Mūsu skolotājs Eiropas Parlamentā
Jauka tikšanās bija 13. augustā. Skolā viesojās mūsu skolotājs Mihails Vorobeičiks. Tagad viņš strādā Eiropas Parlamentā un iepazīstināja ar sava darba ikdienu. Saruna bija interesanta un izzinoša.

Ikgadējais vasaras remonts

Šogad skolā tika kapitāli izremontēti mazo koridoru vīriešu tualeti 2. un 3. stāva mazā koridorā. Aktu zāles foajē un bibliotēka iepriecina aci ar jauniem pakārāmiem griestiem, un skolotāji obligāti novērtēs jaunu skolotāju istabu.

Priecīgas ziņas. Stājas spēka jauns likums, vadoties pēc kurā tagad bezmaksas ēdināšana ir piešķirta 1., 2., 3. un 4. klasei. Skola izsaka paldies ministriem.

Šogad jau trešo gadu vairākām Liepājas skolām tiek piešķirtas kvalitātes balvas par izciliem sasniegumiem mācībās pamatizglītībā - "Dzintara liepiņas", šodien izglītības iestāžu vadītāju augusta konferencē informēja Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. (avots: www.liepajniekiem.lv)

Dzejas dienas pasākums

14.septembrī, dzejas dienas ietvaros, lasītavā norisināsies Valērijas Kudrjanokas foto izstādes "Mūsdienīgais Rainis un Aspazija" atklāšana, un video īsfilmas izrāde.
Raivo Bitenieka un Annas Protčenko dzeju klausījās vidusskolēni. 12. a klases audzēkņi izpildīja pašu izvēlētos dzejoļus. Arturs Lilienfelds, Kirils Kasevičs , Jekaterina Oleičenko, Darja Kaļiņina un Anastasija Posteļga interpretēja dzeju mūzikā, radot klausītājos emocionālu līdzpārdzīvojumu, atskaņojot dziesmas, romances.
   10.a un 8.a klasē viesojās dzejniece Karīna Krieviņa. Skolēni aktīvi iesaistījās gan diskusijā, gan dzejas radīšanas mēģinājumā. Jauniešus uzrunāja Karīnas dziesmas un dzejas tulkojumi gan latviski, gan krieviski.
  Savukārt  Dzejas dienas pasākumus pilsētā apmeklēja vairāki vidusskolēni- viņi skatījās dzejas izrādi Zaļās birzs bibliotēkā, tikās ar dzejnieku Māri Salēju "Promenade Hotel" zālē, klausījās dzejas lasījumus Annas baznīcas tornī un ,protams, apmeklēja Dzejas dienu atklāšanas pasākumu.

Droša skola

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolā tiek aktualizēti dažādi ar drošību saistīti jautājumi. Mūsu mērķis ir uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi ikdienā. Septembrī skolas apkārtnē veidojas sarežģītas situācijas gan sakarā ar tramvaja līnijas remontu un pāreju, gan autobusa kustību, un citiem jautājumiem. Vecāki skolas padomei ir uzrakstījusi priekšlikumus par gājēju pārejas izveidošanu E. Tisē ielā, lai mūsu skolēni varētu droši pāriet uz 1. autobusa pieturu. Katram ir jānovērtē sava rīcība un jāievēro prasības, lai sargātu sevi un citus.
Rūpējoties par skolēniem un darbiniekiem, skola dāvināja katram atstarotājus. Tas ir ļoti nozīmīgi un nepieciešami agrās rīta stundas un tumšos vakaros. Lai vienmēr tas būtu piestiprināts skolas somai!

Ceturtdien, 17. septembrī, Liepājas domē norisinājās svinīgais pasākums, lai pateiktos 24 interešu izglītības pedagogiem par aizrautīgu un rezultatīvu darbu iepriekšējā mācību gadā, kā arī, lai izteiktu pateicību 43 Liepājas jauniešu koru un deju kolektīvu vadītājiem un BJC pedagogiem par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku veiksmīgā norisē. Pateicību par izcilu darbu interešu izglītībā saņema direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova un dram. pulciņa vadītāja Aļina Barsukova.

LIZDA akcija “Skolas diena 2015” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā 2015. gada 24. septembrī
Skolā viesojas Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs, Domes deputāts Uldis Sesks
Programma ; raksts www.liepajniekiem.lv ; foto

23.septembrī 5.b klases skolnieki apciemoja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" 7.b grupiņu, un izlasīja vieņiem pirmsmiega pasaku “Princese uz zirņa”. Skolēni sagaidīja bērnus kostīmos, lai radītu pasakainu atmosfēru. Akcija notika “Labo darbu nedēļas” ietvaros.
Gaidam stafetes pārņēmēju. Darot kopā var izdarīt vairāk labu darbu!

24.septembrī mūsu skolas pirmklasnieki piedalījās aktivitātē, kas veltīta Pasaules sirds dienas atzīmēšanai.Šogad mūsu skola atbalstīja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ideju un līdzdarbojās zībakcijā/aktivitātē “Mīli savu sirdi!”

Laikrakstā "Izlgītība un kultūra" skolotāja Maija Bergmane dalās ar saviem uzskatiem par aktuālo sabiedrisko tēmu, reemigrējošiem skolēniem.

Labdarības futbolu spēlē "Zuntners-Verpakovski" mūsu 8.b klases futbola spēlētājam Markam Hramovam paveicas nobildēties kopā ar profesionāliem futbolistiem.
Raksts www.liepajniekiem.lv

No 28. līdz 30. septembrim Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā norisinās Pieklājības un komplimentu dienas, kuru ietvaros skolēnus un darbiniekus no rīta sagaidīja liels Panda lācis, apskaujot, atgādināja visiem par pieklājības nozīmi un nepieciešamību sveicināt vienam otru. Panda lācis viesojās skolā ar JNJ agency atbalstu. Paldies par šādu iespēju jauki sagaidīt pirmdienas rītu.

Zinātnieku naktī piedalījas mūsu skolēni. Par jaukiem zinātniskiem eksperimentiem var uzzināt www.liepajniekiem.lv rakstā.

Ar pateicības rakstu godināja mūsu direktores vietnieci audzināšanas darbā Natāliju Bagirovu un latviešu valodas skolotāju Tatjanu Vēju pasākumā "Gada skolotājs 2015".
Priecājamies, apsveicam un lasām pilnu rakstu www.liepajniekiem.lv

Apsveicam pedagogus, skolēnus, vecākus Kvalitātes balva 2015

Pilsētas skolotāju profesionālajos svētkos pasniedza pašvaldības Kvalitātes balvas izglītībā vispārizglītojošām skolām. Par sasniegumiem dabaszinību (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) centralizētajos eksāmenos kvalitātes balvu saņēma mūsu skola- 700 EUR. Paldies bijušajai direktores vietniecei izglītības jomā ,fizikas skolotājai R.Stunžānei, ķīmijas skolotājai N.Mednis bioloģijas skolotājai I.Lubgānei 12. klašu absolventiem, kuri kārtoja fiziku, ķīmiju, bioloģiju Kvalitātes balvas mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas skolu konkurētspēju un augstus skolēnu mācību sasniegumus valsts un starptautiskajā mērogā. Kvalitātes prēmija tiks izmantota mācību līdzekļu iegādei fizikas kabinetam un biroja precēm. Lai veicas arī 2015./2016.m.g.! Liepājas pilsētas Dome un kolektīvs sveica kolēģes. Arī Gada skolotājas T. Vēju un N.Bagirovu.
Raksts www.liepajniekiem.lv

Rakstīšanas svētkos piedalās Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni un pedagogi

Sestdien, 3.oktobrī, Liepājā notika rakstīšanas svētki “Rakstīt pareizi ir modē”, kuros piedalījās 72 dalībnieki, no kuriem 36 dzimtā valoda ir latviešu, bet 36 – krievu valoda. Jaunākā dalībniece bija deviņus gadus veca, bet vecākā – 75 gadus veca.
No visiem dalībniekiem 45 cilvēki bija  skolas vecumā (9 – 18 gadi), bet 37 dalībnieki bija vecumā no 19 līdz 75 gadiem. Dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, vidējais vecums bija 30,69 gadi, bet dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, vidējais vecums – 18,4 gadi.Pirmā diktāta rakstīšanai Liepājā pieteicās Marina Karloviča, savukārt par glītākā rokraksta īpašniecēm tika atzītas Lāsma Jūrmale un Gunta Inte, portālam pavēstīja Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Zane Ģirne.
Rezultāti:
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda latviešu valoda:
1.      Gunta Inte (0 kļūdas);
2.      Solveiga Judina;
3.      Evita Biķe.
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda krievu valoda:
1.      Veronika Skvarcova11.e klase, skolotāja R.Zauere
2.      Nadežda Jurčenko;
3.      Marija Aleksejeva12.a klase, skolotāja R.Zauere
Diktāta teksts ar virsrakstu „Jelgavā” ir veidots pēc rakstnieka Jāņa Joņeva romāna „Jelgava 94” motīviem. Šis romāns iznāca 2013. gadā, guva lielu lasītāju un kritiķu ievērību un saņēma Eiropas Savienības Literatūras balvu.
Diktāta rakstīšana bija brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisinājās visā pasaulē un kurā varēja piedalīties jebkurš interesents Šogad I vispasaules diktātu latviešu valodā interesenti varēja klātienē rakstīt Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē, turklāt varēja tiešsaistē sekot līdzi rakstīšanas svētkiem un rakstīt diktātu interneta vietnē www.raksti.org
Priecājamies par mūsu skolas 10. e klases skolnieci Ļubicku Viktoriju, kura skolotājas Daces Okmanes rosināta, izmantoja iespēju rakstīt diktātu Rīgā. Viktorija atzina, ka rakstīt neesot bijis viegli, jo diktāta teksts tika diktēts diezgan ātrā tempā.Diemžēl rezultāts vēl nav zināms, jo komisija rezultātus neizziņoja uzreiz.
Liepājas pasākuma patrons ir ilggadējs pedagogs un Goda liepājnieks Tālivaldis Deklaus. Diktātu klātienē lasīja Liepājas aktieri Ināra un Aivars Kalnarāji, kā arī izteiksmīgās runas konkursa uzvarētāja Amanda Razma.
Rakstīšanas svētkus organizēja Liepājas pilsētas domes Sabiedriskās saskaņas komisija un domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Anitas Jansones vadītās Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentiem.
Priecājamies, ka mūsu skolas skolēni rada iespēju piedalīties šajā pasākumā. Jebkurš šī pasākuma dalībnieks ir tikai ieguvējs. Liels paldies skolotajai Resijai Zauerei, kuras skolēni aktivi iesaistījās un bija gatavi pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā.Pasākuma dalībnieces bija arī skolas padomes priekšsēdētāja I.Vasilenko, kura bija ieradusies kopā ar savām meitām.
Bilžu galerija.
Vēlreiz apsveicam 11. e klases skolnieci Veroniku Skvorcovu un 12.a klases skolnieci Mariju Aleksejevu un viņu latviešu valodas skolotāju R.Zaueri!
Informāciju apkopoja MK vadītāja D.Okmane / izmantots avots: www.liepajniekiem.lv/

Gaidījāt? 1. semestra starpvērtējumi.


Piektdien pie mums skolā bija ciemiņi!

23. oktobrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā viesojās ASV vēstniecības Latvijā Kultūras atašejs Metjū Tompsons. Atašejs tikās  ar 10. un 11. klases jauniešiem un diskutēja par līdzībām un atšķirībām ASV un Latvijas kultūrās. Diskusija izvērtās spraiga un interesanta. Sarunas gaitā tika noskaidrots, kādi ir kopīgie populārie sporta veidi abās valstīs, kādas ēšanas kultūras atšķirības, kādas kopīgs iezīmes izglītības sistēmās abās valstīs, kāda pasaules uztvere lielām un mazām valstīm un vēl daudzas lietas, kas saistītas ar kultūru. Bilžu galerija.
  Atašejs priecājās, ka Latvijas jaunieši zin daudzas lietas un faktus  par ASV, bet atzīmēja - svarīgi ir atcerēties, ka pasaulē par jebkuru valsti ( arī par Latviju un ASV )  eksistē stereotipi un ir būtiski  pārbaudīt to ticamību. Savukārt, jauniešiem bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku par ASV kultūru un  tradīcijām un nelielā ekspreskonkursā pierādīt, cik labas ir viņu zināšanas par ASV ģeogrāfiju un kultūru. Raksts liepajniekiem.lv


Bildes
Vislatvijas Putras programma 2015” sākas 28. septembrī un ilgs līdz 8. novembrim. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās.
Tās ietvaros mācību stundās soli pa solim.
1.-4.klašu skolēniem
un 5.-8.klašu skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc
putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi. 2.novembrī skolas ēdnīcā tiek rīkota biezputras degustācija. 1.-4.klašu skolēni baudīja mannas, prosu, 5 graudu, rīsu biezputras. 5 novembrī sākumskolā tika plānots pasākums “PUTRINGS”.

Mūsu 5.b klases komanda piedalījas erudīcijas konkursā "Mana kūka manai Latvijai".
Pilna konkursa galerija ir apskatama liepājniekos. Foto: Ruslans Šuļga.
Apsveicam Latvijas neatkarības proklamēšanas 97. gadadienā


Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem!

VSAC „Kurzeme” filiāles „Liepāja” kolektīva un klientu vārdā, vēlamies pateikt sirsnīgu paldies Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem par ierašanos mūsu iestādē 2015.gada 12. novembrī, kas sagādāja neizsakāmu prieku mūsu klientiem. Vēlamies pateikties par izrādīto labestību un sagādātajām dāvanām! Novēlam veiksmi Jūsu turpmākajā darbībā! VSAC „ Kurzeme” filiāles „ Liepāja” kolektīvs

Zīmējumu konkurss "Noķer enerģiju"

Konkursā "Noķer enerģiju" izveidotus kalendāra zīmējumus var apskatīt mūsu skolas Ludmias Volkovas un Annas Marijas Miņko zīmējumus. Par skolēnu izglītošanu skolotāja Larisa Meļnikova ir apbalvota ar “Apgāda Zvaigzne ABC” dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Avots: liepajniekiem.lv
Mobilais planetārijs
16. un 17. novembrī skolā viesojas mobilais Planetārijs!
Virtuālā realitāte, kas virpuļo kosmosā! Mācību filmas tika demonstrētas dažādu vecuma grupām.
Īpaša pateicība Romanam Baluhinam par sadarbību.

Sporto visa klase

"Sporto visa klase" atklāšana Liepājas pilsētā. Skolas 3.b klase kopā ar klases audzinātāju L.Meļņikovu, sporta skolotāju D.Gorlačevu un vecākiem piedalījās jaukā notikumā kopā ar 8. vidusskolas 4. klasi- tika atklāta projekta"Sporto visa klase" 2015./2016. m.g. sezona. Bija ciemiņi un slaveni sportisti.
Māmiņa Tatjana iemūžināja spilgtākos brīžus. Lai veicas 3.b klasei!

Ja gribi nokļūt kalna galā,tad neapstājies ceļa malā! Tieši tā rīkojās Saeimas deputāts, mūsu absolvents un bijušais skolotājs V.Agešins, virzot priekšlikumus 2016. gada valsts budžetam. Viņa darbība vainagojās panākumiem: 30.novembrī Saeima atbalstīja priekšlikumu iekļaut 2016. gada budžetā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas B puses ieejas durvju bloka maiņu,iedalot 3561 euro. Visiem cieņas apliecinājums no Valērija Agešina.

Ventspils 2. vidusskolu 70. gadadienā sveica Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas delegācija: E.Plamše, N.Zavaruhina, A.Semaško. To atspoguļoja Ventspils laikraksts "Ventas balss".

Skolu 70. gadadienā sveica Biļuku ģimene. Viņi vienmēr palīdz skolai un priecājas par tās panākumiem. Sveicieni visiem skolotājiem!

Ekonomikas spēle "JA TITAN"

9.decembrī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā notika biznesa simulācijas spēles JA TITAN Kurzemes reģionālais čempionāts. Spēlē piedalījās 22 komandas, tā skaitā 6 komandas no Ugāles un 16 - no Liepājas vidusskolām. Spēle notika 3 kārtas. Atlases spēle, jeb 1.kārta, notika paralēli trīs grupās. Pēc 1.kārtas pusfinālā piedalījās 16 labākās komandas, pusfināla spēle notika paralēli divās grupās. Fināla spēlē piedalījās 8 vislabākās komandas: 4 komandas no Ugāles, 2 komandas no 15.vidusskolas, 1 komanda no DA Liepājas 5.vidusskolas un 1 komanda no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas (12.e klases komanda “Illuminati”, dalībnieki Romāns Baļuka un Renats Bikmajevs).
Pilnu rakstu lasiet šeit.

9.decembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas inspektore Baiba Gvozda pasniedza apbalvojumu Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēniem Sergejam Goišikam (7.b.) un Borisam Jegorovam (9.b) par veiksmīgu sadarbību un palīdzību nozieguma atklāšanā. 

Gatavojoties svētkiem mūsu skolas skolēni piedalījās Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma zīmējumu konkursā „Lielais Dzintars” Ziemassvētku noskaņā” Konkursa organizētājs: Liepājas pilsētas domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa. Konkursa mērķis: rosināt bērnus un jauniešus piedalīties Liepājas pilsētas vizuālā tēla Ziemassvētku un Jaunā gada laikā pilnveidošanā; no iesniegtajiem darbiem atlasīt vairākus darbus, kurus izvietot uz vides stendiem Liepājā, izveidot kā Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Katram Liepājniekam” svētku numurā; no iesniegtajiem darbiem izveidot Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma zīmējumu izstādi. Vēlam veiksmi konkursa dalībniekiem!

2.a klase     Denysenko Alisa

2.a klase     Docenko Antons

2.a klase     Hromovskiha Ariadna

2.a klase     Lomaņņikovs Tihons

2.a klase     Ovčiņņikova Anastasija

2.b klase     Čabans Maksims

2.b klase     Čerņika Marija

2.b klase     Puišīte Sofja

2.b klase     Semjonovs Artjoms

2.b klase     Sokolovs Germans

2.b klase     Valdmane Karalina

3.a klase     Bezina Valerija

3.a klase     Jašuka Marija

3.a klase     Olinska Diāna

3.a klase     Žitovs Vlads

3.b klase     Azarovs Timurs

3.b klase     Jakušina Julianna

3.b klase     Krasotenko Arina

3.b klase     Meščerjakovs Vladislavs

3.b klase     Zabrodina Dana

4.a klase     Škoda Olesja

4.b klase      Bakuradze Alika

4.b klase      Imanova Emilija

4.b klase      Simoņenko Ksenija

4.b klase      Siņicina Anastasija

4.c klase      Matjaša Tamila

4.c klase      Sofija Kondratiško

5.a klase      Gorbunova Valērija

5.a klase      Simajeva Anastasija

6.a klase      Fedotova Viola

6.a klase      Sitņuks Artjoms

7.b klase      Gribeļska Dana

7.b klase      Rezenovs Ņikita

8.b klase       Šipicins Alekss Daniels

9.a klase       Krasotenko Arturs

9.a klase       Lileiko Ņikita

9.a klase       Protass Kirils

9.b klase       Grigorjeva Anastasija

10.e klase      Kirnosova Aleksandra

10.e klase      Ļubicka Viktorija

12.e klase      Bikmajevs Renats

12.e klase      Šamanskis Roberts

Skolas vidējā balle

Apsveicam skolēnus, skolotājus un vecākus ar 2015./2016.m.g. 1.semestra noslēgumu

Skolēnu saraksts tika saskaņots Pedagoģiskās Padomes sēdē 2015. gada 17. decembrī. Kopā mēs esam 42! Priecīgus Ziemassvētkus! DVIJ Baiba Bolšteina un Natālija Zavaruhina. Priecājamies un lepojamies kopā ar jums, par mūsu “Zelta” liecību saņēmējiem 1. semestrī :

Liepājas pilsētas Domē tika sumināti skolēni ar ļoti labām un izcilām atzīmēm.
Mūsu skolai šādu izcilo piemēru vidū ir 7 skolēni:
Ņikita Lileiko 9.a, Anastasija Grigorjeva 9.b, Aleksandra Kirnosova 10.e, Renats Bikmajevs 12.e,
Viktorija Ļubicka 10.e, Kirils Protass 9.a, Roberts Šamanskis 12.e. Ar stāstu var iepazīties liepājniekos.
Kristīne Bosija no 11.a dalās ar savām domām par labsirdību "Kurzemes vārds" rakstā.

Pateicība skolai un skolas direktorei Edītei Plamšei no Rīgas Domes deputāta Ruslana Pankratova.
Izsakām paldies Jelizavetai Platinskai par spilgtiem rezultātiem sacerējumu konkursā un iegūto Gran Pri.

Bērnus un jauniešus iesaista enerģijas un dabas resursu saudzīgā izmantošanā

Mudinot jaunatni saudzīgi izmantot enerģiju un dabas resursus, trešdien, 16.decembrī, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas (DALP) 5.vidusskolā norisinājās pasākums “Liepājas skolu Enerģijas diena”, kurā skolēni prezentēja savus darbus, kas iesniegti konkursam “EURONET 50/50 MAX”. Veicinot ekoloģisko domāšanu un mudinot skolēnus domāt par enerģijas taupīšanu, skolas tika aicinātas piedalīties enerģijas vienību konkursā “EURONET 50/50 MAX”, ko organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde un Liepājas pilsētas dome sadarbībā ar Rīgas Menedžeru skolu.
Konkursā piedalījās astoņas Liepājas skolas – Ezerkrasta sākumskola, Centra sākumskola, A.Puškina 2.vidusskola, 3.pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, 7.vidusskola, 15.vidusskola un Liepājas internātpamatskola. Visi konkursa dalībnieki izdarīja brīnišķīgu darbu un var just, ka viņi to turpinās. Kā jebkurā konkursā ir uzvarētāji, bet zaudētāju te nav,” komentējot konkursa norisi Liepājā, uzsver Rīgas Menedžeru skolas konsultants Aleksejs Milovskis.
Galveno balvu – vienas dienas ekskursiju uz Zinātkāres centru „Zili brīnumi” Rīgā – saņems DALP 5.vidusskola. Goda balva – brauciens ar elektrokartingu – tiks pasniegta Ezerkrasta sākumskolai, bet balvu atraktīvākajai vienībai – bērnu/ jauniešu teātra izrādes apmeklējumu – saņems 7.vidusskola, savukārt pārsteiguma balva tiks pasniegta Centra sākumskolai. Turklāt katrai skolai, kas pieteicās dalībai konkursā, tika piešķirts arī iekšējās un ārējas temperatūras – mitruma mērītājs, lai turpmāk varētu sekot līdzi to rādījumiem savas skolas telpās.
Par aktīvu dalību projektā, ieinteresētību un motivāciju specbalva – brauciens uz Briseli, lai piedalītos projekta EURONET 50/50 MAX” gala pasākumā, uz kuru ieradīsies projekta partneri no 13 Eiropas valstīm, – tika piešķirta Liepājas internātpamatskolas skolotājai Baibai Rosvaldei. Avots: www.liepajniekiem.lv

Mēs strādājam šodien, bet ar skatu uz nākotni Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas darbīgā saime
uzsāk 2016. gadu un 2015./2016. m.g. II semestri.

Esam atpūtušies un jauki pavadījuši brīvdienas kopā ar ģimeni, radiniekiem, draugiem. Daudziem izdevies baudīt ziemas priekus, slidojot un slēpojot diezgan pamatīgajā salā. Citiem doties ceļojumos, piedalīties mēģinājumos, palasīt grāmatas. Laiks bijis ļoti auglīgs un pārdomām bagāts.
Brīvdienās iegūtie spēki lieti noderēs, lai sagatavotos eksāmeniem, pārbaudes un diagnosticējošajiem darbiem, olimpiādēm, konkursiem, nodarbībām un pasākumiem.
Vajadzēs tālāk virzīt skolas izvirzītās prioritātes: globālo izglītību, CLIL programmu, robotiku, inženiervirziena izglītības programmas, projektus, paaugstināt izglītības kvalitāti. Tam visam ir nepieciešams mainīties mums pašiem un vienmēr rast iespēju piedalīties pārmaiņu procesā. „Tikai sadarbībā, sapratnē un sarunās iegūsim to veiksmīgāko un vērtīgāko izglītības modeli mūsu pilsētas un arī apkārtējā reģiona bērniem!„ (V.Vitkovskis).
Priecīgu, gudru, radošu, veiksmīgu, inovācijām bagātu, tolerantu, cieņas pilnu 2016. gadu un II semestri.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācija, 2016. gada 3. janvārī

Latvijas Lingvistikas Olimpiāde.

Olimpiādes pirmā kārta notiks 9. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes telpās un ir atklāta visiem skolēniem (ieteicamais vecums - 8.-12. klase). Olimpiādes dalībniekiem ir jāatrasina vairāki ar valodu saistīti uzdevumi, taču ne svešvalodu, ne lingvistikas priekšzināšanas nav nepieciešamas; visi uzdevumi ir atrisināmi tikai ar loģiskās un analītiskās domāšanas palīdzību. Tāpēc īpaši aicinām izplatīt informāciju to skolēnu vidū, kuriem ir interese par eksaktajām zinātnēm. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs savā skolā varētu izvietot olimpiādes reklāmlapu (sk. pielikumā), vai citādi izplatīt informāciju par olimpiādi skolēnu vidū. Papildu informācija ir pieejama vietnē www.loling.lv

Liels paldies par labdarības žestu SIA "Mikrotikls", kura uzdāvināja skolai pēdējas paaudzes interneta tīkla iekārtas. Pakāpeniski skolā pāries uz ātrāko 250 Mb/s internetu, un klases un
koridori tiks aprīkoti ar bezvadu interneta piekļuves punktiem.


13. janvārī notika vēsturiska tikšanās ar Liepājas pilsētas mēru Uldi Sesku, vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovsku un Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un citu ieinteresēto pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Tika  detalizēti izskatītas Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam investīciju plānā paredzētā projekta realizēšanas iespējas skolā.  U.Sesks un V.Vitkovskis izskatīja skolas redzējumu.  Izglītības pārvaldes vadītāja K.Niedre- Lathere un projektu vadītaja I.Cēbere detalizēti iepazīstināja ar projektā iekļautajiem virzieniem. Domes vadība izzināja skolas gatavību šādiem  patiesi grandiozajiem darbiem un pārmaiņām, ieteica rīcības plānu, iepazinās ar objektiem un aprunājās ar satiktajiem skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem.
Investīciju ieguldījumi pēc dažiem gadiem būs pārvērtuši mūsu skolu par ļoti  modernu izglītības iestādi. Par to prieks un gandarījums.


Lai motivētu skolēnus mācīties vidusskolā, jābūt mērķim, uz ko tiekties, tāpēc karjeras speciālisti N.Bagirova un A.Ušeņina organizēja 9.klašu skolēniem tikšanās ar vidusskolēniem.
Tikšanās notika 12.un 15.janvārī. Sarunas laikā vidusskolēni dalījās ar savu dzīves pieredzi un vidējas izglītības nepieciešamību. 9.klašu skolēni interesējas par mācību organizāciju vidusskolā, un diskutēja par karjeras jautājumiem.
Sākot mācības vidusskolā, skolēniem ir jādod iespēja brīvi izvēlēties mācību priekšmetus, kas viņiem būs vajadzīgi augstskolā, līdz ar to DVIJ B.Bolšteina apmeklēs klašu kolektīvus un izstāstīs par mācību programmām.

Lai veiksmīgi iesāktu jauno gadu, 29.janvārī mūsu skolas līdzpārvalde piedalījās Liepājas Skolēnu domes organizētajā masku balli „Maskarāde”. Skolēnu atsaucība bija ļoti liela, balle notika Liepājas Olimpiskā centra „Tango zālē”, ar košām, pamanāmām, arī pašgatavotām maskām. Balles laikā, dzīvās mūzikas pavadībā, tika dejots, kā arī katram bija iespēja piedalīties gan LSD, gan skolu sagatavotajās spēlēs, kuras bija jautras un interesantas. Tajās uzvarēja labākie no labākajiem, saņemot dažādas Skolēnu Domes sagatavotas balvas. „Maskarādes” laikā, apmeklētājiem nezinot, īpaši izveidota komisija, vērtēja skaistākās un mistiskākās maskas, diplomus ieguva Darja Fillipova.

Ceturtdien, 28. janvārī, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Draudzīgā Aicinājuma
81-ās gadskārtas svinības.
Draudzīgā aicinājuma diena 28. janvārī tiek atzīmēta kopš Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanas 1990. gadā, bet jau 18 gadus šīs dienas programmai klāt nākusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas ceremonija.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, absolventi un sadarbības partneri labprāt iesaistās skolas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, īpaši aktīvi, gatavojoties skolas 70. gada jubilejai. Līdz šim realizētās aktivitātes un praksē ieviestās  metodes cieši saistītas ar Draudzīgā aicinājuma ideju - dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktivitātes.
Skolas lieldraugs jau daudzus gadus ir akciju sabiedrības "Grindeks" fonds un tā padomes priekšēdētājs Kirovs Lipmans. Šis fonds ir izveidots 2006. gada pavasarī izveidots, lai atbalstītu un veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabas zinātnēs un farmācijā. 
Šajā svētku reizē uz Cēsīm devās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācijas pārstāvji un metodisko komisiju vadītāji pieredzes apmaiņā, kā arī lai godinātu nominācijā "MECENĀTS" izvirzīto AS "GRINDEKS" fonda komunikācijas departamenta vadītāju Lailu Kļaviņu un citus balvu saņēmējus.
Informāciju sagatavoja  Liepājas A.Puškina  2. vidusskolas direktore Edīte Plamše
Sākas pirmklassnieku reģistrācija

Šajā mācību gadā Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas veselības veicināšanas
konsultants Armands Treimanis novadīja vairākas lekcijas vidusskolas skolēniem.
Lekcijas bija par Jauniešu seksuālo veselību un higiēnu, agrīno grūtniecību, HIV/AIDS profilaksi. Savukārt 9.kl. audzēkņiem par līdzīgu tēmu stāstīja Atkarību profilakses centra vadītāja Sigita Čirkše .

Ceļojums uz Liepājas bibliotēkām

No 22. līdz 24. janvārim 1. – 3. klases skolēni, kuri apgūst mācību priekšmetu - konstruēšana, iepazinās ar vairākām pilsētas bibliotēkām. 1. klases skolēni iepazinās ar skolas bibliotēkas telpām un noteikumiem, 2. klases skolēni apmeklēja bērnu bibliotēku „Vecliepājas rūķis” un 3. klases skolēni - bibliotēku “Libris”. Skolēni saņēma lasītāja kartes, un daži pat izvēlējās  grāmatas lasīšanai mājās. Eksursiju laikā skolēni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu, tāpēc iedvesmojušies devās uz mājām zīmēt savas iecerētās bibliotēkas, kuras vēlāk cels strādājot grupās konstruēšanas stundās.
Bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” uzaicināja 2. klases skolēnus izveidot izstādi „Mana bibliotēka”, kurā skolēni dalīsies ar saviem uzzīmētiem un konstruētiem darbiem. Skolēni ar lielu prieku un sparu gatavojas savai pirmajai izstādei. Foto ir šeit.

Noslēgusies atbalsta programma “Savai skolai” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, vecāki, absolventi un draugi aktīvi piedalījās veikalu tīkla Maxima atbalsta programmā ”Savai skolai’. Organizatori vēlas padarīt mācīšanās procesu aizraujošāku un ērtāku
gan skolēniem, gan skolu pedagogiem.
Akcijas laikā skolā notika dažādas aktivitātes. Klašu kolektīvi tika iepazīstināti ar akciju un regulāri informēti par tās norises gaitu. Kopīga mērķa labā mēs esam ļoti vienoti un spējam pierādīt, ka mīlam savu skolu. Esam sakrājuši daudz uzlīmju un ar nepacietību gaidām kopējo rezultātu apkopojumu.
Lai pateiktu paldies par aktīvu piedalīšanos un savas skolas atbalstīšanu, katras klases kolektīvs saņēma pateicības balvas. Tika organizēti dažādi pasākumi, apliecinot savstarpējās sadarbības
nozīmi skolas attīstības veicināšanā.
Projekta dienu ietvaros 2. un 3. klases izbaudīja Liepājas Leļļu teātra burvību. Kopā ar sadarbības partneri „Maxima” tirdzniecības centrā „XL Sala” un tā vadītāju Kristīni Beizaku 4. klasēm tika organizēts akcijas “Savai skolai” noslēguma pasākums – orientēšanās spēle ”Mūsu īpašais paldies skolai”. Kā pārsteigums 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties BJC “Vaduguns” teātra pulciņa un Nīcas vidusskolas skolēnu sagatavotās teātra izrādes.
Kopīgs mērķis veicina skolas attīstību. Pateicība visiem akcijas dalībniekiem.
Mēs bijām kopā vienoti un pierādījām sadarbības lielo spēku.

Visi klašu kolektīvi par piedalīšanos akcijā "Savai skolai" saņēma balvas un speciāli izgatavotas nozīmītes un uzlīmes.

Konkursu saraksts

Draudzība

2015./2016.m.g. lai veicinātu skolēnu savstarpējā mikroklimata uzlabošanu, palīdzētu dalībniekiem personības attīstībā un socializācijā, veidotu tolerantu attieksmi pret citiem grupas dalībniekiem, skolas sociālais pedagogs A.Ušeņina un skolas psihologs N.Rižova realizēja agresivitātes mazināšanas programmu. Nodarbības notika skolēniem no 5 līdz 9 klasei. Dalībniekiem tika dota iespēja pārbaudīt praksē, attīstīt un integrēt dažādas prasmes, iemaņas, pārliecības.

Absolvents Aleksandrs Dolotovs viesojas skolā

Daudziem absolventiem nebija iespējas ierasties uz skolas jubileju. Tagad ,viesojoties Liepājā, šī iespēja tiek izmantota.
Pagājuši pieci gadi, un mūsu absolvents, slavenais džudists Aleksandrs Dolotovs ar prieku un gandarījumu šajā nedēļā apskatīja skolu un tikās ar pedagogiem. Viņš pastāstīja, ka 2009. gadā iestājies Dublinas tehnoloģiskajā institūtā. Apguvis tīkla inženiera specialitāti. Turpinot nodarboties ar sportu, kļuva par Īrijas divkārtējo čempionu, sudraba medaļas ieguvēju Lielbritānijas atklātajā čempionātā džudo. Ir iegūtas dažādas balvas un tituli Nīderlandē, Spānijā, Beļģijā. 2013. gadā saņēma bakalaura grādu , iestājās maģistratūrā, un ,2014. gadā, sekmīgi aizstāvot disertāciju, kļuva par programmēšanas inženieri. Šobrīd veido savu karjeru un ģimenes dzīvi Īrijā.
Aleksandrs atzīst , ka skola viņam sniegusi nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes. Viņš ir pateicīgs visiem pedagogiem un uzskata, ka tas bijis labs pamats, lai nostiprinātos ārzemēs. Viņš priecājas par iespēju apciemot skolu un cer, ka mēs attīstīsimies savā izaugsmē ar lielu ātrumu. Viss, ko veidosim, būs atbilstoši jaunākajiem standartiem un tehnoloģijām.
Par Aleksandra sasniegumiem sportā var lasīt INTERNET resursos un presē.
Mēs lepojamies ar savu absolventu Aleksandru Dolotovu. Viņš sarunājās gan latviešu, gan krievu valodā. Augstāko izglītību apguvis angļu valodā, un  tā tagad ir ikdienas nepieciešamība. Lai veicas!


25. februārī norītēja konference
Talantīgo skolēnu ilgtspējīga piesaistīšana un pēctecības nodrošināšana talantu attīstībā"
Veiksmīgi aizvadīta konference par talantīgajiem skolēniem
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā aizvadīta labām emocijām un vērtīgām atziņām piepildīta konference "Talantīgo skolēnu ilgtspējīga piesaistīšana un pēctecības nodrošināšana talantu attīstībā". Savā pieredzē dalījās un profesionālās kompetences darbam ar talantīgajiem skolēniem pilnveidoja izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītību pedagogi no Liepājas, Nīcas, Grobiņas un Ventspils. Konferences moderatora pienākumus veica Liepājas Universitātes lektore Mg.paed. Jana Grava.
Konferenci atklāja Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore E.Plamše, uzsverot: „Jebkura talanta attīstība lielā mērā ir atkarīga no tā, ka skolotāju un vecāku sirdīs ir vēlme aktīvi iesaistīties, un patiess prieks par sasniegtajiem rezultātiem. Ikvienam no mums ir jāpriecājas par līdzcilvēku panākumiem un par to, ko katrs personīgi esam devuši savai skolai un pilsētai.” Ar stāstiem un praktiskajiem piemēriem no savas līdzšinējās pieredzes uzstājās 3 motivēti, talantīgi, radoši Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas puiši – Aleksandrs Danilkivs, Renats Bikmajevs un Roberts Šamanskis. Viņi visi apstiprināja to, ka bez darba nav panākumu, taču, lai ieguldītu daudz darba un laika ir jābūt spēcīgai personīgai ieinteresētībai, kā arī pastāvīgam ģimenes un skolotāju atbalstam.
Ar izglītojošām un ideju rosinošām prezentācijām uzstājās vairāki pedagogi. Pirmā savās pārdomās ar prezentāciju „21. gs talantīgā skolēna identificēšana un raksturojums” dalījās Liepājas Universitātes asociētā profesore Dr.paed. Ilze Miķelsone. Kā galvenais jautājums tika izvirzīts – kāpēc un kā mēs kļūstam tie, kas mēs esam? Radošumu profesore skaidro kā instrumentu, ar kuru izcelt un attīstīt talantus. Ļoti būtiski ir pamanīt to, ko unikālu daba ir devusi, lai tieši šīs stiprās puses attīstītu un virzītu tālāk kā talantu. Otrā uzstājās Liepājas Universitātes docente Dr.math. Dace Kūma ar prezentācija “Vides un atbalsta nodrošināšana darbā ar talantīgajiem”. Šīs prezentācija galvenokārt rosināja aizdomāties par to, ka dažkārt tieši talantīgie bērni ne pārāk veikli iekļaujas klases vai kādā citā kolektīvā. Bērniem ir dabiskā pašaizsardzība īpaši neizcelties ar spēcīgiem talantiem, jo ir ļoti nozīmīgas labas attiecības ar vienaudžiem. Būtiski ir tas, lai vecāki un skolotāji nemitīgi komunicētu ar bērniem, novērotu viņus un iedrošinātu, nepalaižot garām kādu īpašu talantu. Savas personīgās pārdomas un Liepājas pilsētas 12.vidusskolas praktisko pieredzi par tēmu „Pēctecības nodrošināšana talantu attīstībā” prezentēja direktora vietniece izglītības jomā Jolanta Krēsliņa. Kā galvenie talantu attīstībai tika izvirzīti šādi virzieni - efektīvi realizēt diferencēta darba metodes, kvalitatīvs konsultatīvais atbalsts, izzinoši ārpusskolas pasākumi.
Pēc pedagogu prezentācijām, vārds tika dots arī vairākiem vecākiem, kuru bērniem ir īpaši augsti sasniegumi mācībās un ārpus skolas aktivitātēs. Emocionāli aizkustinošie pieredzes stāsti bija neatņemama konferences sastāvdaļa. Vecāki dalījās ar to, cik ļoti liela nozīme talantu attīstībā un pilnveidē ir iespējai nodrošināt bērniem dažādu pulciņu apmeklējumu, lai ļautu izzināt un pamēģināt visu, kas viņiem dažādos vecuma posmos interesē. Bērniem pats svarīgākais ir motivācija sasniegt konkrētus mērķus, kuriem ir jābūt skaidri izvirzītiem kopā ar vecākiem un skolotājiem. Izskanēja arī viedoklis, ka bērniem nedrīkst būt pārāk daudz brīva laika un ka bērna audzināšanas procesā vienmēr jātur roka uz pulsa.
Konferences otrajā daļā visi klātesošie tika sadalīti 4 darba grupās, lai diskutētu par tēmu „KO, KĀ, KĀPĒC, darbā ar talantīgu skolēnu?” Grupu vadītāji bija dažādu Liepājas pilsētas skolu pedagogi, kuri ar apkopotām vērtīgākajām atziņām dalījās konferences noslēgumā. Visām grupām vienojoša atziņa ir tāda, ka milzīga nozīme ir pedagoga personībai, entuziasmam un savstarpējām attiecībām ar skolēniem, kā arī ar viņu vecākiem. Protams, nekad nedrīkst aizmirst arī to, ka ikvienam pieaugušajam visu mūžu ir jāmācās līdz ar bērniem.  Pats galvenais - lai pašiem prieks, ka ieguvējam prieks! Bildes.


Durvis pirms nomaiņas un pēc.

Pasākums "Dāvināšanas prieks Liepājas svētku laikā"
2016. gada 11. martā plkst.12.30. Programmā: 12.30-12.50 - Jauno durvju atklāšanas svētki
12.50-13.30 - "Liepāja mana un Tava" aktu zālē. Piedalās viesi, pedagogi, vecāki, pārstāvji no 1.-12. klasei, interesenti.

Skolas kolektīvam no absolventa Antona Ļesoviha un viņa tēta Konstantīna Ļesoviha Pedagogu kolektīvam un klases audzinātājai, atceroties skolas gadus, jaukus vēlējumus sūta Antons un viņa tētis. Droši vien daudzi atceras jaukās sarunas un kopā pavadītas stundas, jo viņš vienmēr bija pozitīvi motivēts un bija labāko skolēnu skaitā. Piemēram, 2013. gadā saņēma K.Lipmana prēmiju “Aktīvākais sportists”. Tagad mācās Īrijā. Pateicīgs skolai par zināšanām. Tētis Konstantina kungs speciāli ieradās skolā, lai pateiktu paldies.
Veiksmi un izturību Antonam, tētim Konstantīnam un visiem mūsu absolventiem.

Sasniegumi

E-prasmju nedēļas 2016 ietvaros 8b klases skolēni kopā ar skolotāju Daci Okmani organizēja izglītojošu un ineraktīvu viktorīnu
"Es pazīstu Liepāju". Apkopojot iegūtos rezultātu, noskaidrojās, ka pirmo vietu ieguva 8a klases komanda, otro Marks no 5b klases un trešo 9b klases komanda. Bildes.

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" radījusi mūsdienīgus un interaktīvus mācību materiālus, regulāri organizē dažādas sacensības un konkursus. Par to visu mūsu skolā E-prasmju nedēļas 2016 ietvaros pastāstīja CSDD Liepājas nodaļas priekšnieka vietnieks Arnis Jekste.
Bērniem un jauniešiem paredzētā e-mācību vide ir pieejama šeit: www.berniem.csdd.lv.

Bildes
9. martā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēnu līdzpārvalde un 12.klašu skolēni Daiana Petrova un Raivo Mihaļovs rīkoja pilsētas karjeras pasākumu “Ar drošiem soļiem profesiju virpulī”  
Personīgo interešu apzināšanās un nākotnes profesijas izvēle nav vienkārši jautājumi, taču ļoti aktuāli ikvienas personas dzīvē. Kādu profesiju izvēlēties? Kur mācīties pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas?
Tikšanās laikā tiek atrastas atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem un veidota plašāka izpratne par šī brīža aktuālajām profesijām. Izklausoties citos un kopīgi diskutējot, pilsētas vidusskolēniem radījās pārdomas, kā kritiski analizēt savas vēlmes un vajadzības, izvēloties nākotnes profesiju. Pasākuma dalībnieki dalījās pieredzē neformālā gaisotnē.


14.martā, kad lielākā daļa skolēnu bauda pavasara brīdienas, skolotāji pilnveidoja savas profesionālās kompetences. Skolā notika metodiskā diena ar plašu tematiku. Skolotāji strādāja 4 darba grupās, atjaunojos un papildinot savas zināšanas šobrīd mācību procesā aktuālos jautājumos.
Skolas direktores E.Plamšes un Dabazinību, matemātikas un informaātikas MK vadītāja A.Gudkova skolotājuz iepazīstināja ar svarīgāko normatīvo dokumentu bāzi skolotāju ikdienā. Direktores vietniece izglītības jomā B.Bolšteina un sociālo zinību MK vadītāja G.Skorobogatova vadītajā grupā "'Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības realizēšana. Pārbaudes darbu veidošana- saturs un vērtēšanas kritēriji " uzsvars tika likts uz vērtēšanas nozīmīgumu skolēna, vecāku un skolotāju ikdienas mācību darbā. Savukārt skolas atbalsta komandas darba grupā "KKK", kuru vadīja skolas psihologs N.Rižova, sociālais pedagogs A.Ušeņina un logopēds I.Dukule,noritēja konkrētas piedāvātās problēmsituācijas risinājuma algoritma analīze. Kā norādīja grupas refleksijas vadītāja- direktora vietniece izglītības jomā N.Zavaruhina - analīzes rezultātā ir radušies konstruktīvi piedāvājumi skolas iekšejās kartības noteikumu grozījumiem.
Darba grupu "Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana ikdienas mācību procesā " vadīja Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas skolotājas L.Šēnere un G.Zara. Viņās dalījās savā pieredze strppriekšmetu stundas plāna izstradē no idejas līdz realizācijai. Mūsu skolotāji atzina, ka ir liels izaicinājums vadīt stundu divatā un tas prasa lielu profesionalitāti. Šādas stundas noteikti būtu interesantas skolēniem projektu nedēļas ietvaros.

Pavasara laivotāji

Sestdien, 19.martā, 30 liepājnieki un viena braša limbažniece devās Cietokšņa kanāla laivu ekskursijā diezgan paskarbos laika apstākļos, lai nosvinētu Liepājas 391.dzimšanas dienu.  Uz ūdens laivotāji pavadīja aptuveni četras stundas. Kā pieklājas svētkos, bija smiekli, dziesmas, dāvanas un mielasts. Noslēgumā braucēji mielojās pie liela zupas katla, ko bija sarūpējis Karostas cietums. Šajā braucienā piedalījās arī mūsu skolas projekta vadītāja Andra Jākobsone.

Liepājas dzimšanas dienas pasākumā pie Liepājas universitātes 18. martā piedalījās skolas 4.a un 4. b klases skolēni. Kaut arī pūta īsts Liepājas spēcīgais vējš, visi bērni un audzinātājas priecājās par iespēju nodot pilsētai svētku sveicienus.

21. martā mūsu skolā  viesojās Klaipēdas lietuviešu valodas skolotāju delegācija. Ciemiņus no Lietuvas ar sagaidīja lietuviešu kultūras  biedrības "Rūta" priekšsēdētāja, pastāstot par biedrības darbības galvenajām funkcijām. Semināra laikā Izglītības pārvaldes metodiķe A.Jankovska Klaipēdas kolēģus  iepazīstināja ar Latvijas valsts izglītības politikas nostādnēm kopumā, nosacījumiem valsts valodas apguvē mazākumtautību skolās un ar Liepājas pilsētas izglītības sistēmu. Savukārt direktores vietniece B.Bolšteina ieskicēja skolas pieredzi latviešu valodas apguvē. Lietuvas kolēģiem bija iespēja būt latviešu valodas stundās pie skolotājām T.Vējas, D.Okmanes un I.Ošes, lai redzētu,  kā notiek valodas apguve dažādos vecumposmos. Pēc stundu apmeklējuma kolēģi atzina, ka ir gandarīt par redzēto, jo ieguvuši jaunu pieredzi un jaunas idejas savam darbam. 
Paldies 8.b klasei, 12.aun12.e klasēm, 4.b klasei par drosmi un uzdrīkstēšanos atklātajās stundās, 1. klašu apvienotajam ansamblim,  skolotājai N.Zavaruhinai un S.Konohinai par uzstāšanos semināra atklāšanā! www.liepajniekiem.lv

Sirsnīga tikšanās ar komponistu Imantu Kalniņu
Trešdien, 30. martā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā viesojās slavenais latviešu komponists Imants Kalniņš ar sievu Agru Kalniņu, lai neformālā gaisotnē savstarpēji dalītos pieredzē un emocijās ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, absolventiem un skolas draugiem. Bilžu galerija.
Viesus sagaidot, 5. klases skolēns Romāns Gončarovs tiem veltīja paša komponētu klavieru skaņdarbu. Imanta Kalniņa dziesmas izdziedot, visus klātesošos priecēja 8. un 11. klašu skolnieces Jeļizaveta Platinska, Sofija Konohina un Oksana Beļska. Gaisā virmoja ļoti īpašas, pozitīvas emocijas. Imants Kalniņš: „Ir reizes, kad ar vārdiem neko nevar pateikt.”
Atbildot uz jautājumiem par atgriešanos Liepājā, komponists saka: „Tas ir loģiski un dabiski. Man Liepājā patīk debesis, Rīgā tādas nav. Man patīk redzēt debesis virs sevis.” Runājot par savu daiļradi saka, ka dažkārt nemaz nespēj noticēt visam tas, kas ir noticis un paveikts. Tikšanās laikā Imants Kalniņš atzīstas, ka kādā skolā viesojas šajā gadsimtā pirmo reizi: „Nācu ar lielu satraukumu, bet turpmāk vairs nebaidīšos.”
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše, daloties savās emocijās, sacīja: „Mēs esam laimīgi, ka Liepājā ir Imants Kalniņš un Austra Pumpure, īsti kultūras fenomeni.” Arī komponists pievienojās direktores teiktajam, ka Austra Pumpure ir fenomens un viņa iedarbojas ar savu lielo patiesību, savu saprašanu manu dziesmu piecās programmās.
„Dzīvojam laikā, kad izšķirošie ir eksistenciālie jautājumi, nopietni un svarīgi jautājumi. Latvijā ir daudzi talantīgi mūziķi, par kuriem mēs daudz ko nezinām. Mūsdienu talantiem ir sarežģīti, tā vēl nav bijis. Jābūt stipriem!”, teicis komponists Imants Kalniņš.
2016. gada 26. maijā Imants Kalniņš svinēs 75. dzimšanas dienu kopā ar ikvienu viņa neizsmeļami apbrīnojamās daiļrades mīlētāju un cienītāju. Komponists atvadoties novēlēja: „Zieds ir skaists tad, kad tas zied un tieši šobrīd ir īstais laiks ziedēt.” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā šī diena ļoti skaista uzziedēja patiesi sirsnīgām sarunām un vērtīgām atziņām.


1. aprīlis. Pasmaidiet! =)

Mūsu skolas aktīvists Kirils Višnovs ievēlēts par vienu no 6. Jauniešu Saeimas deputātiem

Noslēdzoties 6. Jauniešu Saeimas vēlēšanām, 4. aprīlī noskaidroti 100 populārāko ideju autori, kuri šogad kļūs par Jauniešu Saeimas deputātiem. Lielākais balsu skaits, kas saņemts par kādu no pieteiktajām idejām, ir 959, bet par visām idejām kopumā virtuālajā vēlēšanu platformā www.jauniesusaeima.lv saņemtas 8529 balsis.
Ar Kirila pieteikto ideju iespējams iepazīties šeit: http://jauniesusaeima.lv/ideja/101/
Vēlēšanu rezultāti pieejami Jauniešu Saeimas mājaslapā. No Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlēti 38 jaunieši, no Zemgales – 14, Latgales – 10, Kurzemes – 13, bet Vidzemes – 25. Idejas varēja pieteikt kādā no četriem tematiem: izglītība un kultūra; sabiedrība un cilvēktiesības; aizsardzība un drošība; es un Eiropas Savienība. Visvairāk ideju – 62 - saņemts kategorijā par izglītību un kultūru.
Projekta centrālais notikums būs 29. aprīlī, kad 100 populārāko ideju autori sanāks uz 6.Jauniešu Saeimas sēdi Latvijas Republikas parlamentā. Jauniešu Saeimas norise ir pietuvināta Latvijas Republikas Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.

No piektdienas, 1.aprīļa, līdz 3.aprīlim visā Latvijā jau astoto reizi notiek pasākums
"Satiec savu meistaru!", kurā interesentus pie sevis aicina tautas lietišķās mākslas meistari, stāstnieki, teicēji un muzikanti. Arī Liepājā un apkārtnes novados ikviens var mācīties dažādas tradicionālās prasmes. Uz meistardarbnīcu savus 8.a kl. audzēkņus bija atvedusi Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolotāja Jekaterina Kovaļova. Foto: Egons Zīverts.
Vairāk foto: www.liepajniekiem.lv

Turam īkšķus par mūsu skolas komandu “Pozitroni”! ( kapteinis Kirils Protass, komandas dalībnieki - Arturs Krasotenko, Nikita Lileiko, Pāvels Ļapunovs, Alekss Daniels Šipicins un skolotāja Tatjana Velika) Vēlam radošu domu lidojumu 11. aprīļa pusfināla sacensībās koncerna Latvenergo konkursā "Experiments". Jūs esat labākie Kurzemē! Mēs jums ticam!

Junior Achievement Latvija (JA Latvija), kas ir sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās no 2016.gada 15.februāra līdz 28.martam organizēja 2 konkursus:
• „Mana vārdnīciņa” 1. - 4. klasēm;
• „Biznesa pasaka 2016” 5. - 9. klasēm.
Skolēniem tika novadītas mācību stundas par konkrētu tēmu, tad tika veikta darbu izpēte, tulkojums un darbi iedoti atpakaļ bērniem noformējumam. Visi bērni aktīvi iesaistījās pasaku un vārdnīciņu rakstīšanā, savukārt, atbildot uz terminu skaidrojumiem, izglītojamiem bija daudz jaunu un nepazīstu vārdu, kas sekmēja interesantu un negaidīto skaidrojumu. Kas arī bija viens no konkursa mērķiem.
Veidojot vārdnīciņu, skolēni saviem vārdiem skaidroja sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus. Kopā no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas piedalījās vidēji 90 sākumskolas skolēni. No saņemtām vārdnīcām tika izvēlētas 5 labākas vārdnīcas, kurus aizpildīja ne tikai pats skolēns, bet arī viens no vecākiem un vecvecākiem. Konkursā piedalījās :
1.A kl. Marats Bagirovs, Jeļizaveta Kovaļova, Marks Šipicins ; 2.B kl. Maksims Čabans ; 4.A kl. Jeļizaveta Babičeva.
Biznesa pasakas veidošanā piedalījās aptuveni 80 skolēni. Visi dalībnieki izvēlējas II tēmu: “Patērētājs ekonomikā” , kas vērš skolēna uzmanību tēmai, kā gudri tērēt un pārdomāti izmantot savus ienākumus turpmākiem mērķiem. Rezultātā tika izvēlētas 5 labākas pasakas, kurus pārtulkot latviski skolēni paši noformēja:
5.B kl. Iļja Osipovs, 5.B kl. Sofija Rimkus un Anastasija Gavriloviča, 5.B kl. Milana Mihailova un Sofija Semaško, 5.B kl. Arina Juvčenko un Jelisaveta Pisarenk, 8.A kl. Anastasiya Šimkus un Anastasija Morozova.
2. semestra starpvērtējumi un 2015./2016.m.g. vērtējumu dinamika

Svarīgākie pasākumi
aprīli - maijā

Sasniegumi sportā!

HK "Liepāja" kļūst par Latvijas čempioniem hokejā. Komandas spēlētāji Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventi: Vadims Miščuks, Vjačeslavs Minajevs, Romāns Ņekļudovs, Iļja Makarovs, Iļja Žučkovs, Aleksejs Dokutovičs.
Francijā, Tulūzas pilsētā notiekošajās Eiropas meistarsacīkstēs sambo jauniešiem un junioriem, Ņikita Duinovs (11.a klase) izcīnīja bronzas medaļu. Latvijas čempionātā džudo U14 un U16 vecuma grupās Saldū Liepājas Kompleksās sports skolas jaunie džudisti izcīnīja 12 medaļas, no kurām 5 bija augstākā kaluma.
Četrus zeltus liepājnieki ieguva U14 grupā – Maksims Šestakovs (5.a klase) svarā līdz 32 kilogramiem, Pāvels Višņovs (5.a klase)  svarā līdz 35 kilogramiem, Maksims Duinovs (6.b klase) svarā līdz 55 kilogramiem un Danils Djakovskis (7.a klase) svarā līdz 60 kilogramiem.
Skola lepojas ar saviem sportistiem!

Dāvinājums skolai no Cafe-Serviss
.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskola saņēmusi dāvinājumu no Cafe- Serviss. Tirdzniecības menedžeris
Ivo Vilciņš ziņoja, ka firma par labu sadarbību nolēmusi skolai  uzdāvināt zāles pļāvēju.
Viņa Liepājas kolēģi to jau piegādāja un nodeva lietošanā, vēlot uzturēt tikpat labas un sirsnīgas sadarbības formas. Pļaujmašīna mums ļoti noderēs! Teritorija ir liela un vasarā zāle aug vareni.


Ielūgums "Raimondam Paulam-80"

Aicinām piedalīties Grobiņas novada rīkotajos skolu jaunatnes sadziedāšanās svētkos
„Tikai Jums, Maestro!” k/c „Robežnieki’’ 29. aprīlī plkst.13.00
Koncertā piedalās : Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas koris, ka arī skolu kori no Ventspils, Aizputes,
Gramzdas, Priekules, Nīcas, Kapsēdes, Gaviezes un Grobiņas

Lielā talka 2016

Katru gadu Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. Šogad, kad talkas vadmotīvs ir “Latvijai BŪT zaļai!”.
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījās šī gada akcijā, lai padarītu mūsu skolas teritoriju vēl sakoptāku. Rūpēsimies par to arī ikdienā!
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem,
kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.


Koru sadraudzības kopkoncerts Ventspilī

22. aprīlī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas koris viesojās Ventspils 2. vidusskolā, kur draudzīgā gaisotnē noritēja koru kopkoncerts. Ventspilnieki bija parūpējušies par ļoti jauku uzņemšanu ar sveicieniem visiem Liepājas kora pārstāvjiem.
Pēc kopīgā koncerta, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas koris apmeklēja Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes Democentrs”, kura misija ir sniegt zināšanas apmeklētājiem par Kurzemē ražotiem tehnoloģiskiem produktiem, kā arī ar interaktīvu ekspozīciju, radošu darbnīcu un citu izglītojošu pasākumu palīdzību veicināt bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām un ietekmēt karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm un dabas zinātnēm.
Ar prieku tika baudīta arī jūrmalas parkā izveidotā brīvdabas "Džungļu taka", kurā galvenie iemītnieki ir tēlnieku radītie darbi, kas tapuši tradicionālajā starptautiskajā koktēlniecības simpozijā „Papeļu māksla”.

Izglītojošu un emocijām bagātu dienu Rīgā aizvadījuši 9. klases skolēni

Pavadīti jauki kopīgi mirkļi un iegūtas vērtīgas jaunas zināšanas ekskursijas laikā Rīgā. Dienas pirmajā pusē skolēni apmeklēja ekspozīciju "Tālo un Tuvo Austrumu mākslas kolekcija" Latvijas Nacionālās mākslas muzejā "RĪGAS BIRŽA". Ta ir lielākā Austrumu mākslas kolekcija Latvijā un viena no lielākajām Baltijā. Šajās dienās Mākslas muzējā "Rīgas birža" norisinās arī Indonēzijas kultūras dienas “Etamas zemes mantojums”, piedāvājot iepazīties ar krāšņo Indonēzijas Austrumkalimantānas provinces mūziku, deju un tērpiem. Papildus jautrību sagādāja iespēja apgūt austrumu deju soļus kopā ar profesionālām dejotājām no Indonēzijas.
Otrajā dienas pusē bija organizēta ekskursija Saeimas namā, kur laipni mūs sagaidīja deputāts Valērijs Agešins, uzsākot ar to, ka ļoti priecājas redzēt ciemos skolēnus un lepojas, ka arī pats ir Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas absolvents. Visi klātesošie tika iepazīstināti ar mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi. Apmeklējuma laikā bija iespēja apskatīt zāli, kurā izvietotas Saeimai pasniegtās dāvanas, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli un Sēžu zāli, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti.

Skolotāju ērtībām un priekam skolotāju istabā parādījās jauns iebūvējamais skapis.

Konferenci „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 29. aprīlī augstskolā „Turība” organizēja konferenci „Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei” kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Konferencē uzstājās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas sociālais pedagogs Anna Ušeņina, psihologs Natalja Rižova un skolnieces Miļena Kuharuka (10e klase) un Alīna Ādmīdiņa (11a klase), prezentējot kopīgi sastādīto un realizēto "Agresivitātes mazināšanas programmu".


Eiropas karnevāls

Kad: 5. maijā plkst. 14:00 – 17:00
Kur: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā, aktu zālē
* Krāšņas maskas * Eiropas vērtību labirintu spēle * Tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem * Apbalvošana
---------------------------------------------------------

5. maijā A.Puškina 2. vidusskolā notika pirmais Eiropas sapņu karnevāls, kas ievadīja Eiropas dienas atzīmēšanu divās Latvijas pilsētās – Liepājā un Daugavpilī. Tajā piedalījās septiņas komandas no piecām skolām - Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 15. vidusskolas, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. Skolēni sacentās par iespēju doties uz Strasbūru Francijā, lai apmeklētu Eiropas Parlamentu.  Uzvarēja Liepājas Valsts 1. ģimnāzija komandu "Zvaigžņu kabarē".

Jaunieši apguvuši progresīvu kursu "Tiešsaistes sadarbības rīki"

Erasmus+ projekts „Generation0101” ir stratēģiskā partnerība starp sešām valstīm: Horvātiju, Kipru, Itāliju, Latviju, Lietuvu un Turciju. Projekta mērķis ir paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, tai pat laikā samazinot jauniešu bezdarbu Eiropā, liekot uzsvaru uz IKT prasmēm profesionālai attīstībai un nodarbinātībai digitālajā nozarē, izceļot neformālās izglītības nozīmi un iesaistot jauniešus no partnervalstīm.
Projektu Latvijā kopā ar reģionālajiem sadarbības partneriem realizē "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija". Tā ietvaros Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni ar skolotājas Anitas Gudkovas atbalstu apguvuši progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu un integrēšanu savā ikdienā – darbā, mācībās, sociālajās un sabiedriskajās aktivitātēs.
Mācību laikā īpaša uzmanība tika pievērsta kopīgu projektu radīšanai, daloties ar darbam nepieciešamajiem materiāliem un idejām tiešsaistē, ietverot jautājumus par ētiku un drošību. Projekta sadarbības valstu pārstāvju izstrādātie mācību materiāli ir lielisks veids, kā iegūt papildus zināšanas un praktiskās iemaņas, savstarpēji sadarbojoties.
Pateicamies "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai" (LIKTA) par iespēju būt reģionālajiem sadarbības partneriem, iepazīties ar moderno mācību materiālu kopumu un realizēt pilot grupu mācības tieši mūsu skolā.

Nolietotas elektrotehnikas vākšanas konkursā savācām 247,9 kg. Esam 137. vietā.
Paldies visiem, kas domā zaļi.

Šodien, 3.maijā "Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2016" mūsu skolas komandas ieguva:
5.b - 1.vietu, 5.a - 2.vietu, 4.c - 3.vietu. Paldies vecākiem par atbalstu!

„Muzeju nakts” (skolas muzeja darbnīca)
Tēma „Durvis” 2016.gada 21.maijā no plkst. 19:00 – 22:00. Programma.

Liepājas pilsētas konkursa  "Latvija Eiropas Savienībā" laureāti: Maksims Mineikis 10.e, Alisa Pašuka 10.e, Taisija Gluščenko 10.e, Aleksandrs Daņilkivs 11.e, Jana Garkāja 11.e, Tomass Burba 11.e. Uzvarēja braucienu  uz Briselī uz 6 dienam. Konkursā ietvaros dalībniekiem bija jāsagatavo radošu darbu (video, zīmējums, kolāža utt.) par tēmu
"Kādu es redzu Latviju Eiropas Savienībā pēc 10 gadiem!" Apsveicam uzvarētājus!
Konkursa video fragments atrodas šeit.

Ekskursija un dalība spēlē "Iepazīsti Eiropu"
Eiropas dienas priekšvakarā vairāk nekā 300 skolēni un skolotāji no dažādām Latvijas pilsētām devās „ceļojumā” pa Eiropas Savienību. Arī mūsu skolas 8. klases skolēni aizraujošām aktivitātēm piepildītu dienu pavadīja Rīgā, lai apmeklētu Eiropas Savienības māju, Rīgas Domu, Vācijas un Nīderlandes vēstniecības. Katrā no objektiem skolēni tika iesaistīti interaktīvos uzdevumos ar iespēju saņemt pārsteiguma balvas.
Apmeklējot trīs dažādas pieturvietas un krājot zīmogus, ikvienam individuāli bija iespēja piedalīties spēlē "Iepazīsti Eiropu". Starp veiksmīgajiem balvu ieguvējiem ir arī mūsu skolas 8.a klases skolēns Viktors Ādmīdiņš. Apsveicam!
Vakarā skolēni kopā ar skolotājām devās uz Rīgas Kongresa namu, kur norisinājās Eiropas dienai veltīts koncerts "Latvija izdzied un izdejo Eiropu". Ikvienam klātesošajam tā bija iespēja izbaudīt populāru mākslinieku muzikālos priekšnesumus no visām Eiropas valstīm. Video sveicienos pievienojās mūziķi, sportisti, mākslinieki, kuri dalījās savā pieredzē, ko viņiem nozīmē Eiropa un ko devusi Latvijas dalība Eiropas Savienībā.

Tiek godināti republikas olimpiāžu un ZPD lasījumu uzvarētāji

17. maijā Liepājas pilsētas Domē godināja republikas olimpiāžu un ZPD lasījumu uzvarētājus. Apsveicam 11.a klases skolnieci Jeļizavetu Platinsku skolotāju Stellu Gluhovsku! Viņas par iegūto 3. vietu republikas mūzikas olimpiādē sveica Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, vietnieks Vilnis Vitkovskis, Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. Foto mirkļi no portāla liepaja.lv
Sumina pilsētas olimpiāžu un ZPD uzvarētāju skolotājus
Priecājamies sveikt mūsu skolas 13 izcilākos skolotājus, kuri 9. maijā Liepājas Valsts tehnikuma atjaunotajā mazajā zālē Vānes ielā 4 piedalījās svinīgajā pasākumā - Liepājas pedagogu apbalvošanā par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā pilsētas olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. Šo pedagogu audzēkņi šajā mācību gadā ieguvuši 1. vietas pilsētas mērogā. Novēlam visiem skolas skolotājiem šādus panākumus. Daži foto mirkļi no portāla liepāja.lv.Vasaras nometnes

No 23. līdz 37.maijam norisināsies veselības nedēļa ar moto "Kustīgs un lustīgs katru dienu".
Pasākumu plānojums.
Sporta laukuma teritorijas atjaunošana

Sakarā ar sporta laukuma teritorijas atjaunošanas vīzijām, 2016.gada 26.maijā notika tikšanās ar Liepājas pilsētas vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilņa Vitkovska kungu un Liepājas pilsētas sporta pārvaldes vadītāju Artisu Lagzdiņu. Aktuālu ideju un jautājumu apspriedē piedalījās skolas administrācija, sporta skolotāji, skolas vecāku padome un skolas interesenti. Savā prezentācijā Artis Lagzdiņš nodemonstrēja pirmās sporta kompleksu skices. Pagaidām projekts ir veidošanas stadijā, un redzējums vēl tiks papildināts, bet tagad to piedāvājam izskatīt arī plašākai publikai.

31.maijā mūsu skolas teicamniekus svinīgi sumināja Liepājas pilsētas Domē.
Sarakstā ir 8 skolēni:Aleksandra Kirnosova (10.kl.), Arturs Krasotenko (9.kl.), Anastasija Grigorjeva (9.kl.), Roberts Šamanskis (12.kl.),Ņikita Lileiko - (9.kl.), Viktorija Ļubicka (10.kl.), Kirils Protass (9.kl.) un Renats Bikmajevs, kurš ir teicamnieku TOP trijniekā ar vidējo balli 9,8! Malači! Skola lepojas ar jums.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas teatrālā studija piedalījās republikas skolu teātru festivālā
"Spēlēsim te-ātri" , piedaloties skaistajā gājienā un spēlējot izrādi Lielajā Dzintarā. Gājiens noslēdzās
stadionā "Daugava", un mūsu  dalībnieki skatījās Agra Daņileviča režisēto deju lielkoncertu,
kas norisinājās "Ģimenes svētku" ietvaros.
Mūsu skolēnu sasniegumi sportā
Starptautiskajās mākslas vingrošanas sacensībās "Vēja pilsētas kauss" augstvērtīgus rezultātus uzrādīja Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēknes, uzvarot vairākās vecuma grupās. Turnīrā piedalījās 350 vingrotājas 35 komandām no 6 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Somijas, Čehijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Polina Račkovska bija labākā daudzcīņā un vingrojumā ar bumbu, bet 2. vietu ieguva vingrojumā ar apli 2005. gadā dzimušo meiteņu konkurencē. Trīsreiz uz goda pjedestāla par uzvaru daudzcīņā un atsevišķos vingrojumos ar apli un bumbu ieguva Varvara Prošenko (2006. dz. g.). Bet jaunākajās vecuma grupās daudzcīņā 2. un 3. vietu izcīnīja Milana Vasiļjeva. Apsveicam! Informācija no portāla liepajniekiem.lv.
Oficiālas ziņas par skolu renovāciju (reportāžā , raksts)
Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā ieguldīs 10,4 milj. eiro, preses konferencē paziņoja pilsētas mērs Uldis Sesks. Viņš uzsvēra, ka tik apjomīgas investīcijas izglītībai Liepājā vēl nav bijušas. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti būs pašvaldības līdzfinansējums, informē Izglītības pārvaldes Gunta Jākobsone sabiedrisko attiecību speciāliste.

Kā zināms, 24.maijā Valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu, un šī mērķa īstenošanai pašvaldībām turpmāko gadu laikā būs pieejami gandrīz 168 miljoni eiro. "Esam ieguldījuši daudz pūļu, rosinot šos noteikumus papildināt un pilnveidot tā, lai tie būtu derīgi Liepājas skolām", ar gandarījumu pauda Uldis Sesks.

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu līdz 2020.gadam plānots izveidot kvalitatīvu un ergonomisku mācību vidi desmit Liepājas vispārizglītojošām skolas, kurās mācās ap 7000 skolēnu. Papildus plānots ieviest jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, iegādāties mūsdienīgu aprīkojumu, pilnveidot sporta infrastruktūras objektus utt. Papildus tam, ka gandrīz visās skolās mācību kabinetus aprīkos ar jaunām, ergonomiskām mēbelēm, LED apgaismojumu un jaunām tehnoloģijām, liels ieguvums pilsētai būs Raiņa 6. vidusskolas jaunais sporta laukums, kuru varēs izmantot arī izglītojamie no Ezerkrasta sākumskolas. Pirmo reizi divās skolās – A.Puškina 2. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā skolu gaiteņi tiks pielāgoti mācību videi, veidojot transformējamas mācību telpas. Savukārt J.Čakstes 10. vidusskola beidzot tiks pie jauniem dabas zinātņu kabinetiem, jo šī ir vienīgā skola, kur tādu vēl nebija.

Šogad Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu pirmo reizi veiksmīgi iesaistījusi topošos dizainerus un arhitektu palīgus mūsdienīgas ergonomiskas vides izveidē skolās. Ir tapušas LDMV audzēkņu skices Liepājas A.Puškina 2. midusskolai, 12. vidusskolai, kuras plānots izmantot projektu izstrādē arī citām skolām. Darbu vadītājas ir pedagoģes Dita Lesiņa un Guna Poga. Pirmie remontu darbi šī projekta ietvaros varētu notikt šoruden Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, kur, turpinot renovāciju, tiks atjaunota ēkas dārza puses fasāde, gaiteņi, kāpņu telpa, 3.stāva klašu telpas, nomainītas komunikācijas, pabeigta cokola stāva atjaunošana, izbūvēts sporta laukums un veikts labiekārtojums. Šoruden plānots veikt iepirkumus skolu mācību kabinetu mēbelēm un aprīkojumam. Celtniecības darbi A.Puškina 2. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā varētu sākties nākamgad un turpināties visu vasaru. Ar skolu vadību ir izrunāti iespējamie varianti mācību procesa organizācijai celtniecības laikā, lai maksimāli ievērotu mācību stundu neaizskaramību, pastāstīja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre, aicinot vecākus un pedagogus šajā laikā uz sapratni un iecietību.

8. jūnijā noslēdzās iepirkuma konkursi par tehnisko projektu izstrādi piecām skolām – A.Puškina 2. vidusskolai, Raiņas 6. vidusskolai, Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai un 12. vidusskolai. Pārējās projektā iesaistītajās skolās šobrīd notiek tehniskās izpētes darbi. Savukārt šovasar pašvaldība papildus plānotajiem Eiropas Savienības projektiem remontos plāno ieguldīt 300 000 eiro, lai turpinātu iesākto izglītības iestāžu renovācijas programmu un labiekārtotu vidi piecos bērnudārzos, veiktu tehnisko apsekošanu Liepājas internātpamatskolā un nostiprinātu zāles griestu pārsegumu BJC struktūrvienībā "Vaduguns", pastāstīja Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Aktuālitātes 2015./2016.


Aktualitāšu arhīvs
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013. 2011./2012.