menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

Topošām 1.klasēm

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās

Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju

 24.aprīļa vecāku sapulcē plkst. 17:00.

No. 3.-7. jūnijam noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa. Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Informatīvie tālruņi: 259 15 843 (direktores vietniece izglītības jomā Natālija Zavaruhina).


Iesniedzāmie dokumenti

- līdzi ņemt dzimšanas apliecību
Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
- Medicīnas karte – 26/u
- Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi
Aizpildītu iesniegumu un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt 108.kabineta Dunikas iela 9/11.

Svarīga informācija par reģistrāciju 1.klasē!


Bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam sāksies 4. februārī plkst 9:00 elektroniski

 www.registrs.liepaja.edu.lv

(autorizēšanās sistēmā caur internetbanku) vai personīgi Izglītības pārvaldē, Ūliha ielā 36, aizpildot un iesniedzot pieteikumu (līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību).

 Video pamācība par reģistrāciju


Pamatizglītības programmas Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā

Programmas kods

Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases)

Mācību priekšmeti

21011121
Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255) Standarti priekšmeti + datorika
21014121
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653) Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)
footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma