Skolēnu mācību uzņēmumi

3. decembrī Liepājā, Kārļa Zāles laukumā, tirdzniecības centrā “Ostmala” no plkst. 12.00 līdz 16.00 notika skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais gadatirgus “Ziemassvētkus gaidot”, kur savus oriģinālos ražojumus piedāvāja labākie Liepājas skolu jaunie uzņēmēji. Tirdziņu rīkoja biznesa izglītības biedrība “Junior Achivement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi. Darbošanās SMU ir ilglaicīgs projekts – no dibināšanas līdz uzņēmuma slēgšanai tam ir jānostrādā 6-8 mēnešus. Tas šodienas jauniešiem prasa lielu koncertēšanās spēju, laika plānošanas prasmes un neatlaidību.  No mūsu skolas gadatirgū piedalījās trīs no pieciem piereģistrētajiem  SMU: "Savārīt ziepes" (4.b klases skolnieces, skolotāja Irina Borisova), "Draugi" (8.b klases skolnieki Ņikita Gabanovs un Glebs Simoņenko, skolotājs Jurijs Afoņkins) un "Pasaciņa" (11.a klases skolniece Viktorija Martinova, skolotāja Gaļina Skorobogatova). Prieks, ka visi trīs mūsu SMU saņema atzinības un balvas dažādās nominācijās: SMU "Pasaciņai" tika pasniegts diploms un balva nominācijā "SWED bankas simpatija", SMU "Savārīt ziepes" - Izglītības Pārvaldes simpatijas diploms un balva, un, savukārt, SMU "Draugi" saņēma LIP atzinību.  Mūsu skolas SMU piedāvāja visiem "Ostmala" apmekletājiem iegādāties interesantas un oriģinālas pašu skolēnu izgatavotas Ziemassvētku dāvanas un praktiskas lietas ikdienai. Savukārt skolēniem tā bija lieliska iespēja gūt vērtīgu mācību, kā tirgoties un idejas, kā uzlabot savu piedāvājumu. Tirdziņā piedalījas pavisam 25 SMU no Liepājas skolām.
Apsveicam! Gaļina Skorobogatova, ekonomikas skolotāja, JAL koordinātoreLiepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni - konkursa “Sapnis par kosmosu” dalībnieki
Zinātkāres centrs "ZINOO Liepāja"  izsludina radošo darbu konkursu “Sapnis par kosmosu”
Liepājas skolu 1.-4.klasēm un bērnudārzu vecākajām grupām.
Konkursa mērķis ir popularizēt inženierzinātnes un tehnoloģijas, palielināt bērnu un jauniešu interesi par kosmosu un tā izpēti.
2.decembrī sākumskolas asamblejā notika mūsu skolas skolēnus, “Sapnis par kosmosu” eksponātu veidotāju prezentācija.
Paldies skolotājas Alīnai Jubertei, 3.a klases skolēniem un vecākiem – A.Ovčiņņikovas ģimenei, T.Lomaņņikova ģimenei, S.Račkovska ģimenei, kā arī 4.a klases skolēnam Danilam Gribanam par atsaucību, iztēli un radošumu!
Labākā eksponāta autors  vai autoru grupa balvā saņem iespēju apmeklēt ZINOO izglītojošo nodarbību “Astronomijas pamati” un izstādi "Kosmoss ikdienā" bez maksas, kā arī iespēju slidot Liepājas Olimpiskā centra  Ledus hallē.
Konkursu atbalsta  Liepājas Izglītības pārvalde un Liepājas Olimpiskā centra Ledus halle.


Kartupeļu balle Nīcas vidusskolā.
Tradicionālā „Kartupeļu balle” 25. novembrī Nīcas vidusskolā  pulcēja kopā kuplo skolas saimi, viesus no tuvām un tālām zemēm, pašvaldības pārstāvjus, draugus. Rudens svētku galvenais vaininieks –KARTUPEĻU KARALIS ar savu svītu iepriecināja visus ar jautru uzvedumu, dejām, kopā sadziedāšanos, mīklu minēšanu, labāko kartupeļaudzētāju godināšanu.
Liepājas 2. vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties arī kartupeļu izstādē un degustēt 10 kartupeļu šķirnes,
kā arī nobalsot par gardāko.
Svētku kulminācijā visi baudīja gardo svētku torti, bet balsošanas konkursa uzvarētājai uzdāvināja kartupeļu torti.
Paldies mūsu Nīcas vidusskolas draugiem par brīnišķīgajiem svētkiem!
Latviešu valodas skolotāja Irēna Oše.

Romas dārzā, "Vienotības" atklātajā birojā piektdien, 25.novembrī, pirmizrādi piedzīvoja Agneses Oses iestudētā dzejas kompozīcija ar Zojas Zandbergas dzeju.

Dzeju no jau publicētiem Zojas Zandbergas krājumiem gan arī vēl nepublicētus dzejoļus muzikāli poētiskā kompozīcijā ar nosaukumu "Mūžīgā dziesma" bija apvienojusi aktrise Agnese Ose. Priekšnesums bija divās valodās, jo autorei abas ir dzimtās, – latviski, šo dzeju lasīja pati Agnese Ose, un krieviski, ko izpildīja Jana Kļimovska. Abas dzejas lasītājas lieliski papildināja čellista Nila Goiževska izpildītie Baha un Čaikovska skaņdarbi. Mēs priecājamies, ka skolotāja Jana aktīvi iekļāvusies Liepājas kultūras dzīvē. Viņu par dzejas lasījumu sveica MK vadītāja Inga Tokmakova.Projekta "Eko ģitāru izgatavošana un šovs" noslēgums
Iedvesmojoši emocionālu un muzikāli baudāmiem priekšnesumiem piepildītu pavadījām šo projekta noslēguma dienu. Vairāku nedēļu garumā lielu darbu un daudz laika kopējā mērķa sasniegšanai ieguldījuši mūsu skolas draugi un sadarbības partneri Liepājas Pop/rok skola. Tās vadītājs/mūziķis Gints Purgailis motivējis skolēnus ticēt saviem sapņiem un neatlaidīgi strādāt, lai attīstītu savus talantus. Tieši viņa ieguldītā darba rezultātā visi klātesošie varēja pārliecināties, ka skolā ir izveidojies jauns vokāli muzikāls ansamblis, kura sastāvā ir Aleksandrs Danilkivs, Oksana Beļska, Ksenija Kiļmasova un Taisija Gluščenko.
Otrs nozīmīgais projekta rezultāts ir no Latvijas dabā pieejamiem izejmateriāliem, t.sk. kaņepēm, izgatavota elektriskā ģitāra. Šāda ģitāra ir šobrīd Latvijā pirmā un vienīgā. Unikālās ģitāras galvenais idejas autors un virzītājs ir ekotehnoloģiju jomas entuziasts/mūziķis Aleksandrs Krasavins, kurš pasākuma laikā pats arī demonstrēja tā kvalitāti un skanējumu. Sākotnēji visai projekta komandai šī ideja šķita traka, taču tieši tas bija galvenais dzinējspēks. Lai sapnis piepildītos galvenais atbalstītājs un tehniskais atbalsts bijis A5Guitars eksperts Ansis Alksnis. Skolas administrācija un projekta vadītāja Andra Jākobsone no sirds pateicas visiem par ieguldījumu.
Projekts tika realizēta ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde finansiālu atbalstu.


“Kur vitamīni, tur augļi. Kā palīdzēt realizēt talantīgo bērnu potenciālu.
23.novembrī mūsu skolā  notika ikgadēja konference pedagoģisko kompetenču pilnveidošanai.  Šā gada konferences tēma “Kur vitamīni, tur augļi. Kā palīdzēt realizēt talantīgo bērnu potenciālu. ”.  Konferences pamatuzdevums bija izzināt, kādus motivācijas paņēmienus nepieciešams izmantot, lai  skolēnam neapdzistu vēlme sevi pilnveidot un sasniegt iecerēto.

Konferences atklāšanā skolas direktore Edīte Plamše  aicināja ikvienu dalīties pārdomās par to, kā skolēni, vecāki un bērni viens otram var palīdzēt realizēt talantu.

Konferences lektores, skolotājas   Līga Kalugina un Irēna Oše, runājot par “pedagogu vitamīniem” bērnu motivēšanā akcentēja nepieciešamību respektēt ikviena bērna  individualitāti, viņa intereses un vēlmi pēc atzinības. Abas lektores ieskicēja, ka ļoti būtisks faktors motivācijas noturēšanā ir vides pielāgošana un pieejamība.
Šo domu turpināja arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagoģijas nodaļas vadītāja Alda Ķestere, norādot, ka Liepājā atbalsta sistēmai talantu attīstībā ir senas tradīcijas. Kopš 2008. gada Liepājā veiksmīgi darbojas dažādas talantu skolas, no kurām vispieprasītākā ir jauno ģeogrāfu skola. Konferences dalībnieki tika mudināti izmantot šo atbalsta mehānismu.
Ar mazliet provokatīvu  uzstāšanos Liepājas Kurzemes Biznesa inkubatora vadītājus Intars Zēns sapurināja konferences dalībniekus- vecāko klašu skolēnus, apgalvojot, ka augstskolas diploms negarantē veiksmīgu startu darba tirgū. I.Zēns arī argumentēja savu apgalvojumu, norādot gan skolotājiem, gan skolēniem, kādas prasmes un iemaņas bez akadēmiskām zināšanām vēl ir nepieciešamas darba tirgū.
Konferences radošajā daļā- sarunu darbnīcās- skolēni, vecāki un skolotāji dalījās savā pieredzē par motivācijas noturēšanu, par lielākajiem izaicinājumiem mērķu sasniegšanā un par to, kas viņiem palīdz šajā procesā. Darba gaitā izskanēja  skolēnu atziņa, ka svarīga ir motivācija, pašdisciplīna, kontrole un atbalsts. Savukārt skolotāji secināja, ka veiksmīgam rezultātam nepieciešama visu pušu motivācija - gan skolēnu, gan vecāku, gan skolotāju. Ar aplausiem tika atzīmēta atziņa par nepareizu sākumu, jeb “Pirmās pogas likums”, kas strādā ne tikai pedagoģijā.

Liels paldies visiem konferencē iesaistītajiem, bet īpašs paldies lektorēm Irēnai Ošei un Līgai Kaluginai, skolotājai Jekaterinai Cemai un viņas melodikas ansamblim- Robertam Saulītis (2.a), Aleksandram Rezenovam (2.a), Aleksandrai Volkovai (2.a), Ahmadam Mejedam Aldrvaišam (2.a), Valērijai Vasiļjevai (2.b), Nadeždai Tumanovai (2.b), skolēniem, kuri dalījās savā pieredzē sarunu darbnīcā- Aleksam Danielam Šipicinam (9.b), Pāvelam Ļapunovam (9.a), Sofijai Konohinai (9.b), Alisei Ansatasijai Pašukai (11.e), Viktorijai Ļubickai (11.e), Laurentam Danielam Kreutzner (9.a), Viktorijai Martinovai (11.a), Anastasijai Perevalovai (4.b), vecākiem- Jeļenai Ļapunovai, Nataļjai Kreutzner, Tatjanai Dauguļai, Jekaterinai Kovaļovai, skolotājiem- Gaļinai Skorobogatovai, Larisai Melņikovai, Anitai Gudkovai, Irinai Turovskai, Irinai Borisovai, Tatjanai Velikai un sarunu grupu vadājiem Dacei Okmanei, Natālijai Bagirovai, Natālijai Zavaruhinai un Olgai Maļkova.
Konferencē apkopotās atziņas kalpos kā labs instruments tālākajam darbam. Raksts: www.liepajniekiem.lv
Būsiet gaidīti.

Dzeju lasa Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolotāja Jana Kļimovska

Mūsu Jekaterina Cema piedalījās IV Latvijas Mazākumtautību forumā.
Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas 98 gadadiena”
Cienījamie skolotāji, skolēni, vecāki!
Jums ir unikāla iespēja iepazīties ar suvenīriem, kurus 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 5.a, 5.c, 7.a, 9.a, 12.a klašu skolēni un klases audzinātājas ir atvedušas no ceļojumiem pa Latviju.
Apskatei ir arī daudz dažādu un neparastu lietu, kuras stāsta par mūsu dzimto pilsētu-Liepāju. Paldies kolektīviem un audzinātājām J.Matvikčuka, I.Timošenko, I.Navickienei, M.Čičko, A.Jubertei, J.Bukinai, N.Bagirovai, O.Maikovai, O.Maļkovai, J.Kovaļovai, I.Ošei par atsaucību! Priecīgus svētkus!

