Totāls diktāts latviešu valodā "Rakstīt pareizi ir stilīgi"
Liepājā notika pirmie rakstīšanas svētki "Rakstīt pareizi ir stilīgi." Dalībnieki rakstīja diktātu latviešu valodā. Piedalījās arī daudzi mūsu skolas skolēni un skolotāji. Priecājamies, ka  viens no labāk uzrakstītajiem diktātiem bija 12.a klases skolniekam Vladislavam Drozdovam. Pievienots žurnālistes L.Melleres veidots sižets un
TV Kurzemes sižets
. Plašāka informācija skolotājas Daces Okmanes rakstā.
Kā arī bildes.
 Mūsu skolas 12.e klases skolniece Jūlija Sobole saņēmusi 
Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa pateicību par konkursa darbu
"Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā".
Foto albums.
Pieredzes apmaiņas seminārs Valmieras 2. vidusskolā
Sveicam Valmieras 2. vidusskolu Jau vairākus gadus mums izveidojusies sadarbība ar Valmieras 2. vidusskolas kolektīvu. Nesen bijām uzaicināti piedalīties Valmieras 2. vidusskolas 70. gadadienas svinībās. Skolas direktore E.Plamše, viņas vietnieces N.Zavaruhina, N.Bagirova, personāldaļas vadītāja S.Žipre un biedrības ”Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” priekšsēdētājs A.Semaško sveica kolektīvu, iepazinās ar pieredzi un skolu, pilsētu. Valmiera mūs sagaidīja ar sniegu un pirmām ziemas izjūtām. Viesmīlība un sirsnība sasildīja liepājniekus. Administrācija, skolotāji, skolēni, vecāki bija veikuši grandiozu darbu, lai svētku viesi justos labi un varētu gan iepazīt skolas attīstību, gan atpūsties. Pieredze noderēs, gatavojoties mūsu skolas 70 gadadienai. Paldies valmieriešiem! Veselību, prieku, izturību, attīstību! Veiksmi , gatavojoties 1. semestra noslēgumam.

Pateicība no Valmieras 2. vidusskolas
Esam saņēmuši sirsnīgus pateicības vārdus no valmieriešiem.

Спасибо Всем большое, пребольшое,
За поздравления, подарки и цветы,
За нежность и внимание такое,
И за чудесные, красивые стихи!

Уважаемые партнёры, коллеги, друзья! От всего коллектива Валмиерской средней школы №2, выражаем Вам огромную благодарность за поздравление с 70 летним юбилеем, добрые и тёплые слова в наш адрес! Пусть в вашем доме всегда светит солнце! А в вашем сердце живёт любовь! Счастья Вам! Чтобы наша дружба не знала границ и берегов! Вячеслав Пискунов.

Masku gājiens
30.novembrī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 6.klases skolēni un klases audzinātāji piedalījās Masku gājiena „Piparkūku ceļojums” un
Egles iedegšanas koncertā.

Eiropas pēdas Liepājās

5.decembrī komanda “Eiroliepājnieki” no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas piedalījās 3.kartā konkursā “Eiropas pēdas Latvijā”.
Konkurss notika vairākas kārtās.
I. kārtā 9.klašu audzēkņi izveidoja video rullīti, kurā bija izpētīti tieši saistīti ar Eiropu objekti: Oskara Kalpaka tilts, Svēta Trīsvienības katedrāle, SIA “Baltik IT”, Liepājas simfoniskais orķestris un citi.
II. kārtā komanda “Eiroliepājnieki” prezentēja virtuālo ekskursiju pa Liepāju, kā arī
piedalījās erudīcijas konkursā.
III. kārta notika Rīgā, Aspazijas bulvārī, “ES mājā”. Finālā piedalījās komandas no Rīgas, Krāslavas, Daugavpils, kā arī no Liepājas. Pārsvarā jautājumi un uzdevumi bija saistīti ar
Eiropas Savienību un ar audzēkņu erudīciju.
Komandu vērtējā kompetentā žūrija šādā sastāvā :
Ministru prezidentes parlamentārais sekretārs Rihards Kols;
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle;
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere;
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga;
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve Zane Leitāne;
 Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš;
"Latvijas baltkrievu savienība" valdes locekle Jeļena Lazareva.

Konkursa mērķis bija aktualizēt un pilnveidot jauniešu zināšanas un izpratni par Latviju kā vienu no Eiropas Savienības dalībvalstīm un akcentēt citu ES dalībvalstu radīto kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā.
Mūsu komanda paradīja labas zināšanas par Eiropas savienību, labi orientējas dažādas situācijas, ka arī paradīja spēju prezentēt savu skolu publikas priekša.
Pasākuma fotogrāfijas: skolas kārta, Rīgas kārta.

Ziemassvētku un
jaungada apsveikums
Skolas absolventu brīvprātīgais darbs
12. decembra naktī vētra bija savas pēdas atstājusi arī skolas teritorijā.
Palīdzēt atsteidzās mūsu skolas absolventi.
Fotogrāfijās atpazīsiet brīvprātīgos palīgus.
Skola izsaka paldies Liepājas pilsētas Domei par sporta laukuma ierīkošanu.
Tagad spēlēt futbolu un basketbolu varēs gan skolēni, gan mikrorajona iedzīvotāji. Ceresim nākotnes plānos ir paredzēta sporta laukuma pilnīga atjaunošana.

Skolotāja Dace Okmane - konkursa uzvarētāja
Turpinot  iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros arī šogad bija izsludinājusi konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.  
Konkursam iesūtītie darbi tika vērtēti trijās kategorijās. Tos vērtēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji.
5. – 9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labāko atzina Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas pedagoģes Daces Okmanes darbu.
Klases audzināšanas stundas tēma 7.b bija „Situāciju spēle klases audzināšanas stundām – „Es sabiedrībā!” Stundas mērķis bija palīdzēt labāk adaptēties vienaudžu vidū, paplašināt un pilnveidot saskarsmes iemaņas, attīstīt prasmi izpaust savu attieksmi un vērtējumu, izjust kopību, piederību grupai, būt daļai no klases kolektīva - justies vajadzīgam un novērtētam.
Apsveicam 7.b klases audzinātāju Daci Okmani. Esam gandarīti par viņas sasniegumiem.
Priecājamies arī vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarējušo J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolotāju Jolantu Klameri.

Paldies AS "Privatbank" un biedrības "Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam" valdes priekšsēdētājam Aleksandram Semaško par 90.kabineta labiekārtošanu. Mācību gada sākumā bija izremontēts 90.kabinets.
Tagad kabinetu piepilda 34 jaunie krēsli un galdi.
Varam salīdzināt, kāds kabinets ir tagad un kāds tas bija kādreiz.
Esiet saudzīgi pret savu otro māju. un tā būs Jums vienmēr ērta un jauna.
Mūsu skolnieces Anastasijas Šakeles zīmējums tika izvēlēts Liepājnieku apsveikuma atklātnei.
Malacis!
Nelielu sekmju statistiku pēc klasēm ir izvedojis e-klases dators. Līderos 4.klases.
Saliedētība, saskaņa, labas domas, idejas, inovācijas, izaicinājumi –
kvalitatīvai izglītībai 2015. gadā

Sācies 2015. gads. Šis būs mūsu dzimtajai, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolai, ļoti nozīmīgs laika periods. Turpināsies pasākumu cikls, gatavojoties skolas 70. gadadienai, gan atverot vēstures lappuses, parādot šodienas sasniegumus un iezīmējot attīstības perspektīvas. Jau pirms vairākiem gadiem biedrība” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam” un skolas padome uzsāka kustību ”Labie darbi”. Rezultātā Latvijas Hokeja federācijas priekšsēdētājs, Skolas lieldraugs K.Lipmans un A/S Grindeks fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” nodrošināja aktu zāli ar krēsliem un skaņu aparatūru nozīmīgu pasākumu organizēšanai un dabaszinību jomas attīstībai. 2014. gada vasarā vairāki vecāki un atbalstītāji palīdzēja uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi. Janvārī pulcināsim skolas veterānus, lai atklātu jubilejas gada izstādi. 2014. gada projekta nedēļā klašu kolektīvi uzsāka materiālu apkopošanu par absolventiem profesiju pasaulē. Šobrīd šo iniciatīvas grupu vada skolotāja N. Mednis. Paldies visiem, kuri atsaucas aicinājumam. Paredzēta piemiņas plāksnes veidošana ilggadējam direktoram V.Loskutovam, konference, diskusija un citas aizraujošas aktivitātes, kuras apliecinās skolas prestižu. Lai tas izdotos, mums visiem jābūt saliedētiem, jādzīvo saskaņa, jādomā labas domas.
Kvalitatīvu izglītību nodrošināsim ar 21. gadsimtam atbilstošu
mācīšanu un mācīšanos, idejām, izaicinājumiem.
Jaunā gada pirmajās dienās draudzīgā gaisotnē atpūtās kuplā Šilovu ģimene.
Gan lielie, gan mazie. Prieks par mūsu skolas absolventu ģimenēm.
Lūdzu , atbalstiet mūsu skolēnu Aleksu Šipicinu un

Edgaru Vasiļjevu (speckategorijā) konkursā "Maksimalisti".

Mēs, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 7.b klase
konkursa „Draudzīgākā klase” II kārtas uzvarētāji

Konkursa II kārtas pamattēma bija labdarība. Klasē vienojāmies izveidot un realizēt pasākumu ciklu „Dāvināsim prieku citiem.”
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 7.b klase, gatavojoties labdarības pasākumiem, savu darbu sāka jau oktobrī, kad tika uzrakstīts scenārijs Ziemassvētku lugai (scenārija autore 7.b klases skolniece Oksana Beļska) un sākta realizēšana - cītīgi mēģinot ikkatru sestdienu
(lugā kopumā piedalījās 15 aktieri).
Lai sagādātu prieku internātskolas un bērnu nama bērniem, mēs iesaistījāmies skolas labdarības akcijā – sagādājām un rūpīgi saiņojām dāvanas. Savukārt īpašs izaicinājums bija piedāvājums, ko sniedza klases audzinātāja Dace Okmane – pašu darinātas dāvanas – izmantojām traukus, pudeles un burciņas, pārvēršot šīs lietas par skaistām dāvanām. Lai gan dekupāža nav ļoti sarežģīta, tomēr darbietilpīga un radoša nodarbe. Rezultāts = pašdarinātas dāvanas.
Lugas pirmizrāde bija Dāvana vecākiem ( 12.12.2014.) – īpašs klases veltījums – Dāvāsim prieku mūsu mīļajiem vecākiem.
Skolēniem bija liels prieks paciemoties Liepājas internātskolā un dalīties priekā arī ar šiem bērniem kopīgajā pasākumā - 17.12.2014.
Mūsu skolas tradīcijas ir rūpēties un vienmēr atcerēties savus bijušos skolotājus, šo tradīciju atbalstījām arī mēs, dodoties uz pārsteiguma vizīti pie skolotājas Helgas Reutas – 19.12.2014.
Lai parādītu mūs klases īpašos 9 soļus pretī labdarībai, skolotāja Dace apkopoja to īpašā prezentācijā – spēles lauku logos - katrā solī ietverta īpašība, citāts / aforisms un 7.b klases guvums labdarības laukā. Neliels ieskats padarītajā darbā aplūkojams arī klases skolēnu filmētajā un apkopotajā videofilmā.
Dāviniet prieku citiem un saņemsiet atpakaļ divkārt!
Ar sveicieniem 7. b klase un klases audzinātāja Dace Okmane.

2015.gada 16.janvārī Liepājas Olimpiskajā centrā, Tango zālē notika tradicionāla Liepājas Skolēnu domes organizēta Masku balle, kuras dresskods bija maska. Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas līdzpārvalde piedalījās maskarādē kuplā sastāvā. Skolas līdzpārvaldes prezidents,
saņēma apbalvojumu par radošāko masku;
Darja Fiļipova -  apbalvojums par neparastāko masku.
Skolas līdzpārvalde ļoti aktīvi un jautri piedalījās visās radošajās aktivitātēs.   

9.02. Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā viesojās pārstāvji no Nacionālā Integrācijas centra, lai novadītu radošu lekciju kursu 7. klašu skolēniem. Diskusijas bija gan par toleranci, gan par vienaudžu problēmām un kā pieņemt atšķirīgo starp mums. Pats interesantākais bija tas, ka skolēniem bija iespēja izspēlēt mazu teātri, kurā attēlo kādu aktuālu problēmu skolas vidē un vēlāk to visi kopīgi pārrunā.
Šī tikšanās viennozīmīgi ieviesa jaunas pārdomas ikvienam no dalībniekiem!
Es lepojos ar savu skolu…
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā tikko notikusī projekta nedēļa apliecināja divu gadu darba rezultātus, gatavojoties skolas 70. gadadienai. 2014. gadā tās laikā uzsākām pētniecisko darbu „Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas absolventi profesiju pasaulē”. Izmantojot skolēnu projektus, ieteikumus un priekšlikumus, šis virziens turpinās un piesaista arvien vairāk skolas absolventu un viņu ģimenes locekļus.
Mūsu skolēni atrada faktus par absolventu Mihailu Ramusu, Latvijā un ārpus tās robežām zināmu, neparastu mākslinieku un dzejnieku. Darbu izstāde 1976. gadā bijusi Liepājas muzejā un 2014. gadā Stūra mājā. Šobrīd sadarbība ar viņa kundzi Aiju Zariņu tiek turpināta ar mērķi iekārtot darbu izstādi. Šogad projektu nedēļā 2.-8. klasēm bija plānota tā, lai skolēni parādītu savas prasmes pielietot un izmantot IKT, mūsdienīgas progresīvās un inovatīvās mācīšanās metodes un formas. Arī prezentācijas par tēmu „Es lepojos ar savu skolu…” noritēja ar šo mērķi- neparasti. Tika demonstrētas izstrādāto ielūgumu, apsveikumu, suvenīru un skolas noformējuma skices, pārsteigumi skolotājiem, kuri strādājuši mūsu skolā. Video un audio materiāli apliecināja skolēnu praktiskās iemaņas progresīvo tehnoloģiju izmantošanā.
Radošie darbi, klases albūmi, skolas rekordu apkopojums, videosižetu IT siena, A.Puškina pasaku mūsdienīgs interpretējums un daudzi citi projekti sajūsmināja ikvienu. Pats galvenais- visam tam būs praktisks pielietojums skolas attīstībā jubilejas gadā. Saistoši un kvalitatīvi 9.-12. klašu skolēni piedalījās un iesaistījās zinātnisko darbu aizstāvēšanā un noslēguma konferencē. Klases audzinātāju, priekšmetu skolotāju, projektu un zinātnisko darbu vadītāju sadarbības partneri bija vecāki, absolventi, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi, pašvaldības pārstāvji, dažādu jomu speciālisti.
Mērķtiecīgi plānota un praktiski virzīta projekta nedēļa apliecina skolēnu prasmi saistīt pētniecisko darbību ar praksi.
Projektu nedēļas atklāšana
Projektu nedēļas noslēgums
Sudraba spārni
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolēni 15. februārī kopā ar skolotāju Alīnu Barsukovu piedalījās  Liepājas literārā kluba OLIMP organizētajā projektā "Sudraba spārni" un atklātajā konkursā - koncertā "Februāra putenis". Ar diplomiem tika apbalvoti: skolas teātra studija (režisore A.Barasukova), 11. klases skolnieks Germans Čičko un skolotāja Alina Barsukova. Viņi  saņēma arī kausu.
Apsveicam un paldies par atsaucību. Radošu veiksmi!
20.februārī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā viesojas Eiropas brīvprātīgā Regīna no Ungārijas sadarbībā ar AFS, Ungārijas vēstniecību, Kaņepes kultūras centru un veikalu Hungaricum. Tikšanās laikā 11.klašu skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par Ungāriju, ungāru tautas tradīcijām, ieražām utt. 
Tikšana novadīta interaktīva un jautra iepazīšanās gaisotnē.

12.a klases audzinātāja Anita Gudkova bija noorganizējusi mācību ekskursiju
uz izstādi "Skola 2015". Piedalījās 10.-12. klašu skolēni.
Izstāde bija daudzveidīga un saistoša. Katram bija iespēja iepazīties ar sev interesējošām tēmām. Satikām arī mūsu skolas absolventus.
No 9. līdz 18. martam par godu Liepājas 390. dzimšanas dienai Liepājas skolās, profesionālās izglītības iestādēs un bērnudārzos notiks „Radošuma dienas” -  ar mērķi rosināt radošumu bērnos un jauniešos.
9.martā Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā notika  Citādā mācību diena.  
Šajā dienā  stundas noritēja citādā veidā - radoši un interesanti ar darbnīcām, savādākām stundām, spēlēm, tikšanām u.t.t. :
1.- 4.kl. skolēni zīmēja Liepājas ielas, ievērojamas vietas, jūru, Piejuras parku utt., kā rezultātā skolas koridoros parādījās brīnišķīgi rotājumi.
5. klašu skolēni viesojās Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur viņiem plašāk pastāstīja  par  neredzīgo cilvēku pasauli.
 7.-9.kl. skolēniem bija iespēja tikties ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” pārstāvjiem. Nodarbības gaitā skolēniem bija iespēja saņemt plašāku informāciju par Eiropas Savienības Padomi, Trio prezedentūru, Latvijas prezedentūras norisi un prioritātēm.
10.e klases skolēniem bija iespēja vairāk uzzināt par Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes studijas iespējām.

Citāda mācību diena
Liepājas
Neredzīgo
biedrība
„Gada liepājnieks 2014” Ilggadējā skolas sadarbības partnere biedrības “Liepājas Modes un Mākslas Studija” valdes priekšsēdētāja Tatjana Jaremčuka
Radošās pilnveides studijas “Mākslas Pasāža RADI” vadītāja, mūsu
skolotāja Elizabete Ilze Rasa
APSVEICAM!
Gada Liepājnieks 2014
Laikā no 16. līdz 20. martam Andrejs Zavaruhins un Valentīna Lagzdiņa kopā ar skolotājiem no Zviedrijas, Polijas, Dānijas, Lietuvas un Latvijas piedalījās pieredzes apmaiņas programmā Dānijā Erasmus+ projekta ietvaros. Tika apspriesta starpskolu partnerība un arī skolēnu apmaiņas programmas iespējas.
18.martā, Rožu laukumā notika Liepājas Bērnu jaunatnes centra sadarbībā ar Valsts tehnikumu rīkotais pasākums “Katram Liepājas putnam savu māju”. Jebkuram liepājniekam bija iespēja pagatavot putnu būrīti, daļa no kuriem tiks izvietota pilsētas centra kokos. Mazie un lielie liepājnieki darbojās radošās darbnīcās "Jautrie vilciņi", izgatavoja stabulītes. Notika neparasta akcija "Mans putns – manai Liepājai" – finiera putnu apgleznošana un pilsētas centra dekorēšana. Uzzināt par putniem varēja erudīcijas konkursā "Putni dzīvo Liepājā", kas notika sadarbībā ar LiepU studentiem un IZI vides un veselības izglītības centru.
Pasākumā piedālījās 2.a klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja Jana Jegorkina.
Skolēns no Liepājas uzzina par ķīmiķa profesiju uzņēmumā "Grindeks"
Rekurzeme 2015. gada 5. marts
Lai veicinātu jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē, uzņēmums „Grindeks” jau sesto gadu organizē „Profesiju dienas skolēniem”. Šogad atsaucība bija īpaši liela – dalībai projektā pieteikušies 160 vidusskolēni no 32 Latvijas pilsētām un novadiem. Liepājas A. Puškina vidusskolas 11. klases skolnieks Germans Čičko ir to 40 jauniešu vidū, kurus, izvērtējot atsūtītās pieteikuma vēstules, uzņēmums aicināja piedalīties projektā.
Savā pieteikuma vēstulē Germans raksta, ka labprāt iepazītu ar ķīmiju saistītas profesijas, bet savu nākotni plāno saistīt ar medicīnu. Puisis uzskata, ka ķīmiķa darbs ir ļoti atbildīgs, un ka tajā nepieciešama analītiskā domāšana, kāda viņam, viņaprāt, arī piemīt.
Vakar, 5. martā Germanam bija iespēja viesoties AS „Grindeks” Kvalitātes kontroles laboratorijā un iepazīties ar metožu izstrādes grupas ķīmiķa–analītiķa profesiju. Uzņēmumā pavadīto dienu Germans novērtēja kā ļoti aizraujošu: ”Šodien uzzināju daudz jauna, veicām dažādus laboratoriskos mērījumus, praktiski iepazinu tādu analītisko metodi kā hromatogrāfija. Sapratu, ka daudz laika ķīmiķim jāpavada arī pie datora, jo visi procesi sīki jādokumentē – pārliecinājos, ka šis darbs tiešām ir ļoti atbildīgs, īpaši zāļu ražošanā!”
Kvalitātes kontroles laboratorijas Metožu izstrādes grupas ķīmiķe–analītiķe Anita Trubača, kas Germanu iepazīstināja ar savu profesiju, uzteica puiša mērķtiecību: „Priecājos, ka jaunietim 11. klasē ir jau tik skaidrs nākotnes redzējums! Šodien apskatījām dažādas analīžu metodes un iekārtas, kopīgi gatavojām paraugus, apstrādājām datus – varu teikt, ka Germanam viss izdevās ļoti labi!”. „Profesiju dienas skolēniem” šogad norisinās no 4. februāra līdz 4. martam. Projekta laikā „Grindeks” jauniešiem piedāvā iepazīt desmit, ar farmācijas nozari saistītas, profesijas. Sešu gadu laikā „Profesiju dienās skolēniem” piedalījušies kopumā 218 jaunieši no visdažādākajiem Latvijas novadiem. „Grindeks” ir vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Vidējais darbinieku skaits koncernā – apmēram 900 darbinieku. Vairāk nekā 73% darbinieku ir augstākā izglītība. „Grindeks” sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2014. gadā vien mācību praksē „Grindeks” bija 67 studenti.
Laila Kļaviņa AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Prieks par 6.b klasi, kuri esot 3.vietā skolā pēc savām sekmēm un 1.vietā mācību portālā www.uzdevumi.lv

Vakar Liepājas A.Puškina 2. vidusskola, gatavojoties Skolas 70. gadadienai, kopā ar 70 starptautiskā, nacionālā, reģionālā, Liepājas pilsētas līmeņa sadarbības partneriem organizēja domu apmaiņas platformu ”Jauna pieeja  izglītības partnerībai”. Piedalījās arī 12. Saeimas deputāti V.Skujiņš un V. Agešins.
Daudzu gadu garumā izglītības iestāžu praktiskā darbība ir apliecinājusi stratēģiskās partnerības izcilo lomu izglītības kvalitātes paaugstināšanā,  ievērojami uzlabojot izglītības iestāžu kapacitāti.
Ikviens iepazīstināja ar darba formām un metodēm, ieguvumiem, izaicinājumiem, izteica inovācijas diskusijā, veiksmes stāstos, strādājot grupās, prezentācijās. Diskusijas laikā bija pareizi uzsvērta doma, ka konkurences un optimizācijas apstākļos pastāvēs tie, kuri sadarbosies.

10.aprīlī  Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā tika rīkots  interaktīvs, izglītojošs sarīkojums 4.klašu skolēniem „Raksti un zīme”. Sarīkojumu vadīja Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skolas” pasniedzēji.
Sarīkojums sastāvēja no  trim nodarbībām:
Izzinošā nodarbība etnogrāfes Indras Čeksteres vadībā, kurā dalībnieki apguva zināšanas par zīmēm un rakstiem senlaikos un to lietojumu mūsdienu kultūrā.
Mākslas nodarbība „Lielvārdes josta” mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes vadībā. Šajā nodarbībā bērni papīra aplikācijas tehnikā veidoja katrs savu rakstu, ko apvieno kopīgā Lielvārdes jostā. Nodarbību ievada un prieku par paveikto godina kokles skaņu „raksti”.
Mūzikas un deju rakstu nodarbība, kurā dalībnieki atraktīvi iesaistījās  horeogrāfa Ernesta Spīča  un  tautas muzikantu vadībā.
Lai spēka zīmes un skaistie raksti palīdz veidot gudru dzīvesziņu un
dara mūsu dzīvi saskanīgāku, rosīgāku, veiksmīgāku, daiļāku!

Lielā talka.
Jauku sestdienas rītu skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki piedalījās Lielā talkā.
Bija gan fiziskā aktivitāte svaigā piejūras gaisā, gan zupa, gan pīrādziņi un pats galvenais - laba kompānija. Paldies izsakām visiem talkas dalībniekiem, kā arī SIA "Rimi". Foto albūms.

Ir noslēgusies skolēnu darbu pieņemšana radošo darbu konkursam „Es gribu - es šķiroju! Stiklu!”,
ko organizēja AS „Latvijas Zaļais punkts” (LV | RU). Paldies visiem atsaucīgajiem jauniešiem un
skolotājiem, kas piedalījās!
Iesūtītos radošos darbus ir izvērtējusi komisija un aktīvākajās skolās jau notiek stikla šķirošanas treniņi TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā. Oriģinālāko darbu autori saņems individuālas balvas.  Viņu vidū arī mūsu skolas skolēns Aleksandrs Danilkivs. Skolēnu iedvesmoja direktora vietnieks A.Zavaruhins.
Šķirošanas treniņu savā skolā ir izcīnījušas 17 skolas, t.sk. , Liepājas A.Puškina 2. vidusskola. Tas būs 5. maijā plkst. 13:10 aktu zālē.
Interesantākie un labākie iesūtītie darbi tiek publicēti AS „Latvijas Zaļais punkts” sociālo tīklu lapās Facebook, Draugiem.lv un Youtube.
Šķirošanas treniņi ir AS „Latvijas Zaļais punkts” iniciatīva, kas tiek īstenota sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un atkritumu apsaimniekošanas operatoriem visā Latvijā.

Raksts www.liepajniekiem.lv
Muzeja nakts Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā
Emocionāli, interesanti, aizraujoši un neparasti aizvadīta muzeju nakts. Paldies visiem pedagogiem un vecmāmiņu klubiņam par to, ka to sagatavoja un nodrošināja norisi. Pateicība nakts pasākumu galvenajai autorei skolotājai Lailai Jaunskalžei par Raiņa un Aspazijas izcilu atklāsmi, mūsu viesiem Grobiņas pamatskolas dejotājiem, skolotājam un direktorei Lailai Urbānei par sagādātajiem prieka brīžiem.
Gaidīsim nākošos nakts brīnumus. Fotogalerija.
Pirmdien Jauniešu mājā notika Pilsētas bērnu un jauniešu teātra skates noslēguma pasākums.
Avots:
www.liepajniekiem.lv
Pateicība no Liepājas Muzeja

Izvērtētas vairāk nekā 850 putnu barotavas
no  otrreiz izmantotiem materiāliem

Gada sākumā Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) 30 gadu jubilejas ietvaros izsludināja konkursu "Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem". Kopumā tika saņemtas 856 barotavas no visas Latvijas. Iesniegtie darbi bija ļoti daudzveidīgi un interesanti, tāpēc žūrijai nācās krietni papūlēties, lai izvēlētos uzvarētājus.
Konkursa dalībnieki pārstāvēja 231 izglītības iestādi dažādās Latvijas vietās, sākot ar pirmsskolas
izglītības iestādēm un beidzot ar universitātēm.
Pateicību izsakām gan vecākiem, kas atbalstīja mazākos konkursa dalībniekus, gan skolām un to skolotājiem, no kurām saņēmām visvairāk pieteikumu.
 LOB sveicienu par aktīvu dalību konkursā saņem čaklākās izglītības iestādes:
1. Lubānas vidusskola (24 pieteikumi);
2. Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde (23 pieteikumi);
3. Liepājas Ezerkrasta sākumskola (22 pieteikumi);
4. Limbažu sākumskola (19 pieteikumi);
5. Saldus 2. vidusskola (18 pieteikumi);
6. Liepājas A. Puškina 2. vidusskola (17 pieteikumi).

Video 1. daļa
Video 2. daļa
Apmaiņas programmas.
Mūsu skolas skolēni 2014./2015. m.g. izmantoja iespēju apmaiņas programmu ietvaros mācīties citās valstīs. 10.e klases skolēni un vecāki  to aktīvi izmantoja.
Anna Geiko bija Vācijā, Ivans Kravcovs Indijā, Tomass Burba Vācija, Ruslans Soha Itālijā. Iespaidu daudz. Bija interesanti uzklausīt pārdomas par katras valsts izglītības sistēmu.  Ivans visus iepriecināja ar Indijas riekstiem.
Šo skaistumu radījuši mūsu darbinieki. Paldies Jurijam Kovaļevam un Romanam Anastasjevam. Jurija kungs prot meistarīgi kopt un pārveidot skolas apkārtni.
Apbalvoti teicamnieki Portāls ”Liepājniekiem”, ziņo, ka Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova šodien, 1.jūnijā, sveica tos 40 vidusskolēnus 9.–12.klašu skolēnus, kuri 2014./2015.mācību gada otrajā semestrī uzrādījuši teicamas sekmes - 9 un 10 balles. Vilnis Vitkovskis novēlēja skolēniem saglabāt stipru apņēmību un neatlaidību, lai piepildītu savus mērķus, jo neatlaidība ir veiksmes pamatā. Vitkovskis pateicās arī pedagogiem par šiem izcilajiem jauniešiem, par ieguldīto darbu, prātu un sirdi. Mēra vietnieks novēlēja visiem siltu, saulainu un darbīgu vasaru, kas dos spēkus jaunam darba cēlienam. Ludmila Molčanova novēlēja jauniešiem atrast savu īsto vietu dzīvē, atgādinot Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa teikto par to, ka par izciliem speciālistiem kļūs tie, kuri izvēlēsies darbu atbilstoši savam aicinājumam, nevis profesijas, kuras visvairāk pieprasītas un vislabāk atalgotas. Izcilie skolēni saņēma pašvaldības pateicības un naudas prēmijas 70 eiro apmērā. Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 5 teicamnieki Apsveicam! Arkādijs Jarmuts, Jelizaveta Belousova, Renats Bikmajevs, Jevgenijus Cistiakovas. Pateicība pedagogiem par kvalitatīvu darbu skolēnu izglītošanā.
Ar pilnu stāstu un viņu vidējo balli var iepāzīties šeit.
Aplausi
4.b, 6.b un 11.e
klasēm
Liepājnieki uzvar LTSS meistarsacīkstēs U14 vecuma grupā
2.un 3.jūnijā Liepājas Tenisa sporta skolas kortos norisinājās LTSS meistarsacīkstes U14 vecuma grupā. Zēnu un meiteņu konkurencē uzvarēja mūsu audzēkņi - Patrīcija Špaka un Renārs Grodskis, portālu infosrmēja Liepājas Tenisa sporta skolā. Zēnu konkurencē liepājnieks Renārs Grodskis finālā ar 7/5 6/0 bija pārāks pār Danielu Milovu no Enri-TK. Apsveicam Renāru un vēlam labu atpūtu vasarā! Autors: liepajniekiem.lv 04.06.2015.
Konkurēja ar kaimiņvalstu viešņām
Esam gandarīti portālā ”Liepājniekiem” un laikrakstā ”Kurzemes vārds” lasīt par mūsu skolnieču - sporta vingrotāju, sasniegumiem. Liepājas atklātajā čempionātā sporta vingrošanā šogad piedalījās dalībnieces no četrām valstīm, sadalot medaļas piecās vecuma grupās. Kopumā piedalījās 67 vingrotājas no Baltkrievijas (Minska, Mogiļeva), Lietuvas (Viļņa, Klaipēda) un Krievijas (Sanktpēterburga).
Anastasija Dubova senioru grupā uzvarēja daudzcīņā un divos individuālajos vingrojumos. Dubova zeltu ieguva atbalsta lēcienā un vingrojumos uz līdztekām Daudzcīņā seniorēm par pilsētas čempioni kļuva Latvijas izlases dalībniece Anastasija Dubova. Apsveicam ar izciliem panākumiem! Juniorēm, piekāpjoties lietuvietei, otro vietu ieņēma Zane Petrova, bet vingrojumā uz baļķa zeltu. Lai veicas! Malacis! Pre-junioru grupā labāko rezultātu no liepājniecēm sasniedza Viktorija Vasiļenko, kura uz baļķa bija otrā. Malacis!
Lai jauka vasara! (04.06.2015)
Skolas lieldraugs Kirovs Lipmans 28.maijā apmeklēja Liepāju. Viņš kopā ar Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāju Uldi Sesku piedalījās dažādos pasākumos. Tomēr nelielajā brīvajā brīdī skolas direktorei Edītei Plamšei bija liels gandarījums kolektīva vārdā teikt paldies par sadarbību, atbalstu un palīdzību skolas 70. gadadienas sagatavošanā.
Skolā skan bērnu čalas un darba ritms
Izskanējuši izlaidumi, visaptverošie un neatkārtojamie 9., 12. klašu absolventu un vecāku radītie priecīgie svētku brīži. Sekmīgi komplektējas 10. klases. Skolā joprojām skan bērnu balsis, jo darbojas vairākas nometnes. Skolotāji un bērni nometnē „Veselības meklētāji” bija izveidojuši radošu un inovatīvu darbības plānu. Kopīgā darba rezultātā tapa „Veselības taka”. To varēs izmantot jebkurš liepājnieks.
Novelciet apavus un baudiet bērnu un skolotāju sagatavotos brīnumus! Mākslas Pasāža Radi atvērtā tipa dienas nometnes ”Mazā mākslas akadēmija” dalībnieki skolai uzdāvināja interjera dekoru-sienas mozaīku. To veidoja 20 talantīgi bērni. Darbu vadīja skolotājas Ilze Elizabete Rasa un Vineta Trumpeniece.
Skolas darbinieki uzsākuši remontdarbus un aktīvi piedalījās visos procesos. Turpinās sanitāro mezglu remonts, uzsākta skolotāju istabas labiekārtošana, apgaismojuma nomaiņa, pēc svētkiem būs bibliotēkas un citu koplietošanas telpu griestu likšana, ka arī citi jaunumi. Lai veicas čaklajiem remontu veicējiem.
Rīgas Tehniskā universitāte un RTU Liepājas filiāle 27.05. bija uzaicinājusi skolas vadību uz filiāles izlaidumu"RTU Skan Liepājā". Mūsu skolai ir noslēgts sadarbības līgums ar austākās mācību iestādes filiāli, un tas tiek sekmīgi īstenots, padziļināti attīstot profesionālā virziena IP . Pasākuma piedalījās RTU rektors L.Ribickis, filiāles direktors V.Kārkliņš, Saeimas deputāts V.Skujiņš, Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Vitkovskis un citi viesi. Bija apsveikumi, muzikālie kolektīvi un sirsnīga gaisotne. Skolas direktore pateicās RTU un Liepājas filiālei par sadarbību.
Aktualitātes 2014./2015.

Aktualitāšu arhīvs
2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.
2011./2012. m.g.

Skolas labiekārtošana vasarā
Saulīte un jūra katru dienu aicina atpūsties un baudīt vasaras priekus. Tomēr skola katru dienu, spītējot karstumam, čakli strādā darbinieki un remontus veic organizācijas.
Visus iepriecinās jaunā rotaļu istaba, kura tapusi ar Varušečkinu ģimenes atbalstu. Uzsākts realizēt AS Grindeks fonda ”Zinātnes un izglītības atbalstam” un lieldrauga  Kirova Lipmana atbalstītais dabaszinību projekts. Jau tagad visus aicina jaunās bibliotēkas durvis.
Apgaismojums nomainīts un remonts veikts 101. kabinetā. Ar vecāku finansiālu atbalstu labiekārto informātikas un 90. kabinetu.  Lai ziemā būtu siltāks bibliotēkā , nosiltināti griesti nojumei. Sporta zāle spīd un laistās, jo ir nolakota. Nomainīti iekšējie tīkli. Šos darbus atbalstīja dibinātājs. Atbalstu ikdienas darba procesā sniedza Liepājas pilsētas Izglītības un sporta pārvaldes.
Jaunu izskatu iegūs arī sanitārie mezgli.
Tiek meklēti sponsori 1. stāva foajē griestu remontam.
Darbi turpinās. Līdz skolas pieņemšanai palicis nepilns mēnesis.
Ikviens var palīdzēt skolas labiekārtošanā.

Kamēr Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas skolniece Adelīna Ņesterenko padalījās ar savu dzīves mainošo pieredzi ārzemēs, Darja Tokmakova izstāstīja Kurzemes Vārdam par Oziju, savu draudzīgo mīluli ar četrām ķepām. Kurzemes vārdā var uzzināt arī par sagatavošanu jaunajām mācību gadam.
Lai mums veicas.
Skolotājiem, direktoriem un vietniekiem mācību gads sākas nevis 1. septembri kā skolēniem, bet jau augusta beigās. 26. un 27. augustā mācību gads tika atklāts ar ieskanas konferenci un metodisko dienu, kuros bija aicināti Liepājas pilsētas skolu pārstāvji.
Viņus sirsnīgi sagaidīja Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā. Fotoreportāža.
Zinību diena
Saulainā 1. septembrī noskanēja pirmais mācību gada zvans. Debesī aizlidojuši krāsaini baloni ar skolēnu un skolotāju vēlmēm. Savus siltus novēlējumus izteica arī skolas draugi, deputāti, viesi un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas absolventi. Atnākušie bija patīkama pārsteigumā par neparasto braukšanas transportu - triciklu, kurš atklāja svinīgo ceremoniju.
Skatāmies jaukus brīžus.
Zinību diena bija veltīta drošības jautājumiem. Par to savā reportāžā vēsta PBK kanāls.

Dzejas dienu ieskaņai
Aizritējušas 2014./2015. m.g. pirmās  dienas. Latviešu valodas un literatūras skolotāji jau aktīvi organizē mācību ekskursijas un izmanto citas radošas mācību metodes. Skolēni tiek iepazīstināti arī ar Liepājas kultūras dzīvi un dzejas dienu ieskaņas notikumiem.
9.a un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām L.Kaluginu, S. Tomsoni, L.Jaunskalži un E.Plamši veica izzinošu ceļu līdz Līvu rokgrupai veltītajam Spoku kokam. Pa ceļam tika veikti dažādi uzdevumi. Koks uzstādīts pie estrādes  Pūt vējiņi. Tur sastapām  daudz interesentu.
Jaunieši izzināja grupas izpildītās dziesmas, apskatīja koku un atrada mūzikas instrumentus, ka arī ziņas par mūziķiem, iepazina grupas vēsturi. Tas viņiem noderēs kultūras.
Pavisam drīz skolā un pilsētā sāksies dzejas dienas.

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.

Esam uzsākuši jauno mācību gadu. Interesanti un radoši aizritējis pasākums ”Lasīt ir stilīgi.” Skolas direktorei Edītei Plamšei bija prieks lasīt kopā ar 3.b klasi, direktores vietniecēm Natālijai Zavaruhinai ar 1.ab, 2.a,3.c, Raisai Stunžānei  ar 12.a, 5.a, 7.b klasēm. Paldies visiem par lasītprieku.
Skolā ciemojās sadarbības partneri no Dānijas, piedāvājot kopīgu projekta izstrādāšanu.
Esam apskatījuši skolu un izrunājuši vasaras atpūtu. Pārgājieni, ekskursijas, kultūrvēsturisko vietu iepazīšana bija ikvienā klases kolektīvā. 9.-12. klašu skolēni baudīja atvasaru Bernātos un varonīgā velomaratonā, kuru atbalstīja mūsu skolas absolvents Vjačeslavs Stunžāns.  Skola dzīvo un strādā, jo blakus ir radoši un inovatīvi pedagogi un vadības komanda., atsaucīgi skolēni un vecāki.
Tas viss vienas nedēļas laikā. Malači! Ar norisi var iepazīties skolas mājas lapas sadaļā ”Galerija”
Lai veiksmīgi veiktu visus uzdevumus, plānošana un darba analīze notika pedagoģiskajā sēdē. Tur teicām paldies skolotājai Tamārai Belonoženko par mūža ieguldījumu ar IZM atzinības rakstu. Karjeras izaugsmes ceļu izvēlējušies arī skolotāji Elita Budriķe, Ģirts Ansons, Mihails Vorobeičiks. Tika sveikti jaunie kolēģi un visi pedagogi. Sagaidīti ciemiņi: I.Opšteine, V.Agešins, J.Hadorovičs, I.Jankovskis. Sēdē darbs noritēja radoši un kvalitatīvi.
Piedāvājam ielūkoties dažos pedagoģiskās padomes sēdes darba momentos ar fotogrāfiju starpniecību.
Būsim veseli, stipri un saliedēti!

"Velo trase 2014."

Šogad, 5.septembrī  Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā pirmo reizi skolas vēsturē tika organizēts velobrauciens „Velo-run 2014”.  Pasākumā  piedalījās 9.-12.klašu skolēni un pedagogi, īpaši aktīva bija 11.e klases audzinātāja Olga Maikova, kura  veiksmīgi izturēja 15 km garu distanci. Velobrauciena mērķis bija popularizēt sporta aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū.
Brauciens sākās Liedaga ielā, turpinājās gar jūras krastu, līdz pat Bernātu atpūtas bāzei „Draudzība”. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs: galda tenisa, volejbolā, futbola, ielu basketbolā un „Nakts trasē”. Noslēdzot sporta aktivitātes, skolēni varēja atpūsties diskotēkā.
Ceram, ka šis pasākums kļūs par vienu no skolas tradīcijām.
Īpaša pateicība par atbalstu pasākuma organizēšanā: Nīcas pašvaldībai, Liepājas Izglītības pārvaldei, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas absolventam un Saeimas deputāta kandidātam Vjačeslavam Stunžānam, kompānijai „Ergo” un portālam ra.lv.
Pilnu foto reportāžu var apskatīt šeit.

Tikšanās ar dzejnieci un dzejas tulkotāju Karīnu Krieviņu

15.septembrī 12.a klases skolēniem bija tikšanās ar dzejnieci un dzejas tulkotāju Karīnu Krieviņu. Pasākumu organizēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kalugina. Tajā piedalījās skolas bibliotekāre Svetlana Haritonova un
direktores vietnieks Andrejs Zavaruhins.
Skolēni iepazinās ar dzejnieces dzejas motīviem, meklēja atbildes uz jautājumiem „ par lietām, kuras nevar aptaustīt”, izbaudīja  dzejas skandējumu, kas rosināja pārdomas par dzīves jēgu, vērtībām un to izpratni. Karina Krieviņa uzsvēra, ka „dzeja - tie ir meklējumi”  un novēlēja visiem: „Lai katrs atrod to, kas viņam vislabāk patīk”. Pasākumu krāsaināku padarīja pašas autores dziedājums ģitāras pavadījumā. Dzejniece parādīja ari, kā savijas divas kultūras, izmantojot krievu aktrises Svetlanas Kopilovas dzeju un dziesmas.

Apsveicam mūsu kolēģi Ilzi Elizabeti Rasu
Nozīmīgs brīdis ceturtdien bija mūsu kolēģei  Ilziei  Elizabetei Rasai.
Tika atklāta viņas izlolotā
radošās pilnveides studija "Māksla pasāža RADI". Apsveicam un novēlam  visu ideju realizāciju.
Plašāk varat izlasīt un iepazīties ar foto galeriju  www.irliepaja.lv

Labdarības tirdziņš “Labo darbu” nedēļas ietvaros
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 16. oktobrī norisinājās labdarības tirdziņš “Labo darbu” nedēļas ietvaros.
Darbības mērķis bija ziedojumu vākšana biedrībai “Dižvanagi”.
Kāpēc tieši šai biedrībai? Pirms tam biedrības pārstāve Jekaterina Žeigure viesojās skolā. Viņa tikās ar 1.-6. klašu skolēniem, lai pastāstītu par kanisterapiju. Bērni noskatījās īsfilmu, uzzināja, ka kanisterapija ir viena no animalterapijas (jeb zooterapijas) nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli piemeklēts, apmācīts un sertificēts suns. Nodarbības vada kinologs ar speciāli apmācītu suni. Bērniem arī bija iespēja praktiskajā nodarbībā tiešā kontaktā paspēlēties ar suņiem.
Līdz ar to viens no labajiem darbiem tika veltīts ziedojumu vākšanai šai biedrībai.
Rīkotajā labdarības tirdziņā skolēni tirgoja ar pašizgatavotajiem produktiem, pārsvarā ar konditorijas izstrādājumiem. Bet īpašas uzmanības centrā bija nevis ēdieni, bet cita produkcija: pašizgatavotas rotas, zīmējumi, kā arī rotaļlietas. Lielāko daļu no labdarības tirdziņa ienākumiem bērni ziedoja labdarībai, katrs pats pieņēma lēmumu, cik lielu naudas summu ziedot. Bija arī tādi bērni, kuri ziedoja visus savus ienākumus. Ziedoja arī skolotāji, vecāko klašu skolēni un vecāki. Pavisam tika saziedoti 196 eiro. Pirms skolas rudens brīvdienām visi, kuri piedalījās šajā pasākumā saņems pateicību „Labā sirds”.
Foto stāstu var aplūkot šeit.
Tirdziņa organizatori: N. Zavaruhina, K.Kononova, J. Mihailova

"Labo darbu" nedēļa
"Labo darbu" nedēļas ietvaros Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 1.-5. klašu audzēkņi krāja saldumus un kancelejas preces, lai tālāk tos nodotu Liepājas Bērnu namam. 
17.10.014. skolas sociālais pedagogs kopā ar 5.klases brīvprātīgajiem audzēkņiem devās gan uz Veco ļaužu namu, gan uz Bērnu namu, jo saziedoto preču bija ļoti daudz un tādēļ vēlējāmies dāvāt prieku ne tikai bērniem, bet arī veciem ļaudīm. Tas mums izdevās!
Mūsu sirdīs mīt patiess prieks par paveikto!

Ar šādu arbūza darbu skolas kolektīvu sveica 3.c klases skolniece Sofija Kondratiško un viņas ģimene.
Paldies ģimenei par radošumu.

Valmieras 2. vidusskola  prezentē vides izglītības nometni „EKO grams”
Mūsu skolas sadarbības partneri, Valmieras 2. vidusskola, vasarā piedalījās
vides aizsardzības fonda atbalstītajā projektā”.
Viņiem bija vides izglītības nometne ”EKO grams”.
Nometnē paveiktais darbs atspoguļots stendos un izvietots 1. stāva foajē.
Sadarbības partneru veikums vides izpētē ir ļoti nozīmīgs, un mēs varam
daudz no viņiem mācīties. Lai veicas mūsu draugiem!

Sestdienas talka un labdarības koncerts
Cilvēka dižākā īpašība ir spēja kļūt labākam. Mēs esam radīti, lai būtu laimīgi un
savu dzīvi un vidi veidotu skaistāku, harmoniskāku.
Tāpēc nav nepieciešams laimētu miljonu, bet gan velme darīt labus darbus un radīt prieku. Un jo vairāk tu spēj dot un darīt, negaidīdams neko pretī, jo vairāk labuma un gandarījuma tu saņemsi pats.
Šādas pārdomas pārņem mūs – Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas kolektīvu – sākumskolas skolēnus, vecākus un skolotājus, kuri saulainajā 18.oktobra rītā pulcējās pie skolas, lai piedalītos apkārtējās vides sakopšanā “Labo darbu nedēļas” ietvaros. Kopā būšana un darbošanās radīja augsni priekam, jo visi talcinieki un viesi tika aicināti uz labdarības koncertu, kuras iniciatore bija skolotāja Irina Navickiene. Mūsu skolēni koncertā izpauda savus talantus, bet skatītāji guva patiesu prieku un svētkus dvēselei. Ziedojumi koncerta laikā sasniedza kopumā 97,23 eiro summu, kas tālāk tika nodoti biedrībai “Dižvanagi”.
Skolas administrācija sirsnīgi pateicas visiem šī pasākuma dalibniekiem un īpaši skolotājām I.Navickiene, A.Barsukovai, A.Jubertei, J.Bukinai, J.Jegorkinai, L.Melnikovai, J.Matvijčukai, I.Timošenko, R.Korņejevai, M.Čičko.
Foto reportāža.

Jaunie pianisti rāda prasmes
Uz pianistu festivālu Liepājā bija sapulcējušies audzēkņi no desmit Latvijas mūzikas vidusskolām un klausītājiem piedāvāja tikai Baltijas valstu komponistu skaņdarbus.
Festivālā "Baltijas valstu komponistu skaņdarbi" Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolā piedalījās 42 topošie pianisti no Alfrēda Kalniņa Cēsu, Daugavpils, Emīla Dārziņa Rīgas, Emiļa Melngaiļa Liepājas, Jāņa Ivanova Rēzeknes, Jāzepa Mediņa Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Pāvula Jurjāna Rīgas un Ventspils mūzikas vidusskolas.
Liepājas Mūzikas vidusskolu festivālā pārstāvēja 2. kursa audzēknis Roberts Šamanskis un 3. kursa audzēkne Santa Jašina. Abu pedagoģe ir Daiga Hiršsone. Roberts klausītājiem bija sagatavojis lietuviešu komponista Antana Račūna "Balādi" un latviešu skaņraža Jāņa Ivanova "Skicējumu Mi", savukārt Santa – igauņu kompozīcijas meistara Eino Tamberga "Improvizāciju" un lietuvieša Vītauta Barkauska mazas fantāzijas klavierēm. Pēc uzstāšanās R. Šamanskis sacīja, ka esot bijis labi, bet vienmēr varot labāk. "Un šoreiz laikam arī ir tā, ka varēju labāk nospēlēt. Tomēr esmu apmierināts ar savu uzstāšanos," sacīja jaunais pianists.
Avots: www.liepajniekiem.lv

Pilnu rakstu var izlasīt www.liepajniekiem.lv
Dators aprēķināja vidējas klases balles. Iepazīties ar tabulu var zemāk.

Komanda “Eiroliepājnieki” izvirzīti finālam
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas komanda ”Eiroliepājnieki”
izvirzīti konkursa “Eiropas pēdas Latvijā” finālam.
Apsveicam komandu un tās konsultantu Andreju Valdenburgu.
Konkurss notiks 5. decembrī Rīgā. Madlēnai, Tatjanai, Aleksandram, Žanam un Vitālijam piebiedrosies arī skolotāji un skolēni-līdzjutēji no citām klasēm: gan tie, kuri ārpus konkursa sekmīgi piedalījās otrajā komandā, gan tie, kuri palīdzēja sagatavot konkursu.
Priekšā atbildīgs darbs zināšanu papildināšanai par Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju. Palīdzēs šajā procesā skolotājas G.Skorobogatova, J.Freimane un I.Turovska. Savukārt, mēs varam viņus atbalstīt, balsojot par virtuālās ekskursijas video sižetu Internetā.
Paldies par labajiem vārdiem Eiroparlamenta deputātam Robertam Zīlem.

Komanda 5. novembrī , gatavojot atbildes. No kreisās: Aleksandrs, Žans, Vitālijs, Madlēna, Tatjana
Komanda kopā ar žūrijas komisiju (Kultūras ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta augstas amatpersonas), skolas administrāciju un A.Valdenburgu
Lāčplēša balvas izcīņa 2014
07.11. mūsu skolas 11.klašu komanda piedalījās pilsētas konkursa
"Lāčplēša balvas izcīņa 2014".
Paldies komandas dalībniekiem un skolotājam A.Freimanim.
Aso prātu cīņa
Mūsu skolas 5.klašu komanda erudītu konkursā "Aso prātu cīņa" , tēma  
"Mana kūka - manai Latvijai" ieguva 4.vietu.
Paldies komandai un skolotājām O.Maļkovai, I.Vīksnai, M.Bergmanei, L.Jaunskalžei. 
Mūsu skolas 3.b klases skolniece Kira Dedunova un viņas ģimene
visus apsveica pēc brīvdienām ar šādu mākslas darbu uz akmeņa.
Paldies.

Svētku noskaņa Lāčplēša dienā
11. novembrī, J. Čakstes laukumā tika atzīmēta Lāčplēša diena, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus, kas 1919. gada 11. novembrī guva uzvaru pār Bermonta karaspēku. Kopā ar pārējiem mazajiem liepājniekiem un pasākuma organizatoriem bija arī mūsu skolas 4.a un 4.b klases skolēni un audzinātājas Irina Navickiene un Marina Čičko.
Liepājas Jaunsargu vienības vadībā ikvienam bija iespēja izjust, kā ir būt par Latvijas aizstāvjiem, mācoties ierindas mācību un apņemoties sargāt savu dzimteni – Latviju.
Sīkāku informāciju par šo emocionālo brīdi var iegūt masu mēdijos.

No Rožu laukuma vakarā visi devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā uz Ziemeļu kapiem. Mūsu skolu pārstāvēja 10.a un 10.e klases skolēni un audzinātājas Irina Balikova un Irēna Oše. Arī pa šo svinīgo notikumu varat izlasīt gan internetā, gan laikrakstā ”Kurzemes vārds.”
Aktīvi visos svētku notikumos piedalījās mūsu
11.e klases skolēns-jaunsargs  Germans Čičko.

 

header
Dežurants: (371) 634 34 470 2vsk@liepaja.edu.lv  Kontakti


Kalendārs


Skolas modernizācija

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
Krievu kultūras "Tatjanas diena" svētkos un republikas konkursā
Elizaveta Platinska no10.a ieguva 1. vietu solo izpildījumā ar dziesmu
"В горнице моей светло" (~ "Manā augšistabā ir gaiši") un 1. vietu literatūras
konkursā, un Madlena Vasilenko saņēma atzinību krievu kaligrāfijas konkursā.
Liels paldies skolotājiem: N.Zabeļinai un N.Zavaruhinai
Skolas šahisti  iegūst trīs kausus
Izcils notikums mūsu skolas skolēniem - šahistiem - bija 2015. gada 24. janvārī.
Liepājas skolēnu sporta spēlēs šahā viņi pārliecinoši pierādīja savu prasmi šajā sporta veidā.
Pirmdien, 26. janvārī, trīs mūsu komandas kopā ar klašu audzinātājiem lepni ieradās pie
administrācijas. Kausi un diplomi tika nodoti direktorei, apliecinot grūto cīņu lieliskos panākumus.
Mūsu šaha korifeji ir:
1.-3. klašu grupā komandu veidoja - J.Kalējs, A.Brojs, E.Imanova. Iegūta 1. vieta;
1.-3. klašu grupā 3. vietu ieguva komanda šādā sastāvā: T.Azarovs, D.Titovs, G.Krutikovs.
4.-6. klašu grupa 1. vietu skolai izcīnīja I.Musijenko, M.Batirevs, A.Vlasovs.
Mēs ar Jums lepojamies! Apsveicam!
Paldies par sadarbību Gaļinai Sudmalei un vecākiem par atbalstu saviem bērniem.