Aktualitātes

Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē
Projekts “Visi kopā roku rokā” ir sācies ar Netradicionālajiem sporta svētkiem


 

Radoši, saliedēti un patīkamiem pārsteigumiem bagāti ir aizvadīti Netradicionālie sporta svētki Nīcas sporta hallē, kur 15. septembrī tikās Liepājas pilsētas Domes un Izglītības pārvaldes atbalstītā projekta "Visi kopā roku rokā" sadarbības partneri-Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas un Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu jaunieši un pedagogi. Projekts tiek īstenots 3 etapos, un tā mērķis ir skolai kā institūcijai veidot mācību ( formālajā un neformālajā) procesā pozitīvu attieksmi pret kultūru daudzveidību, attīstīt spēju radoši domāt, analizēt situācijas un meklēt risinājumus. Projekta ieguvums - neformālos apstākļos, jaunieši iegūst zināšanas par kultūru daudzveidību un līdzībām caur eksperimentālu mācīšanos. Mērķgrupa visās aktivitātēs ir latviešu un mazākumtautību skolu jaunieši.
Piektdien(15.09.2017.)Liepājas un Nīcas skolēni, kā arī pedagogi un līdzjutēji jauktās komandās sacentās netradicionālajā formātā basketbolā, futbolā, tautasbumbā, “Gaiļu cīņās” un virves vilkšanā. Katras sacensību komandas sastāvā bija abu skolu jaunieši, kuri spēlēja basketbolu ar komandas atpazīšanas atribūtu- noteiktas krāsas karodziņu- rokās, futbolu spēlēja 5 pāri katrā komandā (zēns un meitene-katrs no savas skolas). Pārim bija jāprot sadarboties gan divatā, gan ar citiem komandas biedriem/pāriem. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, nebija viegli, bet ļoti interesanti, pat amizanti, pāris bija “saķēdēts gumijas lokā”.
Pozitīvas emocijas un gandarījumu ieguva gan sacensību dalībnieki, gan līdzjutēji. Uzvarētāji bija visi, jo sportā valdīja draudzība un saliedētība.
Pasākuma noslēgums un apbalvošana notika Jauniešu klubā, visiem bija iespēja dalīties iespaidos un pārrunāt turpmākās sadarbības plānus – skolēnu grupu apmaiņu mācību procesā un gatavošanos simulācijas spēlei Liepājas 2.vidusskolā.
Sagatavoja: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas latviešu valodas skolotāja, BI komisijas vadītāja Irēna Oše


Citāda mācību diena. Orientēšanas spēļu maršruti klasēm

1.klases

2.klases

3.klases

4.klases

5.klases

6.klases

7.klases

8.klases

9.klases

10.klases

11.klases

12.klases

Kreatīvus un interesantas bildes ar heštegu #em2vsk ielādē facebook.
Ja neizdodas atvērt maršruta karti, izmantojiet rezerves variantu - pie klases audzinātāja ir izdrukāta maršruta karte.


Komunikācija un sadarbība

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas neatņemama tradīcija ir paaudžu solidaritātes veicināšana, kopā pārņemot zināšanas, prasmes un pieredzi, kopā strādājot, kopā viens otru un citus atbalstot.
1. septembrī uz tikšanos ar skolas administrāciju un arodbiedrības priekšsēdētāju G.Skorobogatovu bija mīļi aicināti skolotāji - veterāni, vecmāmiņu klubiņa dalībnieces. Pieredzes bagātie skolotāji un vecmāmiņas ir vienmēr gaidītas mūsu skolā. Viņas ir ne tikai viesi, bet arī aktīvi spilgtina mācību un audzināšanas darbu. 
Mūsu ilggadējie skolotāji pastāstīja par sevi, dalījās atmiņās. Gan S.Kazakeviča, gan R. Dukule, gan J.Jasinska, gan R.Grodska un citas. Vecmāmiņu klubiņa priekšsēdētāja O.Volkova visus sveica ar dzejas rindām. Arī pārējās dalībnieces iepriecināja ar savu radošo pūru.
Direktore E.Plamše, vietnieces N.Zavaruhina un B.Bolšteina vēlēja veselību, pasniedzot nelielus suvenīrus, kā arī iepazīstināja ar darba organizāciju modernizācijas laikā.
Komunikācija un sadarbība starp jaunāko un vecāko paaudzi nodrošina skolas ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību.
Neaizmirsīsim, ka mums līdzās ir šādi lieliski cilvēki!


Noderīga informācija! Sekojiet līdzi jaunumiem!

8.-12.klašu skolēniem un viņu vecākiem. Norādes par 2. vidusskolas atrašanos  8.vidusskolas ēkā Dunikas ielā 9/11 - uzmanību lūdzam pievērst ieejai skolā - tā ir atsevišķa no ziemeļu puses. Noklikšķiniet uz bildes zemāk, lai redzētu Google karšu koordinātes. 2017.gada 1.septembris

Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā
1.-12. klasei

01.09.

Pulcēšanās 9.30

Skolas teritorijā B pusē

Sagatavošanās līnijai

01.09.

10.00

Skolas teritorija B pusē Lietus gadījumā sporta zālē

Svinīgā līnija

2. vidusskolā 1.-7. klases

01.09.

11.00-12.00

Klašu telpās

Klases audzināšanas stundas

Plkst.11.00  8.-12. klases ar autobusiem pārvietojas uz 8. vidusskolu

8.vidusskolā

01.09.

11.00-12.00

Pie ieejas 8. vidusskolā klašu telpās

Pasākums “Iepazīšanās ar telpām”

Mācību grāmatas 2017./2018.m.g.