Pedagogs, kuram mēs gribam pateikt paldies!
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizēja eseju konkursu “Pedagogs, kuram mēs gribam pateikt paldies!” Šā pasākuma uzdevums bija dot iespēju skolēniem diskutēt par draudzīgu attiecību veidošanu un cieņpilnas vides nostiprināšanu skolās.
Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās šajā eseju konkursā, aizsūtot uz inspekciju daudz eseju. Š.g. 27.oktobrī Ikšķiles vidusskolā notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās 3 skolotāji – Olga Maikova, Maija Bergmane, un Marina Čičko. Tika aicināti, arī audzēkņi – eseju autori. Aizkustinošs bija brīdis, kad nolasīja bērnu rakstītās esejas.
Paldies tika teikts Natālijai Zabeļinai, Olgai Maikovai, Maijai Bergmanei, Marinai Čičko un citiem skolotājiem.
 

Skolas absolventu karjeras ceļi
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas karjeras konsultante Andra Jākobsone piedalījās Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) organizētajā pasākumā, kur izteica paldies tām skolām, kuru absolventi (vismaz trīs) šogad ir iestājušies RSU. Tika  rastas idejas, risinājumi un notika diskusijas, kā tiltu starp vidējo un augstāko izglītību padarīt vēl stiprāku un ilgtermiņa sadarbībā vērstu. Piedalījās vairāk nekā 120 pārstāvju no vairāk nekā 70 Latvijas skolām. 
Uzrunāja klātesošos RSU rektors prof. Jānis Gardovskis, mācību prorektore prof. Tatjana Koķe un RSU studiju programmu vadītāji. T.Koķes kundze ar A.Jābobsones starpniecību nodeva pateicību skolas kolektīvam par kvalitatīvu mācību darbu.


Skolas pirmā ceturkšņa noslēguma līnija
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14691096_1288408807859390_4457159552813308941_n.jpg?oh=4673c174ca7c5f5e60ac1426619f539a&oe=58A07B4B
Šodien mūsu skolā svinējām veiksmīgi aizvadīto mācību gada 1. ceturksni, visiem klātesošajiem izsakot atzinīgs vārdus par ieguldīto darbu un sveicot ar augstiem sasniegumiem dažādās jomās. Mūsu skolā ir daudz talantīgu jauniešu, bet šīs dienas goda viesi aktieris Andris Bulis un restorāna B-bārs īpašnieks Armands Mednieks vēlējās izcelt 12.a klases skolnieci Jeļizavetu Platinsku, kuras dvēseles stīgas nonāk pie mums un iepriecina viņas izdziedātajās dziesmās, sacerētajā mūzikā, dzejoļos, esejās, kā arī lieliskajā aktiermākslā. „Viņas ieguldītais darbs ir gigantisks - centība, mērķtiecība un atbildība bija panākumu atslēga izcilajām zināšanām mācībās, uzvarām olimpiādēs valodā un mūzikā,” stāsta klases audzinātāja Irēna Oše.
Jeļizavete kā dāvinājumu no ciemiņiem saņēma elektriskās klavieres. No sirds pateicamies Andrim un Armandam par patiesi emocionālo tikšanos un ieinteresētību sniegt ieguldījumu jauno talantu attīstīšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.
Pasākuma foto galerija.
6.b klases skolēni "labo darbu nedēļas" ietvaros lasīja PII "Dzintariņš" bērniem pirmsmiega pasaciņu.
 Saņemta kvalitātes balva un sumināti labākie skolotāji
Pēc 2015./2016.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātu apkopošanas, esam lepni par ievērojamiem sasniegumiem un saņemto kvalitātes balvu dabaszinībās. Liels paldies skolotājām Tatjanai Velikai, Anitai Gudkovai un Ilonai Lubgānei, kā arī administrācijas pārstāvjiem – direktorei Edītei Plamšei un direktores vietniecei izglītības jomā Baibai Bolšteinai. Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām atzinību saņēma arī skolotāja Inga Dukule.
   
 
    

„Rudens laika svētki”
Ar krāšņām svinībām noslēdzies Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas realizētais projekts „Rudens laika svētki” (nr.2.2.29.1/8). Pasākumu vadīja „Jautrais Miķelis” – Liepājas teātra aktieris Pēteris Lapiņš un svētku atklāšanā uzrunu visiem dalībniekiem teica Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Hadarovičs. Turpinājumā ar enerģisku priekšnesumu klātesošajos līksmu svētku noskaņojumu radīja folkloras kopa „Atštaukas”. Pasākuma programmā tika iekļauts saulgriežu labdarības tirdziņš, kurā saņemtie ienākumi tiks ziedoti Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme "Lauvas sirds". Darbojoties rudenīgās darbnīcās skolēni izzināja folkloras un tradīciju mantojuma, sadarbības partneru kolektīvi uzstājās ar krāšņiem priekšnesumiem, projekta vadītāja Andra Jākobsone apbalvoja konkursu uzvarētāju, kā arī vienojāmies kopīgas dziesmās un dejās. Projekts tiek realizēts ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14462901_1267111053322499_3952692322122512555_n.jpg?oh=da31db9280cb0312427c66b5f1a3e9b2&oe=58813227
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14440919_1267111493322455_7759221201185344158_n.jpg?oh=23c18873ec80b2f8c08a6ef82403ef00&oe=5867D791 https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14523142_1267111629989108_6132386008637202632_n.jpg?oh=55e7bc6077c4e2095c1da3674bb270bc&oe=586C0256
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14516350_1267111349989136_8190832643215165210_n.jpg?oh=d322ddf99a5c1ee07459e252312c71f7&oe=587F0D29
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502772_1267111256655812_5132610878218921786_n.jpg?oh=000c0bf7013774d9c82eecdc00a94ac6&oe=587B939C


Autobusa maršruts
No 1. oktobra maršruta autobusa Nr. 25 reiss no pieturas "Atmodas bulvāris" būs plkst 8:13.
Noderīgs tiešsaistes resurss tramvaja un autobusu maršrutu noteikšanai.

Lego klucīšu kuģis Liepājā
Šonedēļ  Liepājā bija apskatāms pasaulē lielākais no "Lego" klucīšiem būvētais kuģis. Aplūkot no “Lego” klucīšiem būvēto milzeni bija devušies arī mūsu skolas skolēni. Visi  nofotografējas  jūsmoja. Pasaulē lielākais no "Lego" klucīšiem būvētais kuģis ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. Tas tapis par godu Dānijas kuģniecības kompānijas DFDS 150.gadadienai. No vairāk nekā miljons "Lego" klucīšiem būvētais kuģis "Jubilee Seaways" ir 12,035 metrus garš, 1,67 metrus plats un 2,72 metrus augsts. Tā svars ir nedaudz zem trim tonnām. Kuģa būvniecībā piedalījušies DFDS darbinieki no visas Eiropas, lai svinētu kompānijas 150.gadadienu. Šā gada 17.augustā svinīgā ceremonijā pie piestātnes Kopenhāgenā Ginesa rekordu grāmatas auditori apstiprinājuši, ka tas patiešām ir pasaulē lielākais "Lego" kuģis. Par kuģi interesi izrādīja gan sākumskolas skolēni, skolotāji, vecāki, gan 9.b klase kopā ar skolotāju I.Tokmakovu. Arī skolas administrācija.
Skolas Lego konstruēšanas fakultatīvos arī ir iespējams uzbūvēt kuģus, mājas un mašīnas. Kas zina, varbūt, nākošais Ginesa rekords piederēs tieši skolēniem. 
20160921_122957 20160921_121843
Eko ģitāru izgatavošanas meistarklase
Aizraujoši aizvadīta eko ģitāru izgatavošanas meistarklase. Muzikāli un interaktīvi izglītojošā procesā visus klātesošos iesaistīja A5Guitars eksperts Ansis Alksnis, Liepājas Pop/rok skolas vadītājs/mūziķis Gints Purgailis un ekotehnoloģiju jomas entuziasts/mūziķis Aleksandrs Krasavins. Aktivitāte tika realizēta izglītības projekta "Eko ģitāru izgatavošana un šovs" (nr. LIP/2016-23) ietvaros ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14441186_1260465030653768_4751038290168709729_n.jpg?oh=fc270da22fcd6b549319ddb67089737b&oe=5879C2B8

