menu_page
Stundas
 Atgriezāmies Liedaga ielā 5 un svinējām Liepājas dzimšanas dienu.
Devītklasniek un divpadsmitklasniek! Neatliec gatavošanas eksāmenam līdz pēdējai dienai. Trenējies ar uzdevumi.lv
No 4.februāra sākas reģistrācija 1.klasēs. Vairāk info.
Lepojamies ar jums! Esat mūsu zvaigznes.
     
 634 31 772    | 

10.klasēm Laiks pārmaiņām!

Esam mūsdienīga un kreatīva skola, kura ir gatava tev dot labu pamatu tālākos dzīves un karjeras ceļos. Ja esi gatavs sadarboties un draudzēties, tad mūsu mērķi sakrīt. Esi gaidīts Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas saimē!

Tiekamies skolā 17.jūnijā plkst. 10:00:

10.a - Olga Maļkova.

10.b - Irina Vīksna.


 Iesniedzamie dokumenti:

- Vecāku iesniegums.
- Pases un dzimšanas apliecības kopijas.
- Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu.
- Centralizētā eksāmena sertifikāta valsts valodā kopija, uzrādot oriģinālu.
- Medicīnas karte – 26/u.

Dokumentus var iesniegt 1.kabineta kancelējā. 

Izvēlies no pieejamām vispārējās vidējās izglītības programmām

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma, iIzglītības programmas kods 31011021
OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Stundu skaits kopā

10.klase

11.klase

12.klase

3 gados

Nedēļā

Latviešu valoda 245 7 2 2 3
Mazākumtautību valoda un literatūra* 525 15 5 5 5
Pirmā svešvaloda 315 9 3 3 3
Matemātika 420 12 4 4 4
Informātika 105 3 2 1 -
Sports 210 6 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 210 6 2 2 2
Fizika 350 10 3 4 3
Ķīmija 245 7 2 2 3
Bioloģija 210 6 2 2 2
Literatūra 210 6 2 2 2
Mūzika vai vizuālā māksla* 70 2 1 1 -
OBLIGĀTIE IZVĒLES MĀCIBU PRIEKŠMETI          
Ekonomika 105 3 1 1 1
Ģeogrāfija 105 3 1 2 -
Politika un tiesības 70 2 - - 2
IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI          
Kulturoloģija** 105 3 - 1 2
Otrā svešvaloda** 210 6 2 2 2
Psiholoģija** 70 2 2 - -
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 3780 108 36 36 36

** obligāti jāizvēlas viens no šiem mācību priekšmetiem
*attiecīgajā gadā izvēlas skola

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma. Izglītības programmas kods 31013021. OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Stundu skaits kopā

10.klase

11.klase

12.klase

3 gados

Nedēļā

Latviešu valoda 210 6 2 2 2
Mazākumtautību valoda un literatūra* 525 15 5 5 5
Pirmā svešvaloda 315 9 3 3 3
Matemātika 630 18 6 6 6
Informātika 105 3 2 1 -
Sports 210 6 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 210 6 2 2 2
Fizika 350 10 3 4 3
Ķīmija 280 8 3 2 3
Bioloģija 210 6 2 2 2
Literatūra 210 6 2 2 2
Mūzika vai vizuālā māksla* 70 2 1 1 -
OBLIGĀTIE IZVĒLES MĀCIBU PRIEKŠMETI          
Ekonomika 105 3 1 2 -
Ģeogrāfija 105 3 2 1 -
Politika un tiesības 70 2 - - 2
Kopā: 3395 97 32 33 32
IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI          
Programmēšanas pamati** 105 3 - 1 2
Tehniskā grafika** 70 2 - - 2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 3780 108 36 36 36

** obligāti jāizvēlas viens no šiem mācību priekšmetiem
* attiecīgajā gadā izvēlas skola

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta programma
Izglītības programmas kods 31014021.
OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Stundu skaits kopā

10.klase

11.klase

12.klase

3 gados

Nedēļā

Latviešu valoda 210 6 2 2 2
Mazākumtautību valoda un literatūra* 420 12 4 4 4
Pirmā svešvaloda 315 9 3 3 3
Matemātika 420 12 4 4 4
Informātika 70 2 2 - -
Sports 210 6 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 210 6 2 2 2
Fizika 350 10 3 4 3
Ķīmija 245 7 3 2 2
Bioloģija 210 6 2 2 2
Literatūra 210 6 2 2 2
Mūzika vai vizuālā māksla* 70 2 1 1 -
Ekonomika 105 3 1 1 1
Programmēšanas pamati 140 4 - 2 2
Lietišķa matemātika 210 6 2 2 2
Angļu (tehniskā) valoda 210 6 2 2 2
Tehniskā grafika 70 2 - - 2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 3675 105 35 35 35

*attiecīgajā gadā izvēlas skola

footer

Aktuālas saites

  e-klase   uzdevumi  facebook  Youtube  foto

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja,

Latvija, LV-3401

Par skolu

634 31 772

2vsk@liepaja.edu.lv

Kontakti

Saziņas forma