:„Man bija prieks strādāt ar Tatjanu, ceru, ka gūtās iemaņas un prasmes noderēs viņai arī turpmāk, un,es būtu priecīgs pēc dažiem gadiem viņu redzēt savu kolēģu pulkā. Es izstāstīju Tatjanai to, ko pats zināju, uzdevu praktiskus uzdevumus, ar kuriem Tatjana veiksmīgi tika galā.”
„Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 8. februāra līdz 8. martam. Projekta laikā „Grindeks” piedāvā iepazīt vienpadsmit profesijas, kas pārstāvētas farmācijas uzņēmumā.
Autors: liepajniekiem.lv


Fragmenti no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā ievietotās ziņas. 01.02.17.


Noslēgusies konkursa “Draudzīgākā klase” 2. kārta

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde jau piekto gadu rīko konkursu "Draudzīgākā klase" vispārizglītojošo skolu 7. klasēm, mācību gada laikā noskaidrojot pilsētas draudzīgāko, saliedētāko klasi. Noslēgušās konkursa pirmās divas kārtas, kurās vērtēja katras klases vizītkarti un iesaistīšanos Ziemassvētku labdarības pasākumos.
Joprojām konkursā piedalās visas deviņas klases, kuras pieteica dalību konkursā.
Arī mūsu skolas
A.Puškina 2.vsk. 7.b ( Irina Vīksna)  un
A.Puškina 2.vsk. 7.a ( Olga Maļkova) . Visām komandām norādīts arī punktu skaits.


Konkursa gaitā visa mācību gada garumā 7. klasēm, kuras pieteikušas savu dalību, kopīgi jāiesaistās dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs, sadalot uzdevumus un piedaloties konkursa uzdevumu plānošanā un norisē. Tā ir iespēja klases kolektīvam demonstrēt savu saliedētību un draudzīgo attieksmi vienam pret otru un pret savu klases audzinātāju. 
Pirms Ziemassvētkiem Draudzīgākās klases piedalījās labdarības pasākumos, iesniedzot LIP noformētus darbus par paveikto, kuri tika izvietoti tirdzniecības namā „Kurzeme” apskatei. Skolēniem un klašu audzinātājiem notika apmācība „Labdarības skolā”. 
Otrajā mācību pusgadā Draudzīgākai klasei būs jāsarīko tematisks klases vakars par tēmu „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!” vai „Draudzīgākās klases sveicieni Liepājai dzimšanas dienā!” Konkursam varēs iesniegt arī citu klases organizēto pasākumu aprakstus, ja tajos ir piedalījušies visi klases skolēni un pasākums atbilst Draudzīgākās klases “burtam un garam”. 
Aprīlī Draudzīgākās klases, tāpat kā iepriekšējos gados, piedalīsies Vislatvijas pavasara talkā. 
Konkurss noslēgsies ar pilsētas Draudzīgāko klašu salidojumu-konkursu, kurš plānots 2017. gada aprīlī. Klasēm kopīgi ar saviem klašu audzinātājiem būs jāpiedalās dažādos asprātīgos konkursos, veiklības aktivitātēs, kur tiks vērtēts draudzīgums, saliedētība, attieksme vienam pret otru un attieksme pret konkurentiem. 
Konkursa gaitā tiks ņemta vērā arī klases audzinātāja iesaistīšanās Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības Inspekcijas organizētajā konkursā par draudzīgas un cieņas pilnas vides veicināšanu klasē. 

Novēlēsim panākumus mūsu 7.a un 7.b klasei un klases audzinātājām. Veiksmi. Draudzīgākas klases materiāli.


Skolēni eksperimentē


Mūsu skolas 6.a klases skolēni M.Šestakovs un Ņ.Vorobjovs 27.janvārī piedalījās Liepājas pilsētas konkursā 5. un 6.klasēm "Skolēni eksperimentē".

Konkursa uzdevums bija paradīt interesantu izklaides eksperimentu. Viņi sagatavoja eksperimentu “Luksofors” –  Cukura oksidācija un kālija permanganāta sadalīšanās ,izdaloties skābeklim(iedegās gruzdošs stariņš. Pirms eksperimenta demonstrēšanas sanāca tā, ka 3.pamatskolas skolēni sagatavoja un parādīja to pašu. Puišiem bija ļoti žēl, ka atkārtojās …

Galu galā Maksims un Ņikita atzīmēja, ka bija ļoti interesanti piedalīties un iepazīties ar citiem eksperimentiem, kurus nodemonstrēja zinātkāres centrā "Zinoo" skolēni no pilsētas skolām. Mūsējie ieguva pateicību par piedalīšanos. Iepriecināja arī dabaszinības skolotājas T.Skuteļskas pozitīvais vērtējums Maksima un Ņikitas pārliecinošajai eksperimenta prezentācijai.


"Ēnu diena" norisināsies 15.februārī.


Lūdzu izmantojiet iespēju  "Ēnu dienā" iepazīties ar profesijām, kas ir Liepājas uzņēmumos.
Ēnu dienas vakancēm var pieteikties portālā www.enudiena.lv līdz 9.februārim,
Uzdrošinies un nāc!


Jauni, moderni  futbola vārti


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā populārs sporta veids ir futbols. Katru dienu sporta kompleksa iespējas izmanto arī Liepājas futbola skolas audzēkņi, un svētdienās pēc  mūsu vecāka E.Gaurača iniciatīvas nodarbojas  mazie futbola entuziasti.
Futbola fani arī ir daudz: gan skolēni, gan vecāki. 5.a klase piedalās pilsētas  konkursā un atbalsta Liepājas futbolistus.   
Bija patīkami saņemt atbalstu no Liepājas pilsētas sporta pārvaldes vadītāja A.Lagzdiņa par jaunu, modernāku futbola vārtu iegādi gan skolas, gan pilsētas vajadzībām. Arī Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Liepājas futbola skolas direktors E.Trušēlis pielika savu roku, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Ikviens sportists varēs pārliecināties, ka sportā viss attīstās, un skolu dzīvē ienāk 21. gs. vēsmas.
Lai jaunie vārti iepriecina ikvienu sporta entuziastu.


Iedvesmojoša tikšanās.


Jaunā gada sākumā Liepājā ciemojās arī skolas absolventi, kuri tagad dzīvo un strādā tālumā. Patīkama tikšanās bija ar Nikolaju Solovjovu.
Viņs vienmēr atbalsta skolas iniciatīvas. Ir optimists un jautro un asprātīgo kluba entuziasts. Nikolajs  palīdzēja izgatavot skolas karogu, kuru pirmo reizi ienesa 1. septembrī svinīgajā līnijā. Lai Tev un ģimenei idejām un veiksmēm bagāts 2017. gads.


Skolas padomes aktivitātes


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētaja I.Vasiļenko ierosināja iepazīstināt skolēnus ar citu tautu virtuvju tradīcijām.
Padome to atbalstīja.
Radās ideja saistīt to ar gaišākajiem svētkiem pareizticībā Kristus dzimšanu. Ziemassvētki tiek svinēti pie bagātīgi klāta galda ar dažādiem garšīgiem un sātīgiem ēdieniem, ievērojot senkrievu tradīcijas un ticējumus.
Skolas ēdināšanas operators SIA “Zālītes A” atsaucās un palīdzēja 9. janvārī noorganizēt šo pasākumu.  Skolas folkloras ansamblis izpildīja tautas dziesmas, apmeklētāji uzzināja par tradicionālajiem ēdieniem un nogaršoja pīrāgus ar kartupeļiem un kāpostiem.
Paldies visiem par atbalstu.


Zīmēšanas konkursa "Mana sapņu profesija" rezultāti


Projekta „Bērni pielaiko karjeru” bērnu un jauniešu radošo mākslas un dizaina darbu konkurss „Mana sapņu profesija” pirmais posms, kas, norisinājās no 6. augusta līdz 3. decembrim, ir noslēdzies. 13. decembrī vērtēšanas komisijai bija atbildīgs uzdevums izvēlēties 40 darbus, kuros vispārliecinošāk un radošāk bija atspoguļota bērna sapņu profesija.
Konkursā tika iesniegti 447 darbi no 29 Liepājas un apkārtējo novadu vispārizglītojošajām skolām, interešu izglītības iestādēm, privātajām izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kā arī individuāli. 
 Vērtēšanas nopietno darbu veica vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis, projekta “Bērni pielaiko karjeru” producente, biedrības “Liepājas Modes un Mākslas studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, Liepājas Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes jautājumos Aelita Jankovska, Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītājs Ainars Ronis, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Multimediju dizaina un Reklāmas dizaina izglītības programmu metodiķe un gleznotāja Zane Bluķe, grafiķe, gleznotāja, dzejniece, publiciste Agnese Rudzīte, Mājturības un tehnoloģiju Metodiskās apvienības vadītājs, Liepājas 8. vidusskolas kulturoloģijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju pedagogs, mākslinieks Jānis Rudzītis, multimediju mākslinieks Andris Vētra, kā arī fotomāksliniece un gleznotāja Irina Tīre. 
Bērnu un jauniešu radošo mākslas un dizaina darbu konkursa „Mana sapņu profesija” pirmā posma rezultāti
Pavisam atzīmēti 40 darbi, t.sk., mūsu skolēni
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, skolotāja, Anna Marija Minko, 12 gadi, „Kardio ķirurgs”, Aelita Levareva 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Anastasija Perevalova, 10 gadi, „Balerīna”, skolotāja Alina Barsukova 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Germans Sokolovs, 9 gadi, „Fotogrāfs”, skolotāja Alina Barsukova
Apsveicam skolēnus un skolotājas! 

18. martā, svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tiks godināti 40 radošāko darbu autori un viņu pedagogi, no kuriem 10 darbi saņems specbalvas no projekta atbalstītājiem. Vērtēšanas komisija izteica vēlmi izcelt arī citus darbus, piešķirot darbu autoriem simpātijas balvas. 
Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vienoto viedokli par to, ka tika iesniegti daudz vizuāli baudāmi un kvalitatīvi izstrādāti darbi, projekta organizatori pieņēma lēmumu, ka konkurss „Mana sapņu profesija” ir jāturpina! 
Konkursa „Mana sapņu profesija” otrais posms! 
Sagrupējot konkursā iesniegtos darbus pēc attēlotajām profesijām, dažādu nozaru pārstāvji, kuru sasniegumi ir starptautiski novērtēti, izvēlēsies savus favorītdarbus, kas, viņuprāt, visspilgtāk un iedvesmojošāk atspoguļo konkrēto profesiju, un piešķirs darbu autoriem specbalvas, kas tiks pasniegtas apbalvošanas ceremonijā 18. martā, Liepājas dzimšanas dienā. 


Jaungada eglītes un apsveikumi

Jaungada apsveikums no komandas "Technics" multimediju konkursa (Anastasija Lobza un Marks Dvojeglazovs, 6.b).

Skolēnu un skolotāju video apsveikumi dažādās valodās:

1.semestra rezultāti. 5.b klase noteic ritmu skolai. Malači!
Projekta "Dažādība kā izaugsmes iespēja" noslēguma pasākums


Projekta noslēguma pasākumā "Ziemas saulgriežu laiks" sadarbības partneri (Liepājas A.Puškina 2. vidusskola, Nīcas vidusskola, Liepājas ukraiņu kopiena "Svitanok" un Liepājas baltkrievu kopiena "Mara") un aicinātie viesi ar tematiskām dziesmām un dejām svinēja ziemas saulgriežus. Pirms svinīgā koncerta ikviens interesents tika iesaistīts radošās darbnīcās. Visi klātesošie ar lielu entuziasmu iesaistījās interaktīvajās starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātēs, kas radīja ļoti draudzīgu atmosfēru. Paldies visiem iesaistītajiem par šo skaisto dienu un aktīvu līdzdarbošanos visā projekta realizēšanas laikā.
Projekts tiek īstenotas ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija unKurzemes NVO atbalsta centrs atbalstu.Atbalstīsim divus mūsu skolēnus konkursā "Inovators"
.

1. Edgars Vasiļjevs no 8.b ar dzesēšanas sistēmu. Video. 2. Aleksandrs Vizins ar cieta diska pulksteņiem. VideoAndra Jākobsone ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu


Promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai 2016. gada 7. decembrī aizstāvēja mūsu  Andra Jākobsone.
Darba nosaukums:
«Zināšanu līdzdales imitācijas modelis ilgtspējīgas sadarbības veicināšanai starp pieaugušo izglītības iestādēm un uzņēmumiem».
Apsveicam Liepājas A.puškina 2. vidusskolas direktora vietnieci informātikas jomā, pedagoģi Andru Jākobsoni!


“Pasaules lielākās mācību stundas” akcijā Latvijā laureātu vidū Liepājas A.Puškina 2. vidusskola un stundas autore
Andra Jākobsone


7. decembrī tika noslēgta  Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā un apbalvoti tās laureāti. Akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda” šogad piedalījās skolotāji no 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādēm, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.
Latvijā dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.
Projektu vadītāja Andra Jākobsone izstrādāja stundu-  «Eko ģitāru izgatavošanas meistarklase», kura ir iekļauta 2016. gada Latvijas  11 veiksmīgāko stundu skaitā.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas piešķīra Atzinības rakstu Andru Jākobsonei un pateicību skolai.
Lepojamies! Paldies par ieguldīto darbu. Informācija par akcijas rezultētiem šeit


Skolēnu mācību uzņēmumi


3. decembrī Liepājā, Kārļa Zāles laukumā, tirdzniecības centrā “Ostmala” no plkst. 12.00 līdz 16.00 notika skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais gadatirgus “Ziemassvētkus gaidot”, kur savus oriģinālos ražojumus piedāvāja labākie Liepājas skolu jaunie uzņēmēji. Tirdziņu rīkoja biznesa izglītības biedrība “Junior Achivement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi. Darbošanās SMU ir ilglaicīgs projekts – no dibināšanas līdz uzņēmuma slēgšanai tam ir jānostrādā 6-8 mēnešus. Tas šodienas jauniešiem prasa lielu koncertēšanās spēju, laika plānošanas prasmes un neatlaidību.  No mūsu skolas gadatirgū piedalījās trīs no pieciem piereģistrētajiem  SMU: "Savārīt ziepes" (4.b klases skolnieces, skolotāja Irina Borisova), "Draugi" (8.b klases skolnieki Ņikita Gabanovs un Glebs Simoņenko, skolotājs Jurijs Afoņkins) un "Pasaciņa" (11.a klases skolniece Viktorija Martinova, skolotāja Gaļina Skorobogatova). Prieks, ka visi trīs mūsu SMU saņema atzinības un balvas dažādās nominācijās: SMU "Pasaciņai" tika pasniegts diploms un balva nominācijā "SWED bankas simpatija", SMU "Savārīt ziepes" - Izglītības Pārvaldes simpatijas diploms un balva, un, savukārt, SMU "Draugi" saņēma LIP atzinību.  Mūsu skolas SMU piedāvāja visiem "Ostmala" apmekletājiem iegādāties interesantas un oriģinālas pašu skolēnu izgatavotas Ziemassvētku dāvanas un praktiskas lietas ikdienai. Savukārt skolēniem tā bija lieliska iespēja gūt vērtīgu mācību, kā tirgoties un idejas, kā uzlabot savu piedāvājumu. Tirdziņā piedalījas pavisam 25 SMU no Liepājas skolām.
Apsveicam! Gaļina Skorobogatova, ekonomikas skolotāja, JAL koordinātore


Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni - konkursa “Sapnis par kosmosu” dalībnieki


Zinātkāres centrs "ZINOO Liepāja"  izsludina radošo darbu konkursu “Sapnis par kosmosu”
Liepājas skolu 1.-4.klasēm un bērnudārzu vecākajām grupām.
Konkursa mērķis ir popularizēt inženierzinātnes un tehnoloģijas, palielināt bērnu un jauniešu interesi par kosmosu un tā izpēti.
2.decembrī sākumskolas asamblejā notika mūsu skolas skolēnus, “Sapnis par kosmosu” eksponātu veidotāju prezentācija.
Paldies skolotājas Alīnai Jubertei, 3.a klases skolēniem un vecākiem – A.Ovčiņņikovas ģimenei, T.Lomaņņikova ģimenei, S.Račkovska ģimenei, kā arī 4.a klases skolēnam Danilam Gribanam par atsaucību, iztēli un radošumu!
Labākā eksponāta autors  vai autoru grupa balvā saņem iespēju apmeklēt ZINOO izglītojošo nodarbību “Astronomijas pamati” un izstādi "Kosmoss ikdienā" bez maksas, kā arī iespēju slidot Liepājas Olimpiskā centra  Ledus hallē.
Konkursu atbalsta  Liepājas Izglītības pārvalde un Liepājas Olimpiskā centra Ledus halle.


Kartupeļu balle Nīcas vidusskolā


Tradicionālā „Kartupeļu balle” 25. novembrī Nīcas vidusskolā  pulcēja kopā kuplo skolas saimi, viesus no tuvām un tālām zemēm, pašvaldības pārstāvjus, draugus. Rudens svētku galvenais vaininieks –KARTUPEĻU KARALIS ar savu svītu iepriecināja visus ar jautru uzvedumu, dejām, kopā sadziedāšanos, mīklu minēšanu, labāko kartupeļaudzētāju godināšanu.
Liepājas 2. vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties arī kartupeļu izstādē un degustēt 10 kartupeļu šķirnes,
kā arī nobalsot par gardāko.
Svētku kulminācijā visi baudīja gardo svētku torti, bet balsošanas konkursa uzvarētājai uzdāvināja kartupeļu torti.
Paldies mūsu Nīcas vidusskolas draugiem par brīnišķīgajiem svētkiem!
Latviešu valodas skolotāja Irēna Oše.


Romas dārzā, "Vienotības" atklātajā birojā piektdien, 25.novembrī, pirmizrādi piedzīvoja Agneses Oses iestudētā
dzejas kompozīcija ar Zojas Zandbergas dzeju


Dzeju no jau publicētiem Zojas Zandbergas krājumiem gan arī vēl nepublicētus dzejoļus muzikāli poētiskā kompozīcijā ar nosaukumu "Mūžīgā dziesma" bija apvienojusi aktrise Agnese Ose. Priekšnesums bija divās valodās, jo autorei abas ir dzimtās, – latviski, šo dzeju lasīja pati Agnese Ose, un krieviski, ko izpildīja Jana Kļimovska. Abas dzejas lasītājas lieliski papildināja čellista Nila Goiževska izpildītie Baha un Čaikovska skaņdarbi. Mēs priecājamies, ka skolotāja Jana aktīvi iekļāvusies Liepājas kultūras dzīvē. Viņu par dzejas lasījumu sveica MK vadītāja Inga Tokmakova.


Projekta "Eko ģitāru izgatavošana un šovs" noslēgums


Iedvesmojoši emocionālu un muzikāli baudāmiem priekšnesumiem piepildītu pavadījām šo projekta noslēguma dienu. Vairāku nedēļu garumā lielu darbu un daudz laika kopējā mērķa sasniegšanai ieguldījuši mūsu skolas draugi un sadarbības partneri Liepājas Pop/rok skola. Tās vadītājs/mūziķis Gints Purgailis motivējis skolēnus ticēt saviem sapņiem un neatlaidīgi strādāt, lai attīstītu savus talantus. Tieši viņa ieguldītā darba rezultātā visi klātesošie varēja pārliecināties, ka skolā ir izveidojies jauns vokāli muzikāls ansamblis, kura sastāvā ir Aleksandrs Danilkivs, Oksana Beļska, Ksenija Kiļmasova un Taisija Gluščenko.
Otrs nozīmīgais projekta rezultāts ir no Latvijas dabā pieejamiem izejmateriāliem, t.sk. kaņepēm, izgatavota elektriskā ģitāra. Šāda ģitāra ir šobrīd Latvijā pirmā un vienīgā. Unikālās ģitāras galvenais idejas autors un virzītājs ir ekotehnoloģiju jomas entuziasts/mūziķis Aleksandrs Krasavins, kurš pasākuma laikā pats arī demonstrēja tā kvalitāti un skanējumu. Sākotnēji visai projekta komandai šī ideja šķita traka, taču tieši tas bija galvenais dzinējspēks. Lai sapnis piepildītos galvenais atbalstītājs un tehniskais atbalsts bijis A5Guitars eksperts Ansis Alksnis. Skolas administrācija un projekta vadītāja Andra Jākobsone no sirds pateicas visiem par ieguldījumu.
Projekts tika realizēta ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde finansiālu atbalstu.


“Kur vitamīni, tur augļi. Kā palīdzēt realizēt talantīgo bērnu potenciālu


23.novembrī mūsu skolā  notika ikgadēja konference pedagoģisko kompetenču pilnveidošanai.  Šā gada konferences tēma “Kur vitamīni, tur augļi. Kā palīdzēt realizēt talantīgo bērnu potenciālu. ”.  Konferences pamatuzdevums bija izzināt, kādus motivācijas paņēmienus nepieciešams izmantot, lai  skolēnam neapdzistu vēlme sevi pilnveidot un sasniegt iecerēto.

Konferences atklāšanā skolas direktore Edīte Plamše  aicināja ikvienu dalīties pārdomās par to, kā skolēni, vecāki un bērni viens otram var palīdzēt realizēt talantu.

Konferences lektores, skolotājas   Līga Kalugina un Irēna Oše, runājot par “pedagogu vitamīniem” bērnu motivēšanā akcentēja nepieciešamību respektēt ikviena bērna  individualitāti, viņa intereses un vēlmi pēc atzinības. Abas lektores ieskicēja, ka ļoti būtisks faktors motivācijas noturēšanā ir vides pielāgošana un pieejamība.
Šo domu turpināja arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagoģijas nodaļas vadītāja Alda Ķestere, norādot, ka Liepājā atbalsta sistēmai talantu attīstībā ir senas tradīcijas. Kopš 2008. gada Liepājā veiksmīgi darbojas dažādas talantu skolas, no kurām vispieprasītākā ir jauno ģeogrāfu skola. Konferences dalībnieki tika mudināti izmantot šo atbalsta mehānismu.
Ar mazliet provokatīvu  uzstāšanos Liepājas Kurzemes Biznesa inkubatora vadītājus Intars Zēns sapurināja konferences dalībniekus- vecāko klašu skolēnus, apgalvojot, ka augstskolas diploms negarantē veiksmīgu startu darba tirgū. I.Zēns arī argumentēja savu apgalvojumu, norādot gan skolotājiem, gan skolēniem, kādas prasmes un iemaņas bez akadēmiskām zināšanām vēl ir nepieciešamas darba tirgū.
Konferences radošajā daļā- sarunu darbnīcās- skolēni, vecāki un skolotāji dalījās savā pieredzē par motivācijas noturēšanu, par lielākajiem izaicinājumiem mērķu sasniegšanā un par to, kas viņiem palīdz šajā procesā. Darba gaitā izskanēja  skolēnu atziņa, ka svarīga ir motivācija, pašdisciplīna, kontrole un atbalsts. Savukārt skolotāji secināja, ka veiksmīgam rezultātam nepieciešama visu pušu motivācija - gan skolēnu, gan vecāku, gan skolotāju. Ar aplausiem tika atzīmēta atziņa par nepareizu sākumu, jeb “Pirmās pogas likums”, kas strādā ne tikai pedagoģijā.

Liels paldies visiem konferencē iesaistītajiem, bet īpašs paldies lektorēm Irēnai Ošei un Līgai Kaluginai, skolotājai Jekaterinai Cemai un viņas melodikas ansamblim- Robertam Saulītis (2.a), Aleksandram Rezenovam (2.a), Aleksandrai Volkovai (2.a), Ahmadam Mejedam Aldrvaišam (2.a), Valērijai Vasiļjevai (2.b), Nadeždai Tumanovai (2.b), skolēniem, kuri dalījās savā pieredzē sarunu darbnīcā- Aleksam Danielam Šipicinam (9.b), Pāvelam Ļapunovam (9.a), Sofijai Konohinai (9.b), Alisei Ansatasijai Pašukai (11.e), Viktorijai Ļubickai (11.e), Laurentam Danielam Kreutzner (9.a), Viktorijai Martinovai (11.a), Anastasijai Perevalovai (4.b), vecākiem- Jeļenai Ļapunovai, Nataļjai Kreutzner, Tatjanai Dauguļai, Jekaterinai Kovaļovai, skolotājiem- Gaļinai Skorobogatovai, Larisai Melņikovai, Anitai Gudkovai, Irinai Turovskai, Irinai Borisovai, Tatjanai Velikai un sarunu grupu vadājiem Dacei Okmanei, Natālijai Bagirovai, Natālijai Zavaruhinai un Olgai Maļkova.
Konferencē apkopotās atziņas kalpos kā labs instruments tālākajam darbam. Raksts: www.liepajniekiem.lv


Būsiet gaidīti

Dzeju lasa Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolotāja Jana Kļimovska


Mūsu Jekaterina Cema piedalījās IV Latvijas Mazākumtautību forumā

Cienījamie skolotāji, skolēni, vecāki!

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas 98 gadadiena”
Jums ir unikāla iespēja iepazīties ar suvenīriem, kurus 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 5.a, 5.c, 7.a, 9.a, 12.a klašu skolēni un klases audzinātājas ir atvedušas no ceļojumiem pa Latviju.
Apskatei ir arī daudz dažādu un neparastu lietu, kuras stāsta par mūsu dzimto pilsētu-Liepāju. Paldies kolektīviem un audzinātājām J.Matvikčuka, I.Timošenko, I.Navickienei, M.Čičko, A.Jubertei, J.Bukinai, N.Bagirovai, O.Maikovai, O.Maļkovai, J.Kovaļovai, I.Ošei par atsaucību! Priecīgus svētkus!


Pedagogs, kuram mēs gribam pateikt paldies!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja eseju konkursu “Pedagogs, kuram mēs gribam pateikt paldies!” Šā pasākuma uzdevums bija dot iespēju skolēniem diskutēt par draudzīgu attiecību veidošanu un cieņpilnas vides nostiprināšanu skolās.
Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās šajā eseju konkursā, aizsūtot uz inspekciju daudz eseju. Š.g. 27.oktobrī Ikšķiles vidusskolā notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās 3 skolotāji – Olga Maikova, Maija Bergmane, un Marina Čičko. Tika aicināti, arī audzēkņi – eseju autori. Aizkustinošs bija brīdis, kad nolasīja bērnu rakstītās esejas.
Paldies tika teikts Natālijai Zabeļinai, Olgai Maikovai, Maijai Bergmanei, Marinai Čičko un citiem skolotājiem.
 


Skolas absolventu karjeras ceļi

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas karjeras konsultante Andra Jākobsone piedalījās Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) organizētajā pasākumā, kur izteica paldies tām skolām, kuru absolventi (vismaz trīs) šogad ir iestājušies RSU. Tika  rastas idejas, risinājumi un notika diskusijas, kā tiltu starp vidējo un augstāko izglītību padarīt vēl stiprāku un ilgtermiņa sadarbībā vērstu. Piedalījās vairāk nekā 120 pārstāvju no vairāk nekā 70 Latvijas skolām. 
Uzrunāja klātesošos RSU rektors prof. Jānis Gardovskis, mācību prorektore prof. Tatjana Koķe un RSU studiju programmu vadītāji. T.Koķes kundze ar A.Jābobsones starpniecību nodeva pateicību skolas kolektīvam par kvalitatīvu mācību darbu.


Skolas pirmā ceturkšņa noslēguma līnija

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14691096_1288408807859390_4457159552813308941_n.jpg?oh=4673c174ca7c5f5e60ac1426619f539a&oe=58A07B4B
Šodien mūsu skolā svinējām veiksmīgi aizvadīto mācību gada 1. ceturksni, visiem klātesošajiem izsakot atzinīgs vārdus par ieguldīto darbu un sveicot ar augstiem sasniegumiem dažādās jomās. Mūsu skolā ir daudz talantīgu jauniešu, bet šīs dienas goda viesi aktieris Andris Bulis un restorāna B-bārs īpašnieks Armands Mednieks vēlējās izcelt 12.a klases skolnieci Jeļizavetu Platinsku, kuras dvēseles stīgas nonāk pie mums un iepriecina viņas izdziedātajās dziesmās, sacerētajā mūzikā, dzejoļos, esejās, kā arī lieliskajā aktiermākslā. „Viņas ieguldītais darbs ir gigantisks - centība, mērķtiecība un atbildība bija panākumu atslēga izcilajām zināšanām mācībās, uzvarām olimpiādēs valodā un mūzikā,” stāsta klases audzinātāja Irēna Oše.
Jeļizavete kā dāvinājumu no ciemiņiem saņēma elektriskās klavieres. No sirds pateicamies Andrim un Armandam par patiesi emocionālo tikšanos un ieinteresētību sniegt ieguldījumu jauno talantu attīstīšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.
Pasākuma foto galerija.


6.b klases skolēni "labo darbu nedēļas" ietvaros lasīja PII "Dzintariņš" bērniem pirmsmiega pasaciņu.

 Saņemta kvalitātes balva un sumināti labākie skolotāji

Pēc 2015./2016.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu apkopošanas, esam lepni par ievērojamiem sasniegumiem un saņemto kvalitātes balvu dabaszinībās. Liels paldies skolotājām Tatjanai Velikai, Anitai Gudkovai un Ilonai Lubgānei, kā arī administrācijas pārstāvjiem – direktorei Edītei Plamšei un direktores vietniecei izglītības jomā Baibai Bolšteinai. Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām atzinību saņēma arī skolotāja Inga Dukule.
   
 
    


„Rudens laika svētki”

Ar krāšņām svinībām noslēdzies Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas realizētais projekts „Rudens laika svētki” (nr.2.2.29.1/8). Pasākumu vadīja „Jautrais Miķelis” – Liepājas teātra aktieris Pēteris Lapiņš un svētku atklāšanā uzrunu visiem dalībniekiem teica Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Hadarovičs. Turpinājumā ar enerģisku priekšnesumu klātesošajos līksmu svētku noskaņojumu radīja folkloras kopa „Atštaukas”. Pasākuma programmā tika iekļauts saulgriežu labdarības tirdziņš, kurā saņemtie ienākumi tiks ziedoti Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme "Lauvas sirds". Darbojoties rudenīgās darbnīcās skolēni izzināja folkloras un tradīciju mantojuma, sadarbības partneru kolektīvi uzstājās ar krāšņiem priekšnesumiem, projekta vadītāja Andra Jākobsone apbalvoja konkursu uzvarētāju, kā arī vienojāmies kopīgas dziesmās un dejās. Projekts tiek realizēts ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14462901_1267111053322499_3952692322122512555_n.jpg?oh=da31db9280cb0312427c66b5f1a3e9b2&oe=58813227
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14440919_1267111493322455_7759221201185344158_n.jpg?oh=23c18873ec80b2f8c08a6ef82403ef00&oe=5867D791 https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14523142_1267111629989108_6132386008637202632_n.jpg?oh=55e7bc6077c4e2095c1da3674bb270bc&oe=586C0256
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14516350_1267111349989136_8190832643215165210_n.jpg?oh=d322ddf99a5c1ee07459e252312c71f7&oe=587F0D29
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502772_1267111256655812_5132610878218921786_n.jpg?oh=000c0bf7013774d9c82eecdc00a94ac6&oe=587B939C


Autobusa maršruts


No 1. oktobra maršruta autobusa Nr. 25 reiss no pieturas "Atmodas bulvāris" būs plkst 8:13.
Noderīgs tiešsaistes resurss tramvaja un autobusu maršrutu noteikšanai.


Lego klucīšu kuģis Liepājā

Šonedēļ  Liepājā bija apskatāms pasaulē lielākais no "Lego" klucīšiem būvētais kuģis. Aplūkot no “Lego” klucīšiem būvēto milzeni bija devušies arī mūsu skolas skolēni. Visi  nofotografējas  jūsmoja. Pasaulē lielākais no "Lego" klucīšiem būvētais kuģis ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Tas tapis par godu Dānijas kuģniecības kompānijas DFDS 150.gadadienai. No vairāk nekā miljons "Lego" klucīšiem būvētais kuģis "Jubilee Seaways" ir 12,035 metrus garš, 1,67 metrus plats un 2,72 metrus augsts. Tā svars ir nedaudz zem trim tonnām. Kuģa būvniecībā piedalījušies DFDS darbinieki no visas Eiropas, lai svinētu kompānijas 150.gadadienu. Šā gada 17.augustā svinīgā ceremonijā pie piestātnes Kopenhāgenā Ginesa rekordu grāmatas auditori apstiprinājuši, ka tas patiešām ir pasaulē lielākais "Lego" kuģis. Par kuģi interesi izrādīja gan sākumskolas skolēni, skolotāji, vecāki, gan 9.b klase kopā ar skolotāju I.Tokmakovu. Arī skolas administrācija.
Skolas Lego konstruēšanas fakultatīvos arī ir iespējams uzbūvēt kuģus, mājas un mašīnas. Kas zina, varbūt, nākošais Ginesa rekords piederēs tieši skolēniem. 
20160921_122957 20160921_121843


Eko ģitāru izgatavošanas meistarklase

Aizraujoši aizvadīta eko ģitāru izgatavošanas meistarklase. Muzikāli un interaktīvi izglītojošā procesā visus klātesošos iesaistīja A5Guitars eksperts Ansis Alksnis, Liepājas Pop/rok skolas vadītājs/mūziķis Gints Purgailis un ekotehnoloģiju jomas entuziasts/mūziķis Aleksandrs Krasavins. Aktivitāte tika realizēta izglītības projekta "Eko ģitāru izgatavošana un šovs" (nr. LIP/2016-23) ietvaros ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14441186_1260465030653768_4751038290168709729_n.jpg?oh=fc270da22fcd6b549319ddb67089737b&oe=5879C2B8


Uz visas pasaules ir tik daudz ģitāru, bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā - ekoģitāra Latvijai

s
Pateicība vecākiem:
1.a Jūlijai Bormotovai, Tatjanai Maksimenko un Jeļenai Iļjinai
1.b Lipeginu, Gramiko, Zolotuhinu un Šemetu ģimenēm
1.c Nataljai Nikišinai  un  Jevgenijai Šimkus
2.a Nataļjai Kozlovai, Jevgenijai Volkovai, Jeļenai Dermeži un Olgai Zaharovai
4.a Oļesja Kuzmina
4.b Nataļjai Meščerjakovai un Tatjanai Dauguļai
5.a Viktorijai Proščenko, Nataļjai Miščukai un Kristīnei Auziņai
6.a Katerinai Romaņukai
6.b Oksanai Juvčenko
9.a Nataļjai Kreutzner
par gādīgām rokām, vārdiem un padomiem radošajā procesā “Mana ekoģitāra Latvijai”.
Lai vēl ilgi mēs sajūtam blakus vecāku spēkavotu skolas pasākumu organizēšanā.
Liepājā, 2016. septembrī, skolas direktore  Edīte Plamše


WWW.SOMA.LV


Tavai ērtībai ir pieejams jauns resurss – www.soma.lv. Resurss satur priekšmetu skolas grāmatas. Kā ieiet? Atver www.soma.lv savā pārlūka un reģistrējies ar savu e-klasi! Resurss ir bezmaksas tikai tiem skolēniem, kuri ieiet ar e-klases datiem. Lai tava soma paliek vieglāka.
Apmācību video.
Cienījamais skolotājs!
Minētais resurss satur arī metodiskos materiālus un darba lapas, kurus ir iespējams izdrukāt vai demonstrēt ar projektoru. Veiksmi un sadarbību.


Neparasta futbola diena

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 13.septembrī organizēja pasākumu “Neparasta futbolu diena”, kur tika uzaicināti Liepājas futbola kluba “Liepāja” futbolisti: Antons Tumanovs, Deivids Dobrecovs un Ņikita Berenfelds, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Liepājas kluba futbolisti aicināja skolēnus apmeklēt sporta pasākumus un aktīvi piedalīties tajos.


Mana ekoģitāra Latvijai

Alternatīvās mācību dienas ietvaros 1.-9. klašu skolēni sagatavoja ekoģitāras un novēlējumus Latvijai. Pasākuma mērķis: sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, sākt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas, attīstīt skolēnos radošās spējas un talantus.


Velobrauciens “Velorun 2016

Šis ir jau trešais gads, kad skolas pašpārvaldes jaunieši organizē un vada velobraucienu "Velorun". Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū, veicināt saliedētību, pilsonisko un patriotisko audzināšanu. Dalībniekiem ar velosipēdiem jāpārvar 15 kilometru garu ceļa posmu. Brauciena galamērķis ir atpūtas bāze “Draudzība" Bernātos, kur norisinās dažādas sportiskas aktivitātes.


Rudens laika svētki 2016” konkursi

Vai tu labi zini rudens laika folkloras un tradīciju mantojumu? Pārbaudi savas zināšanas tiešsaistes viktorīnā.
Varbūt esi labs gleznotājs vai fotogrāfs? Iesniedz savu darbu konkursā „Ražas laika pārsteigumi”.
https://www.jotform.com/uploads/andraj/form_files/1.jpg


Vācu kultūras dienas

Mūsu skolas ansamblis “Rusiči” piedalījies Vācu kultūras dienās Ventspilī, pirmo reizi izpildot vairākas dziesmas vācu valodā. Viesi, kuri bija ieraušies no Vācijas, augsti novērtēja ansambļa sniegumu un ierosināja sadarboties arī turpmāk kopīgos pasākumos Hamburgā un Brēmenē.

 


“Zelta liepiņa”

Ceturto gadu pēc kārtas skola tiek godināta ar pilsētas balvu “Zelta liepiņa” par kopīgiem sasniegumiem pilsētas olimpiādēs un konkursos. Paldies sākumskolai par šo jauko mācību gada pienesumu. TVKurzemes video reportāža no Zinību dienas.


Projekts "Bērni pielaiko karjeru"

Kopā ar citiem bērniem, arī mūsu skolas 2. klases skolniece Liza piedalījusies projektā "Bērni pielaiko karjeru", kuru realizēja biedrība "Liepājas modes un mākslas studija" un tās galvenā producente Tatjana Jaremčuka. Lizai bija iespēja iejusties plašā sabiedrībā pazīstamās mākslinieces Elitas Patmalnieces tēlā, kā arī iepazīties ar viņas jaunradi. Kādas līdzības vai atšķirības Elitas un Lizas tēlos pamanīji, aplūkojot viņu kopīgās fotogrāfijas?
  
 
   


Vēl viens jaunais mācību gads - 2016./2017.


Kolēģi, skolēni, vecāki, absolventi, sadarbības partneri, draugi! Jau atkal pīlādži sārto un dzērves aizbēg no salnām. Tuvojoties 1. septembrim, katrs cilvēks izjūt vēlmi satikties ar savu skolotāju, klases biedriem. Satraukums ielīst sirdī, jo būs atkalredzēšanas prieks.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolai šis mācību gads būs ļoti nozīmīgs periods. Svarīgi uzdevumi tiks risināti mācību un audzināšanas darbā, realizējot skolas attīstības plānu un gatavojoties akreditācijai 2018. gadā. Jānodrošina ES struktūrfondu finansējuma apguve un darbu norise skolā.
Ikvienam būs darba pilnas rokas.  Arī 1. klašu skolēniem, kuri uzsāks kāpt zinību kalnā, arī jauniešiem, kuri vidējo izglītību sāks iegūt 10. klasē, 12. un 9.klašu skolēniem, kuri radoši apgūs zinības tālākajai izaugsmei. Veiksmīgu mācību gadu!

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,11. klašu bērni palīdzēs pilnveidot skolas tradīcijas un prestižu. Mums  kopā ir svarīgi attīstīties un pilnveidoties. Lai veicas!
Skolas padome kopā ar visām skolas sabiedriskajām organizācijām un kolektīvu ir paveikusi lielu darbu skolēnu skolas formu ieviešanai no 1. klases. Paldies.
Pedagogi un tehniskie darbinieki  daudz darījuši, lai visi justos komfortabli un saņemtu kvalitatīvas zināšanas. Entuziasmu un dzīvesprieku!
Apsveicam visus skolēnus, pedagogus, darbiniekus, absolventus, mecenātus, sponsorus, draugus uzsākot 2016./2017. mācību gadu.  Jūs esat mums daudz palīdzējuši. Mēs esam vienoti.

Lai  ar Jums kopā ir smaida enerģija, uzlabojot noskaņojumu gan pašam smaidītājam, gan tam, kam smaids tiek veltīts;
gan smaidītājā, gan ar smaidu apveltītajā nostiprinot pozitīvu ievirzi;
pastiprinot cilvēku savstarpējo uzticību; veicinot garīgās kopības veidošanos un nostiprināšanos; aicinot un vedinot cilvēkus iet pa sadarbības ceļu.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore E.Plamše


Jaunu zināšanu apguve festivālā “Projektu nakts 2016”


 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau otro gadu pēc kārtas organizējusi tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts 2016”. Festivāla mērķis ir veicināt programmas “Erasmus+” projektu izstrādi, t.i., ikvienam interesentam, kurš līdz šim nav īstenojis “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, būs iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, izprast, kā savu ideju ietērpt projekta ietvaros. “Projektu naktī 2016” no mūsu skolas piedalījās Andra Jākobsone un Rimma Pugačova. Pavadītās 24 h vairāk kā 120 dalībniekiem no visas Latvijas kļuva par vienām no neaizmirstamākajām, jo kopā ar domubiedriem un profesionāļiem varēja izdzīvot, kā ideja kļūst par reālu projekta pieteikumu, kuru varēs iesniegt nākamajos projektu konkursos.


Pateicamies arī SIA “Innova” un personīgi Oļegam Hramovam par uzdāvinātajām fotogleznām,
kuras tagad atrodas mūsu ieejas foajē.

Tās vizuāli apkopo informāciju par skolas izglītības licencēm un akreditāciju, A.Puškina un Kirova Lipmana prēmijām.
 
Trepēs skolas ieejas pusē pārveidojās līdzi.


Liels paldies Čičko ģimenei par uzdāvināto jauno TV.

Tagad stundu izmaiņas varēsim skatīties digitālā formātā pie aktu zāles foajē.


Paldies arī “Maxima” rīkotam konkursam “Savai skolai”.


Pateicoties skolēniem un viņu vecākiem skolai parādījās papildu IT tehnika, kas ir tik nepieciešama ikdienas darbā.


Pieminot latviešu valodas un literatūras skolotāju Elgu Reutu. 2016. gada 2. augusts atnesis sēru vēsti.


Mūžībā aizgājusi skolas patriote, izcila skolotāja, gudra, labestīga kolēģe Elga Reuta. Aicinām atcerēties kopā aizvadītos gadus, iegriezties skolas muzejā iepazīties ar viņas dzīves stāstu un izlasīt laikrakstā “Kurzemes vārds” pirms 16 gadiem publicēto žurnālistes Dainas Meistares rakstu “Pusgadsimtu katrs septembris sākās ar vārdiem: "Labrīt, mana klase!" Lai gaiša piemiņa! 

Vizītkarte
ELGA REUTA. Latviešu valodas un literatūras skolotāja, nostrādājusi skolās vairāk nekā pusgadsimtu, piecdesmit gadu mācījusi skolēnus A.Puškina 2.vidusskolā, kurā ir krievu mācību valoda, par savu ieguldījumu saņēmusi pilsētas un valsts mēroga apbalvojumus, pērn viņu apbalvoja ar Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu, ierādījusi Pedagoģijas akadēmijas studentiem metodiku, kā jāmāca latviešu valoda mazākumtautību mācību iestādēs. Lepnums – mazmeita Baiba, kura studē Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tūrisma vadību, un mazdēls Edgars, kurš mācās 1.vidusskolas 9.klasē, dzied un raksta dziesmas. Atbalsts – vīrs Kims, ar kuru kopā rit jau ceturtais gadu desmits. Lielā dzīves mīlestība – teātra spēle. Šoruden skolotāja ELGA REUTA atvadījās no sava darba kabineta. Un tas nebūt nebija viegli, pēc vairāk nekā piecdesmit pedagoģiskajā darbā aizvadītiem gadiem aizvērt aiz sevis skolas durvis. Taču šie gadi nav pagājuši bez ievērības. Skolotāja Elga Reuta ir viena no tam skolotājām, kuras vārds bieži minēts kopā ar talantīgo un mācībās sekmes guvušo audzēkņu vārdiem. Viņa arī pati saņēmusi daudz atzinības, ir intervēta un par viņas darbu ir rakstīts presē. Taču sirmā pedagoģe visvairāk priecājas par savu skolēnu labajiem vārdiem, kurus viņi velta savai latviešu valodas skolotājai tad, kad paši sen jau vairs nav skolēni. Šodien mazākumtautību skolās latviešu valodas apguvei ir pievērsta nopietna uzmanība, bet padomju laikā ne vienmēr tas tā ir bijis. Tad jo sevišķi liela nozīme bija tieši tam, kā skolotājs mācēja savu priekšmetu mācīt, un viņa personībai. 
Atvadīšanās 5. augustā plkst.12.00 Liepājas Lutera baznīcā. Mūžībā pavadīs Liepājas Centrālkapos. 
"Atgriešanas jaunībā" - intervija ar skolotāju Elgu. 


LSEZ SIA “GI Termināls” ienāk skolā


Liepājas A. Puškina 2. vidusskolai, tuvojoties jaunam mācību gadam, aizsākas jauna un veiksmīga sadarbība ar LSEZ SIA “GI Termināls” partneriem, lai veicinātu skolas ilgtspējīgu attīstību, kā arī organizētu efektīvu mācību un audzināšanas procesu. 

LSEZ SIA “GI Termināls” direktors Jurijs SOSHENKO pats personīgi ieradās skolā, lai tiktos ar direktori E.Plamši un projektu vadītāju A. Jākobsoni. Sarunas laikā tika pārrunāti galvenie sadarbības virzieni. Nozīmīgs ir J.Soshenko viedoklis par šī brīža aktuālām vajadzībām jauniešu sagatavošanai dzīves izaicinājumiem. Uzņēmējs saskata nepieciešamību veikt karjeras pilnveides darbu, lai jaunieši būtu ieinteresēti un sagatavoti palikt dzīvot un veidot savu nākotni Liepājā. 

Skolā 10.-12. klašu skolēniem ir iespēja izvēlēties dažādām interesēm atbilstošas izglītības programmas un šī kopdarbība veicinās izglītības kvalitātes paaugstināšanas procesu. LSEZ SIA “GI Termināls” un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ilgtermiņa līgumā paredzētas tikšanās, pārrunas, mācību ekskursijas, ēnu dienas, kā arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. 

J.Soshenko ir informēts par skolas sasniegumiem izglītības kvalitātes izaugsmē, un atzinīgi izteicās par līdz šim realizētajiem projektiem, kuri radījuši jauniešiem interesi un vēlmi apgūt inženiertehniskās zinātnes.Aktualitāšu arhīvs
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.

 

Aktualitātes 2016./2017.