Uz visas pasaules ir tik daudz ģitāru, bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā - ekoģitāra Latvijai
s
Pateicība vecākiem:
1.a Jūlijai Bormotovai, Tatjanai Maksimenko un Jeļenai Iļjinai
1.b Lipeginu, Gramiko, Zolotuhinu un Šemetu ģimenēm
1.c Nataljai Nikišinai  un  Jevgenijai Šimkus
2.a Nataļjai Kozlovai, Jevgenijai Volkovai, Jeļenai Dermeži un Olgai Zaharovai
4.a Oļesja Kuzmina
4.b Nataļjai Meščerjakovai un Tatjanai Dauguļai
5.a Viktorijai Proščenko, Nataļjai Miščukai un Kristīnei Auziņai
6.a Katerinai Romaņukai
6.b Oksanai Juvčenko
9.a Nataļjai Kreutzner
par gādīgām rokām, vārdiem un padomiem radošajā procesā “Mana ekoģitāra Latvijai”.
Lai vēl ilgi mēs sajūtam blakus vecāku spēkavotu skolas pasākumu organizēšanā.
Liepājā, 2016. septembrī, skolas direktore  Edīte Plamše


WWW.SOMA.LV
Tavai ērtībai ir pieejams jauns resurss – www.soma.lv. Resurss satur priekšmetu skolas grāmatas. Kā ieiet? Atver www.soma.lv savā pārlūka un reģistrējies ar savu e-klasi! Resurss ir bezmaksas tikai tiem skolēniem, kuri ieiet ar e-klases datiem. Lai tava soma paliek vieglāka.
Apmācību video.
Cienījamais skolotājs!
Minētais resurss satur arī metodiskos materiālus un darba lapas, kurus ir iespējams izdrukāt vai demonstrēt ar projektoru. Veiksmi un sadarbību.

Neparasta futbola diena
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 13.septembrī organizēja pasākumu “Neparasta futbolu diena”, kur tika uzaicināti Liepājas futbola kluba “Liepāja” futbolisti: Antons Tumanovs, Deivids Dobrecovs un Ņikita Berenfelds, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Liepājas kluba futbolisti aicināja skolēnus apmeklēt sporta pasākumus un aktīvi piedalīties tajos.


Mana ekoģitāra Latvijai
Alternatīvās mācību dienas ietvaros 1.-9. klašu skolēni sagatavoja ekoģitāras un novēlējumus Latvijai. Pasākuma mērķis: sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, sākt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas, attīstīt skolēnos radošās spējas un talantus.


Velobrauciens “Velorun 2016
Šis ir jau trešais gads, kad skolas pašpārvaldes jaunieši organizē un vada velobraucienu "Velorun". Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū, veicināt saliedētību, pilsonisko un patriotisko audzināšanu. Dalībniekiem ar velosipēdiem jāpārvar 15 kilometru garu ceļa posmu. Brauciena galamērķis ir atpūtas bāze “Draudzība" Bernātos, kur norisinās dažādas sportiskas aktivitātes.


Rudens laika svētki 2016” konkursi
Vai tu labi zini rudens laika folkloras un tradīciju mantojumu? Pārbaudi savas zināšanas tiešsaistes viktorīnā.
Varbūt esi labs gleznotājs vai fotogrāfs? Iesniedz savu darbu konkursā „Ražas laika pārsteigumi”.
https://www.jotform.com/uploads/andraj/form_files/1.jpg

Vācu kultūras dienas
Mūsu skolas ansamblis “Rusiči” piedalījies Vācu kultūras dienās Ventspilī, pirmo reizi izpildot vairākas dziesmas vācu valodā. Viesi, kuri bija ieraušies no Vācijas, augsti novērtēja ansambļa sniegumu un ierosināja sadarboties arī turpmāk kopīgos pasākumos Hamburgā un Brēmenē.

 

 “Zelta liepiņa”
Ceturto gadu pēc kārtas skola tiek godināta ar pilsētas balvu “Zelta liepiņa” par kopīgiem sasniegumiem pilsētas olimpiādēs un konkursos. Paldies sākumskolai par šo jauko mācību gada pienesumu. TVKurzemes video reportāža no Zinību dienas.


Projekts "Bērni pielaiko karjeru"
Kopā ar citiem bērniem, arī mūsu skolas 2. klases skolniece Liza piedalījusies projektā "Bērni pielaiko karjeru", kuru realizēja biedrība "Liepājas modes un mākslas studija" un tās galvenā producente Tatjana Jaremčuka. Lizai bija iespēja iejusties plašā sabiedrībā pazīstamās mākslinieces Elitas Patmalnieces tēlā, kā arī iepazīties ar viņas jaunradi. Kādas līdzības vai atšķirības Elitas un Lizas tēlos pamanīji, aplūkojot viņu kopīgās fotogrāfijas?
  
 
   


Vēl viens jaunais mācību gads - 2016./2017.
Kolēģi, skolēni, vecāki, absolventi, sadarbības partneri, draugi!
Jau atkal pīlādži sārto un dzērves aizbēg no salnām. Tuvojoties 1. septembrim, katrs cilvēks izjūt vēlmi satikties ar savu skolotāju, klases biedriem. Satraukums ielīst sirdī, jo būs atkalredzēšanas prieks.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolai šis mācību gads būs ļoti nozīmīgs periods. Svarīgi uzdevumi tiks risināti mācību un audzināšanas darbā, realizējot skolas attīstības plānu un gatavojoties akreditācijai 2018. gadā. Jānodrošina ES struktūrfondu finansējuma apguve un darbu norise skolā.
Ikvienam būs darba pilnas rokas.  Arī 1. klašu skolēniem, kuri uzsāks kāpt zinību kalnā, arī jauniešiem, kuri vidējo izglītību sāks iegūt 10. klasē, 12. un 9.klašu skolēniem, kuri radoši apgūs zinības tālākajai izaugsmei. Veiksmīgu mācību gadu!

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,11. klašu bērni palīdzēs pilnveidot skolas tradīcijas un prestižu. Mums  kopā ir svarīgi attīstīties un pilnveidoties. Lai veicas!
Skolas padome kopā ar visām skolas sabiedriskajām organizācijām un kolektīvu ir paveikusi lielu darbu skolēnu skolas formu ieviešanai no 1. klases. Paldies.
Pedagogi un tehniskie darbinieki  daudz darījuši, lai visi justos komfortabli un saņemtu kvalitatīvas zināšanas. Entuziasmu un dzīvesprieku!
Apsveicam visus skolēnus, pedagogus, darbiniekus, absolventus, mecenātus, sponsorus, draugus uzsākot 2016./2017. mācību gadu.  Jūs esat mums daudz palīdzējuši. Mēs esam vienoti.

Lai  ar Jums kopā ir smaida enerģija, uzlabojot noskaņojumu gan pašam smaidītājam, gan tam, kam smaids tiek veltīts;
gan smaidītājā, gan ar smaidu apveltītajā nostiprinot pozitīvu ievirzi;
pastiprinot cilvēku savstarpējo uzticību; veicinot garīgās kopības veidošanos un nostiprināšanos; aicinot un vedinot cilvēkus iet pa sadarbības ceļu.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktore E.PlamšeJaunu zināšanu apguve festivālā “Projektu nakts 2016”
 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau otro gadu pēc kārtas organizējusi tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts 2016”. Festivāla mērķis ir veicināt programmas “Erasmus+” projektu izstrādi, t.i., ikvienam interesentam, kurš līdz šim nav īstenojis “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, būs iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, izprast, kā savu ideju ietērpt projekta ietvaros. “Projektu naktī 2016” no mūsu skolas piedalījās Andra Jākobsone un Rimma Pugačova. Pavadītās 24 h vairāk kā 120 dalībniekiem no visas Latvijas kļuva par vienām no neaizmirstamākajām, jo kopā ar domubiedriem un profesionāļiem varēja izdzīvot, kā ideja kļūst par reālu projekta pieteikumu, kuru varēs iesniegt nākamajos projektu konkursos.

Pateicamies arī SIA “Innova” un personīgi Oļegam Hramovam par uzdāvinātajām fotogleznām, kuras tagad atrodas mūsu ieejas foajē. Tās vizuāli apkopo informāciju par skolas izglītības licencēm un akreditāciju, A.Puškina un Kirova Lipmana prēmijām.
 
Trepēs skolas ieejas pusē pārveidojās līdzi.


Liels paldies Čičko ģimenei par uzdāvināto jauno TV.
Tagad stundu izmaiņas varēsim skatīties digitālā formātā pie aktu zāles foajē.


Paldies arī “Maxima” rīkotam konkursam “Savai skolai”.

Pateicoties skolēniem un viņu vecākiem skolai parādījās papildu IT tehnika, kas ir tik nepieciešama ikdienas darbā.
Pieminot latviešu valodas un literatūras skolotāju Elgu Reutu. 2016. gada 2. augusts atnesis sēru vēsti.
Mūžībā aizgājusi skolas patriote, izcila skolotāja, gudra, labestīga kolēģe Elga Reuta. Aicinām atcerēties kopā aizvadītos gadus, iegriezties skolas muzejā iepazīties ar viņas dzīves stāstu un izlasīt laikrakstā “Kurzemes vārds” pirms 16 gadiem publicēto žurnālistes Dainas Meistares rakstu “Pusgadsimtu katrs septembris sākās ar vārdiem: "Labrīt, mana klase!" Lai gaiša piemiņa! 