Pārmaiņu laikā ar optimismu un dzīvesprieku

Pavisam drīz sāksies jauns darba posms. Neparasts, interesants, grūts un inovatīvs. Skolas administrācija  ir tikusies  ar klases audzinātājiem, pedagogiem. Sniegta informācija par dažādiem aspektiem. Arī vecāki un sabiedrība ir ieinteresēta sarunai ar direktori E.Plamši. Skolas padomes aktīvs to arī realizēja, veicot nelielu interviju.
Jautājām direktorei E.Plamšei.

Kur noritēs mācību process un kādām klasēm?
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā plānots veikt telpu pārplānošanu un atjaunošanu, zāles pārbūvi par multifunkcionālu mācību auditoriju, izveidojot 4 jaunus dabaszinību kabinetus 7.-9.klasēm. Tiks sakārtota sporta zāle un sanitārie mezgli, izveidots zinātnes centrs skolas cokolstāvā, ēkas pielāgos vides pieejamības prasībām, iegādāsies mēbeles un IKT.
Liepājas pilsētas Dome 2017. gada 13. jūnijā ar protokola Nr.19 veikusi grozījumus Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas Nolikumā, apstiprinot, ka skola izvietota arī adresē Dunikas 9/11. Skolotāja D.Golovanova ierosināja ieviest sekojošus apzīmējumus: 2. vidusskola adresē Liedaga 5 ”Liedags” un mācību telpas  adresē Dunikas 9/11”Dunika”. Jauks skatījums.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas telpās mācīsies  1.-7. klašu skolēni, bet darba process 8.-12. klasēm būs adresē Dunikas 9/11 ”Dunika”( 8. vsk.) līdz skolas modernizācijas pabeigšanai. Ieeja Dunikas ielā 9/11 no Dunikas ielas puses. Esam izvietoti 1. stāvā. Esam visu sakārtojuši un gatavi 2017./2018. m.g.
Izstaigājot skolu, nepamanījām, ka sākušies modernizācijas darbi.
Jā, ir aizkavēšanās par vairākiem mēnešiem. Jaunākais, ka beidzot  projektu eksperti apstiprinājuši, un tiks izsludināts iepirkums. Domāju, ka varam cerēt darbību uz novembra sākumu.

Kā vecāki un skolēni tiks informēti par visām aktualitātēm un mācību un audzināšanas procesa norisi?
1. septembris būs klases audzinātāja  diena. Tad arī tiks pārrunāti visi jautājumi, iepazīta skola, izstaigātas klases, garderobes un viss, kas saistās ar drošību un iekšējās kārtības noteikumiem. Aicināti arī vecāki. Informācija pie audzinātājiem.

Skolotāji strādās gan 2. vidusskolas telpās, gan Dunikas 9/11. Tas pats attiecas uz administrāciju, atbalsta personālu, kancelejas darbu. Kur varēs saņemt braukšanas biļetes, pagarināt skolēnu apliecības?
2. vidusskolā galvenā koordinatore būs vietniece N.Zavaruhina, Dunikas 9/.11 B.Bolšteina. Pārējiem būs pieņemšanas laiki gan vienā, gan otrā vietā, un  visu varēs izdarīt bez liekām grūtībām. Būs apstiprināti pieņemšanas laiki un darba grafiki. Arī es pati būšu sastopama abās skolās.
Kopīgie pasākumi būs organizēti pamatā 2. vidusskolā. Vietnieki praktizēs radošas un inovatīvas darba formas starpdisciplināro stundu organizēšanā, bloku stundām, sadarbībai ar 8. vidusskolas pedagogiem.
Kopēšana organizēta abās skolās. Laborants būs abās skolās. Skolotāju dežūras  būs pēc grafika. Konsultācijas pēc grafika. Individuālais un grupu darbs pēc grafika.

Kā tiek veidots  stundu saraksts. Kā ar zvaniem un starpbrīžiem?
Par stundu sarakstu informēs vietnieki. Zvanu un starpbrīžu saraksts mūsu skolā viss ir bez izmaiņām, Dunikas 9/11 piemērojamies 8. vidusskolas sarakstam. Tas ir ievietots mūsu skolas mājas lapā.

Kādi jaunumi izglītībā?
Mācību gadu uzsāk vairāk neka 600 skolēnu. Priecājamies par pirmklasniekiem un 10. klašu skolēniem. 2017./2018. m.g. sāksies ar daudziem izaicinājumiem, pārdomām un jaunumiem, piemēram, 2017.gada 22. augustā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos noteikumus par ES fondu investīciju nosacījumiem vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidei. Izglītības kvalitātes monitorings ir instruments izglītojamo mācību rezultātu novērtēšanai, tas nodrošina informāciju un atgriezenisko saiti izglītības iestāžu darbības un mācību pilnveidei, kā arī informāciju par izglītības kvalitāti vecākiem un sabiedrībai kopumā. Turpināsim līdzdalību jaunās mācību pieejas izveidē. “Bērni uz skolu šodien nāk ar citādu pieredzi nekā tas bija pirms divdesmit, pat desmit gadiem”, saka izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.
Par visām aktualitātēm runāsim vecāku kopsapulcēs un regulāri informēsim.


Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt. 
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt. 
Kā avota ūdenim būt - dot laimi citiem,
Un pašam sev gūt!
Ar cieņu, Skolas padomes aktīvs
 Aktualitāšu arhīvs

2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.


footer
header
Sekretāre: (00371) 634 31 772,
dežurants: (00371) 634 344 70
2vsk@liepaja.edu.lv
Youtube uzdevumi.lv kontakti 360 grādu galerija
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola