Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Kalendārs

Modernizācija

Topošām 1.klasēm

Google kartes norādījumi uz Dunikas 9/11

Informācija topošiem pirmklasniekiem

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās. Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju 25.aprīļa vecāku sapulcē plkst. 16:30 aktu zālē.

No. 4.-8. jūnijam noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa Dunikas iela 9/11. Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Informatīvie tālruņi: 259 15 843 (direktores vietniece izglītības jomā Natālija Zavaruhina).


Svarīga informācija par reģistrāciju 1.klasē!

Bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam sāksies 5. februārī plkst 9:00:
elektroniski www.registrs.liepaja.edu.lv ( autorizēšanās sistēmā caur internetbanku) vai personīgi Izglītības pārvaldē, Ūliha ielā 36, aizpildot un iesniedzot pieteikumu (līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību).

Video pamācība par reģistrāciju

Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs


Pamatizglītības programmas

Programmas kods Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases) Mācību priekšmeti
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255) Standarti priekšmeti + datorika
21014121 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653) Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)
 


Iesniedzāmie dokumenti

- līdzi ņemt dzimšanas apliecību
Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
- Medicīnas karte – 26/u
- Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi
Aizpildītu iesniegumu un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt 108.kabineta Dunikas iela 9/11.

footer