Vizītkarte
ELGA REUTA. Latviešu valodas un literatūras skolotāja, nostrādājusi skolās vairāk nekā pusgadsimtu, piecdesmit gadu mācījusi skolēnus A.Puškina 2.vidusskolā, kurā ir krievu mācību valoda, par savu ieguldījumu saņēmusi pilsētas un valsts mēroga apbalvojumus, pērn viņu apbalvoja ar Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu, ierādījusi Pedagoģijas akadēmijas studentiem metodiku, kā jāmāca latviešu valoda mazākumtautību mācību iestādēs. Lepnums – mazmeita Baiba, kura studē Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tūrisma vadību, un mazdēls Edgars, kurš mācās 1.vidusskolas 9.klasē, dzied un raksta dziesmas. Atbalsts – vīrs Kims, ar kuru kopā rit jau ceturtais gadu desmits. Lielā dzīves mīlestība – teātra spēle. Šoruden skolotāja ELGA REUTA atvadījās no sava darba kabineta. Un tas nebūt nebija viegli, pēc vairāk nekā piecdesmit pedagoģiskajā darbā aizvadītiem gadiem aizvērt aiz sevis skolas durvis. Taču šie gadi nav pagājuši bez ievērības. Skolotāja Elga Reuta ir viena no tam skolotājām, kuras vārds bieži minēts kopā ar talantīgo un mācībās sekmes guvušo audzēkņu vārdiem. Viņa arī pati saņēmusi daudz atzinības, ir intervēta un par viņas darbu ir rakstīts presē. Taču sirmā pedagoģe visvairāk priecājas par savu skolēnu labajiem vārdiem, kurus viņi velta savai latviešu valodas skolotājai tad, kad paši sen jau vairs nav skolēni. Šodien mazākumtautību skolās latviešu valodas apguvei ir pievērsta nopietna uzmanība, bet padomju laikā ne vienmēr tas tā ir bijis. Tad jo sevišķi liela nozīme bija tieši tam, kā skolotājs mācēja savu priekšmetu mācīt, un viņa personībai. 
Atvadīšanās 5. augustā plkst.12.00 Liepājas Lutera baznīcā. Mūžībā pavadīs Liepājas Centrālkapos. 
"Atgriešanas jaunībā" - intervija ar skolotāju Elgu. LSEZ SIA “GI Termināls” ienāk skolā

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolai, tuvojoties jaunam mācību gadam, aizsākas jauna un veiksmīga sadarbība ar LSEZ SIA “GI Termināls” partneriem, lai veicinātu skolas ilgtspējīgu attīstību, kā arī organizētu efektīvu mācību un audzināšanas procesu. 

LSEZ SIA “GI Termināls” direktors Jurijs SOSHENKO pats personīgi ieradās skolā, lai tiktos ar direktori E.Plamši un projektu vadītāju A. Jākobsoni. Sarunas laikā tika pārrunāti galvenie sadarbības virzieni. Nozīmīgs ir J.Soshenko viedoklis par šī brīža aktuālām vajadzībām jauniešu sagatavošanai dzīves izaicinājumiem. Uzņēmējs saskata nepieciešamību veikt karjeras pilnveides darbu, lai jaunieši būtu ieinteresēti un sagatavoti palikt dzīvot un veidot savu nākotni Liepājā. 

Skolā 10.-12. klašu skolēniem ir iespēja izvēlēties dažādām interesēm atbilstošas izglītības programmas un šī kopdarbība veicinās izglītības kvalitātes paaugstināšanas procesu. LSEZ SIA “GI Termināls” un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ilgtermiņa līgumā paredzētas tikšanās, pārrunas, mācību ekskursijas, ēnu dienas, kā arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. 

J.Soshenko ir informēts par skolas sasniegumiem izglītības kvalitātes izaugsmē, un atzinīgi izteicās par līdz šim realizētajiem projektiem, kuri radījuši jauniešiem interesi un vēlmi apgūt inženiertehniskās zinātnes.Aktualitāšu arhīvs
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.

 

Aktualitātes


Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
footer