Menu
2vsk@liepaja.edu.lv   Kontakti


Stundas, kalendārs,
konsultācijas un fakultatīvi

Modernizācija

Topošām 1.klasēm

Informācija topošiem pirmklasniekiem

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās

Sīkāka informācija par programmām un klašu komplektāciju ___.aprīļa vecāku sapulcē plkst. _____ aktu zālē.

No. 4.-8. jūnijam noritēs pirmklasnieku adaptācijas nedēļa Dunikas iela 9/11. Mācības no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Informatīvie tālruņi: 259 15 843 (direktores vietniece izglītības jomā Natālija Zavaruhina).

Google kartes norādījumi uz Dunikas 9/11

Iesniedzāmie dokumenti

- līdzi ņemt dzimšanas apliecību
Pārējos dokumentus iesniedz pēc pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas:
- Medicīnas karte – 26/u
- Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi
Aizpildītu iesniegumu un citus dokumentus ir nepieciešams iesniegt 108.kabineta Dunikas iela 9/11.

 

Svarīga informācija par reģistrāciju 1.klasē!

Bērnu reģistrācija mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam sāksies 5. februārī plkst 9:00:
elektroniski www.registrs.liepaja.edu.lv ( autorizēšanās sistēmā caur internetbanku) vai personīgi Izglītības pārvaldē, Ūliha ielā 36, aizpildot un iesniedzot pieteikumu (līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību).

Video pamācība par reģistrāciju

Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs

 

Pamatizglītības programmas

Programmas kods

Pamatizglītības mazākumtautību programmas nosaukums (1.-9.klases)

Mācību priekšmeti

21011121
Pamatizglītības mazākumtautību programma (licence V-9255) Standarti priekšmeti + datorika
21014121
Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (licence V-6653) Konstruēšana (1.-3.kl.) + Programmēšanas pamati (4.-9.kl.) + Rasēšana (8.-9.kl.)
footer